keizer Thierry baudetGraag wil ventje Thierry de held van het volk zijn, de bevrijder, de man met het zwaard, de veroveraar, de krachtpatser. Om dat te bereiken heb je een paard nodig. Forum voor Democratie, zo heet de knol. Echt waar.

Want democratie is er niet in Nederland. We worden geknecht door het ‘partijkartel’ (alle andere partijen dan het FvD) en door het grote monster dat Europa heet. Dus trekt het ventje ten strijde tegen de wilde bomen in het bos, de Euro, immigranten, feministen, omroepland.

Hophop paardje!

Thierry Baudet is naar eigen zeggen de grootste intellectueel van Nederland, en hij is het knapst van alle mannen, de cultureel best onderlegde ook, de meest beschaafde. Hij heeft een bloedhekel aan bescheidenheid.

Daarom verzamelt hij andere niet erg bescheiden mensen om zich heen, mannen voornamelijk. Met mannen kun je sparren, over echte mannendingen praten. Maar liefst 24 van de 30 kandidaten op de kandidatenlijst van het FvD zijn mannen.

Mannen dus. Vrouwen zijn om te neuken. Ook als ze daar geen zin in hebben. Het gaat in de wereld om de man. En die moet zich mannelijk gedragen. Als een jager, als een veroveraar, als een krachtpatser.

Daarom ook pleitte hij onlangs (21 maart 2017) voor een zakenkabinet van wijze mannen. Nou ja, goed, één vrouw kon dan nog… In tegenstelling tot wat hij steeds beweert (samengevat: geef het volk het land terug, de eigen cultuur, de Gulden, zijn stem) is Baudet in feite niet geïnteresseerd in democratie. Zijn pleidooi voor referenda naar Zwitsers voorbeeld is een afleidingsmanoeuvre. In wezen is hij naar het voorbeeld van Plato een voorstander van een regering van ‘filosofen’. Het kader van onze rechten en vrijheden kan gewoon blijven bestaan, zij het wat aangepast, maar don’t fuck with the wise men.

Het gaat nog een stapje verder.

Deze wijze mannen zullen bij voorkeur blanke Westerse mannen zijn, of in ieder geval mannen die het Westerse denken volledig hebben omarmd, mochten ze al een beetje getint zijn. Want het zijn deze blanke mannen –wijs, sterk, avontuurlijk- die onze westerse waarden hebben bepaald. Zij staan voor ‘onze’ idealen.

In zijn toespraak tot het eerste partijcongres op 18 januari 2017 zei hij dit:
We zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.

‘Niet-ondekte landen’? Hier wordt het echte denken van Baudet zichtbaar: de Westerse wereld heeft de rest van de wereld ‘veroverd’, die wereld kon pas bestaan op het moment dat ‘wij’ het met geweld innamen. Daarvoor was er niets! Wij zijn ontdekkers, krijgers, wij zijn superieur. Wij halen gewoon wat we nodig hebben. Ook mensen, al zwijgt hij daar natuurlijk over. Die mensen bestaan ook pas als ‘wij’ ze tot slaaf hebben gemaakt…

VOC-mentaliteit, dat is Baudet. ‘Westerse beschaving’ als godsbeginsel.

Maar daar laat Baudet het niet bij:
Nu worden we aangevallen door een vijand die we nog niet eerder tegenover ons hebben gehad. Een atypische vijand. Een vijand die ons eigen uniform draagt. We worden aangevallen door degenen die ons zouden moeten beschermen. Zij die zouden moeten waken over onze integriteit, onze cultuur en onze tradities: zij die een verantwoordelijkheid dragen voor het voortbestaan van de gemeenschap; juist zij, juist deze mensen hebben zich – van binnenuit – tegen ons gekeerd.

De echte mannen van vroeger (de VOC-helden, de ‘echte’ Nederlanders) lijken niet meer te bestaan. Er is iets mis, de staat is ziek! En hier doet in zijn toespraak dan ook de metafoor van het menselijk lichaam zijn intrede.

Hoe klassiek! De metafoor van het lichaam stamt oorspronkelijk uit de bijbel en dient daar de eenheid van de kerk (Paulus, 1 Korinthiërs 12), Nazi-ideoloog Alfred Rosenberg heeft het lichaam juist nodig voor de scheiding van geesten, de kerk wordt staat.

Baudet volgt Rosenbergs voorbeeld:
Het Westen lijdt aan een auto-immuunziekte. Een deel van ons organisme – een belangrijk deel: ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten beschermen – heeft zich tegen ons gekeerd. Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd, overgeleverd. Kwaadwillende, agressieve elementen worden ons maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst, en de werkelijke toedracht en gevolgen worden verdoezeld. Politierapporten over geweld in AZC’s worden niet in de openbaarheid gebracht. Het openbaar ministerie knijpt een oogje toe wanneer het shariarechtbanken tegenkomt.

Pardon?

Zie hier de werkelijke Baudet, ineens zijn de verhoudingen duidelijk: er zijn verraders (lees; het ‘linkse’ establishment) onder ons, ze loodsen de vijand binnen (lees: immigranten, moslims).

Rosenberg legt het even voor u uit (mijn snelle vertaling):
Het scheppende en het parasitaire zijn vanaf het begin in alle geledingen van de schepping aanwezig geweest, rassen en volkeren kunnen gezien worden als deel van die schepping. Een goed voorbeeld van zo’n gevecht zien we terug in het menselijk lichaam. Het lichaam is een hoogontwikkelde cellenstaat, die parasitair wordt ondergraven, bv door bacteriën die zelf geen staat kunnen opbouwen.

Waarna de oproep volgt de parasieten te vernietigen om ‘een infectie voor de toekomst te verhinderen’.

Deze zogenaamd wetenschappelijke visie werd het fundament onder Hitlers ideologie. Baudet leent niet alleen de metafoor, maar ook het gedachtegoed. Zij het in iets afgezwakte vorm, ‘homeopathische vermenging’ is tenslotte moeilijk tegen te gaan. Grondgedachte: het Westerse volk is superieur, immigranten verzieken de Westerse cultuur.

Heeft het FvD dan geen immigranten in de partij?
Dat wordt even zoeken… Op nummer 9 van de kandidatenlijst staat Yernaz Ramautarsing, de excuus-immigrant van het FvD. Hij is de enige. Het is een duidelijke afspiegeling van hoe er in het FvD gedacht wordt over democratische vertegenwoordiging. Immigranten bestaan wel, maar in onze democratie doen we net alsof ze er niet zijn. Als ‘wij’, superieure westerlingen ze kunnen ‘ontdekken’, kunnen we ze ook weer ‘afdekken’.

Het FvD gebruikt ‘eigen cultuur’ als breekijzer om ‘het partijkartel’ te lijf te gaan en Nederland ‘zijn stem’ terug te geven, maar ‘eigen cultuur’ is bij het FvD gewoon ‘eigen volk’.

Thierry de Slingeraar hobbelt verder op zijn knol. Door een gedroomd blank landschap en honderden gewillige maagden hangen smachtend aan zijn hobbelpaard.

Verkracht me, Thierry!

Maar Thierry heeft geen tijd. Hij moet de blanke held uithangen, tweets door het bos slingeren, oreren op een eikenhouten stamtafel. Want hij is de grootste intellectueel van Nederland. Hij heeft de grootste lul. En de grootste mond natuurlijk:

Wij hebben de mensen om de Europese Unie te verslaan; wij hebben concrete oplossingen om de massa-immigratie te stoppen; wij hebben de mensen die de controle over onze grenzen kunnen herstellen en de euromunt te ontvlechten: zodat we weer baas worden over ons eigen land.

Ach gut, het is toch net alsof je Trump hoort brullen, gesouffleerd door Bannon.
‘Concrete oplossingen…’
Waar moeten we dan aan denken?

Laat Thierry de slingeraar eerst maar eens baas in zijn eigen hoofd worden. Het is behoorlijk fucked-up daar. Vast vijandelijke bacteriën die tijdens zijn studie (bij Cliteur oa) zijn kop zijn binnengesmokkeld. Fascistische parasietjes.

Hophop.

verspreid dit nieuws...Tweet about this on Twitter
Twitter
32Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Reddit
Reddit
0Email this to someone
email
Deze nieuws en opiniesite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis voor iedereen. Dat is enkel mogelijk door de steun van onze lezers. Wij hebben jouw steun hard nodig! Doneer via de doneerknop boven in de rechterkolom of vraag via krapuul2009@gmail.com om het rekeningnummer waar je de donatie naar kan overmaken.