Vermoedelijk het eerste bruine decreet…

Vakhistoricus Opstelten belooft radiostilte terwijl er wordt gewerkt aan een gedoogakkoord en een regeerakkoord. NRC-Handelsblad online:

Deze akkoorden vormen volgens hem de basis voor „een spoedige komst van een stabiel kabinet van VVD en CDA, dat met de steun van de PVV tot een vruchtbare samenwerking in de Staten-Generaal moet komen”.

In het gedoogakkoord komen afspraken over hoe de komende jaren 18 miljard euro wordt bezuinigd. Bovendien worden hierin afspraken gemaakt over een scherper immigratie-, asiel-, en integratiebeleid. Ook komen hierin maatregelen te staan om de veiligheid te vergroten en de positie van ouderen te verbeteren.

Veiligheid – The very last resort of the scoundrel. Speciaal voor het RTL- en aanverwantenkijkvolkje, dat wordt aangepraat hoe onveilig het is op straat na pakweg vijf uur ’s middags, dus blijf gezellig kijken naar de reclame. Trouwens, is de Publieke Omroep anders?
De vraag: hoe kan er sprake zijn van een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal als de Wildersclub zelfs niet inde Eerste Kamer vertegenwoordigd is? Ook als de SGP hier gedoogt (maar de SGP is uitdrukkelijk niet bij de coalitiebesprekingen betrokken, dus waarom zouden ze?) is er geen meerderheid voor Bruin I.
Let wel, de Staten-generaal zijn de Tweede en de Eerste Kamer.

Zal het eerste Bijzondere Bruine Besluit de onmiddellijke ontbinding van dit vertegenwoordigende lichaam inhouden? Wat weet het onkomisch kwartet dat wij niet weten?

1 gedachte over “Vermoedelijk het eerste bruine decreet…”

Reacties zijn gesloten.