April is de wreedste maand, zij brengt
Seringen voort uit het dode land, mengt
Mijmering en verlangen, woelt
Óp verdofte wortels met lenteregen.


T.S. Eliot draagt The waste land voor, de tekst bijvoorbeeld hier.

verspreid dit nieuws...Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Email this to someone