De verongelijkte burger wordt steeds verongelijkter

RTEmagicC_shout.jpg[1]Nederlanders zijn verworden tot een zwaar verongelijkt volk. Ik weet nog van vroeger dat er altijd werd gekeken wat buren hadden en waar ze het van deden. Dat werd vaak uitgebreid besproken met andere buren en familieleden op verjaardagen. Toen was men al verongelijkt.

Ik was een kind van een groot gezin in een klein dorp onder de rook van Rotterdam en iedereen wist alles van elkaar. De afgunst was ook geloofsafhankelijk. We hadden katholieken, gereformeerden, streng gereformeerden (reformatorisch denk ik) en nederlands hervormd. En er was strijd tussen die geloofsstromen. Men deed boodschappen bij hetzelfde geloof, tenzij er geen zelfde geloofsgenoot was die zo een nering dreef. Dan deed men boodschappen bij iemand die het dichtst bij het eigen geloof zat.

Als iemand voorspoed had, werd dat met argusogen bekeken. Er waren veel tuinders en die waren overwegend gereformeerd, net als veel van de winkeliers. De tuinders werden helemaal met de nek aangekeken. Die hadden grote huizen, dikke auto’s en kapsones. Want ze kregen bergen subsidie en wie betaalde dat?

Wie betaalt dat? Dat is een vraag die tegenwoordig ook heel veel ter sprake komt. En dan hebben we het vaak over groepen mensen die niks hebben en aangewezen zijn op een voorziening van de overheid. Maar de hardwerkende burger, die zonder er bij stil te staan, elk ogenblik kan veranderen in een niet meer hardwerkende burger, vindt dat hij/zij daar ten onrechte voor moet betalen. Want die werklozen, zieken, ouderen, vluchtelingen zijn wel een last aan het worden in Nederland, vinden zij.

Uiteraard doet de politiek en de media er alles aan om die tweespalt te houden, want aan een eendrachtig Nederland hebben we niks. Dan kunnen we geen dingen meer doordrukken. Ze moeten de mensen verdeeld en ontevreden houden. Dat werkt het beste voor de politiek.

Als ik het allemaal een beetje volg, dan denk ik niet zo zeer dat er teveel wordt betaald voor al die voorzieningen, maar dat het geïnde geld verkeerd wordt besteed.

De zorg is helemaal kapot bezuinigd en de marktwerking werkt niet. De bonussen rijzen de pan uit en ziektekostenverzekeraars willen nu ook al winst uit gaan keren. Zijn ze helemaal van de ratten besnuffeld of zo?

Ouderen kunnen amper meer verzorgd worden, beter is het als ze gewoon gelijk dood gaan voor ze ziek worden, want dat is alleen maar lastig. Maar helaas, het einde van veel mensen komt pas na een lange lijdensweg. En lijden zullen ze!

De arbeidsmarkt is totaal verziekt, mede dankzij een overheid die echt niets weet van de eerste beginselen van economie. En dan hebben ze een briljante oplossing, mensen met een bijstandsuitkering moeten gaan werken voor hun uitkering. De waanzin ten top, die gelukkig hier en daar al afgeschaft is. Dit is pure arbeidsverdringing, deze mensen werken voor een schijntje en houden zo een werkplek bezet die normaal betaald zou worden. Opdrachtgevers lachen zich te barsten! En het hardwerkende volk staat te juichen.

En dan kom ik nu bij het allerlaatste stokpaardje van de verongelijkte burger. De vluchteling. Wat doen al die vreemde snoeshanen hier? Wie betaalt dat allemaal? Nou mensen dat is heel simpel, als ‘wij’ (het Westen) landen plat bombarderen, dan krijg je vluchtelingen. Een heel klein deel komt naar Nederland. Er zijn wereldwijd 60 miljoen mensen op de vlucht! 60 miljoen!

Volgens het COA zijn er in 2015 ca 37.000 vluchtelingen naar Nederland gekomen. In Europa is het aantal Syrische vluchtelingen ca. 350.000 dat is 0,05% van de Europese bevolking. Dat al die Syriërs naar Nederland komen, is dus niet waar. (bron Vluchtelingenwerk )

Deze verongelijkte mensen beweren dat zij niet hebben gestemd om die landen te bombarderen, dus dat ze ook geen vluchtelingen op willen vangen. Als ik dan vertel dat ze daar via ons democratische systeem toestemming voor hebben gegeven, want regering heeft daarmee ingestemd, dan blijven ze herhalen dat hun niets is gevraagd. Na een lesje democratie, blijven ze dat volhouden, dus stop ik maar.

Beweringen dat het helemaal geen vluchtelingen zijn, maar allemaal gelukszoekers, weerspreek ik met links naar sites die cijfers geven. Dit wordt door sommigen afgedaan met ‘vage sites’. Terwijl het gewoon serieuze sites zijn die gedegen onderzoek hebben gedaan. Maar ja is geen Telegraaf link en ook Geen Stijl geschreeuw. Dat schijnen wel gedegen sites te zijn.

Ow en ook zie ik vaak langs komen, dat al die buitenlanders ‘onze vrouwen’ iets aan zullen doen. Nou daar heeft de Nederlandse man helemaal geen hulp bij nodig hoor, dat kunnen ze zelf prima af! Ik heb daar twee links paraat voor, naar twee prachtige stukken! Het eerste heet ‘’Zoals het avondklokje tikt….” van Sylvia Witte en het tweede heet “Een vraag aan alle witte mannen die vrouwen willen ‘beschermen’ ” van Lianne Mulder.

Als ervaringsdeskundige op dit gebied kan ik alleen maar instemmen met beide stukken.

Maar die verongelijktheid, die zit mij goed dwars. Een ander niks gunnen, geen empathie hebben, dat vind ik zo vreselijk. Ik zal hier op blijven reageren, dat zal niet zo maar stoppen.