Het horrorkabinet Rutte III zet de deur naar de invoering van een autoritaire staat wijd open. Volgens de Telegraaf – die we bij uitzondering eens geloven – wil het kabinet ‘antidemocratische’ organisaties harder aan gaan pakken. ‘Antiparlementair’ wordt vervolgens gedefinieerd als ‘tegen de burgerlijke parlementaire democratie’. 

Het behoeft geen betoog dat dit voorstel zich primair richt tegen links; rechtse organisaties zullen buiten schot blijven, althans zolang ze lippendienst bewijzen aan ‘de democratie’ – los van wat ze feitelijk willen. Concreet betekent het dat een organisatie die actief een anarchistische, libertarische  of basisdemocratische samenleving nastreeft, voortaan verboden kan worden. Niet omdat ze ‘antidemocratisch’ is, maar omdat de democratieopvatting een andere is. De gebruikte middelen zijn irrelevant, het gaat uitsluitend om het te bereiken doel. Ook indien je volstrekt geweldloos bent, kun je door een verbod geraakt worden.

Bron: de Telegrof

verspreid dit nieuws...Tweet about this on Twitter
Twitter
16Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit
0Email this to someone
email
Deze nieuws en opiniesite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis voor iedereen. Dat is enkel mogelijk door de steun van onze lezers. Wij hebben jouw steun hard nodig! Doneer via de doneerknop boven in de rechterkolom of vraag via krapuul2009@gmail.com om het rekeningnummer waar je de donatie naar kan overmaken.