Belangrijk nieuws over uw participatiecontract

In 2013 zullen er een aantal zaken voor u veranderen. Eén van die zaken is het zogenaamde participatiecontract. Dit contract zal de interactie tussen welwillende Nederlandse burgers vergemakkelijken.

Voorgeschiedenis:

De Minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher (PvdA), heeft in zijn integratienota aangekondigd te willen komen tot een zogenaamd “participatiecontract” voor “nieuwkomers”. Juridisch onderzoek wijst uit dat een contract dat alleen is gericht op nieuwkomers niet rechtsgeldig is. Ook was er kritiek op de vrijblijvendheid van het contract, aangezien er geen sprake was van sancties bij niet nakomen van het contract.

Het nu aan u voorgelegde participatiecontract voorziet in een oplossing voor beide tekortkomingen.

Wat betekent dit voor u?

Indien u een inwoner van dit land bent wordt er van u verwacht dat u dit participatiecontract ondertekent. Door dit ondertekende contract bij u te dragen kunt u aan andere Nederlanders laten zien dat u de voorwaarden van het participatiecontract onderschrijft. Dit zal het maatschappelijke verkeer vergemakkelijken. Immers, de persoon of instantie aan wie u het participatiecontract toont, weet dat u heeft verklaard belangrijke normen en waarden in Nederland te onderschrijven.

Even goed heeft u het recht om van iedere persoon met wie u zaken doet, of met wie u in het maatschappelijk verkeer te maken krijgt, te vragen om een ingevuld en ondertekend participatiecontract te tonen.

Personen die elkaar het participatiecontract tonen, weten van elkaar dat ze te vertrouwen zijn en zaken met elkaar kunnen doen.

Wanneer u het contract niet ondertekent

Het ondertekenen van het participatiecontract is niet verplicht. Deze verplichting was juridisch niet haalbaar. Maar wordt u om uw participatiecontract gevraagd en u kunt het niet overleggen, dan bestaat de mogelijkheid dat de andere partij geen zaken met u wil doen dan wel enig ander samenwerkingsverband zal beëindigen. Voorts zal er een zogenaamde zwarte lijst worden opgesteld van mensen die weigeren het participatiecontract te ondertekenen.

Omgekeerd, wanneer u daarentegen besluit toch zaken te doen, of over te gaan tot enige maatschappelijke interactie met een persoon die niet in staat, of bereid, is om zijn getekend participatiecontract te tonen, dan dient u zich ervan bewust te zijn dat u mogelijk zaken doet met iemand die niet te vertrouwen is, immoreel is, en die belangrijke Nederlandse normen en waarden niet onderschrijft.

Tenslotte

Op bovenstaande wijze is invulling gegeven aan een participatiecontract dat rechtsgeldig is, belangrijke Nederlandse normen en waarden onderschrijft, en dat direct gevolgen heeft voor mensen die weigeren aan het participatiecontract te voldoen, waarmee de problemen van minister Asscher zijn opgelost.

Wij wensen u veel genoegen bij uw deelname aan het Nederlandse maatschappelijk verkeer met behulp van uw nieuwe participatiecontract!

12 gedachten over “Belangrijk nieuws over uw participatiecontract”

 1. Heb het document ondergetekent en afgedrukt.
  Moeten we ze niet allemaal gaan verzamelen en gebonden per 1000 bij de Minister afleveren?

  Denk dat Asscher blij mee zal zijn dat we werk van hem vrijwillig hebben overgenomen en gedaan. Krijgt hij meer tijd voor andere zaken.

 2. @2 Daarvan een actie maken, met de eis, dat ook de volledige regering, incl. koning(in) ook dit contract ondertekent, vind ik helemaal geen gek idee. Bovendien moeten de getekende contracten bewaard worden for future reference.

 3. ’t Kan zijn dat ik eroverheen gelezen heb maar ik mis de PvdA als volstrekt verwerpelijke en inmiddels net zo bruine, hufterige beweging als de twee wel genoemden.

 4. Als ze een ondertekend contract kunnen overleggen ben ik evt wel bereid om zaken te doen met iedereen, dus ook PvdA-horden.

 5. Ik heb getekend, goed initiatief! Ik vind wel dat dit ook elektronisch vastgelegd moet worden, in het EPD (Elektronisch Participatiedossier). Dat EPD kan ook als basis dienen om de welwillende burgers voorrang te verlenen boven de participatieweigeraars, bij alle dienstverlening en producten.
  Aparte kassa’s voor niet-tekenaars, aparte wijken (laat ze maar bij elkaar gaan wonen), een verhoogd belastingtarief, een sticker op de auto waarmee ze alleen buiten de spits en alleen rechts op de snelweg mogen rijden… Ik noem maar wat ideetjes, er is nog veel meer mogelijk.

 6. @8, goed punt Tanja.
  Welke politieke partij in de 2e Kamer vragen we dat ze de Electronisch Participatie Dossier (EPD) aan de orde van de dag brengen?

 7. @10 , als de VVD meedoet doet hun siamese PvdA tweeling vast en zeker ook mee ….

 8. @11 Om zo beter. Hoe breder gedragen dit niet-proleten-contract, hoe beter. Het liefst moesten ze tekenen voor het debat van vanavond, wanneer het kaf van de koren gescheiden wordt (of niet).

Reacties zijn gesloten.