Statia, oftwel Sint-Eustatius, Openbaar Lichaam in de Caribische Zee. Op dezelfde dag, gisteren 6 februari 2018, heeft zowel de Tweede als de Eerste kamer der Staten-Generaal de Tijdelijke Wet Taakverwaarlozing Sint Eustatius aangenomen. Met algemene stemmen!

Met dit wetsvoorstel worden voorzieningen getroffen in verband met de grove taakverwaarlozing van het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius.

Met het oog op beëindiging daarvan zal een regeringscommissaris in de plaats treden van de bevoegde overheidsorganen op Sint Eustatius, tot het moment dat deze in staat worden geacht hun taken weer naar behoren te kunnen vervullen.

Aanleiding is het advies van de commissie van wijzen voor Sint Eustatius, die zich op verzoek van de Minister (thans Staatssecretaris) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft gebogen over de bestuurlijke situatie in het openbaar lichaam.

De conclusie van de commissie luidt dat de huidige bestuurlijke situatie wordt gekenmerkt door wetteloosheid, financieel wanbeheer, het negeren van ander wettelijk gezag, discriminatie, intimidatie, bedreigingen en beledigingen en het nastreven van persoonlijke macht, wat het bestuur en de inwoners van Sint Eustatius te veel schade berokkent. De commissie ziet geen mogelijkheden meer om de bestuurlijke situatie in goed overleg te herstellen, nu het bestuur van Sint Eustatius die weg door de wijze waarop het zich opstelt richting Nederland definitief heeft afgesloten.

Ook wordt voorzien in de nodige ondersteunende maatregelen gericht op het duurzaam verbeteren van de bestuurlijke, economische en maatschappelijke situatie in Sint Eustatius.

Bron, tevens nadere (verwijzing naar) documentatie

Staatssecretaris Knops van koninkrijkszaken stelt dat er “ingegrepen” moest worden vanwege verwaarlozing (zoals de titel van het wetje aangeeft). Het eilandbestuur zegt door deze noodwet overvallen te zijn>

Charles Woodley, gedeputeerde van Sint Eustatius en verantwoordelijk voor financiën, is teleurgesteld in de beslissing van Nederland. Simmons en andere leden van de eilandsraad voelen zich overvallen door de beslissing, die zonder overleg zou zijn genomen.

Zij beweren dat Nederland zich schuldig maakt aan de schending van internationale regels. Daarvoor willen ze naar de Verenigde Naties stappen. Knops vliegt woensdagochtend naar Sint Eustatius om het besluit aan de bevolking, bestuurders en eilandsraad toe te lichten.

“Beweren dat”, Knops komt “toelichten”. Maar er is geen sprake van een koloniale verhouding…
Bron hiervoor.

verspreid dit nieuws...Tweet about this on Twitter
Twitter
0Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit
0Email this to someone
email
Deze nieuws en opiniesite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis voor iedereen. Dat is enkel mogelijk door de steun van onze lezers. Wij hebben jouw steun hard nodig! Doneer via de doneerknop boven in de rechterkolom of vraag via krapuul2009@gmail.com om het rekeningnummer waar je de donatie naar kan overmaken.