De achterneef van Wilders spreekt

Niets zo saai als genealogie. Vooral die van de ander. Tenzij er een verhaal aan vastzit dat namen uit een stamboom in de sociale geschiedenis plaatst. Het kan dramatische verhalen opleveren, eventueel televisiegeniek. De zwarte Britse chefkok stamt af van plantageslaven, maar ook van slavenhouders. Geen leuke ontdekking maar je voorgeslacht heb je niet voor het kiezen.

Hier is iemand zijn genealogie uit de doeken aan het doen van Meijers in Soerabaja, Java. We krijgen de mededeling dat Meijer een veelvoorkomende naam was in Nederlandsch-Indië. Ik zal u nog sterker vertellen: het was een tijd de meestvoorkomende naam in Amsterdam. De naam is zo gewoon dat hij onder alle godsdienstige gezindten verspreid is.

Die mijnheer met zijn achtergrond in Soerabaja doet uit de doeken hoe het zit met Geert Wilders. (Laat de zoekfunctie los op de pagina als je Wilders zoekt). Hij zegt niets over diens politieke opvattingen. Tenslotte is het familie, zij het ver. Van belang is dat de schrijver het verhaal ontzenuwt dat de voorouders van Wilders joods zouden zijn, in de moederlijke lijn – waardoor volgens halacha Wilders zelf jood zou zijn. Het is net zo weing terzake als zijn indische achtergrond.

Het zou in zekere mate pikant zijn als WIlders volgens de joodse wet inderdaad jood – wacht, dan moet je het met een hoofdletter schrijven, geloof ik: Jood – zou zijn, want dan komt hij vanzelf in aanmerking voor een Israelisch paspoort. Aha, een dubbelepaspoorthouder.

Maar afgezien van het feit dat het niet waar is, moet het er gewoon ook niet toe doen. Bestrijd zijn opvattingen, die zijn abject.

De verre achterneef:

In tegenstelling tot diverse berichten (o.a. Groene Amsterdammer, sept. 2009 en NRC 18-6-2010) is een Joodse afstamming binnen de familie Meijer nooit aangetoond of verondersteld. Het predikaat “bekende Joods-Indische familie” is volslagen uit de lucht gegrepen. Ook de aanduidng “bekend” is onzin. Deze familie Meijer is een voorbeeld van grijze massa, volslagen onbekend en komt in geen enkel boek voor met indische genealogieën zoals die er honderden of duizenden zijn: geen KNIL-generaals, residenten, suikerlords of schrijvers. Maar bij uitstek een familie van hardwerkende middle-class kolonialen die vooral administratief hun bestaan bekostigden. Vrijwel vergeten en nauwelijks sporen achtergelaten. Met moeite valt hun bestaan aan de archieven te ontworstelen.
Deze webpagina is door Wilderscritici ten onrechte gebruikt om diens afstamming als Joods-Indisch te kwalificeren om er vervolgens een soortement argumentatie over diens huidige politieke opvattingen aan te kunnen breien.

Als dit laatste waar is, is het beschamend. Laat het niet waar zijn.

19 gedachten over “De achterneef van Wilders spreekt”

 1. Gelukkig wordt de ernst onmiddelijk neergehaald door de typo in de titel.
  Wordt weer hard knutselen om die weg te halen. 😳

 2. sorry als ik een licht wantrouwen hierbij heb , iemand die en Indo is en naar eigen zeggen wel Joods bloed heeft , verklaart dat de Meijers van Wilders tak dan weer niet Joods waren … , gezien hoe Wilders zelf met het Jodendom koketeert , een frequent bezoeker van Israel en Amerikaanse synagoges is .. Als ik als Moslim vaak Saudi Arabie en Pakistan bezoek en de meest Salafi moskeeen in Nederland frequenteer geef ik ook sterk de indruk radicaal te zijn … Of zijn sommige dieren weer gelijker dan anderen 🙄

 3. “Of zijn sommige dieren weer gelijker dan anderen ”

  Correct. Blijkbaar hier wat het etnische afkomst betreft, zijn sommigen gelijker dan de rest.

 4. Ik denk dat we in het geval van Geertje toch vooral uit moeten gaan van wat hij er zelf van zegt. Identiteit is inmiddels, in onze samenleving, voor een groot deel je eigen keuze. Je kunt joods zijn en daar niets mee willen, je kunt in de verte joods zijn en dat heel belangrijk maken in je identiteit, je kunt een Fries zijn of een Groninger, en daar weer veel waarde aan hechten, of een Fries/Groninger die zich bekeert tot de islam. Je kunt een Boeddhistische Brabander zijn, of een van zijn geloof gevallen katholieke Brabander die de roomse identiteit nog wel als nostalgisch fenomeen koestert. Je mag dat in Nederland helemaal zelf bepalen. Je zelfbepaalde identiteit is dan wie je bent en hoe je je presenteert.

  Als Geert zelf zegt dat hij wel, of juist niet, joods is via de Meijer-kant van zijn moeders familie, dan ‘is’ dat dus zo. Ik denk dat hij misschien een tijd met het idee heeft gespeeld dat heel belangrijk te maken in zijn leven, en dat hij toen andere richtingen is ingeslagen. Met zijn achtergrond had hij ervoor kunnen kiezen de ”indo-kant’ op te gaan met het hele culturele Pasar Malam-pakket, maar dat doet ie ook niet. Hij schijnt zich via zijn tweede vrouw te engageren voor de Hongaren in Midden-Europa, want ook die worden gediscrimineerd buiten Hongarije. Of zoiets. Maar iedereen onderdrukt daar iedereen, dus dat is niet zo verbazend, hoewel onderdrukking altijd verkeerd is.

  Dat hij wel of niet joods is, hoor ik niet zo terug. Voor zover joden iets van hem vinden, gaat dat over zijn denkbeelden, die sommigen enorm waarderen omdat hij zo pro-Israël zou zijn volgens een bepaalde definitie. Ik geloof niet dat Geertje het makkelijker heeft, vanwege die joodse achtergrond, dan anderen. Want daarvoor houdt hij dat allemaal te low profile. Dat hij in Israel en de VS synagoges bezoekt en radicale vrienden heeft, zegt niks. De christen-zionisten doen dat ook. Ik plaats hem dus meer in die hoek.

  Geert is niet beter of gelijker dan Al Bakrastani. Beiden maakten keuzes. Wordt het joods zijn echt hoger gewaardeerd? Ik denk dat je gelijk hebt, maar dat geldt dan voor dit specifieke moment in de geschiedenis, in deze specifieke maatschappij. De keuze van Al B. staat maatschappelijk in lager aanzien, en hij moet zich vaker verantwoorden voor zijn keuze, en krijgt meer agressie over zich heen.
  Het is echter niet de juiste weg, denk ik, om je gerechtvaardigde woede hierover, die ik deel, te projecteren op joden, als zouden zij verantwoordelijk zijn hiervoor. Hiervoor is dat hele joodse gedoe veel te persoonlijk en de gemeenschap veel te gefragmenteerd.

 5. Waar het mij om gaat: als je beklemtoont dat WIlders indisch is en misschien ook nog wel joods redeneer je in hetzelfde vertoog als Wilders en zijn aanhang.
  Je ontwapent je dar in fetie mee.

  Pim Fortuyn kon het pseudo-linkse identiteitsspelletje beter exploiteren, want hij kwm zelf uit de linkse scene en wist hoe daar over homo’s gedacht werd (wordt?).

  Het gaat er om: behandel de ander zoals je ook wilt dat de ander jou behandelt – de Gulden Regel. Die geldt ook voor en tegenover WIlders. Hoe moeilijk het ook is.

  @Daphne
  Word je dan niet af en toe angstig wakker ’s nachts met de gedachte: is hij ook nog familie van mij? 😛
  Maar ja, het is een heel algemene achternaam. Van Nededuitse oorsprong toruwens, voorzover ik weet (allemaal import dus haha).

 6. Ik denk dat Wilders gewoon de kluit belazerd en liegt over zijn vermeende Joodse roots. Gelijk aan Pim Fortuyn en Hirsi Ali zat Wilders meteen in Joodse kringen toen hij zich afscheidde van een politieke partij. En net als Pim Fortuyn en Hirsi Ali – check de geschiedenis maar – zat Wilders binnen drie weken na zijn afscheid bij de VVD heel hard te tetteren over moslims en hoe goed Israël wel niet zou zijn. Dat is driemaal op rij zo gegaan en dat is denk ik geen toeval.

  Voorts komt het Wilders mirakels goed uit dat hij bedreigd wordt – eigen schuld – om zich nog nog meer als een klassiek Joods slachtoffer te kunnen positioneren. Dat levert Wilders naast stemmen en zakken met Joods geld op.

  In het kort: Wilders licht dus zowel de Joden op…omdat hij geen Jood is alsmede de Nederlandse staat, omdat hij geen slachtoffer is maar een dader van haatzaaierij.

  De hamvraag: is Tros Opgelicht al ingeschakeld?

 7. Of Indisch Jood moslim of wie weet wat voor mix is, volgens mij komt hij van een andere planeet en probeert hij de wereld over te nemen :mrgreen: een groen mannetje ja.
  daar moeten we dus vanaf, terug sturen die handel, dan komt er ook weer wat rust in ons landje. 😉

 8. @ Nelly: Ja 😕 🙁 Is niet zo, overigens, naar mijn weten. Heb 1 koloniale connectie in de familie, aan moeders kant. Oud-tante zat in Ambarawa-kamp. Zelf ben ik uit Amsterdamse veen getrokken. Wat me op de gewetensvraag brengt: stel ik was wel familie van Geertje, zou ik dat dan naar buiten brengen?

  @ prof Weisstein. Geertje positioneert zich inderdaad als het slachtoffer dat zogenaamd geen enkele aandacht wil voor zijn slachtofferschap, de jolly good fellow die dat gelaten ondergaat omdat het bedreigd zijn nu eenmaal bij zijn strijd hoort.
  Waarin ik met je van mening verschil: ik heb helemaal niet de indruk dat hij dat doet vanuit een JOODSE identiteit. Hij houdt zijn ‘geloof’ nu juist volledig buiten de schijnwerpers terwijl daar echt wel wat politiek gewin te halen zou zijn vanuit iemand als Wilders gedacht, het joods-christelijke in eigen persoon vertegenwoordigend en zo, wat mij ertoe brengt te denken dat het niet zo is, wat die achterneef dus zegt. En dat Geert een christen-zionist is, of een niet-joodse en niet-christelijke ideologische zionist.

  Of, ander maar onwaarschijnlijk model: het is juist precies andersom. Hij heeft een joodse achtergrond maar wil dat niet naar buiten brengen, omdat het hem toch buiten de mainstream zal plaatsen. Je kunt voor je politieke ambities misschien uiteindelijk toch beter een Limbo uit Venlo zijn, dan een jood. In zijn regionaal-rechtse kringen.

  Dit weet ik allemaal niet, want ik ken hem niet. In beide gevallen staat het joods zijn in elk geval niet op de voorgrond. Wel zijn zionisme, maar je hoeft niet joods te zijn om zionist te zijn.

 9. Je kunt voor je politieke ambities misschien uiteindelijk toch beter een Limbo uit Venlo zijn, dan een jood. In zijn regionaal-rechtse kringen.

  Da’s zeker waar, zijn achterban kan zijn manifest antisemitisme nu lekker uitleven op de lijsttrekker van de PvdA. (Ach, wat zou het mooi zijn: premeir Cohen… Ik ben niet van zijn club, ben ook niet joods, maar misschien daarom juist). 😉

 10. Wilders is een nederlander -geboren in indonesiè-een mixje van alles wat niet zo waar is..een sterk racistich vermogen–stort zich vol vuur op USRAEL v.w de steun en het èèn en ander om zijn plannen te (kunnen)volbrengen – en zijn uit de hand gelopen hobby zegent hem nu in dit toch wel benevelde Breinenland tot een hooggeblondeerde politicus! Letterlijk zowel figuurlijk gewoon een Bastaard met als kenmerk onzuivere karaktertrekken! En zeker niet Arisch!

 11. @Sonja
  Inderdaad Het Joodse volk bestaat niet! Dat is toch niet zo moeilijk te begrijpen? Ze kwamen van heinde en verre..verbasterd met elk willekeurig ras! Dus kort samen gevat…juist jah! 😉

Reacties zijn gesloten.