Het vrijdaggebed voor Willem-Alexander

Insh’Allah

Dat noemt men nou integratiepotentieel: nadat in Nederland al christelijke en joodse gemeenschappen hun diensten aan de nieuwe koning hadden gewijd, werd er afgelopen vrijdag ook in vele moskeeën gebeden voor Willem-Alexander. Daartoe opgeroepen had het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), de koepelorganisatie voor islamitische verbanden. Volgens het CMO een bijzonder gebaar, omdat moslims gewoonlijk alleen bidden voor de veiligheid en vrede van het land waarin ze leven.
Zo buitengewoon is de verbinding tussen religie en het koninklijk huis echter niet, het Nederlandse staatshoofd bekleedt zijn ambt formeel “bij de gratie Gods” en tekent plechtig de nieuwe wetten met deze wat theocratisch aandoende formule.
En waarom zouden de religieuze gemeenschappen ook buiten spel moeten staan, hoewel zelfs de serieuze, gangbare media in Oranjewaan verkeren?

De koepelorganisatie reikte ook een “toekomstdroom” aan de nieuwe monarch. Het comité kroning had de bevolking opgeroepen, hun dromen over de toekomstige ontwikkelingen in het land in te sturen. Die van het CMO: “Meer bescheidenheid, geduld, waardering, begrip en tolerantie in de omgang met de culturele en religieuze diversiteit”.
Deze wens is nauwelijks verrassend, dit onderwerp was immers in Nederland jarenlang een kruitvat met een bijzonder kort lontje. Het explosieve dispuut tussen multi-culti-romantici en xenofobe fanatiekelingen liet weinig ruimte voor de progressieve geluiden.

Deze impasse lijkt politiek tot nu toe nauwelijks te overwinnen. Ligt het dan niet voor de hand, zich aan de volgend hogere instantie te wenden? Of Willem of Allah, dat is eigenlijk onbelangrijk. Wat telt is enige transcendentie om deze politieke faillissementsverklaring te boven te komen – zelfs als die oranje is.

*
Bron.
Voor mij als vertaler een eye-opener. Ten eerste omdat ik nu eens zie, dat bepaalde (linkse) media in Duitsland wel degelijk het gerommel in Nederland waarnemen, ten tweede, omdat ik van het Vaderlandsche Journaille niets heb vernomen over deze oproep van het CMO.

5 gedachten over “Het vrijdaggebed voor Willem-Alexander”

  1. REAGEREN VIA ANONIEME PROXY NIET TOEGESTAAN OP DEZE SITE ZIE DE HUISREGELS.

  2. REAGEREN VIA ANONIEME PROXY NIET TOEGESTAAN OP DEZE SITE ZIE DE HUISREGELS.

  3. REAGEREN VIA ANONIEME PROXY NIET TOEGESTAAN OP DEZE SITE ZIE DE HUISREGELS.

  4. Klopt Willem, na wat zoeken heb ik die artikeltjes ook gevonden. Dit keer iets te vroeg op het Journaille gescholden … Mea culpa.
    Ik vind echter nog steeds, dat Müller de situatie in Nederland zeer treffend heeft verwoord. Je zou bijna aan God gaan geloven of de koning erkennen, alleen om hoe dan ook uit deze beerput te komen.

  5. Het CMO is een inteeltgroepje dat pretendeert te spreken voor de Moslims in Nederland , Bidden voor “de koning ” , de opdracht zal wel van zijn vriend de “koning ” van marokko zijn gekomen … 😥 voor mij spreekt dit zooitje rettelikkers zeker niet !!!

Reacties zijn gesloten.