In het PVV verkiezingsprogramma staat de volgende zin: Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding ‘Antilliaan’. (p. 11)

Daar blijft het bij. Er wordt niet verder toegelicht welke etnische groepen de PVV nog meer wil onderscheiden en hoe zij die groepen wil definiëren. Dat is echter wel nodig als je een dergelijke registratie wilt opzetten. Als je iemand wilt aanduiden als Antilliaan dan moet je aangeven op basis waarvan. Antillianen hebben in tegenstelling tot Marokkanen geen tweede Nationaliteit dus dit zou op basis van afstamming moeten gebeuren. Dit ene zinnetje verwijst dus naar het opstellen van rassenwetten, want zonder definities valt er niks te registreren.

“Inclusief vermelding ‘Antilliaan'” roept de vraag op: welke groepen nog meer? Autochtone Nederlanders, Friezen, Joden, Zigeuners, Molukkers, Javanen, Creolen, Hindoestanen, Chinezen, Turken, Marokkanen, Iraniërs of andere categorieën? Om het even hoe je die groepen gaat definiëren ik kan zo twee groepen noemen die hier niet aan mee gaan werken. De Joden in Nederland hebben onder de Duitse bezetting de fout gemaakt om mee te werken aan etnische registratie. Die vergissing maken ze niet nog eens. Dat trauma zit zo diep dat er Joden zijn die moeite hebben met het tekenen van presentie lijsten bij lezingen en cursussen. Alles wat wordt vastgelegd is verdacht. De Creolen zullen gezien het slavernij verleden ook niet willen worden vastgelegd als aparte groep. Veel Creolen voelen zich nog altijd geschoffeerd door de weifelende houding van de Nederlandse overheid om het geleden onrecht te erkennen. Zij gaan echt niet zonder slag of stoot een Apartheidssysteem accepteren.

Het doel van de etnische aanduiding ‘Antilliaan’ wordt in het verkiezingsprogramma al snel duidelijk.
De Nederlandse Antillen en Aruba alsnog uit het Koninkrijk (p.19)
Criminele Antillianen sturen we terug. (p.11)
Het maakt voor de PVV niet uit dat de Antillen al eeuwen deel uitmaken van het Nederlands Koninkrijk. Het maakt ook niet uit dat Antilianen doorgaans alleen maar de Nederlandse Nationaliteit hebben. De PVV erkent hen niet als Nederlanders. Daarom wil de PVV hen na een veroordeling het land uit zetten.

Als een Blanke persoon met een Nederlandse nationaliteit in jouw huis inbreekt dan hoeft hij alleen de gevangenis in. Als de inbreker echter geregistreerd staat als Antilliaan dan gaat hij eerst de gevangenis in en daarna wordt hij Nederland uitgezet. Het doel van etnische registratie is dus om etnische minderheden zwaarder straffen voor hetzelfde misdrijf en ze voor het minste of geringste het land uit zetten.

Het PVV programma heeft ook uitgebreide plannen voor twee andere etnische groepen.
Geen mensen met een dubbele nationaliteit in regering, parlement, Provinciale Staten gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties. Wie bijvoorbeeld ook de Turkse of Marokkaanse wet moet gehoorzamen kan niet vrijuit spreken. (p.19)
De PVV wil Turken en Marokkanen hun passieve kiesrecht afnemen. Politici zoals Khadija Arib en Ahmed Aboutaleb mogen zich van de PVV niet meer verkiesbaar stellen en mogen ook geen ambt meer bekleden. In Zuid-Afrika ten tijde van de Apartheid mochten de meeste etnische minderheden ook niet stemmen en geen hoge posten bekleden. Turken kunnen met enige moeite van hun staatsburgerschap af maar dat is niet verplicht omdat de Turkse overheid hier moeilijk over doet.

Marokkanen kunnen helemaal niet van hun staatsburgerschap af, omdat de Marokkaanse overheid elk verzoek tot afstand uit principe afwijst. Eens een Marokkaan; altijd een Marokkaan of je nou wilt of niet. De Nederlandse overheid dwingt Marokkanen ook om hun kinderen bij de Marokkaanse overheid aan te geven ook als de Marokkaanse ouder(s) expliciet hebben aangegeven dit niet te willen. Zowel de Nederlandse als de Marokkaanse overheid douwen die Marokkaanse Nationaliteit dus door de strot van Marokkaanse Nederlanders. De PVV is echter van plan om Marokkanen te straffen voor hun dubbele Nationaliteit, terwijl zij hier niks aan kunnen doen.

Dubbele nationaliteit stoppen. Wie een andere nationaliteit behoudt, kan geen Nederlander worden (p 15)

Alle nieuwgeboren kinderen van Marokkanen zouden dus geen Nederlandse nationaliteit meer krijgen als het aan de PVV ligt. De huidige generatie kan zich niet meer verkiesbaar stellen en al hun kinderen mogen helemaal niet meer stemmen.

Geen stemrecht meer voor niet-Nederlanders bij gemeenteraadsverkiezingen
(p.19)

De huidige generatie Marokkanen zou ook bij het minste of geringste hun Nederlanderschap verliezen en worden uitgezet. Één veroordeling en je bent weg.

Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit intrekken (p.11)

Criminelen na bestraffing eruit als zij alleen een verblijfsvergunning hebben of een dubbele nationaliteit (p.15)

Mensen met een tweede nationaliteit zoals Marokkanen worden op die manier gereduceerd tot tweederangsburgers, terwijl zij niks aan die status kunnen veranderen. Naast Marokkanen zouden ook andere groepen van deze regels de dupe worden. Iraniërs kunnen ook geen afstand doen van hun staatsburgerschap, Argentijnen ook niet en politieke vluchtelingen evenmin. Hun kinderen zouden dan geen Nederlanders meer zijn. Na een veroordeling zouden deze nakomelingen worden uitgezet naar een land waar ze nooit hebben gewoond en waarvan ze mogelijk de taal niet eens kennen. Op die manier ontstaan er twee soorten Nederlanderschap: een volledige versie en een light versie die je bij het minste of geringste kwijtraakt. Daarnaast ontstaat er een groep van honderdduizenden mensen die nooit meer kan naturaliseren terwijl die wel in Nederland is geboren en getogen. Al deze mensen kunnen geen eigen politiek vertegenwoordigers meer kiezen en kunnen dan voor het minste of geringste worden gedeporteerd.

Dit is een Apartheidssysteem. In Zuid-Afrika in de tijd van de Apartheid kon de Bantoe bevolking ook geen volledig burgerschap en stemrecht verwerven. Ze stonden nu eenmaal etnisch geregistreerd als vreemdeling en dat bleven ze dus en hun kinderen ook. Dat is wat de PVV voor Nederland ook wil.

verspreid dit nieuws...Tweet about this on Twitter
Twitter
0Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit
0Email this to someone
email
Deze nieuws en opiniesite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis voor iedereen. Dat is enkel mogelijk door de steun van onze lezers. Wij hebben jouw steun hard nodig! Doneer via de doneerknop boven in de rechterkolom of vraag via krapuul2009@gmail.com om het rekeningnummer waar je de donatie naar kan overmaken.