Wilders’ Walgelijkste: W. is een antisemiet [10 en slot]

Geert Wilders en zijn PVV-tuigdorp, het zijn de antisemieten van de 21ste eeuw.

Dat is een heftige beschuldiging. Maar ik neem haar 100% voor mijn rekening. Ik leg hieronder uit, waarom ik dat doe.

De meest perverse vorm van antisemitisme is filosemitisme. Dat laatste betekent doorgaans, dat de filosemiet zijn eigen ideeën op de Jood projecteert en de Joden tot instrument maakt van zijn streven. Instrumentalisering, heet dat ook wel.

Wilders spant het fenomeen van de staat Israël voor zijn karretje. Niet de Joden in het algemeen. Anders zou hij zich niet zo te buiten gaan aan haat tegen PvdA-leider Job Cohen. En anders zou hij zich er wel voor gehoed hebben, om steun te verlenen aan het opportunistische voorstelletje van Marianne Thieme van de Partij vd Dieren, om Joods ritueel slachten in Nederland te verbieden.

Adolf Eichmann was niet alleen maar de bureaucratische uitvoerder van Hitlers bevelen, zoals hij zich in het proces tegen hem in Israël voordeed. Eichmann was er trots op, dat hij zo veel van de joden “begreep”. In het Nazi-Duitsland van de dertiger jaren was het nog helemaal niet vanzelfsprekend dat de “Endlösung” de vorm zou aannemen van een volkenmoord, een genocide. Hitler’s omgeving speelde met gedachten aan een verdrijving van de Joden naar, bij voorbeeld, Madagascar. Of, waarom niet?, ondersteuning van de ideeën van de revisionistische zionist Jablotinski, over een Joodse volksplanting in Palestina. Zo werd Eichmann op een onderzoeksmissie gestuurd naar het Midden-Oosten. Hij sprak met zionistische contacten, maar ook met Egyptische Moslimbroeders en de later berucht geworden Mufti van Jeruzalem. De zionistische contacten waren hem aangewezen door leden van Joodse Raden in Oostenrijk en Hongarije. Nazi-Duitsland zag het wel zitten, om zoveel mogelijk Joden naar Palestina te verjagen, om zodoende van het “Joodse probleem” verlost te worden en tegelijkertijd de Britse vijand, die heerste over het mandaatgebied Palestina, het leven zuur te maken.

Uiteindelijk koos Hitler ervoor, om de “Endlösung” veel radikaler door te voeren. Maar het is veelbetekenend, dat ook door de Nazis serieus overwogen is, om een schijnbaar “filosemitsche” lijn te volgen en de Joden te instrumentaliseren als pain in the ass van de Britten (en de Arabieren).

De parallel met Wilders’ herhaaldelijk voorgedragen idee, dat Israël zou dienen als “laatste burcht” tegen een Islamitische onderwerping van Europa, springt onvermijdelijk in het oog. Joden die, al dan niet bewust, leven naar de wijsheid van de Talmud, het enorme corpus van regels, commentaren en aanwijzingen, dat vanaf het begin van de grote diaspora (1e eeuw nChr) ontwikkeld is, om integratie met behoud van eigen cultuur binnen uiteenlopende gastculturen mogelijk te maken, worden door Wilders en de zijnen met argwaan bekeken. Net zoals, trouwens, door een groeiend, extremistisch deel van de Israëlische politiek.

Hun rol zou niet moeten zijn, om in het dagelijks leven aan te tonen, dat samenleven in een democratische staat van mensen met uiteenlopende culturele achtergrond mogelijk is. En dat je solidair kunt zijn met verschillende landen, godsdiensten en culturen tegelijk. Toch is het datgene, wat zo vele Joodse geleerden, burgers, politici en diamantbewerkers keer op keer hebben aangetoond. Tot heil van de wetenschap, de kunst, de democratie en de economie van ons allemaal.

Dat laatste is een werkelijkheid die Bosma, Wilders en het omringende tuigdorp, nu juist helemaal niet onder ogen willen zien. De Jood moet de Moslim dwarszitten in de Levant om ons te beschermen. Anders is hij een verrader, een dhimmi. Nee: een super theedrinkende dhimmi! Eerder dan de niet-joodse anti-racist, wordt hij ervan verdacht … “taqqya” toe te passen en stiekem zijn politieke partij op te vullen met shariazuchtige moslims. Vandaar: “Partij van de Arabieren”.

Joden, pas op voor valse vrienden!

De religieuze Joodse landgenoot is dan ook allerminst veilig voor discriminerende maatregelen van de zijde van Wilders. Als Wilders en zijn 40 rovers zo vreselijk begaan zijn met het lijden van ritueel geslachte dieren, waarom heeft Geert dat dan nooit vermeld in een van zijn vele toespraken in Israël of in Amerikaanse synagoges? Over “taqqya” gesproken!

Het hele gedoe met reuzendavidssterren, genocidevoorstellen (“Palestijnen naar Jordanië”) en deportatiefantasieën (“tientallen miljoenen Moslims uit Europa”) vanuit een zogenaamde “Joods-Christelijke” cultuur, is niets anders dan een poging om de Joden nog maar weer eens een keer te laten opdraaien voor demagogische en misdadige hetzerij.

En ik ben in goed gezelschap als ik dat vind. Want Alan Posener vindt dat namelijk ook. “Geert Wilders ist ein Antsemit“! titelt Posener op 18 juli 2011 boven een artikel op zijn blog “Starke Meinungen”.

Alan Posener is een vroegere medestander van Henryk Broder c.s. met hun haatblog “Die Achse des Guten”. Net als de auteurs van het Amerikaanse Little Green Footballs dat vaststelden over de haatblog “Gates Of Vienna” (Fjordman, o.a.), kreeg Posener nog tijdig in de gaten, dat Die “Achse”, de Joodse zaak misbruikt voor een “oorlog der culturen”, waar Israël en zeker de joodse mensen die niet in Israël wonen, geen enkel belang bij hebben.

Wilders definitief veroordeeld door democratische Joden

Wilders’ feitelijke antisemitisme toont Posener aan, aan de hand van het Nederlandse debat over het onverdoofd joods-islamitisch slachten.

Posener:

Ik heb steeds opnieuw gezegd – bij voorbeeld hier, dat de Joden, die, wegens hun afwijzing van de Islam en hun zogenaamde liefde voor Israël, in Geert Wilders en lieden zoals hij een vriend of minstens een bondgenoot zien, zich vreselijk vergissen.

Wie denkt dat hij een tijger berijden kan, zal vroeger of later door hem opgegeten worden. Wilders heeft, met zijn ondersteuning voor deze antisemitische wet [die tegen het ritueel slachten, HR] nu, vroeger dan ik dacht, me gelijk gegeven [i.e.: zijn antisemitisme onthuld, HR].

En begrijp me goed. Ik ben voor minimalisering van dierenleed. Maar daar gaat het hier helemaal niet om. Megastallen, hormoonpreparaten en onnodige castraties worden door Wilders en de PVV niet alleen getolereerd, maar zelfs actief ondersteund (Dion Graus als pseudo-dierenarts). Discriminatie, marginalisering, pesterijen – ze beginnen met kopvoddentaksen en verbod van ritueel slachten.

In het zo zeer geprezen boek “Melnitz” (in de goede Nederlandse vertaling: “Het lot van de Familie Meijer“) door de Zwitser Charles Lewinsky is een sleutelpassage (blz. 278 e.v.) de beschrijving van de hypocriete actie van zogenaamde dierenvrienden, om in het betrokken Zwitserse kanton bij referendum het ritueel slachten (schächten) te verbieden. We zijn in de vroege jaren van de vorige eeuw. In de streek van de opper-Rijn wonen al sinds de 2e of 3e eeuw na Chr Joden. Langer dan de meeste Germanen die daar met de volksverhuizingen zijn gearriveerd. Maar daarom niet getreurd. In een meesterlijke passage beschrijft Lewinsky, hoe “cultuur” wordt misbruikt, om minderheidsgroepen uit te sluiten en het leven moeilijker te maken. Het schächten werd in het Kanton Zürich in 1902 verboden. En is dat nog steeds, in 2011. De argumentatie van 1902 is nog steeds die van de PVV in de 21ste eeuw.

In Nederland zijn tienduizenden exemplaren van Lewinsky’s boek over de toonbank gegaan. Ik heb nog nergens gezien, dat het iemand opgevallen is, dat Wilders’ en Graus’ redeneringen als twee druppels water lijken op die van de antisemitische Zwitserse boeren en middenstanders van toen.

Wilders is een antisemiet, die tijdelijk denkt de Israelische tijger te kunnen berijden. De huidige Israelische regering hoopt de PVV, het Vlaams Belang, de FPÖ, die Freiheit, de Lega Nord en dergelijke te kunnen berijden om ons te intimideren. En de niet-Israelische Joden onder ons.

No pasarán!

Dit artikel is het slot van de serie “Wilders’ Walgelijkste”. Af en toe werd de walging me te veel. Vandaar sommige onderbrekingen. Hoewel het overdreven lijkt, om Geert Wilders een antisemiet te noemen, ben ik daarvan toch overtuigd geraakt. Alle minderheden, alle onafhankelijke denkers, iedereen die het humanisme aanhangt, moet zien, welk gevaar we lopen, als we Wilders z’n gang laten gaan. De man weet het waarschijnlijk zelf niet. Maar hij is precies het tegendeel van de joods-christelijk-verlichte beschaving die hij zegt voor te staan. De maffiosi die hij heeft verenigd in zijn tuigdorp, getuigen daarvan. Nederland verdient beter. Veel beter.

En ik weet wel hoe.

Alle tien Wilders’ Walgelijkste: hier!

 

 

17 gedachten over “Wilders’ Walgelijkste: W. is een antisemiet [10 en slot]”

 1. Het is naar mijn mening wel een brug te ver om Wilders een antisemiet te noemen maar het is een feit dat hij de Midden-Oostenproblematiek herleidt tot een Islam versus westerse waarden tegenstelling en dat is het inderdaad zeer zeker niet. Met andere woorden Wilders recupereert voor eigen doeleinden.
  Mvg
  Guido Joris

 2. Guido Joris Schreef:

  Wilders recupereert voor eigen doeleinden.

  Ik noem het “instrumentaliseren”. Je kunt het “een brug te ver” vinden, om dat “antisemitisme” te noemen. Maar ik verzeker je, dat de manier waarop in de dertiger en veertiger jaren Eichmann overal in Europa Joodse Raden voor zijn karretje wist te spannen, in beginsel NIETS verschilt van de manier waarop Wilders in het begin van de 21ste eeuw de Joden verdeelt in een “nuttig” contingent dat tegen “de” Islam zou vechten en een “schadelijk” jodendom, dat theedrinkend compromissen sluit..
  Een belangrijk contingent van onze Joodse medeburgers staat sinds mensenheugenis vooraan bij het bevorderen van democratie, gelijkheid, integratie en vruchtbare wetenschappelijke uitwisseling. – Hoor je daar Wilders ooit over? Nee, natuurlijk niet. Dergelijke Joden tonen immers zijn ongelijk aan. Ze moeten “uit het centrum van de macht worden gedrongen”. (Wilders over de PvdA van Job Cohen bij het lanceren van de gedoogconstructie.)
  Dus, Guido Joris, wat Eichmann en Wilders deden/doen, is het staatsapparaat inschakelen, om “hinderlijke” Joden te verjagen en, zolang als het kan, “nuttige” Joden te instrumentaliseren voor het eigen racistische programma.
  Dat is antisemitisme. Niks meer of minder.

 3. Gelet op W’s bejegening van de Jood Job Cohen, ben ik geneigd het schepsel Wilders een antisemiet te noemen, maar daar zal Geurts geldschieter in Tel Aviv anders over denken daar de zio’s Cohen als dissident scharen onder het verschijnsel `Selfhating Jew’, ofwel verrader van de Joodse Zaak.

 4. “Hoewel het overdreven lijkt, om Geert Wilders een antisemiet te noemen, ben ik daarvan toch overtuigd geraakt.”

  Zelf ben ik daar nog niet zozeer van overtuigd. Technisch gezien zou Wilders een antisemiet genoemd kunnen worden, omdat hij de staat Israel voor zijn eigen anti-islamitische agenda gebruikt. Daarbij handelt hij vaak niet in het belang van die Joodse staat, maar in zijn eigen belang. Zijn eigen belangen botsen vaak op die van het Joodse geloof, denk bijv. aan het ritueel slachtverbod. Dat noem ik voor het gemak maar even ‘technisch antisemitisme’. Hij is echter geen antisemiet in de zin dat hij een persoonlijke haat tegen Joden heeft. Het anitsemitiscme van hem zou ik dan ook eerder opportunisme willen noemen, een opportunisme dat de Joden inderdaad niet altijd uitkomt.

 5. @4
  Ultrarechtse Israelapologeten noemen mensen als Noam Chomsky, Naomi Klein, Medea Benjamin, Glenn Greenwald en noem maar op – ik ga niet de sibbekundige spelen – ook antisemieten, omdat ze tegen kapitalisme of oorlog zijn.
  Tegenwerpingen baten niet. En Wilders en de zijnen zullen instemmen. Omdat joden (en homo’s en “vrouwen”) er zijn om voor de propaganda te gebruiken, punt uit.

 6. Wilders fascist, xenofoob, antisemiet. Who gives a fuck ? Mensen zoals Wilders zullen er altijd zijn. Heel vaak hoor je de argument dat 1,5 miljoen PVV-stemmers nog altijd schril afsteekt tegen de rest. Laten we het nog een keer goed uitrekenen : Nederland telt ong. 12 miljoen stemgerechtigden. Opkomst was rond de 75 %, dus 1,5 miljoen van de 8 miljoen deelt de abjecte ideeen van Wilders. Verder zijn er nog de mensen in de resterende 6,5 miljoen die het wel met Wilders eens zijn maar uit “fatsoen” niet op hem stemmen. Wat hebben we nog meer ? Stoere praat van zelfs Groen-Links (Femke Halsema) t.o.v moslims, Wilders die vrolijk meedoet aan een uitzending van de Lama’s, Jeroen Pauw die tijdens een uitzending een moslim schoffeert (“He gast, ik ben je vriend niet, tuurlijk ben ik tegen de multiculturele samenleving”), VARA coryfeeen die elkaar vertrappen om als eerste excuses aan te bieden aan de PVV en onlangs Haye van der Heyden die zegt PVV te gaan stemmen. Sinds jaar en dag moet ik me zowat excuseren vanwege het feit dat ik een moslim ben, in discussies hoor ik de meest bezopen ideeen en uitspraken over moslims door hoogopgeleide autochtonen. Zo dacht een (autochtone) vrouw dat allochtonen (lees moslims) minder straf krijgen van de rechter. Als je dan vervolgens vraagt waar ze in hemelsnaam deze onzin vandaan haalt, krijg je een antwoord waar je spreekwoordelijke broek van afzakt : Ja, dat zeggen ze toch ! En dan heb ik het over een academisch afgestudeerde persoon. Wil ik dan nog weten wat de gemiddelde PVV-er denkt ? Ik dacht het niet. Anders Reivik is met spoed tot eenzame gek verklaard terwijl tot op de dag van vandaag moslims zich nog moeten verantwoorden voor Mohamed B. , en dit terwijl de psycholoog Bram Bakker zei dat Mohammed B waarschijnlijk een persoonlijkheidsstoornis had en eerder behandeld moet worden ipv gestraft. Sta ik hier allemaal van te kijken ? Nee, niet nadat ik “Grijs Verleden” van Chris van der Heijden heb gelezen. Dan snap je waarom en hoe Nederland relatief de meeste joden een enkeltje gaskamer heeft bezorgd. En voor de mensen die me nu zullen beschuldigen van een Godwinnetje zou ik de vraag willen omkeren : waarom zou ik de huidige situatie NIET kunnen vergelijken met de opkomst van de nazi’s ?

 7. (Huib:) Tsja, Hakan. Je geeft precies de achtergrond aan, van waaruit ik heb opgemaakt dat Wilders niet alleen een racist, maar ook een antisemiet is.
  Hakan Kapici Schreef:

  Nee, niet nadat ik “Grijs Verleden” van Chris van der Heijden heb gelezen. Dan snap je waarom en hoe Nederland relatief de meeste joden een enkeltje gaskamer heeft bezorgd.

  In de verzuilde Nerlandse maatschappij van 50 jaar geleden, hoefde je je niet druk te maken over de anderen. Dat LEEK op tolerantie. Maar in werkelijkheid was het onverschilligheid voor de mensen die niet tot jouw groep, ideologie, dorp of sekte behoorden. Zodoende zagen de meeste mensen er geen been in, om op verzoek van de Duitsers, Joden te inventariseren, de toegang tot de tram te ontzeggen, in Westerbork op te sluiten enzovoort. Het was een effect, dat je ook wel ziet bij laboratorium-proeven, waarbij mensen ertoe worden gebracht om virtuele electro-schokken toe te dienen aan lieden die ze niet kennen. Of bombarderende piloten.
  Wilders en zijn équipe gebruiken de moslims als ongeneesbare duivels om de mensen nog banger te maken, dan ze al zijn. Ze gebruiken de Joden, met wie ze zich zogenaamd zo verbonden voelen, als jachthonden. En wee de Jood, die de roedel ontstijgt!

 8. @8: Ja, is dat zo, dat het door de verzuiling komt dat wij (meer dan andere landen) onverschilliger waren/zijn t.o.v. ‘de ander’?
  Bij Milgram, Stanford Prison etc. gaat het meer om algemene factoren als gevoeligheid voor autoriteit. Bureaucratie is een belangrijke factor in zo’n gebeuren, en die was hier ver doorgevoerd. Dat soort eigenschappen lijken mij op het eerste gezicht doorslaggevender te zijn geweest dan de verzuiling.

 9. @9 Joke
  Absoluut. Bureaucratie is vervreemding. Ontmenselijking. Maar bureaucratie HOEFT niet te leiden naar discriminatie. Bureaucratie kan zelfs een *integrerende* actor zijn…
  Joke Mizée Schreef:

  Bureaucratie is een belangrijke factor in zo’n gebeuren, en die was hier ver doorgevoerd. Dat soort eigenschappen lijken mij op het eerste gezicht doorslaggevender te zijn geweest dan de verzuiling.

  Maar in een land van verzuiling is de bureaucratie gefragmenteerd. De bureaucratie van MIJN zuil, is mijn bureauceatie. Bureaucratie zonder zuil is eng. Het lijkt wel, of ze de moslims bevoordelen.
  Bureaucratie is dus slecht. Maar een bureaucratie die onpartijdig is tussen de zuilen, is beter, dan een bureaucratie die legaal of illegaal, de belangen van een enkele zuil dient.

 10. Of Wilders nu wel of geen antisemiet of eventueel juist een filosemiet is maakt in feite niks uit.
  Als Wilders denkt electoraal te kunnen door Jodenhaat te propageren zal hij het zeker niet laten. Hij weet echter dat hij daarmee kansloos is en dat is z’n enige motief om het te laten.
  Tijdens “Fortuyn” is er al eens een voorspelling gedaan dat binnen afzienbare termijn iemand als Wilders zou opstaan. Men heeft geschat dat 12 à 15% makkelijk achter mensen als Wilders aanlopen. Dat percentage is er altijd al geweest. Het is niet dankzij Fortuyn of Wilders, Janmaat of Glimmerveen of wie dan ook.
  Je kunt aan alles merken dat Wilders (waarschijnlijk in feite Martin Bosma) een heel berekenend spel speelt die waar praktisch geen toeval bij te pas komt.
  Bij de LPF kon je ook zien dat Fortuyn heel uitgekiend een slachtofferrol speelde. Dat was niet alleen zijn werk. Kay van der Linde heeft daar een grote rol in gespeeld.

  Als je de huidige situatie in de wereld bekijkt kun je er niet onderuit dat Israël/de Joden de veruit belangrijkste reden is van het gedonder waar we nu in zitten.

  WOII is cruciaal hierbij.
  Als je de hele geschiedenis over de Joden bekijkt vanaf Mozes kom je tot iets knettergeks.
  De Joden hebben ooit het land dat nu Israël heet verkregen door pure genocide en massaslachting op de oorspronkelijke bewoners. Ze beweren dat ze dat mochten doen van God. Sterker nog, die had hen de opdracht er toe gegeven.
  Toen de Joden op hun beurt door de Romeinen werden verdreven en zich verspreiden over andere landen werden ze niet altijd al te vriendelijk bejegend.
  Het was dus begrijpelijk dat men weer terug wilde naar het land wat men ooit ontvlucht was. Ze meenden recht te hebben op het land omdat het immers door God was geschonken. En God is de baas.
  Dat de autochtone bevolking hun wens niet graag in vervulling zag gaan is begrijpelijk.
  Wat er daarna is gebeurd is iets wat alleen een fantast zou kunnen bedenken.
  Het volk dat d.m.v. massaslachting het land heeft verworven wordt geholpen door Hitler bij hun poging om het land terug te winnen.
  Toen dat niet lukte werden ze zelf slachtoffer van een massaslachting, de Holocaust.
  Vervolgens werden ze na de oorlog, ómdat ze slachtoffer van massaslachting waren geweest, het land innemen dat ze 3300 jaar eerder door massaslachting hadden verworven.
  Krankzinnig nietwaar? Pas op! Dat mag je niet zeggen. Dat is namelijk antisemitisch en dan ben je fout.
  De Joden is in ’48 toegestaan door de VN om 57% van het land in te nemen.
  Inmiddels is dat meer dan 80% geworden. De oorspronkelijke bewoners, de Palestijnen zijn daar nogal pissig over. En waarom zijn ze daar pissig over? Omdat het moslims zijn. En moslims hebben wat tegen Joden. Ze zijn dus antisemitisch. Het komt niet omdat hun land is gejat, maar door hun geloof.

  In werkelijkheid is dat helemaal niet zo. Moslims hebben geen pest aan Joden door hun geloof. Ook niet expliciet wegens een eventuele haat die veroorzaakt zou kunnen worden door die massaslachting die de Joden ooit hebben begaan.

  Het zijn juist de Joden (en Christenen) die vanuit hun geloof hun niet al te frisse praktijken rechtvaardigen.
  Moslims kennen vrijheid van godsdienst (Joden niet en Wilders ook niet)
  Ze mogen niet discrimineren op geloof of ras, iets wat Joden wél doen, zelfs wettelijk voorgeschreven, althans in Israël.
  Moslims houden er ook ernstig rekening mee dat als Jezus terug op aarde komt zij met hem naar de hemel zullen gaan, iets wat de Joden (nog) niet geloven.
  Christenen wordt verweten dat ze de Joden vervolgden. Omgekeerd hebben de Joden problemen wat de Koran betreft, door hun arrogante houding om mensen die niet geloven af te wijzen.
  In de Koran wordt vaak het woord “ongelovige” gebruikt. Dat is niet iemand die geen geloof heeft, maar iemand die ondanks z’n geloof niet handelt volgens z’n eigen geloof. Het heeft dus niks met de Islam als zodanig te maken.
  Heel zwaar wordt er dan ook aan getild als je God medeschuldig maakt aan je eigen rottigheidjes.
  Voor iemand die niet in (een) god geloofd kun je toch heel makkelijk “gelovig” zijn door het woord God te vervangen door “geweten” of desnoods de “wet”.
  Ook dat staat in de Koran. Laat je geloof niet verhinderen het juiste te doen.
  Het zijn allemaal zaken die Wilders precies weet om te draaien.
  Alles wat ook maar enigszins positief over de Islam/moslims kan worden uitgelegd, maakt hij iets smerigs van.

 11. @10: Nee ik zie het niet, wat verzuiling ermee te maken heeft. Of je nou 1 grote zuil hebt of meerdere afzonderlijke, er kunnen altijd groepen outcasts aangewezen worden. Bovendien, ontzuild als we zijn, zijn we er nog steeds even vatbaar voor. Je doet m.i. juist af aan je eigen betoog door van wal te steken met de “verzuilde Nederlandse maatschappij van 50 jaar geleden”. Onze achtergrond van godsdienststrijd heeft er wel voor gezorgd dat er allerlei overgevoelige onderwerpen bestaan, die in het huidige debat weer de kop opsteken, dat wel.

  En het schuldgevoel over WOII komt daar nog eens bij. Het is enerzijds goed om erop te blijven hameren tot wat voor uitwassen extreme burgerlijkheid kan leiden, maar dat beeld dat we bij uitstek zulke lafbekken waren is volgens mij ook weer wat overtrokken – wie destijds zijn mond opentrok kon het immers slecht vergaan. En een al te streng geweten is nou net een factor die mensen vatbaar maakt voor charismatische leiders, die je daarvan bevrijden… Een van de dingen die H&I de linkse kerk kwalijk nemen, is dat je je altijd maar schuldig moet voelen.

  Op http://www.keesvanoosten.nl/?page=89 staat een artikel over (staats)bureaucratie in relatie tot de Shoa. (Ik vind die invalshoek interessant, omdat velen de rol van het irrationele benadrukken als het over het nazidom gaat (de Duitse anti-Verlichting). Zo’n machinerie maakt idd. gebruik van irrationele drijfveren, maar is in zichzelf hartstikke rationeel van opzet.)

 12. Wilders verdedigt onvoorwaardelijk de belangen van het zionisme en dat houdt niet per definitie de belangen van het Jodendom verdedigen. Misschien kan je zelfs helemaal niet de belangen van het Jodendom verdedigen door het zionisme te verdedigen.
  Dat Wilders en zijn PVV tegen ritueel slachten is betekent het niet dat hij en zijn partij niet weten waar zij mee bezig zijn. Veel zionisten zal het koosjere of een niet-koosjere worst wezen of het ritueel slachten wordt afgeschaft. Ritueel slachten is een religieuze aangelegenheid en zionisme is niet een religieuze aangelegenheid. Dat we wel die twee dingen niet door elkaar halen.
  Om de belangen van het zionisme te verdedigen kan je als: Christen, Jood, hindoe, atheist en zelfs als antisemiet. Die laatste klinkt wel gek, maar antisemieten willen zo graag van de Joden af, dat ze graag de zionistische pet op zetten even om hun te steunen met de oprichting en verhuizing naar een Joods thuisland.

 13. Gozer Schreef:

  Die laatste klinkt wel gek, maar antisemieten willen zo graag van de Joden af, dat ze graag de zionistische pet op zetten even om hun te steunen met de oprichting en verhuizing naar een Joods thuisland.

  Inderdaad. Zelfs Hitler heeft het aanvankelijk geprobeerd.
  Overigens is het idee van een “thuisland” wel goed, maar dat kan natuurlijk nooit inhouden dat je dat land van een ander afpakt. Dat geeft maar praatjes Dat snapt iedereen. Daarom mislukte Hitler dan ook toen hij dacht dat Palestina wel een geschikt land voor de Joden zou zijn.
  Pas een paar jaar later realiseerde de Palestijnen zich dat ze eigenlijk helemaal geen recht op het land hadden en zijn toen dus en masse vertrokken zodat toen de Joden het land binnentrokken ze eigenlijk in een woest (de Palestijnen hadden er een puinhoop van gemaakt|) en ledig land kwamen.
  Weer een paar jaren later ontdekten de Palestijnen dat andere Arabische staten hen niet wilden hebben en toen probeerden ze (zelfs met geweld) het land in te pikken wat nota bene altijd al van de Joden was geweest.

 14. Hakan Kapici Schreef:

  Wilders fascist, xenofoob, antisemiet. Who gives a fuck ? Mensen zoals Wilders zullen er altijd zijn. Heel vaak hoor je de argument dat 1,5 miljoen PVV-stemmers nog altijd schril afsteekt tegen de rest. Laten we het nog een keer goed uitrekenen : Nederland telt ong. 12 miljoen stemgerechtigden. Opkomst was rond de 75 %, dus 1,5 miljoen van de 8 miljoen deelt de abjecte ideeen van Wilders. Verder zijn er nog de mensen in de resterende 6,5 miljoen die het wel met Wilders eens zijn maar uit “fatsoen” niet op hem stemmen. Wat hebben we nog meer ? Stoere praat van zelfs Groen-Links (Femke Halsema) t.o.v moslims, Wilders die vrolijk meedoet aan een uitzending van de Lama’s, Jeroen Pauw die tijdens een uitzending een moslim schoffeert (“He gast, ik ben je vriend niet, tuurlijk ben ik tegen de multiculturele samenleving”), VARA coryfeeen die elkaar vertrappen om als eerste excuses aan te bieden aan de PVV en onlangs Haye van der Heyden die zegt PVV te gaan stemmen. Sinds jaar en dag moet ik me zowat excuseren vanwege het feit dat ik een moslim ben, in discussies hoor ik de meest bezopen ideeen en uitspraken over moslims door hoogopgeleide autochtonen. Zo dacht een (autochtone) vrouw dat allochtonen (lees moslims) minder straf krijgen van de rechter. Als je dan vervolgens vraagt waar ze in hemelsnaam deze onzin vandaan haalt, krijg je een antwoord waar je spreekwoordelijke broek van afzakt : Ja, dat zeggen ze toch ! En dan heb ik het over een academisch afgestudeerde persoon. Wil ik dan nog weten wat de gemiddelde PVV-er denkt ? Ik dacht het niet. Anders Reivik is met spoed tot eenzame gek verklaard terwijl tot op de dag van vandaag moslims zich nog moeten verantwoorden voor Mohamed B. , en dit terwijl de psycholoog Bram Bakker zei dat Mohammed B waarschijnlijk een persoonlijkheidsstoornis had en eerder behandeld moet worden ipv gestraft. Sta ik hier allemaal van te kijken ? Nee, niet nadat ik “Grijs Verleden” van Chris van der Heijden heb gelezen. Dan snap je waarom en hoe Nederland relatief de meeste joden een enkeltje gaskamer heeft bezorgd. En voor de mensen die me nu zullen beschuldigen van een Godwinnetje zou ik de vraag willen omkeren : waarom zou ik de huidige situatie NIET kunnen vergelijken met de opkomst van de nazi’s ?

  Beste Hakan, mijn ervaring met hoogopgeleide autochtonen is precies hetzelfde als die van jou alleen jij schrijft het hier veel beter om. Ik verkeer regelmatig in kringen van mensen met universitaire diploma’s en specialisme en als er sprake komt over buitenlanders en allochtonen dan is het echt om van te kosten. Er waait een naargeestigheid die je alleen in de Middel Eeuwen zou verwachten met uitspraken die alleen van erg achterlijke mensen zou verwachten.

  Mijn methode is dan bijna als jouwe – zodra ze de betweter over iedereen gaan uithangen en kotsmisselijke dingen over buitenlanders gaan vertellen, vraag ik ze altijd hoe is het precies met de joden tijdens WOII in Nederland vergaan? Langs deze weg heb ik ook goed kunnen vaststellen dat de “Godwin” uitdrukking enkel bedoeld is om elke gezonde kritiek de mond in te snoeren. Daarom mijn antwoord over een Godwin opmerking nog altijd is : Rot op! ( of iets beschaafder: bekijk het maar!)

  Een en ander heeft me gemotiveerd om op deze website steeds te blijven commenteren.

 15. In de burocratie zijn er voor de afzonderlijke productie eenheden [over het algemeen ambtenaren maar tegenwoordig in toenemende mate laat ik het maar gewoon beambten noemen van geprivatiseerde onderneminkjes, bedrijven en corporaties, en ook stichtingen] nog zoveel mogelijkheden om net te doen of je achterlijk bent. Veinzen dat je voor het algemeen nut je werk doet maar in feite voor de winstmaximalisatie van je werkgever bezig bent. Er is wat dat betreft geen sprake van ontzuiling maar juist het tegenovergestelde, het is verzuiling maar dan in zuilen waarin absoluut helemaal geen sprake meer kan zijn voor maar de minste vorm van democratie. Het is de zuil van de onroerendgoed, verzekeringen, gemeentebelangen, uitkeringsinstanties, energiebedrijven, wooncorporaties, scholengemeenschappen, zieken en verpleeghuizen, bejaardencentra, en gaat zo maar door. Die zich dezelfde mentaliteit heeft aangemeten als de zuil van de financiële wereld al langer had. Ja ook die wereld was eens opgericht tot nut van het algemeen.

  Zoals ik zei, doen of je achterlijk bent en veinzen voor het algemeen nut je klanten zoveel als mogelijk benadeelt tenopzichtevan het bevoordelen van het eigen bedrijf waar zo’n beambtenzuil geen burocratische mogelijkheid onbenut laat om systematisch hun zuil tot de machtigste zuil te maken. En in die zuil sijpelt het op z’n minst fascistoïde gif van alle 10 Wilders walgelijksten door zonder dat er ook maar een zweem van democratie in te bespeuren is. En niet zelden heeft een klachtenprocedure ertegen al even systematisch nadelige gevolgen voor die klant die daar mee solliciteert naar een klokkenluidersstatus. Want er is in de rechtspraak bij rechters en verdedigers weinig animo om het syteem onder de loep te onderzoeken.

  Burocratie is een machtige zoniet de machtigste zuil geworden. En het is een zuil met meer macht dan wat voor zuil in het verleden ook maar had. Nou ja op een enkele uitzondering na dan. Als een zuil zich dusdanige politieke macht toeeigend zoals bijvoorbeeld de nazi’s deden dan vind ik het te vergelijken met wat tegenwoordig gaande is. Daarbij is het onderliggende anti en filosemitisme als systeem van veinzen en doen of je achterlijk bent, van achterbaks en vaak ook crimineel tenopzichtevan vigerende wetgeving en recht [in het geval Israël internationale wetgeving en recht] overduidelijk aan de orde, maar wordt met horen zien en zwijgen gedoogt. Dit gif sijpelt tot in de haarvaten van het bestuur van onze samenleving om zogenaamd de machinerie ervan ermee te smeren. De modus operandi van het besturen van een staat zou zogenaamd niet anders kunnen.

  In een wereld waarin seculiere en religieuze zuilen hun nationale en internationale belangen dusdanig met elkaar verknoopt hebben, zodat het een gordiaanse knoop is geworden waarin ogenschijnlijk de verwarring van oorzaak en gevolg dusdanige omvang kreeg dat het ontwarren van die gordiaanse knoop ogenschijnlijk onmogelijk is geworden. Elk endje waar je trekt trekt een ander endje strakker.

  Zoals #1 al zei “waar gezegd” daar sluit ik me helemaal bij aan. Die andere 9 Wilders walgelijksten ga ik zeker lezen Huib 🙂

Reacties zijn gesloten.