De PVV scoort 8,5 9 op de Wikipedia lijst van fascisme kenmerken

Eerder heb ik gezegd dat de PVV 8 punten scoort op de lijst van 10 fascisme kenmerken van Wikipedia. Daarom heb ik gesteld dat ik vind dat je de PVV rustig een fascistische partij kan noemen. Let op dat ik op geen enkele manier verwijs naar de Tweede Wereldoorlog, of iets dergelijks, dat is ook niet nodig. Dat doet trouwens de lijst van Wikipedia ook niet. De lijst van Wikipedia is niet zaligmakend (“het is maar Wikipedia) het is ook maar 1 van de vele manieren waarop het fascisme gedefinieerd wordt en is. Wel stel ik vast dat deze lijst al heel lang ongewijzigd op Wikipedia staat en dat dus kennelijk heel veel mensen het met deze definitie eens zijn.

Hieronder geef ik voor ieder punt mijn score voor de PVV.

In totaal kom ik uit op 8,5 uit 10.

 1 – Het fascisme is de tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen.

De PVV heeft een duidelijke minachting voor links, immers door altijd en overal links de schuld van te geven. Daarnaast minacht de PVV leider ook rechtse partijen en personen wanneer het hem zo uitkomt, bijvoorbeeld met uitspraken als “a total freak”, “de grootste lafbek” etc. Tenslotte heeft de PVV (eem vanwege populistische motieven samengestelde unieke combinatie) standpunten die zowel links als rechts kunnen worden genoemd. Te noemen bijvoorbeeld het AOW standpunt enerzijds, en het hypotheekrenteaftrek standpunt anderzijds. Dit maakt PVV tegenstander van zowel linkse als rechtse partijen. Een ander voorbeeld is dat sommige commentators de PVV extreem-rechts noemen, en andere commentators de PVV extreem-links noemen.

1 punt.

2 – Het fascisme minacht contemporaine conservatieve instellingen.

Hoewel ik eerlijk toegeef niet voor de volle honderd procent te begrijpen wat hiermee bedoeld wordt kan ik blijven doorgaan met het opnoemen van instellingen en zaken die de PVV minacht en waar ze geen respect voor hebben:  Minachting voor de rechtsstaat. Minachting voor elite in Den Haag. Minachting van “linkse hobbies”/”subsidiesponzen” bij voorbeeld ontwikkelingsorganisaties. Geen respect voor de rechtsspraak in Nederland. Geen respect voor gemeenteraden. Geen respect voor de Verenigde Naties. Geen respect voor de Europese Unie. Geen respect voor onderwijsorganisaties. Geen respect voor omroeporganisaties. Geen respect voor de Nederlandse Spoorwegen.  Geen respect voor muziekscholen. Geen respect voor bibliotheken. Geen respect voor de politie. Geen respect voor burgemeesters. Geen respect voor de Rijksdienstwegverkeer. Geen respect voor justitie. Geen respect voor ministers/ambtenarenapparaat. Geen respect voor “linkse media”. Etc. etc. Het feit dat de PVV van alles minacht is juist één van die geniale kenmerken van de PVV waar die achterban zo van onder de indruk is.

1 punt.

3 – Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, in zoverre dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.

Vier voorbeeldjes;

A- Het knieschot. Diverse malen is het knieschot aan de orde geweest. Ik heb in andere publikaties betoogd dat een knieschot niet bedoeld kan zijn als zelfverdediging of als effectief middel om een dreiging te tegen te houden. Nee een knieschot heeft maar 1 doel en dat is het verminken van een persoon met als doel het zaaien van terreur en het geven van een (alternatieve) straf (waar geen rechter aan te pas komt trouwens).

B – De duizendkoppige straatterreur eenheid onder leiding van een minister van veiligheid die kan optreden “ook als laffe linkse burgemeesters het niet willen”.

C – Het inzetten van het leger in woonwijken. Aantal keer voorgesteld.

D- Het voeren van een oorlog tegen de islam (met israël als front). Vaker wordt betoogd dat “oorlog” in deze misschien overgankelijk wordt bedoeld, zoals bijvoorbeeld in de uitdrukking “voetbal is oorlog”. Echter de (in diverse publikaties van de PVV voorkomende) toevoeging “Israël is het front” geeft aan dat hier een gewelddadige strijd wordt bedoeld.

1 punt

4 – Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.

Dit hoef ik hopelijk niet toe te lichten; de PVV is een stichting met 1 lid (Geert Wilders) en alls wat hij doet is geniaal en perfect getimed en subliem volgens zijn aanhang. Ook zijn naaste medewerkers worden voor de volle honderd procent door hem gecontroleerd en er zijn aanwijzingen dat dit zelfs geldt voor zijn gemeenteraadsafdelingen (ook het feit dat hij maar 2 afdelingen heeft is al een aanwijzing).

1 punt

5 – Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.

Dit is een punt waar ik duidelijk moet toegeven dat het niet volledig van toepassing is op de PVV. Immers de PVV wil een “sprankelende democratie” (volgens het verkiezingsprogramma). Hoewel ik vaststel dat de PVV weinig opheeft met (en weinig respect/eerbied heeft voor) democratische besluiten waar de PVV het niet mee eens is, kan ik niet vaststellen dat de PVV een politieke dictatuur nastreeft. Het gebrek aan respect/eerbied/onzag voor democratische besluiten waar de PVV het niet mee eens is, het constante verwijzen naar de eigen “1,5 miljoen kiezers” (alsof de andere 8,5 miljoen kiezers 8,5 miljoen luizen zijn) en de eigen dictatoriale organisatie, maakt dat ik weinig vertrouwen heb in hun “respect” voor democratie, ik geef ze dus toch een halve punt.

0,5 punt.

6 – Het fascisme streeft naar de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.

Uitspraken van ambtenaren. Voedsel in de gevangenis. Biefstukjes bij de voetbalvereniging. Kerstbomen op school. Nederlandse vlag in de klas. Kinderliedje op de televisie. Verkeerde nummerborden op auto’s. Hoofddoekje op straat. Enzovoorts enzovoorts. Overal vindt de PVV zichzelf capabel voor om moord en brand over te schreeuwen. En geen halve maatregelen: zegt een ambtenaar iets wat niet naar de zin is van Wilders? Op staande voet ontslag.

1 punt.

7 – Het fascisme is extreem nationalistisch.

“Onze beschaving is superieur en de rest is achterlijk:. De PVV heeft iets raars met vlaggen (behalve de Nederlandse ook de Israëlische trouwens, daar doen ze heel raar mee). Grenzen moeten dicht. Als Europa iets wil want “ons” niet bevalt dan moeten we ons maar terugtrekken uit Europa. Grenzen moeten dicht. Etc.

1 punt.

8 – Het fascisme pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten.

De oorlog tegen de islam met Israël als front. Daar is ie weer. Dit is een van de belangrijkste onderwerpen van de PVV. Wij zijn in oorlog met de islam en Israël is het front. Dit is een oorlog die wij moeten winnen. Om te overleven. Dit kun je allemaal letterlijk nalezen in de diverse publicaties van de PVV.

1  punt.

9 – Het fascisme berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse.

De PVV is geen onderklasse partij a la SP of PvdA. Hoewel met name bij die laatste partij nog sprake is van een hooggeleerde elite, zitten veel SP en PvdA stemmers in de laagste inkomensgroepen, of proberen SP en PvdA uit solidariteit standpunten te hebben die opkomen voor de onderklasse. De succesvollen onder ons die vinden dat ze hun succes volledig aan zichzelf te danken hebben, en dat de baten van het succes met name toekomen aan de succesvollen in de samenleving, zitten bij de VVD. De PVV zit daar tussen in. Je ziet het ook aan het soort mensen dat Wilders op de PVV lijst gezet heeft.

1 punt.

10 Het fascisme streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen.

Ik kwam bij dit laatste onderwerp eerst op een score van 0 maar gezien de reacties 1 en 19 hieronder stel ik mijn mening bij. Ik zal dit in latere instantie nog zelf verwoorden.

0,5 punt.

____________________

Totaal:  9 punten

60 gedachten over “De PVV scoort 8,5 9 op de Wikipedia lijst van fascisme kenmerken”

 1. Maar opheffing van bestaande klassen etc.

  De wens om elke politieke tegenstanders de mond te snoeren door het afschaffen van de linkse publieke omroep. het van kindsbeen af aan al iedereen in de pas te laten lopen (kinderen met ‘gedragsproblemen’ moeten naar een tuchtschool. Andere kinderen moeten trouw zweren aan de vlag .
  In hun oude verkiezingsprogramma moesten drugsgebruikers naar een staatswerkkamp onder het mom van “wie niet wil deugen moeten we uit de maatschappij verwijderen” letterlijk citaat!
  Uiteraard willen ze niet het verschil tussen arm en rijk opheffen maar dat deden de historische fascisten ook niet. Het kapitalisme floreerde vaak onder het fascisme ondanks bepaalde antikapitalistische propaganda.
  Religie aan banden leggen is iets wat men in het vroegere fascisme in theorie nastreefde maar in de praktijk bleek dat samenwerking met met name de katholieken onontbeerlijk was .

  Wat duidelijk naar voren komt bij de PVV is in ieder geval dat iedereen in het gelid moet lopen of anders…

  Ik zou persoonlijk op zijn minst om deze reden toch een halve punt toekennen

 2. WOW! goed stuk weer krapuul…

  Punt 5: Het is wel een dictatoriale partij. Wilders is alleenheerser en wil dat zo houden (brinkman) en wilders zelf en zijn stichting zijn de enige leden van de vereniging PVV… Ach… lijkt me toch een HELE punt waard… 😉

 3. Spijker en Kop, jvdh! 🙂
  Een mooi stuk om af te drukken en zaterdag op de markt in Venlo te gaan uitdelen.

  Ergens zou de (bijna sadistische) lust tot het VERNEDEREN van de aangevallen groep (de moslims, in dit geval) er nog bij kunnen.
  Voorbeelden:
  – Wilders’ eis, dat Marokkaanse voetbalrelschoppertjes “het stadion moeten schoonmaken met tandenborstels” (2006, Tilburg) – een antisemitische praktijk, die ook werd toegepast op de Weense joden na de “Anschluss” in 1938.
  – De kopvoddentaks.
  Ook Anne-Ruth Wertheim wijst in haar schema van het concurrentie-racisme op dat kenmerk van vernederingslust.

 4. Prince EDmund Schreef:

  Chapeau, wat een heerlijk naar eigen gelijk ingevulde vergelijking. Nog wat verder redeneren met uitspraken, programmapuntjes en gevoelens en een 10 wordt vast wel gehaald.

  Permitteert u ons waardige Prince dat we het voorbeeld van de PVV/Wilders stichting m.b.t hun handelwijze gaan volgen.

  Een geliefde voorbeeld is om te volgen niet waar? Dan komen we gauw op de 10 punten, natuurlijk.

 5. @prince

  islamofascisme is een term gebruikt door “islamcritici” allemaal leuk en aardig maar er is geen referentie aan een soort partijprogramma of manifest dat van toepassing is op Nederland.

  Bekend is dat het gros van de Nederlandse moslims er blij zijn met de Nederlandse democratie .

  Niet voor niks dat er amper sprake is van een islamitsche partij en dat moslims zich binnen de bestaande partijen politiek bewegen ; of dat nu de christelijkerechtse CDA is of de Groenrechtse partij van Halsema.

  Kennelijk voelt de Nederlandse moslim zich redelijk thuis in ons westers model.

 6. Verder is “het islamofacisme” (wederom) off topic.

  @Huib, ja er zijn wel meer punten die expliciet vermeld zouden kunnen worden omdat ik ze bijvoorbeeld zelf kenmerkend vind aan het fascisme maar die kon ik niet plaatsen onder de 10 kenmerken van Wikipedia.

  Ik denk dat de 10 kenmerken niet volledig zijn.

 7. @ Nexus:
  Ik adviseer niets en zeker niet om blind te vertrouwen op de mooie praatjes in de politiek. Een weldenkend mens zou ondertussen toch beter moeten weten dat links noch rechts het volledige gelijk aan zijn kant heeft. Helaas zit in de politiek de waarheid ook niet in het midden.

  Is Wilders een populist? JA
  Floreert Wilders op onderbuik gevoelens? JA
  Zijn de oplossingen van de PVV onrealistisch? JA
  Wakkert Wilders de angst en tweedeling aan? JA

  Maar geldt dit uiteindelijk niet voor het gros van de partijleiders?

  1. Feit is dat Wilders een groot aantal stemmen heeft gekregen en dat het aan de politiek is om hier wat mee te doen.
  2. Feit is dat dit niet alleen een Hollandse aangelegenheid is maar een trent die in heel Europa zichtbaar wordt.

  Misschien is de strategie van Verhagen helemaal zo gek nog niet als je bedenkt dat dit ook met de LPF gedaan is. Grootste verschil is dat deze toen WEL aan de regering deelnamen.

 8. @ jvdheuvel:
  @ Excellentie Zwembad: Het eerste stuk begint met: ‘
  Islamofascisme is een omstreden neologisme ……’

  Het eindigt met: ‘Critici van de terminologie “islamofascisme” betwisten de overeenkomsten tussen het moslimextremisme en het fascisme…’

  De link was toegevoegd uit luiheid. Zie ook de referentie naar Reductio ad Hitlerum of mijn favoriet in deze: http://nl.wikipedia.org/wiki/Animal_Farm.

  En daarmee misschien weer on-topic als we ons niet laten leiden door het zinnetje ‘Four legs good, two legs bad’.

 9. @13 De LPF kwam in de regering en droeg regeringsverantwoordelijkheid. Geert wil gedogen dat CDA en VVD hun voor Henk en Ingrid verontrustende programma op hoofdlijnen kunnen doorvoeren, maar neemt er geen enkele verantwoordelijkheid voor, levert geen ministers (het zwakke punt van de LPF) en blijft zeggen wat-ie denkt en doen wat-ie zegt (wie zei dat ook weer?).

 10. Er komt nog een half punt bij wat mij betreft bij punt 10:

  “De assimilatie”

  Uit de mail:

  > Met interesse heb ik je blog over de vergelijking van de PVV met de 10 punten uit de wiki rondom fascisme gelezen. Bij punt 10 viel het me op dat je aangeeft niet te zien dat de PVV streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klasse- en belangentegenstellingen.
  >
  > Het is niet meteen een punt waard, maar het streven naar sociale eenheid wordt wel degelijk nagestreefd doordat gesteld wordt dat moslims (en anderen?) zich volledig moeten aanpassen aan ‘onze’ maatschappij. Dit is juist een kernpunt van de PVV en zou – los van de puntentelling – wel bij punt 10 genoemd moeten worden.

 11. …maar het streven naar sociale eenheid wordt wel degelijk nagestreefd doordat gesteld wordt dat moslims (en anderen?) zich volledig moeten aanpassen aan ‘onze’ maatschappij….

  Zwakke argumentatie – als ik dit enigzins genuanceerd lees, wordt hier volgens mij simpelweg de inburgeringsplicht genoemd.

 12. PVV: assimilatiecontract voor niet-westerse allochtoon – Telegraaf.nl
  maandag, 04 september 2006
  DEN HAAG – Alle niet-westerse allochtonen in Nederland die nog geen Nederlander zijn, moeten een assimilatiecontract met de overheid tekenen. Daarin spreken ze uit dat ze onze “dominante” normen en waarden delen. Weigeren ze het contract te tekenen, dan moeten ze het land uit.

  http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=502

 13. @ Excellentie Zwembad: Pardon ?!?

  Volgens mij haalde de LPF, en daarvoor de VVD, met soortgelijke standpunten als PVV een behoorlijke winst. Andere partijen hebben ondertussen deze lessen geleerd en namen enkele standpunten over.

  Pardon, generaal pardon 2007……..

  In die hoedanigheid hebben LPF en PVV dus wel een nut.

 14. De LPF had zijn zetels verdient door de moord op pim fortiyn die het helemaal niet zo geweldig deed in de peilingen

  De LPF zelf was een stelletje penoze clowns met allerlei schimmige achtergronden uit lobbygroepen.

  Was zelfs zo dat bleek dat Fortuyn zelf hun niet echt vertrouwde.

  Niet het type waar je een tweedehands auto van zou kopen .
  Geldt overigens ook voor de PVV . Of zou jij een auto kopen van Dion Graus, Brinkman of Fritsma?

 15. Ik heb vandaag afgezien van een hoop gepiep, gemor, gekreun en gesteun her en der op het internet niks inhoudelijks gehoord wat mij aanleiding heeft gegeven om te twijfelen aan de juistheid van dit bericht.

  Uitzonderingen waren reactie 1 en 19 hierboven.

  Ik geef daar samen een halve punt voor.

 16. Prince EDmund Schreef:

  Volgens mij haalde de LPF, en daarvoor de VVD, met soortgelijke standpunten als PVV een behoorlijke winst.

  Dit beschouw ik als een bewijs voor mijn stelling dat fascisme onder bepaalde electoraat in ons land sterk leeft.

 17. Prince EDmund Schreef:

  …maar het streven naar sociale eenheid wordt wel degelijk nagestreefd doordat gesteld wordt dat moslims (en anderen?) zich volledig moeten aanpassen aan ‘onze’ maatschappij….
  Zwakke argumentatie – als ik dit enigzins genuanceerd lees, wordt hier volgens mij simpelweg de inburgeringsplicht genoemd.

  Nu is het wel beter te begrijpen waarom de Prince sommige bewoordingen te sterk vindt. De Prince zou liever hebben dat we alles verzwakken wat hem niet bevalt.
  Voorbeeld: assimilatie wordt inburgering door hem genoemd want dat komt dan enigszins netjes over. Maakt niet uit dat het naar onwaarheid reikt. Tja, politiek hé!

 18. EDmund: Misschien heeft Verhagen dat wel gedacht (en Rutte ook):
  Prince EDmund Schreef:

  Misschien is de strategie van Verhagen helemaal zo gek nog niet als je bedenkt dat dit ook met de LPF gedaan is. Grootste verschil is dat deze toen WEL aan de regering deelnamen.

  Maar de PVV is de LPF niet. En het gedachtengoed van Pim is wat anders dan de vanuit het buitenland gestuurde one-issue agitatie van Geert.

 19. @ Nexus: Ik wijs alleen op het feit dat we in Nederland al een vorm van assimilatie hebben in de Wet inburgering. En ongeacht welke partijen straks in de regering zitten zal deze wel aangescherpt worden.

  Ga maar eens de standpunten van verschillende partijen langs op het punt integratie. Als je WEL kunt nuanceren zul je eerder overeenkomsten zien dan tegenstellingen.

 20. @ Excellentie Zwembad: Ik kan me desondanks nog herinneren dat in de aanloop van de verkiezing de LPF gstaag steeg in zetels. Dit alles tot ergenis van Dijkstal en Melkert waar Fortuyn tijdens een debat de vloer mee aanveegde.

  Professor Pim had inderdaad wat meer standpunten dan Wilders.

 21. Gerwin van Eersel Schreef:

  Kijk hier ook eens, zoek op “Gerwin van Eersel, wo 24 februari 2010 19:54″
  Was dus van februari (En daarna nog een keer of vier)
  Ergens heb ik het idee dat je Joop ook wel eens bekijkt, dus een “ideevermelding” zou aardig zijn. Verder prima hoor, het kan niet vaak genoeg herhaald worden.
  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/wilders_vs_wilders/

  Ik hou me al jaren met dit onderwerp bezig, ken die lijst op wikipedia ook al jaren. Heb hem al vaak voorbij zien komen in discussies. Ik had eigenlijk verwacht hem al op diverse plaatsen volledig uitgewerkt te kunnen vinden. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Dus toen heb ik hem maar even zelf van voor naar achter zeer uitgebreid doorgewerkt. Joop lees ik eigenlijk nauwelijks en de reacties lees ik nooit en ik ken jou niet. Dus een verwijzing naar jou zou echt geschiedsvervalsing zijn met name omdat ik vrij zeker weet dat ook jij niet de eerste bent die dit heeft gedaan.

 22. He, he, ik heb eindelijk heel even tijd om te reageren. ik blijf erbij, hebben jullie niets anders te doen dan achter die computer te hangen om mensen zwart te maken?

  Overigens heb ik mijzelf wel afgevraagd of ik hoe dan ook nog wel zou moeten reageren op een stuk als het bovenstaande, want sorry dat ik het zeg hoor jvdheuvel, maar je strooit met zogenaamde feiten die geen feiten zijn, bombardeert iemand op die niet bestaande feiten tot fascist, en klopt jezelf dan vervolgens glunderend op de rug. Maar is dat de manier hoe je een onderwerp hoort te onderzoeken?

  Ik wil wel even zomaar een paar punten die zijn blijven hangen sinds ik donderdag die tekst van je heb gelezen behandelen om je te laten zien wat ik bedoel.

  Zoals het punt dat de PVV niet democratisch zou zijn. Dan dien je in mijn visie te kijken naar de standpunten van de PVV. En daaruit blijft dat de PVV de mening van het volk boven alles wil stellen. D.w.z., een gekozen burgemeester, een gekozen minister president, de koningin weren uit de regering, topfuncties binnen de rechterlijke macht verkiesbaar, geen overheidspropaganda, maar laat mensen voor zichzelf hun mening vormen, geen superstaat in Brussel, waarmee de mensen in Nederland overheerst worden door anderen waar ze geen invloed op kunnen uitoefenen, maar geef die macht terug aan de Nederlanders.

  Dat lijken mij toch wel enorm veel standpunten waaruit de democratische gedrevenheid blijkt. En dan zeg jij dat de PVV toch niet democratisch zou zijn omdat de heer Wilders geen respect zou hebben voor genomen, democratische beslissingen. Als je het met een gekozen beslissing niet eens bent mag je dat in mijn visie nog steeds uiten. Het zou gek zijn als je voordat de stemming is geweest tegen zou zijn en zodra blijkt dat je te weinig stemmen hebt om jouw zin te krijgen je ineens zou gaan staan te juichen bij diezelfde beslissing.

  En dan verwijzen naar de structuur van de PVV, vind ik persoonlijk ook wel heel goedkoop. Ook Wilders heeft gezien hoe het de LPF is vergaan. Een dergelijke partij trekt gelukzoekers aan. Dat heeft hij willen verkomen door de partij voor dit moment in deze vorm te voeren en heeft ook al aangegeven dat dat in de toekomst anders zal gaan moeten. De structuur is dus niet bedoeld en gekozen om de democratie te smoren, maar om haar te beschermen.

  Maar goed, wil je kijken of een partij democratisch is dien je te kijken naar het program en kan ik dus concluderen dat ieder ander geluid dan dat de PVV democratisch zou zijn, in jouw bewoordingen, kan worden afgedaan als gekreun en gesteun.

  Verder geef je ook een hele lijst met hedendaagse conservatieve instellingen die het PVV zou minachten, zoals daar is, de rechtspraak. De PVV wil juist dat de rechters weer recht mogen gaan spreken. Zeker geen minachting daar dus. De PVV zou onwikkelingsorganisaties minachten. De PVV maakt wel duidelijk de keuze niet langer ons geld, wat door mensen die hard werken wordt verdient, te geven aan corrupte regimes die daar juist strijd met de omliggende landen mee aan gaan. De rapporten van onderzoekers liggen huizenhoog onderhand die aangeven dat de ontwikkelingshulp zoals die nu onderhand al decennialang wordt gegeven juist de problemen in die gebieden in stand houden. Dat heeft de PVV dus niet verzonnen, dat zijn de harde feiten.

  Jij zegt dat de PVV geen respect zou hebben voor de Europese Unie. In het programma van de PVV staat letterlijk dat er samenwerking moet zijn tussen Nederland en de rest van Europa op economisch en monetair terrein. Daar waar de schoen wringt qua Europa is het ondemocratische gehalte van het Europees Parlement. Daar wil de PVV dan ook vanaf en de macht weer teruggeven aan het Nederlandse volk. Dus de bescherming van de democratie zou een pluspunt geven voor het zijn van een fascistische partij. Grappig.

  Verder stel je dat de PVV geen respect zou hebben voor het onderwijs. De PVV wil juist dat er weer wordt lesgegeven. Ik weet toevallig uit ervaring wat er allemaal op scholen afkomt als het gaat om het lessenpakket. De overheid verzint er continu dingen bij, waardoor taal en rekenen zwaar in de verdrukking komen. De PVV neemt de klachten van de scholen juist serieus en wil hier verandering in aanbrengen. Net als de klacht van de scholen dat het voor hun onmogelijk is om de plicht na te komen die de politiek hun heeft opgelegd om kinderen die eigenlijk op een speciale school thuis horen, die gespecialiseerd zijn in het zorgen voor dergelijke kinderen, op te moeten nemen, terwijl ze hiervoor absoluut niet zijn toegerust. De PVV begrijpt deze zorg van de scholen en steunt ze ook hierin. Ik zie nog steeds de minachting niet. Zou je die uit kunnen leggen aan mij? Want je stelt het wel even makkelijk.

  Nog zoiets wat je zomaar even neer gooit als feit. De PVV heeft minacht de politie zeg jij. Waarom, als hij ze zo minacht wil hij ze dan meer en meer op straat zien? Hij komt ze juist tegemoet. De bureaucratische rompslomp moet verminderen. Agenten horen niet achter een bureau. Dat vinden die agenten, en dat vindt de PVV ook. De PVV wil 900 miljoen extra in de politie investeren. En ze daarnaast van de bonnenquota afhalen. Die quota zijn een agent onwaardig. Hoe kan je nu van een dienaar van de wet eisen om een bepaald bedrag per jaar aan ‘belasting’ binnen te halen. De politie wordt dus juist weer in ere hersteld. Weer geen minachting hier dus.

  Maar ik ben door mijn tijd heen. En ik kan maar tot één conclusie komen, het stuk rammelt op zoveel punten dat ik de tijd niet heb om ze allemaal na te lopen.

  En ik ga weer eens wat mensen hier in mijn omgeving blij maken door te helpen. Is dat voor jou misschien ook geen positievere invulling van de dag? 😉

 23. Je hebt een lang verhaal met eigenlijk maar 2 punten:

  Democratie, en minachting voor contemporaine instellingen.

  Voor democratie wil ik je een klein beetje tegemoet komen. Het klopt dat er in het PVV programma democratische standpunten staan. Echter uit bijvoorbeeld de quote “Voor een sprankelende democratie, met volop referenda. Laat ons volk zich maar uitspreken; samen weten burgers het beter dan de linkse kliek.” (verkiezingsprogramma) blijkt in mijn ogen geen respect voor democratie. Dit is maar 1 voorbeeldje waaruit dat blijkt. Er zijn veel meer van dat soort voorbeeldjes.

  De “partijorganisatie” die geen partijorganisatie is die bedoeld zou zijn “om de democratie te beschermen”, dat argument vind ik een lachertje.

  Maar ik kom je dus tegemoet, op het onderwerp “democratie” gaf ik ze een halve punt en dat wordt nu een kwart punt.

  Een 9- in plaats van een 9 dus op de lijst van wikipedia fascisme kenmerken.

  Dan nu de instellingen, jij stelt:

  “De PVV wil juist dat de rechters weer recht mogen gaan spreken. Zeker geen minachting daar dus”

  Ik volsta met deze quote:

  “Een echte crimineel mag rustig tien getuigen oproepen. De rechtbank gunt mij geen eerlijk proces”, zei Wilders. Hij is het oneens met de motivering van de rechters. “De rechtbank praat echt onzin, met alle respect. Niet dat ik veel respect heb voor deze rechtbank”, zei de politicus. Hij vindt dat de uitspraak thuishoort in een ‘dictatoriaal regime’.

  http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2979470.ece/Wilders_heeft_weinig_respect_voor_rechtbank.html

  Minachting dus.

  De EU: citaatje PVV verkiezingsprogramma “multiculturele EU-heilstaat”, minachting voor de EU dus.

  Ontwikkelingssamenwerking: “Equality of arms is een belangrijk uitgangspunt in onze democratie. In de praktijk zijn het
  slechts linkse actiegroepen die aan het subsidie-infuus liggen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, Israël, massa-immigratie, ontwikkelingshulp. Dat moet stoppen.”

  Minachting voor ontwikkelingshulp dus.

  Onderwijsorganisaties;
  Ik verwijs naar deze idiote kamervragen die de PVV stelde toen de Haagse Hogeschool geen kerstboom had geplaatst, waaruit volgens mij geen enkel respect blijkt voor de Haagse Hogeschool:
  http://www.nieuwsbank.nl/inp/2009/12/09/R155.htm

  Politie;
  Ik noem 2 voorbeeldjes; de knieschot instructie waar de PVV altijd over loopt te miepen. Hieruit blijkt in mijn ogen geen respect voor de politie. De PVV wil namelijk beulen maken van de politie. 2e voorbeeld: ontslag op staande voet voor een politiefunctionaris die iets negatiefs zegt over de PVV.

  Misschien had ik politie niet in mijn lijstje moeten zetten. Fascisten hebben altijd heel erg veel respect voor politie dat is algemeen bekend.

 24. Andrea Schreef:

  …het punt dat de PVV niet democratisch zou zijn. Dan dien je in mijn visie te kijken naar de standpunten van de PVV.

  Het programma van de PVV is zoveel waard als het toiletpapier dat je elke daag graag gebruikt (neem ik aan?). Geert Wilders verandert voortdurend van standpunten en liegt elke dag waar je bij staat. Dit is de reële waarde van zijn “programma”.

  Waarom zou ik dan elke dag naar die leugens moeten luisteren?
  Voor mezelf weet ik dat ik het niet ga doen.
  Moet je nu voor jezelf beslissen waarom je het doet.

  Ik heb dus voldoende hoaxen tot nu toe te gelezen om mijn tijd met Wilders te doen verspillen.

  Wat ik zeker weet dat we in ons land weoude en gerespecteerde tradities hebben van politiek bedrijven en bijhorende partijorganisaties en structuren. Dit is de ECHTE maatstaf. En niet zo’n leuke bui van je.

  Volgens de maatstaf deugt de PVV van geen enkele kant en het betreft hier een ondemocratische stichting met een Geblondeerde Führer voorop.
  Geen transparentie, geen toets, geen openbaarheid van de financiering.
  Ben je gek om zoiets in de Nederlandse politiek toe te laten?

  De politiestaat invoeren? Is dat waar je geil van wordt?
  Dan kan ik me voorstellen dat jij naast een fascistische groep aanhangers voor Wilders wil stemmen, natuurlijk.

 25. Al met al vind ik wel dat Andrea een hele goede poging heeft gedaan om het verhaal te ontkrachten met argumenten waarvoor hulde. 😎

  Beter dan al dat gepiep, geklaag, gekreun en gesteun en gemor over “godwin” wat ik verder aan reacties heb gezien.

 26. Nexus, ik vind jouw reactie ronduit beledigend. Nu zou ik daar niet zo een punt van maken als dat niet juist is waar je anderen van beschuldigd.

  En jvdheuvel, ik heb hier slechts een paar punten aangegeven waar ik duidelijk anders tegen jouw classificatie over fascisme aankijk. Je hebt hier tegenover weer andere argumenten gezet, zoals ” In de praktijk zijn het
  slechts linkse actiegroepen die aan het subsidie-infuus liggen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, Israël, massa-immigratie, ontwikkelingshulp.” Daaruit zou jij concluderen dat de PVV ontwikkelingshulporganisaties zou minachten. Hij heeft het hier over de democratie in Nederland die niet aanwezig is, en dat hij dat anders wil zien. Die mechanismen die de democratie ondermijnen moeten stoppen. De scheefgroei dat belastinggeld van de burgerij wordt gebruikt om de mening van één groep te onderstrepen, ten koste van de mening van een andere groep is voor een democratie niet toe te juichen. Ik denk dat je dat met mij eens bent.

  Om dan uit deze quote te concluderen dat hij de ontwikkelingshulporganisaties zou minachten, doet bij mij het vermoeden rijzen dat je de quote uit zijn verband hebt gerukt.

  Ik ben van mening dat als dergelijke subsidies geschrapt worden dat de democratie enkel maar ten goede kan komen.

  Dat wil niet zeggen dat ik vind dat er absoluut niets gedaan zou moeten worden om mensen of verenigingen te helpen, daar waar nodig, maar is het nodig dat dat door de overheid wordt gedaan? Wij zijn met zijn allen mans genoeg om geld over te maken als er een ramp is gebeurd. Wij zijn bereidwillig om verenigingen te steunen als ze op wat voor creatieve manier dan ook aan geld proberen te komen. Een sponsorloop, een rommelmarkt, of gewoon een collecte kan geld bij elkaar brengen voor noodlijdende verenigingen. Met als groot voordeel dat ieder voor zich kan bepalen wat hij of zij belangrijk vindt.

  Op die manier gezien komt het schrappen van subsidies de democratie enkel ten goede. En geef toe, als je minder belasting hoeft te betalen omdat de overheid het geld niet meer weg sluist heb jij meer om weg te geven.

  Waarom zou de PVV de EU minachten, gebaseerd op de quote “De EU: citaatje PVV verkiezingsprogramma “multiculturele EU-heilstaat”, minachting voor de EU dus.”? Hij heeft duidelijk aangegeven dat hoe de EU nu is ingericht anti-democratisch werkt, en dat komt in multiculturele EU-heilstaat tot uiting, waarbij hij gelijk aangeeft hoe hij wel degelijk wil samenwerken met de andere landen in de EU. Als hij ze zou minachten, zou hij ook die samenwerking niet willen.

  Overigens zie ik de idiote kamervragen niet, aangaande die hogeschool. Waarom zouden islamieten wel een hoofddoekje mogen dragen als uiting van hun geloof, en wij geen kerstboom mogen neerzetten als uiting van ons geloof? Als je het één verbiedt en het ander niet is dat pure discriminatie. Ik dacht dat deze website tegen discriminatie was?

  En daar op volgend wil ik nog wel kwijt dat als de PVV het niet eens is met de beslissing van één directeur van één hogeschool in Nederland, dan zou de PVV het komplete onderwijs van Nederland, al die honderden scholen, minachten? Beetje overtrokken reactie niet? En ik blijf erbij, de PVV minacht het onderwijs en al die hardwerkende leerkrachten dus niet. Tenminste, ik zie nog steeds geen bewijs dat ze dat zouden doen.

  Voorts vind ik persoonlijk je bewijs voor minachting van de politie met dat voorbeeld van de mogelijkheid van een knieschot in geval van zelfverdediging ook niet kloppen. Welke agent zou er op aangesproken worden als hij niet zou hebben geschoten als hij dat volgens de letter van de wet wel zou hebben kunnen doen? Maar nu is het zo dat als een agent door een criminele actie zover in levensgevaar wordt gebracht, en hij zou in noodweer schieten hij zelf zijn carrière wel gedag kan zeggen. Voorbeelden ten over van agenten die op die manier hun leven op hun kop gezet zien worden. Terwijl toch wel duidelijk is wie op dat moment de agressor was. De crimineel wordt op dit moment tot slachtoffer, en de politie wordt afgeschilderd als dader.

  Zo ga je niet met mensen om binnen de politie. Ik vind het dan ook van generlei respect getuigen ten opzichte van de politie hoe de politiek met die agenten omgaat. En ik zie dus absoluut niet waarom jouw argument zou bewijzen dat de PVV de politie zou minachten.

  Overigens, nog zo een punt….. “Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven. ” Daar geef jij één punt. Dat democratiepunt waar je nog steeds een kwart punt voor vrijmaakt omdat de organisatie niet democratisch zou zijn valt onder het eerste gedeelte van dit punt, dus niet onder het kopje democratie in mijn ogen. Dat kwart punt ben ik het dus nog steeds niet over eens. En deze hoort teruggebracht te worden tot een half. Want de partij kent op dit moment nog een autoritaire structuur met aan het hoofd een leider, maar je wilt me nou toch niet wijs gaan maken dat aan Wilders ook maar enige charismatische eigenschappen kunnen worden toegewezen he???? 😯 Van alle figuren die een politieke partij kunnen leiden is de figuur Wilders toch wel de minst aansprekende figuur die je maar kan bedenken. T’is dat hij een verdomd goed programma heeft, anders zou toch niemand erover denken op zo een figuur te stemmen? 😉 Oftewel, alleen de eerste helft van de definitie voldoet, de rest is onzin.

  Punt 7 waar de PVV extreem nationalistisch zou zijn. Jij stelt, onze cultuur is superieur, de rest is achterlijk. Ik denk dat dat het punt is wat voor velen van jullie het gevoelige punt is binnen de PVV. Ik denk echter dat er al snel geschrokken wordt gereageerd en vervolgens niet meer geluisterd naar de boodschap.

  Even een linkje. Die kan je wel waarderen, getuigen je eigen pleidooi. 😉
  http://www.maghreb.nl/2010/05/18/bij-brand-mag-saudische-man-meisjesschool-in/

  Hier kan je gerust stellen dat de politie en de regering daar 8 jaar achterliepen. Oftewel, in andere bewoordingen, achterlijk waren. Dat wil niet zeggen dat dingen niet kunnen veranderen. Ik ben dolblij dat ze daar het licht hebben gezien dat wat daar is gebeurd nooit had mogen gebeuren. Maar dit is slechts één van de gruwelijkheden die nog steeds plaats vinden. Wat te denken van de besnijdenis van jongens en meisjes? Het uithuwelijken? De eerwraak? Veel onderwerpen waar onze maatschappij in het verleden ook mee heeft geworsteld. Wij zijn hoop ik al wat verder op die ladder op die punten. De mensen die deze zaken nog steeds goedkeuren nog niet. Dat noem ik achterlijk. Ze lopen achter in die ontwikkeling.

  Nu kan je stellen dat ik die mensen dan maar minacht. Maar dat doe ik niet. Sterker nog, ik haat geloof ik helemaal niemand, en ik probeer altijd de andere kant van een verhaal te zien. Ik heb alleen geen respect voor de keuzes die ze maken. En voel intens mee met het verdriet wat ze berokkenen.

  Maar goed, jij stelt dus dat de PVV nationalistisch zou zijn omdat ze zichzelf ophemelen. Ik denk dat ze bepaalde zaken afkeuren die in een periode vallen die wij in onze samenleving gelukkig al hadden afgesloten. Dat zijn in mijn ogen twee verschillende zaken.

  Dan blijft over de zelfbeschikking, de onafhankelijkheid die de PVV wel hoog in het vaandel heeft staan. Maar ia dat gewoon nationalistisch, iets wat bij veel politieke stromingen voorkomt, of extreem nationalistisch. Ik denk, als ik kijk naar de wens van de PVV om te willen samenwerken met andere landen op economisch terrein, en zelfs ook op monetair terrein!!!, dit zeker niet kan worden gezien als extreem nationalistisch. Geen punt dus hier in mijn visie.

  3 – Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, in zoverre dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.

  Hier kom jij met het knieschot als voorbeeld dat dit bij de PVV aan de hand zou zijn. Ik heb het daarnet al over het knieschot gehad. In mijn visie is dit zeker niet bedoeld om de bestaande maatschappelijke orde omver te werpen, maar juist om de bestaande maatschappelijke orde te handhaven. Een knieschot is bedoeld voor de criminelen die grijpen naar geweld tegen de politie, om de politie te beschermen. Niet om de politie zelf tot agressor te maken. Geen punt dus met dit voorbeeld.

  Het volgende punt, die duizendkoppige eenheid kan ik heel eerlijk over zijn, nooit iets van gehoord, nooit iets van gezien. Ik hou me aanbevolen voor links naar informatie.

  Het leger inzetten in woonwijken valt onder het zelfde hoofdje als het eerste voorbeeld. De bestaande maatschappelijke orde is in mijn visie nog steeds de brave burger die doet wat hij kan doen om zijn steentje bij te dragen binnen de maatschappij. In sommige wijken echter is er door criminelen zo een slag gemaakt dat deze orde niet meer door de politie valt te waarborgen. Als criminelen van een stadsdeel een oorloggebied hebben gemaakt, zal je orde op zaken moeten stellen met specialisten op dit vlak helaas. En het leger is daar zeer zeker in gespecialiseerd. Waarom zou ons leger wel vredesmissies in het buitenland kunnen uitvoeren, en niet in eigen land?

  Feit blijft dat de inzet van leger op een dergelijk moment geen kwestie is van verering van machtsvertoon, én ook niet is bedoeld voor het omverwerpen van de bestaande maatschappelijke orde, en dus zeker geen punt waard is.

  Voorts het punt dat Israël het front zou zijn. Laten we wel wezen, Israel en de Palestijnen zijn al jaren in oorlog. Daar ligt dus al jaren een oorlogsfront. Om dan te stellen dat de PVV die gewapende strijd hier naar toe zou willen verplaatsen is zeer zeker woorden in monden leggen. Ik ben nergens, maar dan ook nergens tegengekomen dat de PVV daadwerkelijk de wapens op zou willen pakken, ala Israël.

  De uitspraak is bedoeld als waarschuwing. Kijk wat er daar gebeurt. Zoals hier al eeuwen lang de zegswijze geldt: “Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.”

  Zoals de politiek jarenlang heeft voorgestaan om één grote smeltkroes te willen vormen waar iedereen met volledig begrip voor elkaars verschillen te kunnen samenleven, is in mijn visie een grote illusie. Praat eens met een Amsterdammer, een Rotterdammer, een Hagenees, een Tukker, een Zeeuw, en je zal zien dat in ons kleine kikkerlandje de verschillen in cultuur al zo divers zijn dat de één de ander al snel verkeerd zal begrijpen en er al snel onbegrip zal zijn tussen de verschillende personen. Of ander voorbeeld, hoeveel misverstanden heeft het verschil in denken tussen mannen en vrouwen al opgeleverd? Hele boeken zijn er over volgeschreven.

  Ik denk dan ook dat met de bevolkingsgroepen hier binnen Nederland we de zaakjes maar eens op orde moeten gaan zien te krijgen. Want voorlopig begrijpen we hier in Nederland helemaal niets meer van elkaar. Maar dit is dan even mijn eigen persoonlijke visie tussendoor.

  Hoe dan ook zie ik de PVV geen geweld vereren en al helemaal niet in zoverre dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde. Weer geen punt dus hier. Of je moet nog een steekhoudend argument hebben met die duizendkoppige eenheid.

  En ik moet weer even dingen gaan doen, dus tot zover voor nu.

 27. Wat ik zie is een enorm wollig veel te lang verhaal waar ik geen tijd voor heb om daar zin voor zin op in te gaan.

  Geef eens de bottom line.

 28. De bottom line is dat je punten hebt toegekend voor het feit dat de PVV een fascistische partij zou zijn die niet terecht zijn.

  Jij bent degene geweest die de PVV als fascistisch heeft geclassificeerd. Nu heb ik de moeite genomen die punten uitgebreid te onderbouwen, zaken zijn nu eenmaal niet altijd zo eenvoudig als de one-liners die vaak gebruikt worden hier op deze site, en ben je niet bereid, of, aannemelijker, is het voor jou niet langer mogelijk, deze punten te verdedigen.

  Ik denk dat je dan de kwalificatie, dat de PVV een fascistische partij zou zijn, zou moeten schrappen. Blijkbaar is deze stelling niet te handhaven.

  Zo niet, dan daag ik je uit de stelling, als zou de PVV een fascistische partij zijn, te verdedigen. Een partij diskwalificeren met een dergelijke ernstige beschuldiging, neemt wel degelijk verantwoordelijkheid met zich mee.

 29. De bottom line per punt bedoel ik. Dus pak 1 punt en bespreek dat punt en zeg waar ik fout zit. Pak dan het volgende punt enzovoorts. Er zijn 10 punten.

  Op jouw manier is er geen touw aan vast te knopen.

 30. jvdheuvel Schreef:

  Op jouw manier is er geen touw aan vast te knopen.

  Dat is precies haar doel denk ik. Veel gekletter en geen constructie.
  Lekker de mist in door middel van nietszeggende lange zinnen, aan elkaar gekoppeld.

  Per slot van rekening betekent het niet veel.Andrea Schreef:

  Nexus, ik vind jouw reactie ronduit beledigend.

  Andrea, dit valt me echt tegen van je. Ik ben nu zo teleurgesteld in je, precies op het moment dat ik de gebruikelijke, voor je, taal van je Führer probeer te bezigen.
  Als je eerlijk ben, zou jij mijn inbreng wegens de bekendheid van style voor je, hard moeten toejuichen.

  Waar krijg je de tijd vandaan om al mijn reacties te kunnen lezen?

 31. Peter Breedveld van Frontaalnaakt had ook een reactie, op zijn site in een stuk getiteld “dom links”:

  Op Twitter wordt dagelijks de nieuwe eredienst van de Linkse Kerk gevierd, en die bestaat uit een preek waarin wordt betoogd dat Wilders een fascist is, gejubel ter ere van de voorganger die dit ‘baanbrekende’ inzicht met zijn toehoorders deelt, gezang: “Een fascist is Geert Wilders, Geert Wilders is fascist” en ter afsluiting een kringdiscussie ‘De overeenkomsten tussen de PVV en de NSDAP’.

  Ik weet toevallig dat dit over dit stuk gaat omdat iemand het stuk had rondgestuurd en het “baanbrekend” had genoemd.

  Maar dit is dus de “inhoudelijke kritiek” waartoe Peter Breedveld in staat is, uiteraard vanaf een afstandje.

  Je zou er om lachen als het niet zo triest was.

  Dus, euh, Peter, de PVV scoort een 9- op de fascisme lijst van Wikipedia. Zolang jij niet punt voor punt bespreekt en een andere score uitspreekt ga ik er vanuit dat jij het met me eens bent (maar te schijterig om het toe te geven).

 32. Even voor de goede orde, denk jij nu dat ik de één of andere Peter ben? Ik ken heel die Peter niet. En ik heb nog nooit van dat stuk gehoord.

  Dat je niet de moeite neemt om mijn stuk normaal door te lezen, zo lang zijn de zinnen niet, en daarmee aangeeft dat je geen onderzoek wilt doen, maar blind veroordelen, is één. Maar deze manier van mij, volstrekt onterecht, diskwalificeren kan ik echt niet waarderen.

  Andrea en niemand anders.

 33. Nee Andrea niet alle reacties hier gaan over jou. Mijn reactie 45 is een reactie op Peter Breedveld die op zijn eigen site op bovengenoemde wijze heeft gereageerd.

  En van jou, Andrea, verwacht ik een puntsgewijze opsomming van wat er niet klopt aan mijn stuk en geen wollig lang verhaal wat kant nog wal raakt.

  Begin maar met punt 1. De PVV heeft bij mij een score van 1 vanwege de door mij genoemde punten.

  Nu jij.

 34. Andrea, je hebt zo’n mooie naam. Daarom is het jammer dat aan je verhaal helemaal geen knoop vast te maken valt. Ga eens terug naar het hoofdverhaal; daar wordt het allemaal duidelijk uitgelegd. Als je het met een/sommige/alle punten niet eens bent, ga dan op een/sommige/alle punten in, maar schiet niet als met een mitrailleur alle kanten op en je doel voorbij.

 35. De progressieve elite is al zo’n vier jaar lang constant op zoek naar belastend bewijs tegen Geert Wilders. Iedere dag doen ze dezelfde schokkende ontdekking: Wilders discrimineert moslims!
  http://www.frontaalnaakt.nl/archives/domlinks.html

  Jammer dat Breedveld hier een stroman maakt van de tegenstanders van Wilders. Critici van de PVV wijzen ook op andere pijnpunten. Het discrimineren van een bevolkingsgroep zou op zich erg genoeg moeten zijn overigens.

  Ook Breedveld komt niet met argumenten waarom de PVV niet Fascistisch zou zijn. Zijn stukje is niks anders dan wat puberretoriek waarin iedereen wordt afgeschreven. “De andere politieke partijen zijn even erg.” word toch volwassen, Peter Breedveld.

  Breedveld heeft zijn momenten maar is helaas nog altijd naïef

  De PVV had zo’n mooie partij kunnen zijn. Een partij die pal staat voor de vrijheid om te zeggen, schrijven, tekenen, lezen en dragen wat we willen. Die een streep trekt waarover niet te onderhandelen valt: wij zijn geen moslims, en we hoeven ons dus niet te houden aan de ge- en verboden van de islam.

  De PVV was van begin af aan verrot. Wilders eerste publieke manifest “Klare Wijn” deugde al niet. Welke andere politieke partijen hebben zich trouwens expliciet uitgesproken tegen de vrijheid om te zeggen, schrijven, tekenen, lezen en dragen wat we willen? Zover ik weet hebben PvdA, GroenLinks, SP, D66 en de VVD dat geen van allen gedaan. De PVV is echter voor het verbieden van het dragen bepaalde kleding in eigen tijd en voor het verbieden van bepaalde boeken.

 36. Ik wacht nog altijd op iemand die probeert punt voor punt te beredeneren dat de PVV niet of lager moet scoren op de lijst van Fascisme kenmerken.

 37. De persoons verheerlijking komt niet alleen van de PVV aanhang, maar ook van sites als deze.
  Ik heb deze site vandaag voor het eerst bekeken, ik heb 44 hits op PVV, 1 op PVDA, 11 op SP, 2 op groenlinks, 0 op D66…

  Een gevleugelde reclame wetmatigheid is dat het niet uitmaakt hoe er over je gesproken wordt, als er maar over je gesproken wordt… Wel bedankt Krapuul…. Mede dankzij jullie zitten we met die Wilders opgescheept..

 38. kees kortekaas Schreef:

  De persoons verheerlijking komt niet alleen van de PVV aanhang, maar ook van sites als deze.
  Ik heb deze site vandaag voor het eerst bekeken, ik heb 44 hits op PVV, 1 op PVDA, 11 op SP, 2 op groenlinks, 0 op D66…
  Een gevleugelde reclame wetmatigheid is dat het niet uitmaakt hoe er over je gesproken wordt, als er maar over je gesproken wordt… Wel bedankt Krapuul…. Mede dankzij jullie zitten we met die Wilders opgescheept..

  o guttegut , Kees Kaas zwijgt liever en draait zijn rug naar wat er gebeurt , tja dan heb je het straks ook niet geweten hé ??

 39. @ Al Bakrastani:
  ik weet het al, maar ik hoef het niet elke dag 20 keer te horen om het nog beter te weten. kom met inhoudelijke argumenten waarom de pvv een achterlijke partij is ipv alle aanhangers dom, discriminerend, fascistisch o.i.d. te noemen., dat is nl net zo’n zwakte bod als de islam de schuld geven..

 40. kees kortekaas Schreef:

  kom met inhoudelijke argumenten waarom de pvv een achterlijke partij

  Zeg eens, zak patat, dat artikel hierboven waar jij doorheen zit te brallen staat bomvol inhoudelijke argumenten. Als dat jou niet bevalt, of je hebt er niets aan toe te voegen; er zijn nog miljarden pagina’s op het internet, behalve deze, waar je je ei kwijt kan.

  Succes

 41. Gezien de laatste onwikkelingen ten aanzien van de teloorlang van de multiculturele samenleving kunnen we rustig stellen dat punt 10 inmiddels ook vervuld is.

  Punt 5 wordt ook steeds disputabeler gezien de wens van de pvv om vanuit de rechterlijke macht te kunnen beinvloeden.

  Kortom, we zijn maar een klein stukje van een volledige facistische partij verwijderd.

 42. Heb zojuist de thesis van Henk Bovekerke zitten lezen: Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics. Goed geschreven, in prachtig (bijna foutloos) Engels. Kun je bijna een op een leggen met wat hierboven is geschreven.

  Te verwachten was de anti-intellectuele tweet van de GBL, nog voordat ie het gelezen had.

 43. Pingback: Dit moet u weten of vragen over de schietpartij in Garland | Krapuul

 44. Pingback: Student krijgt tien voor thesis over ‘fascistische’ PVV - 't is niet alles wat het lijkt

 45. Pingback: Geert Wilders is een fascist – Krapuul

Reacties zijn gesloten.