Eerder heb ik gezegd dat de PVV 8 punten scoort op de lijst van 10 fascisme kenmerken van Wikipedia. Daarom heb ik gesteld dat ik vind dat je de PVV rustig een fascistische partij kan noemen. Let op dat ik op geen enkele manier verwijs naar de Tweede Wereldoorlog, of iets dergelijks, dat is ook niet nodig. Dat doet trouwens de lijst van Wikipedia ook niet. De lijst van Wikipedia is niet zaligmakend (“het is maar Wikipedia) het is ook maar 1 van de vele manieren waarop het fascisme gedefinieerd wordt en is. Wel stel ik vast dat deze lijst al heel lang ongewijzigd op Wikipedia staat en dat dus kennelijk heel veel mensen het met deze definitie eens zijn.

Hieronder geef ik voor ieder punt mijn score voor de PVV.

In totaal kom ik uit op 8,5 uit 10.

 1 – Het fascisme is de tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen.

De PVV heeft een duidelijke minachting voor links, immers door altijd en overal links de schuld van te geven. Daarnaast minacht de PVV leider ook rechtse partijen en personen wanneer het hem zo uitkomt, bijvoorbeeld met uitspraken als “a total freak”, “de grootste lafbek” etc. Tenslotte heeft de PVV (eem vanwege populistische motieven samengestelde unieke combinatie) standpunten die zowel links als rechts kunnen worden genoemd. Te noemen bijvoorbeeld het AOW standpunt enerzijds, en het hypotheekrenteaftrek standpunt anderzijds. Dit maakt PVV tegenstander van zowel linkse als rechtse partijen. Een ander voorbeeld is dat sommige commentators de PVV extreem-rechts noemen, en andere commentators de PVV extreem-links noemen.

1 punt.

2 – Het fascisme minacht contemporaine conservatieve instellingen.

Hoewel ik eerlijk toegeef niet voor de volle honderd procent te begrijpen wat hiermee bedoeld wordt kan ik blijven doorgaan met het opnoemen van instellingen en zaken die de PVV minacht en waar ze geen respect voor hebben:  Minachting voor de rechtsstaat. Minachting voor elite in Den Haag. Minachting van “linkse hobbies”/”subsidiesponzen” bij voorbeeld ontwikkelingsorganisaties. Geen respect voor de rechtsspraak in Nederland. Geen respect voor gemeenteraden. Geen respect voor de Verenigde Naties. Geen respect voor de Europese Unie. Geen respect voor onderwijsorganisaties. Geen respect voor omroeporganisaties. Geen respect voor de Nederlandse Spoorwegen.  Geen respect voor muziekscholen. Geen respect voor bibliotheken. Geen respect voor de politie. Geen respect voor burgemeesters. Geen respect voor de Rijksdienstwegverkeer. Geen respect voor justitie. Geen respect voor ministers/ambtenarenapparaat. Geen respect voor “linkse media”. Etc. etc. Het feit dat de PVV van alles minacht is juist één van die geniale kenmerken van de PVV waar die achterban zo van onder de indruk is.

1 punt.

3 – Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, in zoverre dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.

Vier voorbeeldjes;

A- Het knieschot. Diverse malen is het knieschot aan de orde geweest. Ik heb in andere publikaties betoogd dat een knieschot niet bedoeld kan zijn als zelfverdediging of als effectief middel om een dreiging te tegen te houden. Nee een knieschot heeft maar 1 doel en dat is het verminken van een persoon met als doel het zaaien van terreur en het geven van een (alternatieve) straf (waar geen rechter aan te pas komt trouwens).

B – De duizendkoppige straatterreur eenheid onder leiding van een minister van veiligheid die kan optreden “ook als laffe linkse burgemeesters het niet willen”.

C – Het inzetten van het leger in woonwijken. Aantal keer voorgesteld.

D- Het voeren van een oorlog tegen de islam (met israël als front). Vaker wordt betoogd dat “oorlog” in deze misschien overgankelijk wordt bedoeld, zoals bijvoorbeeld in de uitdrukking “voetbal is oorlog”. Echter de (in diverse publikaties van de PVV voorkomende) toevoeging “Israël is het front” geeft aan dat hier een gewelddadige strijd wordt bedoeld.

1 punt

4 – Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.

Dit hoef ik hopelijk niet toe te lichten; de PVV is een stichting met 1 lid (Geert Wilders) en alls wat hij doet is geniaal en perfect getimed en subliem volgens zijn aanhang. Ook zijn naaste medewerkers worden voor de volle honderd procent door hem gecontroleerd en er zijn aanwijzingen dat dit zelfs geldt voor zijn gemeenteraadsafdelingen (ook het feit dat hij maar 2 afdelingen heeft is al een aanwijzing).

1 punt

5 – Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.

Dit is een punt waar ik duidelijk moet toegeven dat het niet volledig van toepassing is op de PVV. Immers de PVV wil een “sprankelende democratie” (volgens het verkiezingsprogramma). Hoewel ik vaststel dat de PVV weinig opheeft met (en weinig respect/eerbied heeft voor) democratische besluiten waar de PVV het niet mee eens is, kan ik niet vaststellen dat de PVV een politieke dictatuur nastreeft. Het gebrek aan respect/eerbied/onzag voor democratische besluiten waar de PVV het niet mee eens is, het constante verwijzen naar de eigen “1,5 miljoen kiezers” (alsof de andere 8,5 miljoen kiezers 8,5 miljoen luizen zijn) en de eigen dictatoriale organisatie, maakt dat ik weinig vertrouwen heb in hun “respect” voor democratie, ik geef ze dus toch een halve punt.

0,5 punt.

6 – Het fascisme streeft naar de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.

Uitspraken van ambtenaren. Voedsel in de gevangenis. Biefstukjes bij de voetbalvereniging. Kerstbomen op school. Nederlandse vlag in de klas. Kinderliedje op de televisie. Verkeerde nummerborden op auto’s. Hoofddoekje op straat. Enzovoorts enzovoorts. Overal vindt de PVV zichzelf capabel voor om moord en brand over te schreeuwen. En geen halve maatregelen: zegt een ambtenaar iets wat niet naar de zin is van Wilders? Op staande voet ontslag.

1 punt.

7 – Het fascisme is extreem nationalistisch.

“Onze beschaving is superieur en de rest is achterlijk:. De PVV heeft iets raars met vlaggen (behalve de Nederlandse ook de Israëlische trouwens, daar doen ze heel raar mee). Grenzen moeten dicht. Als Europa iets wil want “ons” niet bevalt dan moeten we ons maar terugtrekken uit Europa. Grenzen moeten dicht. Etc.

1 punt.

8 – Het fascisme pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten.

De oorlog tegen de islam met Israël als front. Daar is ie weer. Dit is een van de belangrijkste onderwerpen van de PVV. Wij zijn in oorlog met de islam en Israël is het front. Dit is een oorlog die wij moeten winnen. Om te overleven. Dit kun je allemaal letterlijk nalezen in de diverse publicaties van de PVV.

1  punt.

9 – Het fascisme berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse.

De PVV is geen onderklasse partij a la SP of PvdA. Hoewel met name bij die laatste partij nog sprake is van een hooggeleerde elite, zitten veel SP en PvdA stemmers in de laagste inkomensgroepen, of proberen SP en PvdA uit solidariteit standpunten te hebben die opkomen voor de onderklasse. De succesvollen onder ons die vinden dat ze hun succes volledig aan zichzelf te danken hebben, en dat de baten van het succes met name toekomen aan de succesvollen in de samenleving, zitten bij de VVD. De PVV zit daar tussen in. Je ziet het ook aan het soort mensen dat Wilders op de PVV lijst gezet heeft.

1 punt.

10 Het fascisme streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen.

Ik kwam bij dit laatste onderwerp eerst op een score van 0 maar gezien de reacties 1 en 19 hieronder stel ik mijn mening bij. Ik zal dit in latere instantie nog zelf verwoorden.

0,5 punt.

____________________

Totaal:  9 punten

verspreid dit nieuws...Tweet about this on Twitter
Twitter
0Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit
0Email this to someone
email
Deze nieuws en opiniesite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis voor iedereen. Dat is enkel mogelijk door de steun van onze lezers. Wij hebben jouw steun hard nodig! Doneer via de doneerknop boven in de rechterkolom of vraag via krapuul2009@gmail.com om het rekeningnummer waar je de donatie naar kan overmaken.