Een welgemeende uitnodiging aan een dwaalgast, de vale gier

De vale gier is een dwaalgast die steeds vaker wordt waargenomen omdat er voedselschaarste kan heersen in de mediterrane landen waar de vogel nu nog woont. Kadavers zijn steeds minder voorhanden.
Welnu, vale gier, bezoek de Oostvaardersplassen en neem uw familie mee. Voedsel genoeg vooralsnog.

En laat u niet koeioneren door zwarte kraaien…