Een groep van zeven dier- en natuurorganisaties dringt er in een brief aan de Gedeputeerde Staten van Flevoland op aan om zo snel mogelijk een verbinding te realiseren tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold. De verbinding is volgens de organisaties van groot belang voor de planten en dieren in het gebied. Verder pleiten ze ervoor om zo min mogelijk in te grijpen in de populaties grote grazers, zoveel mogelijk rust te behouden in de kern van het natuurgebied en de organisaties te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de Oostvaardersplassen.

De verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold is volgens de organisaties van belang om dieren, waaronder de grote grazers, en planten de kans te geven te migreren. Hierdoor wordt de genetische uitwisseling tussen populaties van dezelfde soorten bevorderd en eventuele inteelt voorkomen. Daarnaast vermindert het de kans op het verdwijnen van soorten. De verbinding was eigenlijk al lang de bedoeling, maar daar zette de regering in 2010 een streep door. De provincie Flevoland heeft destijds tot aan de Raad van State gevochten om dit besluit ongedaan te maken.

Rust, afschot en recreatie

De organisaties pleiten verder voor zoveel mogelijk rust in de kern van het gebied. Afschot en recreatie zorgen voor verstoring en moeten tot een minimum beperkt worden. Dus alleen afschot als dit noodzakelijk is om lijden te voorkomen en recreatie beperken tot de randgebieden. Tot slot geven de organisaties in hun brief aan dat ze graag betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van het gebied.

Organisaties

De brief aan de Gedeputeerde Staten van Flevoland is ondertekend door de DierenbeschermingCaring VetsDierbaar Flevoland, Fauna4Life, IVNSoortenNL (een netwerk van organisaties met o.a. de Vlinderstichting, RAVON, FLORON en EIS) en de Zoogdiervereniging.

– Persbericht Fauna4life

verspreid dit nieuws...Tweet about this on Twitter
Twitter
0Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit
0Email this to someone
email
Deze nieuws en opiniesite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis voor iedereen. Dat is enkel mogelijk door de steun van onze lezers. Wij hebben jouw steun hard nodig! Doneer via de doneerknop boven in de rechterkolom of vraag via krapuul2009@gmail.com om het rekeningnummer waar je de donatie naar kan overmaken.