De NOS als Propaganda Kompagnie van een genocide-staat

Propaganda Kompagnie im Einsatz
Propaganda Kompagnie im Einsatz
ver·gel·den (vergold, heeft vergolden)
1
beantwoorden met: kwaad met kwaad vergelden
(Bron)

In de wereld worden pogingen gedaan – hoe krakkemikkig en onvolkomen soms ook – een zekere rechtsorde te creëren.
Daartoe bestaan talloze verdragen en instituties die op de naleving ervan moeten toezien.
Soms betreft het regelingen tussen een paar landen, soms is het grootste deel van de wereld partij in zo’n verdrag.
Het International Criminal Court is met zijn 122 aangesloten landen zo’n instituut en, zo heet het op de website ervan, is

the first permanent, treaty based, international criminal court established to help end impunity for the perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community.

Je zou dus denken dat wanneer een staat-in-wording – die met oorlog en onderdrukking van zijn bevolking te maken heeft, te maken heeft met genocide door een agressor – zich wil aansluiten bij dat instituut, dat heel positief is.
Per slot van rekening zegt een dergelijke staat daarmee dat hij bereid is te accepteren dat zijn onderdanen voor het gerecht komen wanneer ze ooit aangeklaagd worden voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.
De Palestijnse staat in wording heeft het lidmaatschap van dat ICC aangevraagd en accepteert dus dat zijn onderdanen zich ooit moeten verantwoorden als er gegronde vermoedens bestaan van betrokkenheid bij oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.
De NOS ziet het allemaal als niet zo positief. Die blaat klakkeloos na wat de zionistische vrienden van Nederland ervan vinden alsook reddingsboei van Israël de Verenigde Staten: schadelijk, zo heet het, voor ‘het vredesproces’ en ze zinnen op ‘vergelding.’ Wraak dus.
Nou, en daar kan de lezer van dit berichtje het dan mee doen.
Wel wordt nog gemeld door de NOS dat de zionisten onder leiding van Netanyahu ‘onderzoeken of de Palestijnse leiders in de VS kunnen worden aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden.’
Welke oorlogsmisdaden dat dan zouden zijn, wordt niet vermeld maar de Palestijnse leiders zijn alvast geframed als mogelijke oorlogsmisdadigers.
Geen woord over de genocide in het getto van Gaza door diezelfde zionisten en die van harte toegejuicht is door gajes als #ikbeneenjood-jankertje Bart Schut en Andries Knevel die niks van een rechtsstaat moet hebben, geen woord over de talloze Palestijnse fruitplantages die vernield worden en de overige chicanes van de zionisten die het leven voor miljoenen mensen vrijwel onmogelijk maken. Evenmin een woord over de talloze Palestijnse kinderen die of doodgeschoten zijn door de zionisten of in de gevangenissen van de genocide-staat een vrijwel ondraaglijk lot moeten ondergaan.
‘De Palestijnse leiders zijn oorlogsmisdadigers.’ Dat is wat de NOS u domweg wil laten geloven met deze manier van berichtgeving. Met een dergelijk eenzijdige berichtgeving ter zake ga je bijna vermoeden dat Marcel Gelauff en consorten op een door het CIDI van Esther Voet de ‘synagogenfantast’ gesponsorde trip naar de genocide-staat zich eens heerlijk in de watten hebben laten leggen.
Het goedpraten, bagatelliseren of verzwijgen van oorlogsmisdaden staat volgens mij vrijwel gelijk aan het plegen van dergelijke daden.
Misschien heeft het International Criminal Court een mogelijkheid lui die zich journalist noemen maar zich gedragen als de Propaganda Kompagnie van een genocide-staat ooit een keer aan de tand te voelen.
Tot die tijd blijven Aartsenfruit B.V., Albert Heijn, G4S, MediaMarkt en vele andere Nederlandse bedrijven gewoon profiteren van de oorlogsmisdaden welke dag in dag uit door de zionisten jegens een vrijwel weerloze bevolking begaan worden.