Op bladzij 3 van het concept-regeeraccoord staat een schijnbaar onschuldig zinnetje, dat zegt, dat “het maatschappelijk debat (…) bij voorkeur niet in de rechtszaal” moet worden gevoerd. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten van de Nederlandse onafhankelijke rechterlijke macht.

Ook staats- en strafrechtdeskundigen trekken de wenkbrauwen op. Het kabinet heeft zich niet te bemoeien met de onafhankelijke rechter. Dat is een van de grondprincipes van de democratische rechtsstaat. Scheiding der machten. Niemand, ook een minister niet, staat boven de wet.

Poging om rechter in proces-Wilders te destabiliseren?

De zaak ligt nog gevoeliger, omdat aanstaande maandag de procedure tegen Geert Wilders wordt hervat. Inmenging in een zaak die onder de rechter is, gaat nog wat verder dan algemene opmerkingen over de vraag, waarmee de rechter zich zou dienen bezig te houden.

De vervolging van Wilders wegens haatzaaien en discriminatie is doorgezet door de Amsterdamse rechtbank zelf, nadat het parket aanvankelijk van mening was, dat er niet vervolgd moest worden. De rechters vonden dus, ondanks de opinie van het openbaar ministerie, dat er dermate zware aanwijzingen waren, dat Geert W. de wet heeft overtreden, dat diens gedrag aan de Wet moest worden getoetst. Ze zullen zeker ook overwogen hebben, dat de civiele partijen die tegen Wilders hebben geklaagd en die vertegenwoordigd worden door mr. Sponck, na een niet-ontvankelijk-verklaring, met zekerheid beroep zouden hebben aangetekend, tot bij het Europese Hof aan toe.

Het bureau van Secretaris-Generaal van Justitie, mr. J. Demmink, één van de ambtelijk betrokkenen bij de opstelling van het concept-regeeraccoord, kon (of wilde) over de strekking van de opmerking in het accoord geen uitsluitsel geven. Sommige deskundigen die wij raadpleegden, menen, dat het juist niet om een handreiking aan Geert Wilders gaat, maar om verhulde kritiek op diens onnodige beroep op de rechter in bij voorbeeld de zaak van de Rotterdamse rapper, door wiens song Wilders zich bedreigd voelde. Ook sloten zij de mogelijkheid niet uit, dat Wilders via het regeeraccoord zou hebben willen suggereren, dat de civiele partijen (onder meer immigranten-organisaties) hem zouden hebben willen demoniseren door naar de rechter te stappen.

Algemeen is men echter van mening, dat, juist door de onduidelijke, zo niet dubbelzinnige-, formulering, de positie van de onafhankelijke rechter aanstaande maandag in Amsterdam wordt ondermijnd.

Een betrokkene bij een van de gerechtshoven kondigde aan, dat aanstaande zaterdag op het CDA-congres in Arnhem vanuit de Amsterdamse CDA-afdeling aan Maxime Verhagen opheldering zal worden gevraagd over deze mogelijke grove aantasting van de rechtsstaat.

verspreid dit nieuws...Tweet about this on Twitter
Twitter
0Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit
0Email this to someone
email
Deze nieuws en opiniesite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis voor iedereen. Dat is enkel mogelijk door de steun van onze lezers. Wij hebben jouw steun hard nodig! Doneer via de doneerknop boven in de rechterkolom of vraag via krapuul2009@gmail.com om het rekeningnummer waar je de donatie naar kan overmaken.