Iedere puistige puber op internet weet dat de geschiedenis van Nederland in grofweg twee tijdperken valt in te delen. The Killing Fields: het gruwelijke tijdperk van de decennia PvdA-dictatuur onder een deken van verstikkende politieke correctheid, een tijdperk aan hetwelk een einde werd gemaakt door De Messias, Professor Pim Fortuyn.

En dan was er dus het tijdperk ná de kogel van links. Toen de goedertierenheid van Pim (na zijn dood) dit land voor eeuwig opstuwde in de Vaert der Volckeren. De moderniteit zo u wilt.

Ná de Grote Revolutie van Pim was alles plotseling anders en zagen wij het licht.

Professor Pim in betere tijden

Vermeldenswaardig is dat sinds de dood van Pim Nederland nooit meer bij PvdA-achtige natuurrampen à la de watersnoodramp betrokken is geweest en niet meer bezet is geweest door vreemde mogendheden.

Niet alleen hebben we wraak genomen voor ’74, maar inmiddels doorkruisen wij Nederlanders de Kosmos, en hebben we de OV-chipkaart.

En, kijk om u heen, nergens ruïnes. Het is net alsof de puinhopen van paars er nooit zijn geweest. Pim, de grootste Nederlander ALLER tijden, heeft bijvoorbeeld het pad geëffend voor Geert. Zodat Geert de dreigende totaal-islamisering van Eurabië kon tegenhouden.

We gingen door het oog van de naald. Bijna hadden we allemaal Mohammed geheten en in een boerka gelopen. Stenigingen zouden aan de orde van de dag zijn.

Maar de grote Pim heeft Het Vaderland gered.

IEDEREEN weet. Dat. Wij. Zonder. Pim. In dit land nog in beestenvellen hadden rondgelopen. Nederland zou vermoedelijk niet eens bestáán hebben. Een onbeduidend wingewestje van Brussel zouden we zijn.

Had Professor Pim zich niet met zijn mede-patriotten van de Bontekoe opgesloten in het Behouden Huys op Nova Zembla dan zou Indië nooit verloren zijn gegaan! Daarna werd Nova Zembla bezet door de Linkse Kerk en uiteindelijk gesplitst in Nova en Zembla. Nova werd door Vrij Nederland terugveroverd op de Linksen. Ik zie die Clairy Polak nog zo liggen. Met haar afgehakte neus.

Daarom is het des te verontrustender, dat ’s lands opleidingsinstituten niet MASSAAL alle roosters hebben omgegooid en niet ACUUT alle ter zake doende literatuur hebben aangeschaft om Het Nageslacht van de hierboven genoemde puistige internet-pubers, zeg maar de achter- achter- achterkleinkinderen van de mummies op Artikel7, op gepaste wijze onderricht te geven in het Pimplisme.

Zo heeft de PvdA-elite in het onderwijs PIM FORTUYN ALS HET WARE OPNIEUW VERMOORD!!!

Althans dat staat in de Telegraaf en zoals u weet is de Telegraaf geen verspreider van linkse propaganda maar de verkondiger van Het Vrije Woord.

We zijn er dus nog niet.

Hoe kan dit onrecht hersteld worden? Kan de PVV niks doen? KAMERVRAGEN (!) bijvoorbeeld??? Oh nee, op reces.

verspreid dit nieuws...Tweet about this on Twitter
Twitter
0Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit
0Email this to someone
email
Deze nieuws en opiniesite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis voor iedereen. Dat is enkel mogelijk door de steun van onze lezers. Wij hebben jouw steun hard nodig! Doneer via de doneerknop boven in de rechterkolom of vraag via krapuul2009@gmail.com om het rekeningnummer waar je de donatie naar kan overmaken.