Wat Te Doen? Begin van een perspectiefwisseling.

Wilders Kaese-aus-Holland (copyright)Ik kan er niet omheen, te erkennen dat het best knap gedaan is door Geert Wilders (en/of door de spindoctorij die achter hem zit), de laatste dagen.

Juist toen hij dreigde opgesloten te raken in het Hollandse geven-en-nemen van het maandenlange formatie- annex gedoog-proces, wist hij de aandacht af te leiden met een nieuwe welgemikte provocatie: Gaan spreken op de SIOA-anti Cordoba Centrum demonstratie op 9/11 in New York City.

Vlucht voor de realiteit

Als bij toverslag, gaat het niet meer over de 18 miljard bezuinigingen (zonder lastenverhoging) op allerlei zaken die voor Henk en Ingrid belangrijk zijn. Wilders’ beloofde steun aan beperking van uitkeringsrechten, huurtoeslagen, kinderopvang, thuiszorg en medische zorg, om er maar een paar te noemen, zijn evenzoveel bommen onder de eenheid in zijn “fractie” en onder de steun die hij van de door hem misleide kiezers geniet. Die bommen zijn voorlopig nu even van tafel. Het gaat weer over Wilders zelf.

Dat schijnt de bedoeling te zijn, althans. Met zijn Duitse initiatief in een vorige formatiefase (gaan spreken in Berlijn op 2 oktober op een bijeenkomst die wordt georganiseerd door de Duitse haat-blog PI), had Wilders minder succes.

Schandelijk misbruik van het verdriet van de 9/11 slachtoffers

Bijna geen Nederlandse journalist, commentator of politicus, die nagaat, waarom het in New York werkelijk gaat: Een initiatief van dialoog- en integratie-gerichte moslims voor een cultureel centrum, niet OP, maar in de buurt van Ground Zero, waarin onder andere een islamitisch gebedscentrum is opgenomen. De New York Times van 8 augustus geeft een achtergrondartikel, waarin de groeiende brutaliteit van de Amerikaanse moslimhaters wordt beschreven: Eerst gebruikten ze drogredenen als “architectuur past niet in onze woonomgeving”, en dergelijke. Nu komen ze er openlijk voor uit, dat moslims per definitie “On-Amerikaans” zouden zijn. Zoals een commentator schreef: “Het is walgelijk, dat de moslim-bashers nu over de ruggen van de familieleden van de 9/11 slachtoffers heen, hun agitatie doordrijven.”

Ik betoog hier steeds, dat de angst- en haat-zaaierij weinig of niets met de Islam en de veronderstelde “achterlijkheid” van moslims te maken heeft. De moslims zijn gewoon op het ogenblik het gemakkelijkste doelwit voor demagogen, die zich als “verlosser” willen stylen. Inclusief het Lijden dat Verlossers in de Christelijke en Shia-tradities zich nu eenmaal ook moeten kunnen toe-eigenen. Rond 1950 waren het de Communisten en hun geestverwanten, die het doelwit waren van de heksenjacht van Senator McCarthy en zijn HUAC (House Committee for Un-American Activities). Het woord “Socialist” is nog altijd taboe in de VS: Je moet “liberal” zeggen. Nog eerder waren het uiteraaard de negers (zwarten) die als een “on-integreerbare” tsunami werden gezien, en, om u de gelegenheid te geven om “Godwin!” te roepen: de Joden, zij het dan vooral in Europa. Maar wat niet is, kan nog (terug-)komen.

De verplichte disclaimer

Laat ik hier nog even ook de verplicht geworden “disclaimer” invoegen: Ik wil helemaal niet beweren, dat alle moslims, communisten, zwarten en Joden lieverdjes zijn/waren. Nu en vroeger liepen en lopen er bij deze categorieën evenveel terroristen, misdadigers, verkrachters en ethnic cleaners rond als bij andere “cultuur”-groepen, Christenen inbegrepen. En ja hoor, bij alle genoemde gewelddadige fanatiekelingen zijn er steeds opnieuw, die zich beroepen op hun godsdienst, respectievelijk culturele tradities of ras, om hun gedrag en daden te rechtvaardigen. Dat geldt trouwens evengoed voor niet-godsdienstige fanatici, zoals sommige anarchisten en libertairen.

Wat hierboven staat, mag je van Wilders en zijn voorgangers niet zeggen. Dan ben je een “cultuurrelativist”, en liefst nog een “eliaire” ook. Hitler (godwin!) en Stalin (vanaf 1935)  gebruikten in plaats van “cultuurrelativist” het woord “cosmopoliet”. Dat betrof  joden, die immers in beginsel “heimatlos” waren samen met hun niet-joodse vrienden. Hele beroepsgroepen, zoals sociologen, economen, psychiaters en in het geval van Stalin ook artsen (het zgn. “artsencomplot” 1949) werden verdacht gemaakt en in de ban gedaan. In een volgende fase probeert de racistische demagoog te bewijzen, dat de “meelopers” van dergelijke groepen het volk bewust misleiden, omdat ze deel zouden uitmaken van een wereldcomplot, in het huidige geval, om de sharia in Europa en Amerika in te voeren. De hoax van de “Wijzen van Zion” (Tsaristisch-Nazistisch, eind 19e eeuw), en die van de zgn. alom aanwezige Moslimbroederschap, moeten dat aantonen. Als je verder in de geschiedenis teruggaat, kom je dergelijke angst- en haatzaaierij steeds opnieuw tegen. Tegen de vrijmetselaars (18e-19e eeuw), tegen de protestanten en tegen het Vaticaan en, om maar niet verder te graven, tegen de “heksen” (15e- en 16e eeuw). Die laatste wordt achteraf begrepen als een verzet tegen de moderne tijd, waarin de vrouw een min of meer gelijkwaardige rol aan die van de man ging spelen.

Ziehier dus het patroon: angst voor- en verzet tegen-, veranderingen wordt opgepakt door zelfbenoemde “verlossers”, dan een zondebok zoeken en die vervolgens demoniseren.

Terug naar Geert Wilders.

Zodra het concreet dreigt te worden en oplossingen in zicht komen voor werkelijk bestaande problemen, begint hij te spartelen als een duivel in een wijwatervat. New York 9/11 is voor hem een zorgvuldig voorbereide vlucht naar voren.

De “socialisten” worden in het PVV-program al gelijkgesteld met nationaal-socialisten. (Wij schreven daar over. Niemand pakt het in Holland op.) Nu hij officieel van mening mag verschillen met zijn toekomstige regeringspartners over het karakter van de Islam, kan hij ongestraft de terroristische aanval van Al-Qaeda op het WTC en het Pentagon omschrijven als: “EEN MISDAAD van DE ISLAM”. Aangezien de Nazis volgens hem en zijn PI- en Geller bondgenoten, door de Islam werden geïnspireerd (de fameuze Mufti van Jeruzalem) en eigenlijk bij uitstek “socialisten” waren, zijn alle progressieven, iedereen die op matiging aandringt, dus ook misdadigers.

Bij PI gaat dat erin als koek, natuurlijk. De loodzware last van de Duitse “Kollektivschuld” aan de holocaust, kan worden afgeschoven op socialisten en moslims. “En kijk eens hoe ze nu weer opnieuw samenspannen!”Maar ook de talrijke “jongste-dag” fanatici in de VS weten er weg mee. Armageddon staat voor de deur!

Bovenstaande redenering kun je natuurlijk niet genoeg herhalen. Ze heeft de “zwakte”, dat ze rekening houdt met het feit, dat de geschiedenis, de maatschappij, enzovoort, gecompliceerd zijn. Maar ze heeft het enorme voordeel, dat ze niet gemakkelijk te weerleggen valt.

Echter, om het “tij te keren” is ze onvoldoende: Er zit geen aantrekkelijk alternatief in voor de rassencultuur-demagogie. Ze spreekt niet van de echte problemen, waar “Henk en Ingrid” mee te maken krijgen op hun werk, in hun buurt en op school. Ze kan maar al te gemakkelijk, ook al is dat onrechtvaardig, worden afgedaan als “elitaire praatjes”.

Geen problemen ontkennen, maar oplossingen aandragen

Toch bestaan er genoeg voorbeelden van bereikte oplossingen voor de immigratie- en cultuur-spanningen. Het probleem is, dat die kleinschalig zijn. Ze zijn te vinden in stadsbuurten in heel Europa (en in de VS ook), waar men gekozen heeft voor wat men in Nederland de “Vogelaar”-aanpak is gaan noemen. In plaats van alleen te zoeken naar problemen en die met politie- en repressie-maatregelen te bestrijden, kijkt men ook naar de mogelijkheden, naar de ongebruikte kracht, van de verschillende bevolkingsgroepen, samen en afzonderlijk, in een immigratiewijk. Daarom was de benaming “krachtwijken” helemaal zo slecht niet gekozen.

Day-to-day emancipation: It Works!

Een simpel voorbeeld: In een Rotterdamse wijk klagen de (oudere, want hun kinderen zitten met hun kroost in een Vinex-wijk) autochtone bewoners erover, dat de bakker, de slager en de groenteboer er niet meer zijn, zodat het niet meer “gezellig” is en men zich op zichzelf voelt teruggeworpen. “We komen nauwelijks de deur meer uit”. In de wijk zijn er echter twee Turkse groenteboeren met prima verse en gedifferentiëerde aanvoer, drie Marokkaanse slagers, die voor de liefhebbers ook varkensvlees verkopen en twee allochtone bakkerij-winkels, plus een avondwinkel, gerund door Pakistanen. Die hebben de ruimte gekregen, omdat Albert Heijn en zelfs de Aldi het niet meer zien zitten, want er is te weinig koopkracht. Bengalezen drijven sinds een aantal jaren een stomerij. De lokale ontwikkelingsprojectleider vond samen met de “marinier” (politieman) van de buurt een uitweg: Excursie van de oudjes naar Friese dorpen, waar geen donkerhuidige lieden zich gevestigd hebben. Ontmoeting met de plaatselijke bevolking. De Friezen hebben helemaal geen plek meer om iets te kopen in hun dorp. Terug naar Rotterdam. Gesprekken met de lokale middenstand: aanbod meer aanpassen aan de mogelijke klanten. De groepen bij elkaar gebracht. De autochtonen hebben begrepen, dat alleen dank zij de immigratie en de ondernemingszin van de immigranten, er überhaupt nog buurtwinkels zijn. De middenstanders zijn blij met meer klandizie. Wederzijdse aanpassing. Het kost even tijd, maar de vriendelijke zoon van de Turkse groenteboer die twee keer per week de bestelling van oude Henk en oude Ingrid komt opnemen en bezorgen, wordt een huisvriend. De schoonzoon van Henk vindt voor hem een baan die recht doet aan zijn opleiding aan het HBO tot computerspecialist.

Dat dus.

Deze Henk en Ingrid stemmen geen PVV meer en hun Vinex-kinderen ook niet. Vader Özgun, de groenteboer, heeft de praatjes van de “Kalief van Keulen” niet meer nodig. Hij voelt zich eindelijk aanvaard op de plek waar hij werkt en woont. De Paul Scheffers (PvdA, helaas) van deze tijd hebben het mis, als ze zeggen, dat de inspanningen voor integratie alleen en uitsluitend van de immigranten en hun kinderen moeten komen. Het zijn moeilijke perspectiefwisselingen van twee of meer kanten. Dat het succes heeft, bewijst de studie van het Sociaal-Cultureel Planbureau van december 2009. Vrijwel overal waar in Nederland op die manier actie is ondernomen, blijken de bewoners zich gelukkiger en veiliger te voelen. De stemmers op Wilders komen uit woonplekken, waar de immigranten (nog) NIET zijn komen wonen. Waar de angst heerst.

Tony Judt, de een paar dagen geleden te vroeg gestorven Britse historicus/filosoof analyseert, beter dan ik het kan, de ziekte van deze tijd in zijn laatste boek Het Land is Moe, verhandeling over onze ontevredenheid (Contact, 239 pp, €19,95). Hij schetst de contouren van een democratisch, sociaal-democratisch, alternatief voor de compradoreneconomie van deze tijd. Maar het zijn alleen de contouren. Gelukkig is de Nederlandse vertaling prompt gekomen. Anders dan de recensente in NRC-Handelsblad, vind ik Judts boek inspirerend. Maar het is, opnieuw, niet genoeg.

Back to Basics!

Mijn referentie, vergeef me mijn ouderdom, is de campagne, die we in 1962/63 opzetten, om de door koude-oorlogs-rhetoriek platgeslagen mensen te mobiliseren. Voor meer vrijheid, tegen de Vietnam-oorlog. Wilders is alleen te verslaan, door naar zijn kiezers toe te gaan en eerlijk met hen te spreken over de problemen en hun mogelijke (niet: fantastische) oplossingen. De oplossing van het Wilders-probleem ligt hier en niet elders. Ik gruw van de afwachtende mentaliteit van degenen die in Nederland verantwoordelijkheid dragen, maar die niet opnemen. De management-boeken-lezers die de linkse schuilkerken bevolken, kortom. En ook de SP, die schaamteloos, jarenlang en tot voor kort, de mensen misleidde over de Europese Unie. Ze zijn, de SP, buitenproportioneel afgestraft door Wilders in 2009, die hun concept gauw heeft overgenomen en nu een anti-Nederlandse en populistische afvaardiging in het Europese parlement heeft, die een schande voor ons allemaal is.

Wat te doen, dus?

Eén van de achilleshielen van de komende bruine formatie VVD-PVV-CDA is de Eerste Kamer. Die wordt getrapt verkozen via de provinciale staten in 12 provincies. Volgend jaar maart. Een idee: Teach-Ins organiseren in alle provincies, de leugens van Wilders en zijn kornuiten aan de kaak stellen, alternatieven bespreken. Wat vijftig jaar geleden kon, kan nu nog steeds.

From Krapuul, the victory starts!

This is my personal opinion. The call to action is mine, not authorized by Krapuul. But I feel, there is urgency. Wilders can be stopped only here. Take away his legitimization by democratic means. In the absence of courageous politicians, ACT!!

17 gedachten over “Wat Te Doen? Begin van een perspectiefwisseling.”

 1. Het is glashelder: Wilders biedt geen toekomst voor Nederland.

  Alles wat we samen hebben opgebouwd gaat hij aan diggelen gooien met zijn geheime (zijn onzichtbare spindoctors) agenda.

  Het enige reële drijfveer voor zijn beweging is Haat.
  Zal dit onze nationale kenmerk worden?

 2. Een groot voordeel van de ruk naar rechts is de ontreddering bij een deel van links. Met name bij de PvdA en de SP, die zich nu moeten afvragen waarom zij kiezers hebben verloren, en waarom GroenLinks en D66 daar nu juist geen last van hebben gehad.
  Dit zou – is nog niet zeker – kunnen leiden tot een heroriëntatie op sommige beginselen en sommige recente keuzen van die twee partijen. Heeft het zin gehad om het PVV-electoraat zijn zin te geven, of verwerf je juist stemmen door je tegen rechts conservatieve borrelpraat af te zetten? Je zou het laatste bijna gaan denken, gezien de verkiezingsuitslag en hoe de stemmen binnen links zijn verdeeld.
  De PvdA is een log monster, en ook groot genoeg om verschillende vleugels in zich te herbergen. Dat suddert wel door, tot er een nieuwe partijleider opstaat om Cohen te vervangen over enige tijd. Als dat Jeroen Deijsselbloem wordt, is dat een in mijn ogen naargeestige keuze, als het Diederik Samson wordt, is dat een andere keuze, die mij er wellicht zelfs van zou kunnen overtuigen om weer eens na te denken over de vraag of ik misschien op die partij zou kunnen stemmen. Maar het maakt eigenlijk niet uit, want tegenover elke vervelende xenofobe dertiger is in die partij nog wel een internationalistische zestiger te vinden die de boel een beetje recht trekt. Nadeel is alleen dat de jongere generatie zo conservatief en weinig idealistisch is.

  Het zou kunnen dat met name de SP zich nu met enig tempo gaat hervormen. Om in een links schaduwkabinet te worden opgenomen, moet die partij een deel van de oude beginselen toetsen aan de huidige situatie, over kapitaal en arbeid, en over de positie van Nederland in de wereld. Vooral op het gebied van Europa moet er wat veranderen, en een beetje rap.

  In elk geval is er ruimte voor discussie, en meer belangstelling voor voorstellen van buiten, dan lang het geval was. Heel lang wisten de partijen het zelf allemaal het beste, en volgens mij is er nu belangstelling voor hoe anderen van buiten de partij denken.
  De bijeenkomsten en discussies die Huib voorstelt, zijn volgens mij levensvatbaar.

 3. Daphne Schreef:

  Het zou kunnen dat met name de SP zich nu met enig tempo gaat hervormen. Om in een links schaduwkabinet te worden opgenomen, moet die partij een deel van de oude beginselen toetsen aan de huidige situatie, over kapitaal en arbeid, en over de positie van Nederland in de wereld. Vooral op het gebied van Europa moet er wat veranderen, en een beetje rap.

  We zitten met het probleem dat Wilders van Ultra-rechts tot “links” leentjebuur heeft gespeeld om zijn “partijprogram “bij elkaar te sprokkelen en dat hij al zijn punten op een populistische wijze presenteerd .. Het is mijnz inziens prima om tegen de Neo Liberale exercitie die voor een “Verenigd Europa ” door moet gaan te wezen .. Kijken welke punten goed zijn en welke fout aan de huidige EU lijkt mij een prima idee .. Dus indien gemotiveerd en niet populistisch gebracht kan SP wat mij betreft “anti-EU ” blijven …

 4. jvdheuvel Schreef:

  Die superstaat Europa ik ben er helemaal voor. Lost een hoop problemen op.

  Op het ogenblik zijn we al “Verenigder “dan de “Verenigde Staten ” Daar zijn b.v. diplomaas vaak alleen geldig als er tussen twee staten onderling verdragen over bestaan terwijl je in de EU in principe met een b.v, Bulgaars diploma in Nederland als verpleegkundige kan werken …

 5. @Huib, Daphne,
  Discussies in zaaltjes? Nostalgie naar de jaren zestig/vroege jaren zeventig. Henk en Ingrid durven na vijven (zessen) de deur niet meer uit, want voor je het weet heb je een mes in je rug. Zoiets heb ik een Henk een keer over mijn geboorte-/woonstad horen zeggen.

 6. Beste Huib,

  Wilders is alleen te verslaan, door naar zijn kiezers toe te gaan en eerlijk met hen te spreken over de problemen en hun mogelijke (niet: fantastische) oplossingen. De oplossing van het Wilders-probleem ligt hier en niet elders.

  Sorry, maar ik noem je oplossing naïef.
  Wilders bestaat enkel bij de gratie van zijn Joodse broodheren.
  Wilders noemt Israël de oplossing – endlösung? – voor het vermeende probleem met moslims > Israël trekt immers letterlijk ten strijde tegen het vermeende moslim-gevaar.

  Dus mijn insteek: maak inzichtelijk wat voor een vuile oorlog de Joodse lobby tegen onze beschaving aan het voeren is. Ga maar eens kijken op fora: Israël wordt door de PVV sjonnies plots als heilstaat bejegend. Terwijl iedereen die een IQ van meer dan 50 heeft weet dat het beleid van Israël grotendeels de oorzaak is van veel vermeend moslim-extremisme.

  Ik weet niet of u het al helemaal door heeft: er is een smerige PR-geloofsoorlog gaande en die wordt volledig gefinancierd door de extremistische Joodse lobby. De PVV is een instrument van extremistische Joden – Wilders probeert dat niet eens geheim te houden! – en moet ook als zodanig worden benaderd.

  Mijn standpunt: in de strijd tegen de PVV – lees: extremistische Joodse lobby – moeten alle register worden opengetrokken. Huib, nogmaals: het is een smerige PR-oorlog die tweespalt in onze samenleving zaait.

  Mijn advies: vergif als Wilders kan je niet enkel met een dialoog bestrijden omdat Geert noch Henk en Ingrid voor rede vatbaar zijn.

 7. ProfessorWeisstein u maakt u titel buitengewoon waar door middel van uw scherpe analyse.

  Ik kan het volgende met naam en achternaam ondertekenen want het is bijzonder waar voor huidig Nederland: “Geert noch Henk en Ingrid voor rede vatbaar zijn.” !!!

 8. Met alle respect vind ik dat hier ProfessorWeisstein aan de kern van de zaak toch voorbij gaat.

  Welke Nederlandse politicus laat zich namelijk vrijwillig door Wilders in een minderheidskabinet gijzelen?

  Voor Rutte is het geen punt want Geert Wilders een eigen telg is die zich afgesplitst heeft om het blazoen van de VVD niet te bederven met zijn ultra rechtse doen en handelen. Handig voor kabinet samen.

  Het probleem ligt dus bij Maxim Verhagen die als een drugverslaafde, in dit geval heet het – machtverslaafde aan de macht steeds wil hangen. Verkiezingen verloren? Maakt niet uit met welke partners als er maar een regering met CDA erin genoemd wordt. De Duivel? Geert Wilders? CDA doet er weer aan mee. Daar ligt nu het echte probleem.

  Eigenlijk iemand met gezond verstand zou uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en aan deze ongezonde, gemanipuleerde, onheilspellende minderheidskabinet het stekker uit moeten trekken.

  Of ga maar alvast op de blaren zitten.

 9. Autobiografische anecdote die Huib en Nolly misschien wel zal aanspreken: aangezien ik de dochter van een Dolle Mina ben, heb ik meegemaakt dat de spandoeken bij ons in de huiskamer werden beschilderd. En vervolgens door mannen met veel te lang haar rondgesjouwd tijdens demonstraties. (Ik vroeg in mijn kinderlijke onschuld: bent u nu een mevrouw of een meneer? aan zo’n type met haar tot aan het middenrif.)

  De demo met aansluitend mani is als actievorm inderdaad passé.
  De discussie in de rokerige zaaltjes waarschijnlijk ook. Maar als mensen maar graag genoeg willen praten, komen ze heus wel ergens op af. Al is dat misschien niet naar een rokerig zaaltje in een buurtcentrum. Hoewel ik tijdens de verkiezingen merkte dat er toch nog wel volk afkwam op juist die zaaltjes. Als de boodschap maar interessant genoeg is, vertrekt men wel het huis uit.

  Mensen die bang zijn savonds de deur uit te gaan moet je op een andere manier bereiken. Maar je hebt zoiets als moderne massamedia, die als voordeel hebben dat het er inmiddels zo veel zijn, dat je veel tegelijkertijd kunt doen. Waarom geen programma op alle lokale omroepen uitgezonden?

 10. Ha, een dochter van een Dolle Mina. Dat moet wel heel in het begin zijn geweest toen mannen (de gebroeders Korzec met name) de toon daar zetten.
  Gek dat ik zelf met schaamte terug denk aan dat lange haar, nu. De druiven zijn zuur, het groeit niet meer snel, het is door het meel gehaald en een enkel kaal plekje dient zich aan. Boehoe.

  Terzake. Lokale omroepen, goed idee. Maar daar moet je dus inderdaad een zogeheten grassrootsbeweging voor hebben.

  Wie weet is dit juist bij utistek iets voor het middenkader van het CDA, dat die ene oproep getekend heeft. Klinkt behoorlijk geworteld in Fryske grond met name.

 11. “Ik betoog hier steeds, dat de angst- en haat-zaaierij weinig of niets met de Islam en de veronderstelde “achterlijkheid” van moslims te maken heeft. De moslims zijn gewoon op het ogenblik het gemakkelijkste doelwit voor demagogen, die zich als “verlosser” willen stylen”

  Inderdaad nu zijn de moslims en de antillianen de klos.
  In de jaren 80/90 waren het de surinamers, daarvoorheen de molukkers/indo’s, in de jaren 50/60 de italliaanse/spaanse gastarbeiders, in de jaren 30 de chinezen en door de loop der eeuwen heen de joden en de zigeuners. Ik vraag me af welke groep over 10 jaar de klos zal zijn, de oostblokkers (polen/bulgaren/hongaren etc.) misschien???

Reacties zijn gesloten.