Eed van trouw aan koning is onwettige lulkoek

Er is wat heisa over een “eed van trouw” welke niet gaat worden afgelegd door een zestiental kamerleden aan Koning Pils. Dit worden ze geacht te gaan zeggen:

‘Wij zweren (beloven) dat wij Uw onschendbaarheid en de rechten van Uw Koningschap zullen handhaven.’

Dat is inderdaad een nogal vreemde belofte. Is dat een prioriteit in dit land? Kamerleden die zweren de onschendbaarheid en rechten van het koningschap te handhaven? Me dunkt dat er wel belangrijkere dingen te doen zijn. Daarnaast heeft het koningschap in NL wel rechten genoeg volgens mij. De tijd dat we als slaven door de modder kronkelden als er weer eens zo’n “door God aangewezen” koning voorbij kwam in zijn gouden draagkoetsje lijkt me eigenlijk wel voorbij. Althans dat zou dus wel voorbij moeten zijn. Het is 2013. Niet: de middeleeuwen.

In bijgaand stuk lees ik dit, over de grondwet van 1972:

Daarin was een artikel 54 opgenomen dat parlementariërs onder meer opdroeg te zweren of te beloven de rechten van het koningschap te handhaven. Die bepaling is bij de grondwetsherziening van 1983 geschrapt om de zelfstandige positie van leden van de Staten-Generaal in het staatsbestel te benadrukken.

In 1983 vonden ze dus nog dat de volksvertegenwoordiging onafhankelijk en zelfstandig moest zijn. Eigenlijk zijn volksvertegenwoordigers ook meer iets voor het volk dan voor de koning, zou je zeggen. Vindt u niet? Anders heetten ze wel “lakeien”. Of hofnarren.

Het lijkt wel een beetje puberaal van deze “weiger-politici” (term is van de telegraaf), beetje geen eed van trouw afleggen. Foei!

Je leest ook bijna nergens waarom ze het niet doen, nou vooruit ik vond iets van de Dierenpartij:

‘Wij hebben niets tegen de monarchie, maar het afnemen van deze belofte impliceert een bepaalde loyaliteitsverhouding tot de nieuwe koning. Als parlementariër kun je dan niet zonder last of ruggespraak je taken uitvoeren,’ (VK)

Zonder last of ruggespraak! (Ruggespraak, het woord alleen al, schijnt inmiddels niet meer van toepassing te zijn maar dat terzijde. Zonder last dus!).

Blijkbaar geldt dat niet bij een kroning. Dat parlementariërs zonder last hun taak moeten kunnen uitvoeren. Wat is dat voor een slaafse onderwerping aan die wetteloze “eed” aan Koning Pils?

Wij willen parlementariërs zonder last!

Die rare eed was dus afgeschaft in 1983 en is plotseling dus weer terug, in strijd met de grondwet, zie bijgaand stuk:

Waar we in 1983 geen eden van trouw meer aan de Koning hadden, hebben we er sinds de kabinetten Lubbers nu ineens twee voor terug gekregen. Alle twee via gewrongen en wankele constructies.

Die eed is in strijd met alles waar een kamerlid voor wordt geacht te staan! Parlementariërs die hem uitspreken zijn ongrondwettige anti-democraten!

7 gedachten over “Eed van trouw aan koning is onwettige lulkoek”

 1. Leon is een Nederlandse Staats Slaaf. En dat is ieder andere reaguurder en “individu” ook op welk NL Fora dan ook.

  Maak u zelf geen illusies. Alleen de SP heeft iets van menselijkheid in zich zelfs als zou dat maar 1% zijn hebben ze meer dan al die andere KUT hielenlik NSB partijen die ons land rijk is.

  Het “Vrije” Westen zoals we onszelf noemen gaat ten onder aan rechtse dommigheid waaronder dit soort Koningshuizen.

 2. Prima stuk, jvdheuvel.

  Ik blijf het herhalen: monarchie en democratie zijn in beginsel elkaars vijanden. Dat laat je hier heel duidelijk zien. De democratie hoort geen slaaf van de koning te zijn.

 3. Dan is het dus even een kwestie van bijhouden wie NIET meedoen aan die flauwekul. NIET omdat dat naar ik vrees minder werk is dan bijhouden wie er wel aan meedoen in dit achtelijke land.
  @2, In beginsel? Volgens mij sluit het elkaar zonder enig voorbehoud en volledig uit.
  Dit land heeft (naast een fascistenprobleem) een hielenlikkersprobleem.

 4. Er is al lang geen kamerlid meer dat zonder “Zonder last of ruggespraak!” kan stemmen.
  Ze moeten stemmen wat5 de partij voorschrijft, of luisteren naar het grote geld.
  Dus of ze nu ook nog luisteren naar Koning WA, dat maakt ze niet meer tot lakei of hofnar dan ze nu al zijn.

 5. Aangezien het overgroot gedeelte van de nederlandse bevolking op 30 april weer in oranje tooi ,staat te juigen en te zwaaien .Maakt het ook niet meer uit dat de meeste zich zelf volksvertegen woordigers zonodig een eed afleggen voor een nep figuur met zijn pampadodjintje .Zegaan zelfs een tango dansen om te laten zien dat het inburgeren van de argentijnse junta helemaal geacsepteerd is .En rutte heeft al een decreet uitgevaardicht dat de gene die niet de eed aflegt een vliegtochtje boven de noordzee krijgt .

Reacties zijn gesloten.