Wilders is wel degelijk een fascist, Harrie Verbon

Met stijgende verbazing las ik dit ”opiniestuk” vol drogredeneringen en verdere nonsens, in de Volkskrant op 7 maart 2016.

“De PVV vertoont op belangrijke punten zoals racisme, verheerlijking van geweld en een antidemocratische instelling, geen enkele verwantschap met de fascistische beweging.”

Welke fascistische beweging? De horden van Mussolini? Francisco Franco en z’n Falangisten? Het door eerder genoemden beïnvloede regime van Salazar? Perón?

Of nee, wacht, toch Hitler, gezien het denkbeeld dat Verbon, op een m.i. zeer naïeve wijze toonde.

“Boven deze discussie over het ‘fascistisch discours’ hangt immers steeds weer de suggestie van vervolging van minderheden en de geur van gaskamers uit de Hitler-periode.”

Fascisme en Hitler, onlosmakelijk verbonden. Steeds weer – althans, volgens Verbon.

Echter is dit slechts deels een terechte associatie. Bij menig Nederlander zit het – helaas – “ingebakken” dat wanneer men het over fascisme heeft, deze associatie wordt gemaakt.

Tientallen miljoenen doden hakt dan ook wel degelijk in het maatschappelijk bewustzijn. Maar beperkte fascisme zich “maar” tot die gruwelijke jaren.

Een ieder die daadwerkelijk meer dan een geschiedenisboekje over deze materie, over fascisme, heeft gelezen, weet (althans: hoort te weten) dat ‘fascisme’ vele malen verder/dieper gaat dan deze duistere bladzijden uit de wereldgeschiedenis.

Iedereen behalve Harrie Verbon en een aantal feitenvrije bazelaars.

“Het probleem bij de ‘Wilders is een fascist’-discussie is dat de definitie van fascisme niet gegeven wordt, maar alleen maar wordt gesuggereerd.”

Nergens uit dat stuk van Verbon blijkt dat hij zelf over een eenduidige definitie beschikt. Kan ook niet, aangezien deze er niet is.

Verbon komt niet verder dan: fascisme = Hitler + gaskamers + nationaalsocialisten (nazi’s).

Iedereen en z’n moeder behoort minstens deze tien basisdefinities van fascisme te kennen; dit is nota bene basis- dan wel middelbare schoolniveau.
Zij die stellen dat Wilders geen fascist zou zijn, doen er goed aan om Wilders/PVV even langs deze tien basisdefinities te leggen:

 1. Het fascisme is de tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen.
 2. Het fascisme minacht contemporaine conservatieve instellingen.
 3. Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, voor zover dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.
 4. Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.
 5. Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.
 6. Het fascisme streeft naar een totalitaire staat — de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.
 7. Het fascisme is extreem nationalistisch.
 8. Het fascisme pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten.
 9. Het fascisme berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse.
 10. Het fascisme streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen.

“All fascisms [meervoud -M] were antiliberal and anti-Marxist, but they were also anticonservative, inasmuch as they did not want to submit to the old establishment, but to replace it with a new elite.”

Een aantal malen voert Verbon ‘nazi’s’ op. Ik vraag mij oprecht af of hij zelfs maar beseft dat dit niets meer is dan een afkorting van ‘nationaalsocialisme’.

Het nationaalsocialisme waar geschiedvervalser Martin Bosma (PVV) zo idolaat van is, inderdaad.

Het nationaalsocialisme dat je ook telkenmale terugziet bij demo’s zoals die van Pegida en NVU. Al dan niet met gestrekte rechterarm of allerlei (deels) zichtbare nazisymbolen.

Men noemt het soms “patriottisme”, maar uiteindelijk is ook dat niets meer dan de fundering van fascisme.

Het kost weinig moeite om te wijzen op de verschillende uitspraken/uitingen van Wilders m.b.t. de tien hierboven genoemde punten. Daarover is op deze site inmiddels al zoveel over geschreven, dat ik voor nu even volsta met een simpele link naar het uitgebreide archief op krapuul. Ook zodat men zelf een oordeel kan vormen.
Van een hoogleraar zou je toch mogen verwachten dat deze zich voornamelijk met feiten bezig zou houden. Niet met drogredeneringen drogredeneringen en nogal bizar te noemen aannamen.

“Wilders benoemt dat en niet altijd even subtiel, maar feiten benoemen is nog iets anders als mensen ‘demoniseren’, laat staan dat Nederlandse allochtone bevolkingsgroepen ‘verwijderd’ zouden moeten worden, zoals Frissen in het interview ook nog aan het fascistische gedachtegoed van Wilders toevoegt.”

Blijkbaar heeft Verbon het nieuws over de nog te komen rechtszaak tegen Wilders gemist, inderdaad, die over over ‘Minder, minder, minder – Marokkanen’ (schiet dat trouwens al een beetje op, rechter-commissaris?). Of de eerdere. Of dat “de Islam” nota bene met een nuke van deze planeet zou moeten worden weggevaagd. Hierover heeft Willie Dille (PVV) momenteel een aanklacht tegen zich lopen. Haar argument: “Dit stelt de PVV al jaren”.

Nu ben ik mij er terdege van bewust dat er zoiets bestaat als een “informatiebubbel”. Iets waarvan ik het vermoeden heb dat Verbon zich er in bevindt. Hij zou er in mijn optiek dan ook goed aan doen om zijn neus voor de verandering eens uit de Financial Times (o.i.d.) te halen en een paar geschiedenisboeken te gaan lezen. Of bijvoorbeeld de vele publicaties van Cas Mudde, die over extreemrechts/fascisme les geeft.

Wat Verbon met dit “opiniestuk” laat zien, is dat hij het niveau van de welbekende dronken oom tijdens een verjaardag niet weet te overbruggen. Echter, deze “dronken oom” heeft – helaas – een platform, bij de Volkskrant.

Als ik de komende dagen een paar gaatjes vrij weet te maken, kom ik puntsgewijs even terug op het getoonde gebazel van Verbon.

2 gedachten over “Wilders is wel degelijk een fascist, Harrie Verbon”

 1. Pingback: Wilders’ geweld | Krapuul

 2. Pingback: #geen4meivoormij? | Krapuul

Reacties zijn gesloten.