Een intrigerend persbericht van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Ik moet eerlijk bekennen dat mijn kennis van het knekelhuis dat Bruin I vormt zo beperkt is dat ik niet meer wist dat de ramp Kamp daar is neergestreken. We zullen het weten.

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over het plan van aanpak om de export van uitkeringen beperken. In het regeerakkoord is afgesproken dat de export van deze regelingen naar landen buiten de Europese Unie vanaf 1 januari 2012 aan banden wordt gelegd. Kamp begint in 2011 met veertig landen waarmee Nederland verdragen heeft onderhandelingen om in ieder geval de export van kinderbijslag en kindgebonden budget stop te zetten.

Het kabinet gaat op korte termijn wettelijk regelen dat de hoogte van uitkeringen wordt aangepast aan het kostenniveau van het betreffende land; nu zijn de kosten in Nederland vaak nog uitgangspunt. Daarom zal het kabinet in de eerste helft van 2011 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aanbieden dat regelt dat uitkeringen worden aangepast aan de prijzen in het land waar iemand woont en de uitkering ontvangt. Dit zogenaamde ‘woonlandbeginsel’ geldt voor de kinderbijslag, het kindgebonden budget, een uitkering op grond van de algemene nabestaandenwet en de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA- vervolguitkering).

Voor kinderbijslag en kindgebonden budget gaat Kamp in de toekomst een stap verder. De export van die uitkeringen wil hij na invoering van het woonlandbeginsel geheel stopzetten. “De kinderbijslag en het kindgebonden budget is bestemd voor compensatie voor de kosten van kinderen die in Nederland wonen en niet voor kinderen die het buitenland opgroeien. Wij hebben een regeling voor de kinderen in Nederland, andere landen kunnen dat voor de kinderen die bij hen opgroeien regelen”, aldus de minister.

Het kost tijd om de export van kinderbijslag en kindgebonden budget te beëindigen, want daarover zijn in verdragen met veertig landen afspraken gemaakt. Begin 2011 starten de onderhandelingen met die landen. Minister Kamp zal bekijken of de verdragen desnoods worden opgezegd als onderhandelingen niet het gewenste resultaat opleveren.

Kamp wil het woonlandbeginsel in 2012 in laten gaan en de export van de kinderbijslag en het kindgebonden budget per 1 januari 2014 stoppen.  (Rijksoverheid)

Er moeten met veertig niet-EU-landen verdragen worden bijgesteld. Dat lijkt mij al een hele onderneming. Met alle veertig moet dus overlegd worden.
Wat gaat dit kosten? Hoeveel tijd/werkuren voor ambtenaren, diplomaten, minister of staatsssecretaris?
Heeft de minster er rekening mee gehouden dat de gehele onderneming bij voorbaat riekt naar discriminatie – namelijk van niet-EU-ingezetenen? Want die 26 staten zijn bij voorbaat uitgezonderd. Het klinkt niet erg naar gelijke behandeling in gelijke gevallen.
En om hoeveel kinderen in die veertig verdragslanden gaat het in totaal?
Weet u wat ik vermoed, Excellentie?
Ik vermoed dat deze hele ingewikkelde, aan te vechten en aanvechtbare (!) onderneming plaatsvindt om de achterban van de PVVD te plezieren.
Het soort mensen dat niets beters van hun leven weet te maken dan te schelden dat “ze te lui zijn om te werken en dus onze banen komen inpikken, hun handje ophouden en de kinderen in hun harem thuis op onze kosten volstoppen”.
Als het anders zit, moet u het maar eens vertellen, Excellentie.
En vergeet nogmaals niet de rekensom over te leggen van de kosten en de baten van deze op discriminatie gebaseerde truc.

Schaf de kinderbijslag af of behoud hem.
Maar ga niet zitten mekkeren over wie eigenlijk niet voor deze fokpremie in aanmerking komt en wie wel (want deze reactie maakt u vanzelf los).

verspreid dit nieuws...Tweet about this on Twitter
Twitter
0Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit
0Email this to someone
email
Deze nieuws en opiniesite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis voor iedereen. Dat is enkel mogelijk door de steun van onze lezers. Wij hebben jouw steun hard nodig! Doneer via de doneerknop boven in de rechterkolom of vraag via krapuul2009@gmail.com om het rekeningnummer waar je de donatie naar kan overmaken.