Er zijn twee dingen waar ik liever met een boogje omheen loop: ruzies tussen bloggers/columnisten en gezeur over antisemitisme. Maar ik heb het gevoel dat ik me er dit meer toch maar een keer mee moet bemoeien. Er spelen wat dingen tegelijk en daar worden sommige mensen de dupe van.

Het begon met die Turkse jongens die op de tv mochten zeggen dat het wel best was dat Hitler de Joden had afgeslacht en dat ze zich erop verheugden dat dit werk een keer zou worden afgemaakt. Natuurlijk sprong een aantal van de mensen waar dat je dat zonder meer van verwacht in de antisemitisme-alarm-modus. Ik bedoel natuurlijk het CIDI. De overheid reageert meestal nogal stereotiep op de alarmkreten van het CIDI, dus zullen we binnenkort wel meer weer een extra impuls voor het Holocaust-onderwijs en meer bussen naar Auchwitz kunnen verwachten.

Nu  is het natuurlijk ook even schrikken, dit soort uitspraken. Maar slechts een enkele enkeling durft het aan om een duiding te geven die in een iets andere richting gaat dan de voor de hand liggende conclusie dat we hier te maken hebben met atavistische van geslacht op geslacht overgeleverde vooroordelen jegens Joden. Zo iemand is Bart Voorzanger. Lees wat hij schrijft op de Republiek Allochtonië:

De context die die jongens zelf schetsten maakte duidelijk wat ze bedoelden. Voor hen is ‘jood’ synoniem met Israël, en Israël is – niet geheel onbegrijpelijk – in de ogen van veel moslimjongeren dé grote boosdoener in het Midden-Oosten. ’t Is maar zeer de vraag of ze beseffen dat joden in Nederland, en elders buiten Israël, mensen zijn die níet naar Israël emigreerden, sommigen zelfs omdat ook zij hun bedenkingen bij het zionistische project hebben. Dikke kans dat ze die joden zien als immigranten: Israëli’s die naar Nederland kwamen om hun economische positie te verbeteren, zoals hun eigen ouders of grootouders uit Turkije kwamen omdat hier werk voor ze was. 

’t Is verleidelijk deze jongens weg te plakken achter het etiketje ‘antisemitisme’, maar ’t is zeer de vraag of dat iets verheldert. Met gruwelsprookjes over babybloed in matzebeslag, de moord op een heiland of een internationale samenzwering die naar wereldheerschappij streeft, heeft hun ‘antisemitisme’ weinig te maken. En voor zover ze al geloven in een internationaal complot zitten ze de werkelijkheid redelijk dicht op de hielen: zonder westerse steun had Israël zijn schrikbewind niet lang volgehouden. De fout die ze maken is dat ze joden en Israëli’s over één kam scheren, en die fout maken ze omdat ze te weinig weten.  (voor Voorzangers hele stuk, klik hier)

Ik ben het het met Voorzangers kijk hierop voor 100% eens. Sommige lezers van dit blog weten dat ik nog wel eens in het Midden-Oosten kwam (en ook nog wel kom) en daar kom je dit soort meningen aan de lopende band tegen. Het hele Midden-Oosten praat nu eenmaal ook over Al-Yahud (de Joden) als ze Israel bedoelen – zo  is het spraakgebruik. Het kost meestal weinig moeite dit zogenaamde ‘antisemitisme’ te herleiden tot anti-Israelisme. En weliswaar moeten we natuurlijk ook tegen dit soort ‘antisemitisme’ stelling nemen, maar helaas is het zo dat het in stelling brengen van nog meer bussen naar Auschwitz en nog meer verhalen over de Holocaust hier niet zullen helpen. En wel om de eenvoudige reden dat het dan lijkt alsof we het Holocaust verhaal inzetten om de gedragingen van Israel goed te praten. Het enige dat helpt in dit geval, is afstand nemen van de ‘CIDI-aanpak’ en uitleggen dat er verschillende soorten Joden zijn, Israeli’s en anderen – om het maar even eenvoudig te houden.

Helaas, zijn we nog lang niet zo ver. Het is een taboe om dit onderscheid aan te brengen. Israel met aanhang (waaronder dus het CIDI) werpen alles in de strijd om het maken van het onderscheid Israel/Joden te voorkomen. Daar wordt de Holocaust wel degelijk gebruikt om minder prettige handelingen van Israel toe te dekken. Als het aan hen ligt, zullen we, of we willen of niet, moeten blijven geloven dat de ‘Joodse staat Israel’ spreekt en handelt uit naam van alle Joden.

Maar intussen hebben die Turkse jongetje met hun prijzende woorden over Hitler dus wel weer van alles op gang gebracht. Bij voorbeeld een column van Elma Drayer in Trouw. Ik ben geen bewonderaar van haar, onder meer door de wijze waarop ze in haar pro-Israelisme enkele malen klakkeloos leugens van anderen oppikte, zoals bij de Kristallnachtherdenking of demonstraties tegen het Israelische optreden in Gaza. En ook ditmaal denderde ze weer met veel geweld door de open deur van het antisemitisme-alarm, zonder ook maar een spoortje van een kritische noot. Anti-semitisme alarm scoort nu eenmaal altijd goed in de media, zeker in de christelijke zoals Trouw.

Maar helaas bleef het daar niet bij. Een week later opende Drayer ook nog eens het vuur op het duo Peter Breedveld – Hassnae Bouazza. Die hadden op Breedvelds site ‘Frontaal Naakt’ en op Twitter veel lelijke dingen gezegd over Laurence Blik, een dame die ook blogt, en wel onder de naam ‘Loor schrijft’. Ik wil het hier allemaal niet al te ingewikkeld maken. Blik staat volop achter Israel. Ze coquetteert ook erg met haar joodse afkomst. Een en ander impliceert dat ze ook vaak en veel lelijke dingen meldt over mensen die kritiek hebben op Israel en daarbij gaat ze blijkbaar ver. Ik ken haar niet, lees ook nauwelijks wat ze schrijft, omdat het derderangs pro-Israel weetjes zijn en vaak onware weetjes. Maar Breedveld en Bouazza kennen haar blijkbaar wel. Ze hebben haar leren kennen als een intrigante – terecht of ten onrechte, daar kan ik niet over oordelen, maar lees wat Breedveld erover schrijft – en ze hebben de nodige lelijke dingen over haar geschreven.

Voor wie Breedveld en Bouazza volgt is dat geen nieuws. Ze nemen wel vaker geen blad voor de mond, hun toon is soms aan de ordinaire kant, en misschien hadden ze in sommige gevallen beter hun mond kunnen houden. Maar hen te grazen nemen en van antisemitisme beschuldigen – zoals Drayer in haar column volgend op die over de Turkse jongens deed, is werkelijk ver beneden elk journalistiek peil. Het slaat totaal nergens op om een aantal uit hun verband gerukte en door mevrouw Blik aan elkaar geregen opmerkingen daarbij als bewijsmateriaal te gebruiken. Het is een vorm van karaktermoord waar noch Breedveld, noch Hassnae zich goed tegen kunnen verdedigen al proberen ze beiden dat wel te doen.

Intussen zijn ze natuurlijk in de verste verte geen antisemiet. Ik ken Breedveld van zijn stukjes, die ik graag lees en die juist heel kritisch zijn over elke vorm van discriminatie. En Hassnae ken ik persoonlijk. Voor haar integriteit op dit punt (en veel andere) steek in mijn hand in het vuur. Ik vind dat Drayer zich werkelijk op een ongelofelijke manier heeft vergaloppeerd en zich schandalig heeft gedragen. (Hetzelfde geldt voor een lullig stukje waarin ene Bart Schut op de Joop nog wat natrapt, maar aan die figuur maak ik verder geen woorden vuil).

Ik vind het volstrekt weerzinwekkend dat dit soort dingen gebeuren. Het zou verdorie nu eindelijk eens tot de gemiddelde Nederlandse kaaskop moeten doordringen dat dit gedrein over hedendaags antisemitisme gaat over de vorige oorlog en dat al het geroep erover langzamerhand in 99 van de 100 gevallen als functie heeft om kritische tegenstanders (en vooral critici van Israel) de mond te snoeren. Laten we ons liever bezighouden met hedendaags racisme. Dat wordt op veel plaatsen van de wereld nog steeds volop gepraktiseerd.

PS. Ik word erop gewezen dat ik in Drayers eerste column over antisemitisme nog wat over het hoofd heb gezien. Drayer heeft ook de site Krapuul (waar ik n.b. zelf nogal eens te gast ben) aangevallen, omdat Krapuul-auteur J. vd Heuvel kritisch had geschreven over het feit dat minister Asscher doorgaat met plannen van het vorige kabinet om van mensen van allochtone herkomst het land van herkomst te registreren. Vd Heuvel vond dat in de lijn liggen van de Neurenberger rassenwetten. 

Vervolgens betichtte Drayer Krapuul van antisemitisme, omdat …. omdat Asscher joods is. Dat is de wereld op zijn kop zetten. Om te beginnen heeft Asscher wel een Joodse vader, maar beschouwt hij zichzelf helemaal niet als Joods. Drayer maakte hem Joods om vervolgens Krapuul van antisemitisme (racisme) te kunnen betichten. En dat terwijl Krapuul juist het racisme van Asschers voornemens aan de kaak stelde. Hoe kan je de zaken verdraaien. Dit is dus nog iets waar Drayer zich diep over zou moeten schamen.

Verscheen eerder bij abu-pessoptimist. Auteur: Martin Hijmans.

verspreid dit nieuws...Tweet about this on Twitter
Twitter
0Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit
0Email this to someone
email
Deze nieuws en opiniesite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis voor iedereen. Dat is enkel mogelijk door de steun van onze lezers. Wij hebben jouw steun hard nodig! Doneer via de doneerknop boven in de rechterkolom of vraag via krapuul2009@gmail.com om het rekeningnummer waar je de donatie naar kan overmaken.