Varkens slachtoffer van vleesterrorisme

PAF! En nog is er geen dode gevallen

Laten we ons bevrijden van de autoriteit