Er zwerft hier op de site een bezoeker rond genaamd “Likoed Nederland” met een voorkeur voor gespreksonderwerpen die niet te vinden zijn op deze site. Ik ondervind veel hinder van dat soort bezoekers en normaal gesproken worden dat soort reacties dan gewist en deel ik IP bannen uit maar in dit geval wil ik een uitzondering maken omdat ik de discussie niet wil frustreren maar ik wil ook niet toestaan dat in alle berichten over alle onderwerpen wordt gebabbeld.

We pakken de draad op met onderstaande reactie van Likoed Nederland die hier vandaan komt:
http://www.krapuul.nl/achtergrond/9688/interviewtje-met-haatzaaier-ben-kok-in-trouw/#comment-20461

1. U schrijft: “Met relativeren bedoelde ik dat je die rabbijnen als uitzondering op de regel beschouwt, wat blijkt uit je verhaal.”

Dat is ook feitelijk zo. Nogmaals, er is geen Joodse wereldse of religieuze autoriteit die achter genoemde uitspraken staat. Daar kunt u dus geen bewijzen van leveren. Kletskoek.

2. “Likoed is géén seculiere partij, hoe graag je dat ook wilt. Likoed is gestoeld op het geloof, de aanname, gevoed door religieuze overtuigingen, dat Palestina voor eeuwig van de Israëlieten is.”

Grappig dat u ons beter meent te kennen dan wijzelf.

Maar het is wederom kletskoek, zie onze site, wij gebruiken geen religieuze argumenten.

3. “in Islamitische kring is het gemeengoed”

U schrijft: “Hoe weet je dat ? Omdat je een groot aantal voorbeelden hebt verzameld ? Dan raad ik je aan om een cursus statistiek of logica te volgen. Als ik voorbeelden van 10.000 vliegrampen heb verzameld dan heb ik daarmee nog niet aangetoond dat neerstortende vliegtuigen “gemeengoed” zijn in het luchtverkeer.”

Bij 10.000 incidenten is er toch wel wat aan de hand…..

Maar dat is niet het punt, het punt is dat er vele uitspraken zijn van topautoriteiten op Islamitisch gebied. En andere topautoriteiten nemen daar geen afstand van.

Hamas heeft in artikel 7 van haar Handvest staan, uit de islamitische leer: “De dag des Oordeels komt niet totdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht, totdat de Jood zich achter stenen en bomen verstopt. De stenen en bomen zullen zeggen: “O, moslims, o, Abdoela, er is een Jood achter mij, kom, en doodt mij”.

Ik ken geen uitspraken van Islamitische topautoriteiten die daar afstand van neemt.

4. De Israelische regering en de Joods-religieuze autoriteiten veroordelen en bestrijden religieus extremisme.

U schrijft: “Ga toch weg met je onzin. Alle opeenvolgende regeringen in Israël hebben de kolonistenbeweging gesteund die gebied annexeert met de Bijbel en geweer in de hand.”

Zie punt 1, de Likoed – net als de Israelische Arbeiderspartij overigens – hanteert nationale argumenten, geen religieuze.

5. De Hamas en de Palestijnse Autoriteit juichen het toe.

U schrijft: “Er zijn zo’n 5 miljoen Palestijnen (waaronder bijna een miljoen christenen) en 1,5 miljard moslims. Het is echt niet hetzelfde.”

Het is inderdaad niet hetzelfde. Wij vonden het wel van belang om dit in te brengen omdat het zo weinig bekend is.

Maar uit de ontmaskering van Ben Kok blijkt inderdaad dat het overal bestaat, dus ook gewoon in Amsterdam.

Dat bleek trouwens eerder ook wel, uit onthullingen in de pers, moskeeen die uitdragen dat homo’s van daken gegooid moeten worden enz.

5. En wat punt 18 betreft, wij zaaien geen haat tegen moslims.

Wij vinden het wel zorgelijk dat extremistische moslims er haatdragende ideeen tegen Joden, vrouwen en homo’s enz. op na houden. Dat mag beter bekend worden. Het is diep triest dat de vrouwen- en homo-emancipatie in Nederland blijkbaar herhaald zal moeten worden.

Daarom laten wij op onze site daarover vooral die extremistische moslims zelf aan het woord. Daar voegen wij niets aan toe.

Tegen gematigde moslims hebben wij helemaal niets. Sommigen zijn lid van Likoed.

verspreid dit nieuws...Tweet about this on Twitter
Twitter
0Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit
0Email this to someone
email
Deze nieuws en opiniesite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis voor iedereen. Dat is enkel mogelijk door de steun van onze lezers. Wij hebben jouw steun hard nodig! Doneer via de doneerknop boven in de rechterkolom of vraag via krapuul2009@gmail.com om het rekeningnummer waar je de donatie naar kan overmaken.