Democratie in Nederland anno 2014

Zo werkt de democratie in Nederland anno 2014:

  1. Een minister van een liberale partij genaamd Volkspartij voor Vrijheid en Democratie dient een wetsvoorstel in waarmee de vrijheid van burgers wordt ingeperkt.
  2. (Bedenk: er is waarschijnlijk geen burger in Nederland die, indien hem de vraag zou worden voorgelegd of hij liever zelf zijn arts kiest of dat hij dat aan de zorgverzekeraar wil overlaten, voor de tweede optie zou kiezen. Hoezo volksvertegenwoordiging?)
  3. Drie partijen die geacht worden oppositie te voeren collaboreren met de regeringspartijen.
  4. De Eerste Kamer stemt desondanks het voorstel weg.
  5. De minister van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie eist dat het voorstel alsnog wordt aangenomen.
  6. Er wordt dagenlang geduwd tegen, getrokken aan en druk uitgeoefend op senatoren om alsnog akkoord te gaan met het voorstel.
  7. Van de senatoren wordt geëist dat zij bij voorbaat instemmen met een ‘nieuw’, voor de bühne licht aangepast voorstel, ook al mag dat staatsrechtelijk helemaal niet.
  8. Partijleden van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie laten weten het wetsvoorstel met of zonder steun van de Eerste Kamer, ‘linksom of rechtsom’, desnoods door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur, erdoor te zullen jassen.
  9. Het wetsvoorstel wordt opnieuw ingebracht.
  10. Het wetsvoorstel wordt aangenomen.

Punten 9 en 10 zijn nog geen realiteit, maar u kunt op uw vingers nagaan dat dat binnen afzienbare tijd het geval zal zijn.

Man, man, man, wat een farce. Wat een bananenpolitiek. Wat een volksverlakkerij.

En o ja, er maakt ook nog een staatssecretaris deel uit van dit kabinet die al vele malen door rechters in het ongelijk is gesteld en door allerlei organen op de vingers is getikt maar die zich desondanks van niets of niemand iets aantrekt en gewoon mag blijven zitten. Een (niet compleet) overzicht vindt u hier http://www.krapuul.nl/samenleving/649122/teeven-weer-op-de-vingers-getikt/