Etnicisme als opvolger van het (beladen) racisme

Racisme is een beladen begrip en ook achterhaald. Daarnaast is er discussie over de exacte betekenis;

Volgens de Conventies van de Verenigde Naties betekent raciale discriminatie “elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur gebaseerd op ras, huidskleur, afstamming, of nationale of etnische oorsprong die het doel of effect heeft van opheffing of aantasting van erkenning, genieting of uitoefening, op basis van gelijkwaardigheid, van mensenrechten, en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of enig ander veld van het openbare leven”. (De “wettelijke definitie” volgens Wikipedia)

Iedereen voelt aan dat daar de schoen wringt. Nationale of etnische oorsprong is niet het zelfde als “ras”. De Nazi’s hadden dit probleem trouwens ook al. Hun “onvervalste racisme” hield in dat ze via biologische kenmerken probeerden de mensheid onder te verdelen in verschillende rassen. Dit bleek echter een onmogelijke opgave. Daarom hebben ze voorafgaand aan de jodenvervolging al een bredere definitie gehanteerd en ook nu nog behoeft de bewering dat “het Joodse ras” niet bestaat enige toelichting.

Het onderverdelen van de mensheid in rassen is zoals gezegd alleen al uit praktische overwegingen onmogelijk, daarnaast heeft racisme in de recente historie tot dusdanig ernstige problemen geleid dat het een “beladen begrip” is geworden, met andere woorden; niemand wil racist genoemd worden en als je al racist genoemd wordt dan heeft degene die dat doet vermoedelijk ongelijk. Een soort Godwin’s law.

De opvolger van het (beladen) racisme is: etnicisme. (zie Wikipedia) Etnicisme is veel praktischer dan racisme en heeft niet dat (overigens welverdiende) slechte imago. Verder zie ik geen verschillen.

Voorbeelden van etnicisten: Geert Wilders en de PVV. Zie hun verkiezingsprogramma.

2 gedachten over “Etnicisme als opvolger van het (beladen) racisme”

 1. Ras is geen biologische categorisering bij mensen, zoveel staat vast. Ras is dus een construct: een door mensen verzonnen indeling op objectief arbitraire gronden.

  Dit geldt voor etniciteit net zo goed: ook een arbitraire indeling van menselijke makelij.

  Die twee zijn dus eigenlijk uitwisselbaar.

  Moslims zijn geen ras, en ook geen enkelduidige etnos, tenzij mensen dat ervan maken.

  Wilders gaat wel sterk die kant op: hij heeft het over “Henk en Ingrid” (etnos: Nederlands) die betalen voor “Ali en Fatima” (Etnos: Moslims) terwijl er geen enkele reden is dat Henk en Ingrid geen moslims zouden zijn en Ali en Fatima wel. Daarmee maakt hij het iets overerfbaars. Dan wordt het dus een echt etnos, maar je mag het ook ras noemen.

  Dan is het weer ordinair racisme.

 2. Pingback: Als Maurice de Hond gelijk heeft – Krapuul

Reacties zijn gesloten.