Een voorwerp van aanhoudende zorg

In een groen groen (bis) knollenknollenland