Wilders in het nauw kopieert links standpunt tegen pensioenkortingen en premieverhogingen

– gouden kans om Bruin I uit elkaar te spelen!
Crisis in de PVV. VVD betrapt op grootschalige pensioendiefstal. Gaat de PVV dat dekken? Zal het CDA nog een keer de rug buigen voor het gedoogwrak? Daarom is het van zo groot belang, dat de geboden kans om op een eerbare manier af te komen van het rampkabinet Rutte-Verhagen, nu eens kordaat wordt aangegrepen. Hieronder leggen we uit, hoe dat zou kunnen.

Dus, Oogjes Open en Snaveltjes Toe!

Wilders twitterde op 19 januari bij de lunch het volgende:

Zoals Krapuul al vaststelde, had de Grote Blonde Lijder tevoren drie (drie!) dagen lang gezwegen. Blijkbaar waren de negatieve reacties op zijn Beatrix-tweets hem niet in de koude kleren gaan zitten. De PVV-vote was ernstig aan het afkalven. Ratten verlaten het zinkende PVV-schip. De NRC, Trouw en zelfs De Telegraaf begonnen ernstig op Krapuul.nl te lijken.

Goede raad is duur. Maar, gelukkig, je kunt altijd terugvallen op een kreet in de vorm van een tweet. Volgt beraad met Martin Bosma, de architect van de PVV-maffia.

Hoewel de loze kreet van 2010, dat verandering van de 65-jarige AOW-datum voor de PVV een “breekpunt” in coalitie-onderhandelingen zou vormen, al in de nacht na de laatste kamerverkiezingen door Wilders opzijgeschoven was, tot woede en verdriet van vele aanhangers, moest er toch in die hoek “damage-control” gezocht worden. Want  excuses maken naar het grote deel van de achterban dat zich verraden voelt, dat past niet in de Zeven Gouden Regels van de PVV.

“Verzin een LIST, Tom Poes!”, was Geert zijn boodschap aan Martin. “En laat Raymond [de Roon] er buiten. Die komt wel weer aan de beurt als er knieschoten moeten worden gelost.”

Martin antwoordde ommegaand:

“Hoogvereerde Lijder, we moeten een groot risico nemen. De discussie verplaatsen naar een nieuw kader van angst en ontevredenheid. Maar niet ten koste van de nodige bezuinigingen en belastingverhogingen. Anders komt Uwe Hoogheid in de onderhandelingen met VVD-CDA straks klem te zitten. Als u mij toestaat.

We moeten als het ware nieuw geld scheppen. En dat kán! Dat kan bij de pensioenfondsen. Vraag aan Ino [van den Besselaar, red.] hoe dat kan!”

En dat kon. Dank zij de slapheid van alle linkse partijen.

Om een reden die mij nog steeds grotendeels ontgaat, houdt het kabinet sinds Donner op Sociale Zaken (!) vast aan een berekening van de dekkingsgraad van de pensioenfondsen die met de werkelijke vooruitzichten weinig van doen heeft. Het komt erop neer, dat de toevallige rentestand op 31 december van enig jaar zou moeten bepalen, wat de vooruitzichten van een pensioenfonds zijn. In het pensioenakkoord van eind 2010 zijn regeringspartijen, vakbonden en PvdA daarmee (onder andere) akkoord gegaan.

Op dit moment dus, nu de ECB kiest voor 1 of zelfs misschien straks 0% rente op leningen, komt de berekende positie van grote pensioenfondsen als het ABP uit op ongeveer 90%. Dat heeft natuurlijk niets met de werkelijke vooruitzichten te maken. Het rendement op de ABP-beleggingen van pensioenreserveringen was in 2011 gelijk aan 4,8%. Dat had meer kunnen zijn, als ze niet in de composite dinges van Amerikaanse banken hadden belegd. Daarvoor moeten de verantwoordelijke mensen nog steeds worden bestraft, want waarvoor hebben we hen anders aangenomen, dan dat ze uitkijken dat wij niet door Goldman Sachs of anderen belazerd worden?

Ik kan dus niet anders dan onderschrijven wat Ino van den Besselaar van de PVV zaterdag in de Volkskrant schreef, namelijk, dat de druk op de pensioenfondsen, om mij te korten vanwege een tijdelijke renteverlaging, grote onzin is. Wilders onderschreef het betoog van Ino, omdat hij het vreselijk moeilijk heeft om nog door z’n achterban te worden begrepen, na zijn Beatrix-tweets. Dus staat Geert zijn Naam ook onder het stuk.

Plotseling doemt een issue op, waarbij werknemers en werkgevers hetzelfde belang hebben. Werkgevers hebben geen zin om extra premies op te brengen voor het pensioen van hun werknemers en vakbonden menen hetzelfde voor de werknemersbijdrage. Terwijl ze ook denken (hoop ik) aan de belangen van hun gepensioneerde leden.

Als links en PVV samen dit punt aanpakken met, bij voorbeeld, een initiatiefwet, dan zal het Rutte-huis te klein zijn.

Dus ik zou zeggen: “DOEN!”

Ik ben benieuwd, of Geert Wilders het zich nog een keer zal kunnen veroorloven om zijn kiezers (“AOW met 65!”) in de steek te laten.

Belangwekkende tijden. Maar ik zie Bruin I niet eerder dan 15 maart breken. Vroeg genoeg. Maar te laat voor damage control.

25 gedachten over “Wilders in het nauw kopieert links standpunt tegen pensioenkortingen en premieverhogingen”

 1. Groenlinks huldigt al tijden het standpunt dat de berekeningsgrondslag van pensioenfondsen veranderd moet worden. Namelijk een lange termijn gemiddelde. GL heeft daartoe ook voorstellen gedaan, die vanzelfsprekend door Rechts werden afgeschoten. Dus Geert Wilders werd ineens GroenLinks.

 2. Even een vraagje.
  Ziet u de ECB de rente verhogen in de komende jaren ?
  Bovendien hebben werkgevers binnenkort geen belang meer erbij.
  Want in het nieuwe pensioenakkoord zijn de werknemers de risicodragende partij.
  Dit alles bij elkaar genomen met de slechte vooruitzichten op financiele markten, brengen mij ertoe om niet meer op een noemenswaardig pensioen te rekenen.
  PS. ik ben 53 jaar.

 3. Ik zou graag een onderscheid willen maken tussen de pensioenen die opgebouwd worden, en de pensioenen die uitgekeerd worden. Idealiter spaart iedereen voor z’n eigen pensioen bij een pensioenmaatschappij, en wordt je pensioen betaald uit je eigen ‘spaarpot’ (en deels natuurlijk ook uit de niet-opgemaakte spaarpotten van mensen die voortijdig overlijden). Prima. Maar in ons huidige pensioensysteem -wat dan nog een van de betere is- zit ook een stevige omslagcomponent. De huidige pensioenen worden voor een deel betaald uit de premies die de werkenden van nu inleggen. Als die pensioenen te hoog zijn — en dat zijn ze, dan gaat dat ten koste van de te verwachten uitkeringen van de mensen die met pensioen moeten gaan.

  Nu kun je natuurlijk hopen dat gat op te vangen met hele goede rendementen. Maar daarvoor ben je afhankelijk van de beurzen, die weer uitgaan van te verwachten economische groei (even de http://www.zerohedge.com alutfoliehoedjestheorien over het oppompen van beursfondsen negerend ). Maar dat zit er niet, gezien de economische ellende waar nu al een paar jaar in zitten. Dus d’r moet iets gedaan worden om eea in balans te krijgen, voor de pensioenpotten echt leeg zijn.

 4. @hgroen #1 – Dank voor de aanvulling. Ik wist dit niet, anders had ik het zeker gemeld. GL kan dus het voortouw nemen samen met SP en PvdA.
  @Theo_Gerris #2 – Ik ga ervan uit, dat de meerderheid van de FNV-leden die tegen is (Bondgenoten, ABVA-KABO, enz.) het zal winnen en dat het pensioenakkoord van Kamp zal moeten worden bijgesteld, zodra de “nieuwe vakbeweging een feit zal zijn. De werkgevers zien dat ook wel. Daarom komt dan ook een typische werkgeversvertegenwoordiger als van den Besselaar (was lange tijd “arbeidsvoorwaarden-functionaris in dienst van de bouw-werkgevers) met dit plan. Maar ik ben het met je eens, dat je over je pensioen niet al te optimistisch kan zijn.
  @gronk #3 – Ik heb een tijdje bij een actuaris gewerkt. Daarom weet ik, dat er enorm forse veiligheidsmarges worden ingebouwd. Er zijn veel moeilijk in te schatten onzekerheden. Maar de vergrijzing, waar iedereen het steeds weer over heeft, behoort NIET tot die onzekerheden. Die kun je immers heel eenvoudig berekenen vanuit geboorte- en sterfte-statistieken. Het rendement op beleggingen wordt ingeschat op 4%. Dat is ook nauwelijks een onzeker punt, want een overzicht over 20 of 30 jaar bevestigt, dat die 4% ook in jaren dat het minder goed gaat worden gehaald (uitzonderingen bij kleinere pensioenfondsen zoals dat van de metaalnijverheid, daargelaten).
  Ik geloof, dat de grootste impact van de huidige crisis dus niet een rendementsval of de vergrijzing is geweest, maar de enorme afschrijvingen op beleggingen die nodig werden toen de Amerikaanse onroerend-goed-markt instortte. Dergelijk verlies aan kapitaal is rampzalig, want het werkt versterkt door in (het gebrek aan) opbouw van reserves voor de toekomst. De banken die dergelijke beleggingen hebben gedaan voor het ABP, de PGGM (heet nu anders), enz. zijn de ware schuldigen, al treft natuurlijk ook de beleggingsafdelingen van de pensioenfondsen schuld. Maatregelen om (het toezicht op) de beleggingen van pensioenfondsen te versterken zijn hard nodig. Maar daarme komt het in 2008-2009 verjubelde kapitaal niet terug.

 5. 4
  Huib

  Volgens mij is de vakbeweging akkoord gegaan.
  Ook de tweede kamer is akkoord, mede door de PVDA.
  Er valt weinig meer aan te doen vrees ik.

 6. Huib schreef:

  Het rendement op beleggingen wordt ingeschat op 4%. Dat is ook nauwelijks een onzeker punt, want een overzicht over 20 of 30 jaar bevestigt, dat die 4% ook in jaren dat het minder goed gaat worden gehaald (uitzonderingen bij kleinere pensioenfondsen zoals dat van de metaalnijverheid, daargelaten).

  Voor de inschatting van de rendementen hoef je evenmin af te gaan op de gevolgen van de economische crisis in de Westerse wereld. Kapitaal wordt wereldwijd belegd. Met groeicijfers van tegen de 10% in China en India is er nog ruimte boven het gemiddelde van 4% waar je mee rekent.

 7. Theo Gerris Schreef:

  4
  Huib
  Volgens mij is de vakbeweging akkoord gegaan.
  Ook de tweede kamer is akkoord, mede door de PVDA.
  Er valt weinig meer aan te doen vrees ik.

  Beste Theo, een paar weken geleden schreef je nog:
  “Er gaat een gerucht dat pensioenfondsen de 3% rente mogen aanhouden.
  Dat zou betekenen dat er bij de meeste pensioenfondsen niet gekort hoeft te worden.
  Maar dat betekent wel, dat de ouderen hun pensioen houden, ten koste van de jongeren.”
  (http://www.krapuul.nl/shrtnws/62990/hoe-staat-jouw-pensioen-ervoor/#comment-93625)
  Het rente-percentage aanpassen kan dus wèl, dat staat los van het pensioenakkoord. (Zie verder mijn reactie aan jou van destijds.)

 8. 7
  Joke Mizee

  De rente is ook aangepast.
  In plaats van de rente op 31 dec. aan te houden , heeft men de gemiddelde rente van de laatste 3 maanden aangehouden.
  Had men dit niet gedaan , dan waren sommige pensioenfondsen gedwongen om19 a 20% te korten.

 9. Wat griezelig dat een PVV-fractielid een realistisch voorstel indient en dat ik het eens ben met een tweet van @geertwilderspvv . Het leek er wel vaker op, maar altijd zat er dan een islamkritisch addertje in verpakt. Respect voor het opmerkingsvermogen van Huib.

 10. @8: Nou, dan zie je toch dat het percentage niet in beton gegoten is en dat de discussie daarover nog steeds gaande is? Het ECB oefent ongetwijfeld grote druk uit – ze zouden dat maar wat graag willen bepalen, maar zo ver zijn we gelukkig nog niet heen. Huib schrijft dat de winst over 2011 4,8% bedroeg.

 11. 10
  Joke Mizee

  Welke regering kan verkopen dat de pensioenen voor sommige mensen met 20% gaan dalen.
  Niemand wil dat voor zijn rekening nemen.
  Onder druk wordt alles vloeibaar.
  Als de ECB de rente zo laag houdt, wat naar mijn mening nog wel 10 jaar kan duren ( schuldencrisis in de zuidelijke landen ) waar komen ze dan de volgende jaren op.
  Je zult zien met de lage rente en de inflatie, dat pensioenen sterk in echte waarde zullen dalen.
  Wat blijft er dan over voor de jeugd ?

 12. @Theo: De pensioenen hoeven helemaal niet te dalen, want ze maken winst. Sommige mensen hebben er baat bij om ze leeg te trekken en die strooien allemaal praatjes rond. Net als die fabel over de positie van jongeren – voor hen is die lage rente juist gunstig, omdat de fondsen maar heel weinig winst hoeven te maken. Lees nou toch ajb die link (http://www.aectueel.nl/nieuws/471/dick-sluimers-apg-ik-ben-een-stuk-minder-in-den-haag-dan-mensen-denken.html)!

 13. je kunt jezelf rijk rekenen met een aanpassing van de rekenrente maar als je dat niet waar weet te maken dan krijg je de rekening als nog gepresenteerd en kun je alsnog over de hele linie de pensioenen gaan korten

  resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

 14. En arm financieren, zoals die bedrijven die grote grepen uit hun pensioenkassen deden (waarvan soms zelfs ook de werknemers profiteerden), dus nu (ABP) enorm geld te kort komen.

 15. Als je een vaste rekenrente aanhoudt, dan geldt die ook, als de werkelijke rentes en dividenden weer BOVEN die vaste renteverwachting uitstijgen. Dat maakt die schandelijke grepen in de kas, zoals die in de 90er jaren zijn uitgevoerd (Philips Pensioenfonds, bij voorbeeld) onmogelijk. Het ABP is een speciaal geval. In mijn geval wordt het zelfs ingezet om de AOW-jaren die ten onrechte niet meetellen (uitspraak Europees Hof 2005) te compenseren. Logisch, dat het fonds er met zulke extra verplichtingen door de Staat opgelegd, veel beroerder voor staat dan nodig is. En, #Kaaskop, het gemiddelde over 20 of 30 jaar uit het verleden, biedt geen garantie, maar wel een betrouwbare indicatie, voor de toekomst.

 16. Kortom, om op de strekking van m’n stuk erug te komen, Groen Links HEEFT al een voorstel in de richting van een vaste rekenrente, de PVV heeft zich plechtig voor iets dergelijks uitgesprojen. Wat let PvdA en SP om samen te doen met GL? Ik blijf het een gouden kans vinden, om twee vliegen in 1 klap te slaan: Rust en meer zekerheid in de pensioenwereld EN Rutte te laten merken wie hier de baas is. Tenzij de PVV intussen weer schrikt en schikt. Maar dat is ook winst. Aan duidelijkheid.

 17. ” *Tijdelijk* hanteren vaste rekenrente” zoals de PVV wil, is natuurlijk verkeerd. Als je jezelf straks weer rijk gaat rekenen zoals vroeger, wordt niets opgelost en zullen de door Andeas genoemde grepen in de pensioenkassen weer terugkomen. Maar de PVV is zelf een tijdelijk verschijnsel. Dat verklaart misschien hun voorkeur. :mrgreen:

 18. 12
  Joke Mizee

  Ik geloof geen deskundigen van pensioenfondsen.
  Ik geloof onafhankelijke deskundigen.
  En die zeggen, de jeugd is de dupe.
  Lees eens goed wat die man zegt, hij gaat uit van meer rendement dan 2,7%.
  Gezien de situatie in de financiele markten, vind ik het optimisme misplaatst.

 19. @Theo: Als er te weinig dekking is en er wordt niet gekort, dan worden jongeren de dupe. Er is alleen helemaal geen sprake van te weinig dekking! Er is sprake van paniekzaaiers die ‘verdeel en heers’ aan het spelen zijn. Je zegt: “Lees eens goed wat die man zegt, hij gaat uit van meer rendement dan 2,7%.”, maar het is precies hetzelfde verhaal als wat Huib hierboven vertelt. Wat is daar mis mee volgens jou?

  Sluimers is bestuursvoorzitter van een pensioenfonds – hij hoeft er dus niet van te eten. Zijn directeur wil wèl graag korten, maar dat verbaast natuurlijk niet want die heeft daar belang bij. Kun jij mij ook uitleggen wat het belang van Sluimers is om zich zo onorthodox op te stellen? Want nee, ik ben zelf ook niet gauw geneigd om fondsenbobo’s te geloven, maar deze zegt nou juist wat anders dan de rest.

  Dat hele volksstammen dat neoliberale graaipraatje geloven, wil nog niet zeggen dat het waar is wat ze beweren. Het is zelfs zó erg dat alle politieke jongerenorganisaties – van links tot rechts – zich hebben verenigd in het huidige pensioenoproer. Alleen ROOD (SP) trapte er niet in. Hun voorzitter Leon Botter heeft onlangs een interessant artikel geschreven over o.m. welke lobby hierachter zit. Hij schrijft o.a.:

  “Er lijkt op dit moment geen politiek onderwerp zo belangrijk voor de jongerenorganisaties als de AOW- en pensioenleeftijd. Je zult ze nooit eensgezind horen over de manier waarop Rutte jonggehandicapten pakt. Ze maken geen gezamenlijk manifest voor behoud van cultuur en natuur. Maar wél maken ze zich er ongelofelijk druk om dat de meest rechtse regering sinds de oorlog de ouderdomsvoorzieningen niet hard genoeg afbreekt. Als het aan hen ligt gaat de pensioenroof van mensen die hun hele leven premie betaalden nog verder. Daar komt bij dat ze met open ogen in een valkuil lopen die door rechts Europa is gegraven.”
  http://www.sp.nl/nieuws/spanning/201110/generatiekloof.shtml

 20. 20
  Joke Mizee

  Laat ik voorop stellen dat ik iedereen een goed pensioen toewens.
  Ook stoppen met 65 vind ik goed.
  Maar de dekkingsgraad van een pensioenfonds betekent gewoon de hoeveelheid geld in kas , en wat eruit gaat.
  Dat betekent als ik een dekkingsgraad van 90% heb.
  Dat ik van iedere 100 Euro die ik uitkeer er maar eigenlijk 90 in kas heb.
  Ik hoop toch dat je met me eens bent, dat dit niet op de lange termijn houdbaar is.
  De regels zijn weer aangepast, en dat komt er een keer uit.
  Enkele voorbeelden.
  Na de crisis van 2008 werd door politici besloten dat landen obligaties voor 100% op de balans mochten staan bij banken.
  Waarom is Griekenland en andere zuidelijke landen nu een probleem, omdat banken nu in de problemen komen, want nu zijn die 100% ineens maar 30% waard.
  Banken moeten een grotere buffer aanhouden.
  Dat is een groot probleem voor de banken.
  Wat stellen Duitsland en Frankrijk nu voor, men wil de eisen versoepelen.
  Toevallig dat sommige banken van Duitsland en de Franse banken deze problemen hebben.
  Ook dit gaat weer vroeg of laat mis.
  Zo is het ook met de pensioenen.
  Onder druk wordt alles vloeibaar in de politiek.

 21. Theo, je hoeft het me niet op basisschoolniveau uit te leggen, ik kan heus wel rekenen. Waar het om gaat is dat de pensioenfondsen geen dekkingsgraad van 90 hebben – dat is nl. alleen het geval als je 2,7% rendement hanteert. Als je 3% zou hanteren, zouden de meeste geen probleem met de dekking hebben. En dat kan makkelijk, want in werkelijkheid(!) maken ze zelfs 4,8% winst.

  “Waarom is Griekenland en andere zuidelijke landen nu een probleem, omdat banken nu in de problemen komen, want nu zijn die 100% ineens maar 30% waard.”
  Da’s een heel ander verhaal: Griekenland heeft problemen omdat ze teveel hebben geleend tegen veel te hoge rente. De banken hebben bewust het risico genomen dat de Grieken niet af konden betalen en bij risico’s moet je soms je (ingecalculeerde) verlies nemen, maar dat vertikken ze.

 22. 22
  Joke Mizee

  Die 4,8% winst komt ook uit beleggingen.
  Hoe lager de rente hoe hoger de koersen op de beurs.
  Dus die vergelijking kun je niet 1 op 1 trekken.

 23. 24
  Joke Mizee

  Kan ik het mee eens zijn, mits iedereen ook zijn pensioenfonds kan uitkiezen.

Reacties zijn gesloten.