De Gehandicapten zijn onvolwaardige opvreters, gewoon negéren

Regelmatig werd door de Gehandicapten Raad Nederland gewezen op de kwalijke opeenstapeling van de bezuinigingsmaatregelen van dit kabinet Bruin-1. Vooral bij zieken en gehandicapten dreigde een grens overschreden te worden, waarbij sommigen tot maar liefst twintig procent inkomen in zouden moeten leveren, en dat op een toch al vaak schamele uitkering.

De opeenstapeling van alle maatregelen is hier te lezen , je gelooft je ogen niet als je deze lange lijst ziet.

Rutte beloofde dat er zo min mogelijk gestapeld zal worden, en dat mensen die echt afhankelijk zijn van hulp daar volledig gebruik van kunnen blijven maken. Voor mensen die straks volledig buiten de boot vallen, moet maatwerk mogelijk zijn, aldus Rutte.

Mensen die geen enkele economische waarde meer hebben die buiten de boot vallen. Lees ik dat goed? Een bericht van lachsmoeltje Rutte van september vorig jaar? Hij belooft ontzettend goed op te letten dat ze niet uit het bootje vallen?
Rutte en stemmers op hem en de rest van het gedoogwrak: Jullie duwen ze echt zelf overboord, niet te beroerd zelfs om een zetje extra te geven, wat moet je ook met al die extra ballast, weg ermee!

De Gehandicapten Raad schreef al ruim een jaar(!) geleden een brandbrief aan kabinetje Rutte over deze immorele kwestie.

De CG-Raad herinnerde premier Rutte eraan, dat hij wil bevorderen dat burgers verantwoordelijkheid voor hun eigen leven nemen. De bezuinigingsmaatregelen hebben het tegengestelde effect. Ze beperken de mogelijkheden van mensen met een beperking om aan de maatschappij deel te nemen.
De CG-Raad vroeg het kabinet met klem om oplossingen te bedenken die de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking verbeteren in plaats van verslechteren.

Pas een week of twee geleden werd er een quasi-bla-bla antwoord gegeven door, jawel, daar is ze weer: staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten.
Nergens, helemaal nergens werd ingegaan op de vragen die de Raad stelde,
ze somt in haar brief alleen maar op welke onderwerpen de afgelopen tijd met de CG-Raad zijn besproken.

De arrogantie, weerzinwekkend. Ze kletst in haar brief alleen maar over wélke onderwerpen de afgelopen tijd met de CG-Raad zijn besproken, maar die kenden ze zelf wel. Daarbij noemt ze onder meer het PGB, Valys en de Wet werken naar vermogen. Voorbeelden nota bene van terreinen waarop keihard wordt bezuinigd en waarbij het kabinet alle tegenargumenten terzijde heeft geschoven.

Lees hier zelf de brief van de Raad, en hier het “antwoord” van Van Zanten..

De zieken en gehandicapten? Die kunnen verrotten, er wordt niet eens meer de moeite genomen fatsoenlijk te antwoorden.
Een dictatuur waardig. Nog niet zo lang geleden werden mensen, onvolwaardigen, gedood, maar op deze manier kan je het ook doen. Weg ermee! Geldvreters die niets opbrengen!

Waar is de oppositie? Waar zijn de protesten van de inwoners van dit land? Laten wij de zwakkeren zo aan hun lot over? Waar is onze eigen verantwoordelijkheid? Kan het dit land geen donder meer schelen?
Enfin, ik heb middels dit stukje het onder de aandacht gebracht, zeg nooit: We wisten nergens van..Later…, ooit…., als……

8 gedachten over “De Gehandicapten zijn onvolwaardige opvreters, gewoon negéren”

 1. Inderdaad helemaal haar stijl die brief, zeer arrogant, ze heeft het beleid uitgestippeld en gaat nu iedere inhoudelijke discussie gewoon uit de weg, het enige wat m.i. nog iets zou kunnen tegenhouden is een val van het kabinet anders gaat het gewoon vrolijk door.

  Er zijn best protesten geweest, maar als je ziet waar de coalitie tot nu toe allemaal mee wegkomt da’s behoorlijk ontmoedigend. Er zijn best wel clubs en samenwerkingsverbanden die dingen organiseren maar zolang er die meerderheid is met de kadaverdiscipline is er niet veel aan te doen, we zijn gewoon gegijzeld.

  Ik denk dat de belangenverenigingen zoals CG-raad nu op het punt zijn gekomen om de situatie zo goed mogelijk uit te spelen en het onderste uit de kan te halen.

  Op het gebied van de overheveling van de functie begeleiding uit de awbz naar de gemeenten zijn er al een aantal gemeenten over de brug die besloten hebben een eigen PGB systeem op te zetten, op zich een bemoedigend teken.

 2. Mijn ervaring met CG raad is dat zij niets te maken willen hebben met zieken en gehandicapten. Raar, maar waar. Ook op congressen (voor beroepsbeoefenaren, juristen en artsen, niet voor gehandicapten zelf) komen zij niet op voor de zieken en gehandicapten.

 3. @3: Asser:

  Kan je daar wat méér over schrijven? Wat uitleg zou wel nuttig zijn, alvast bedankt.

 4. by een sociale werkplaats zyn ook goedbetaalde beroepskrachten, wellicht kan daar door hogere efficientie besparingen worden bereikt zodat niet de LAAGST betaalden de dupe worden van de zg. overhead.

 5. Een zin schoot mij zo te binnen:
  “Adolf Hitler zou er zijn vingers bij aflikken. ”

  Van wie hebben we dat eerder gehoord? Onder het nazi bewind hadden deze mensen nog een humanere dood, dan onder dit kabinet.

Reacties zijn gesloten.