Nieuwe schoolstrijd uitgebroken

Scholieren zijn de dupe

Spijbelen!!

AfD en de (vrije) Waldorf-Steinerschool