Raar populistisch email-bericht van Emile Roemer

Een keer per zoveel weken stuurt hij per email een rondschrijven. Ik ga de laatste van gisteren 8 mei  eens wat nader duiden en bevragen, de vetgedrukte opmerkingen zijn van mij. De koers van de SP bevalt me steeds minder, daar kom ik later uitgebreid op terug.

“Van kruimeldief tot gangster”  (Wat een rare populistische aanhef heeft de mail, waar slaat dit op?)

“Waanzinnig” noemde VVD’er Fred Teeven in 2009 het plan van PvdA, CDA en ChristenUnie om acht gevangenissen te sluiten. Nu, vier jaar later, komt hij met hetzelfde plan en doet hij er zelfs nog een schepje bovenop. 26 (!) gevangenissen en drie tbs-inrichtingen moeten dicht en meer criminelen komen met een enkelbandje en een biertje thuis op de bank te zitten.”

(Dat woord: criminelen, en met een enkelbandje, straffen moet je “ze”, en dat “biertje thuis”. Weerom populistische sfeermakerij. Waarom mag er niet worden bezuinigd op gevangenissen?)

“Afgelopen dinsdag bezocht ik samen met ons Kamerlid Nine Kooiman de koepelgevangenis in Arnhem. De werknemers van die gevangenis begrijpen weinig van Teevens plannen. ‘Hun’ gevangenis werd recent nog voor twee miljoen euro verbouwd en toch wil Teeven nu de deuren sluiten.”

(Gaat het om de werknemers, of om de “criminelen”? Wat is nou eigenlijk het punt van de SP? Die verbouwing?)

“Fred Teeven laat zich graag de titel ‘crimefighter’ aanleunen. ‘Op veiligheid moet je niet bezuinigen’ riep de VVD op haar verkiezingsposters. Allemaal stoere praat. Uiteindelijk blijkt Teeven gewoon een boekhouder. Er is geen visie maar wel een missie om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te bezuinigen, ook als dat ten koste gaat van onze veiligheid.”

(Hoezo Roemer, angst aanjagen dat al die criminelen los gaan rondlopen? Enig bewijs dat veiligheid minder is met enkelbandjes? Weerom populistisch)

“De SP heeft de afgelopen weken onderzoek gedaan onder de medewerkers in het gevangeniswezen. Maar liefst één op de vier medewerkers deed hieraan mee, een mooi resultaat. Binnenkort presenteren wij onze resultaten, maar nu al zien we hoe er in de sector gedacht wordt over de plannen van Teeven. De conclusies liegen er niet om: er blijkt bijzonder weinig steun voor de plannen van Teeven te bestaan.”

(Eén op de vier deed mee? Wat een wetenschappelijk conclusies zullen hieruit volgen zeg… Weinig steun, vanwege het verlies van cipierbaantjes?)

“Niet het resultaat – een veiligere samenleving – maar een korte termijn bezuiniging staat voor dit kabinet voorop.”

(Waar is het bewijs dat er iets onveiliger zou worden? Waarom toch steeds die angstmakerij?)

“Het regime is al zo verschrikkelijk uitgekleed. Wat wil men hier mee bereiken? Dat gedetineerden er (nog) slechter uitkomen dan ze er in gaan?”, zegt een medewerker in het onderzoek. Het is de spijker op de kop. Het gevangenispersoneel voelt haarfijn aan waartoe de bezuinigingen van Teeven zullen leiden.

(O, nu gaat het niet om de gevangenen die met “een biertje” op de bank zitten, maar om hun welzijn, en niet om “onze” veiligheid?)

“Wie criminelen onbehandeld en zonder begeleiding achter de tralies zet, loopt kans van een kruimeldief een gangster te maken.”

(Welke begeleiding en behandeling Roemer? Dat luchten een uurtje per dag? Van een kruimeldief naar een gangster, tjonge jonge jonge, het is wat. Waarom hoor ik de SP zo weinig over de asielzoekers en de detentiecentra, even terzijde.)

“Dat zien we in de Verenigde Staten al jaren gebeuren. De bajes als hogeschool voor de criminaliteit, in plaats van een plek waar én gestraft wordt én gewerkt wordt aan het voorkomen van meer criminaliteit.”

(Straffen zullen we! In de gevangenis ermee! Wel eens gehoord of nagedacht over andere mogelijkheden?)

“Het kapot bezuinigen van onze gevangenissen is het zoveelste geval waarin dit kabinet de korte termijnbezuiniging verkiest boven het lange termijn algemeen belang. Als Kamerlid Fred Teeven zou moeten oordelen over de plannen van staatssecretaris Fred Teeven dan weet ik wel wat hij zou zeggen: “Een waanzinnig plan.”

Roemer, ik heb een vreselijke pest aan Teeven en de rest van dit Bruine kabinet, maar OOK aan populisme, het voortdurend inspelen op angstgevoelens bijvoorbeeld. In welke electorale vijver ben je aan het vissen? Ik heb een donkerbruin vermoeden, maar daarover later dus méér…

54 gedachten over “Raar populistisch email-bericht van Emile Roemer”

 1. Verschil met SP “populisme” en dat van bijvoorbeeld de PVV is dat wat waar de SP jarenlang bang voor is geweest de werkelijkheid is geworden of aan het worden.

  Wie riep er ook al weer neem geen buitelanders aan voor eigen gewin maar denk eerst aan je eigen werklozen.

  Is de waarheid geworden. Alles wordt geoutsourced of werk gaat naar Polen. Prima maar dan wel tegen normale omstandigheden daar waarschuwde de SP ook over maar wat gebeurd hetgeen de SP bang voor was/is pure uitbuiting.

  En zo kan je de JSF, de marktwerking in de Zorg en tal van andere reeele angsten opnoemen.

  De SP is altijd heel netjes gebleven iets wat ze vooral moeten doorzetten en volhouden. Maar laten we wel wezen iedereen hier laat wel eens zijn gevoelens zien we zien toch hoe rechts alles stuk maakt wat ze aanraken met hun kleffe graai vingers…

  The Gloves come off……

 2. Rutte dan met zijn flappentap naast het torentje en nu zit hij al veel te lang in dat torentje…

 3. Mijn vraag is hoe lang moet je het pikken dat t.o.v. staande het ganze land een Rutte recht in het gezicht op Nationale TV staat te liegen tegen Roemer die met verbazing staat te luisteren. En die leugens dan nog verzilverd zien worden met 44 zetels……

  Of die VVDers die een zijn geworden met het pluche ze zijn het pluche zelf. Alle moties ketsen van ze af als druppels op een gloeiend plaat.

  Je moet altijd de eer aan jezelf houden…… maar soms…..

 4. Eerst richting PvdA type sociaaldemocratie opschuiven , en nu via angsthazerij stemmen proberen te winnen , efin die van mij zijn ze hoogstwaarschijnlijk kwijt ..

 5. Dit bericht leverde acuut een block op twitter op van een JS’er en van een SP-voorlichter.

  Blijkbaar gevoelige snaar geraakt: sjappoo.

 6. Nagel en kop, Le Roi.

  Een schoolvoorbeeld van een populistisch discours.

 7. Heeft er al iemand een alternatief voor de SP, ondanks kritiek de enige partij met iha integere mensen en de enige partij met aanhang van betekenis.

 8. @7 Wie liefde zoekt moet niet bij hoeren zijn , wie integriteit zoekt niet bij een politiek partij ..

 9. De PvdD lijkt me een goed alternatief waar ik eigenlijk nog geen ranzigheden heb gezien. Maar zelf heb ik partijen opgegeven.

 10. @11:

  En je kan het binnen de partij wel vergeten om hogerop te komen.

 11. Wat #9 zegt. Van de bestaande partijen is DierEnPoes de enige waar ik nog op zou kunnen stemmen. De SP is vooral een partij voor babyboomers en hun verworven rechten, met hun lekker populistische ’65 blijft 65!’ gebrul.

 12. @8 Sorry, wat dit betreft ben ik misschien naïef, ik geloof nog wel in integere politici. Ook al ben ik het niet altijd eens met de SP, het is op dit moment wel de enige partij die voor een koersverandering kan zorgen. En als dit om voldoende draagvlak te verkrijgen op een populistische manier moet, het zij zo.

 13. @15: Politici zijn best integer, maar die integriteit beperkt zich enkel tot het behartigen van of de achterbanbelangen, of de belangen van hun corporate sponsers. Politieke partijen zijn, zonder uitzondering, belangenbehartigers van groepen in de Nederlandse samenleving.

 14. De cipiersvakbond in de VS is een van de machtigste en ook een van de weinige uiteraard die van hogerhand ongemoeid wordt gelaten, integendeel.
  De SP kiest voor de cipiersbond. Handen af van onze prachtbaan. Voor de fusie met de VVD zou de PvdA ook zo gereageerd hebben.

 15. @5 Niet liegen, Van De Heuvel, ondanks dat je me dood wenste op twitter heb je geen block.

 16. @15: Paul:
  [..] [ als dit om voldoende draagvlak te verkrijgen op een populistische manier moet, het zij zo.][..]

  Dat zal geen lang en goed leven beschoren zijn die koersverandering.

 17. Sorry, maar dit is spijkers op laag water zoeken. De bron van de angstgevoelens bij deze beroepsgroep (en niet alleen deze) ligt toch echt bij de regering. Vind je dat mensen die voor hun baan vrezen zich niet moeten aanstellen? Als dit op angstgevoelens inspelen is, wat zou je dan als alternatief voorstellen? En bestrijd je de conclusies voor wat betreft de gevolgen van het uitgestippelde beleid – hoe dan zie je het dan wel?

 18. @22: NRosa

  Voorlopig de PvdD wat mij betreft.

  @23: Anselm:

  Welk uitgestippeld beleid? Van wie?

 19. leuk stuk, maar in een echte socialistische/marxistische maatschappy worden critici vaak in een concentratiekamp gedouwd.

  de questie is de flexwerkende jeugd t.o. ouderen met vast dienst verband en pensioen.

 20. @25 klets, dat gebeurde in landen die alleen in naam socialistisch waren maar niet echt.

 21. @25:

  Doen “wij” beter hier zeker met vluchtelingen?
  En verder wat Laurent onder @26 zegt.

 22. Mein König, goed stuk. En het is waar. In de campagnetijd voor de laatste TK verkiezingen was me een zekere hang naar populistisch geschwafel in beste PVV-style al opgevallen. Ook had de SP het idee om een soort van Polen-meldpunt op te bouwen. Weliswaar niet om overlast, maar ter beveiliging van de “eigen” werknemers. Eigen volk eerst, dus.
  Het sluit aan bij hun EU- en Euroscepsis, wat, dat moge bekend zijn, volledig tegen mijn eigen ideeën indruist.
  Ik tendeer, nadat GL voorgoed is afgebrand, naar D66, vanwege duidelijke plannen voor de EU, of PvdD vanwege duidelijke plannen voor het milieu en duurzaamheid.
  Maar laten we allereerst het huidige kabinet afzetten.

 23. Bij deze een reactie van een SP-lid, waar mijnheer Van den Heuvel om vroeg. We zijn niet allemaal zo laf als hij beweert 😉

  N.B.: Ik heb géén connectie met het partijbestuur, de persvoorlichting of anderszins, ik ben een normaal lid van de partij en deze reactie is -met grote nadruk- op _persoonlijke_ titel.

  Le Roi danse en ik volgen elkaar op Twitter en wij hebben al over de e-mail van Emile Roemer gesproken. Wat Le Roi met name opviel is de populistische toon van de e-mail, die op hem brallerig overkomt. Ik deel die mening, ik zou het zelf heel anders verwoord hebben.

  Inhoudelijk gezien ben ik het voor het overgrote deel met de SP-standpunten eens, anders zou ik natuurlijk geen SP-lid zijn. Ik kan me ook goed vinden in de inhoud van de e-mail. Het ging me eigenlijk te ver om al het commentaar van Le Roi nu te weerleggen, omdat het een epistel op zou leveren dat minstens even lang is als het originele artikel, maar ik heb toch een poging gedaan.

  Ik doe wel een aantal aannames, neem mij dat verder niet kwalijk. Een deel van mijn antwoorden is overigens wel gebaseerd op SP-standpunten.

  De aanhef: korte interpretatie van een passage verderop in de tekst. Kom ik op terug bij “alinea zeven en acht”.

  Eerste alinea: het standpunt van de SP is dat een crimineel gestraft moeten worden, maar daarnaast moet iemand ook de kans hebben om te re-integreren. Dat kan door scholing in de gevangenis en begeleiding na de detentieperiode (reclassering). Thuisdetentie met een enkelbandje geeft -naar ik aanneem- waarschijnlijk minder garantie op succesvolle re-integratie.

  Tweede alinea: De werknemers zijn gehecht aan hun werkplek, de Koepel in Arnhem. Ze noemen het ‘hun’ gevangenis. Vertrouwd, leuke collega’s, goede sfeer, enzovoort. Die 2 miljoen investering om ‘m te moderniseren blijkt met de plannen van Teeven weggegooid geld en dat snappen de werknemers niet. Daarnaast is verhuizen om ergens anders te gaan werken wellicht ook een obstakel.

  Derde alinea: De leus van de VVD was “straf voor wie straf verdient”. Stond in koeienletters op bepaalde verkiezingsposters. Thuisdetentie met een enkelband is -wederom naar ik aanneem- geen garantie dat de “gevangene” niet iets crimineels doet. Je kunt met die enkelband om immers ook iemand een rotschop verkopen of een autoradio jatten. In detentie is de kans daarop waarschijnlijk een stuk minder groot, wegens toezicht en dergelijke.

  Vierde alinea: In plaats van “onderzoek” had men misschien beter “enquête” kunnen gebruiken. Er werken 17000 mensen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Vast niet allemaal als bewaarder, maar laten we zeggen dat 4000 mensen hebben gereageerd. Da’s toch een aanzienlijk aantal. Met de sluiting van die 26 gevangenissen gaan er banen verloren -handig, in deze tijd- en zullen mensen, als ze toch bij de DJI kunnen blijven werken, misschien gedwongen worden om te verhuizen. Daarover bestaat waarschijnlijk veel onrust.

  Vijfde alinea: Eens, toenemende onveiligheid is een aanname, maar een gerede. Zie mijn commentaar op de derde alinea: toezicht in een gevangenis is waarschijnlijk beter.

  Zesde alinea: Het gaat hier om een uitspraak van iemand die als bewaarder bij de DJI werkt, dus iemand die -wederom naar ik aanneem- verstand heeft van zaken. Ik heb dat niet, dus doe ik er geen uitspraak over. Ik heb ook geen bron(nen) om de uitspraak aan te staven; een wetenschappelijk onderzoek, of iets dergelijks. Maar waarschijnlijk is praktijkervaring als bewaarder een heel redelijke bron.

  Zevende en achtste alinea: Het gaat in deze alinea’s om de situatie in gevangenissen in de Verenigde Staten. Die is bewezen slechter dan in Nederland en andere Europese landen. In veel Amerikaanse staten wordt wel gestraft, maar worden geen mogelijkheden geboden om te re-integreren. Letterlijk “straf voor wie straf verdient” en meer niet. Na het uitzitten van de straf is de recidive in Amerika een stuk groter dan hier. Een dergelijke situatie wil de SP voorkomen, maar daarvoor is goede begeleiding van gedetineerden in de gevangenis heel erg belangrijk.

  De vraag over de andere mogelijkheden is overigens terecht en ik weet dat de SP daar ook ideeën voor heeft. De oorzaken voor crimineel gedrag wegnemen is daar een belangrijk onderdeel van.

  Negende alinea: Lastig. Inspelen op onderbuikgevoelens is nooit sterk (en daarom heb ik ook een schurfthekel aan de PVV). Ik doe hier dan ook geen uitspraak over, tenzij iemand mij de resultaten van één of meerdere onderzoeken naar “enkelbandcriminaliteit” kan toesturen 😛

  Tot zover

 24. @28:

  [..][ Ik tendeer, nadat GL voorgoed is afgebrand, naar D66][..]

  VVD-light, kan je ook doen ja.

 25. @ 28: Het “Polenmeldpunt” van de SP is in 2005(!!!) al opgezet vanwege de toestroom van Oost-Europese arbeidskrachten. Het was bedoeld om de gevolgen daarvan in kaart te brengen.

  (…) ‘De SP is niet tegen mensen uit het oude en nieuwe Europa die hier hun boterham willen verdienen. Maar dat moet wel volgens onze arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en arbeidsomstandigheden en beschermd door onze sociale zekerheid’, schreef Kamerlid Jan de Wit (…) ‘Iedereen gunt de Polen een betere toekomst, maar niet door ze (…) uit te buiten door lage lonen, lange werktijden, slechte huisvesting en andere lagere arbeidsvoorwaarden te bieden.'(…) [bron: http://goo.gl/nmXAT%5D

  Dat “eigen volk eerst” is in deze context volledig buiten proportie. Zum kotzen.

 26. @29: Laurens Barkhuysen

  Even vooraf: Ik vroeg om reacties vanuit de SP, niet JvdH.

  Dank voor je uitgebreide reactie. Je neemt er de tijd voor. Maar, en dat hoeft ook niet, ik ben het op veel onderdelen niet met je eens, en/of er valt veel méér over te zeggen.
  Misschien morgen, ben nu heel moe. Of in andere stukjes die ik hoop te gaan schrijven in het kader van “nationalisme en de SP” bijvoorbeeld, hetgeen in het verlengde ligt van dit onderwerp, mijns inziens althans.

  Er is op “links” heel weinig ruimte in dit landje, helaas. Ik ben fel, ik weet het, maar er gebeurt ook veel smerigs in dit land ( wat ik overigens -nog- niet bij de SP leg).
  Tot later. sidjeuleveut zogezegd : )

 27. @ 31: jvdheuvel – Excuseer, ik heb het verkeerd gelezen. My bad 🙂

  @ 33: Le Roi danse – Inderdaad, er valt veel meer over te zeggen. Ik heb de wijsheid ook niet in pacht en her en der vast flinke steken laten vallen 😉 Ik ben benieuwd naar je volgende stuk 🙂

 28. Geweldig Le Roi. Kritisch lezen is op zich een kunst die weinigen beheersen. Jij echter wel en heel goed. Echt mooi dat je de moeite hebt genomen dit voor ons te doen. Overigens, ik deel je gevoelens ten aanzien van de steeds bedenkelijker koers van de SP.

 29. Nou, je wordt bedankt. Na de zooi die GL er de afgelopen tijd van heeft gemaakt overwoog ik de volgende keer SP te stemmen. Daar ben ik nu van genezen.
  Probleem is alleen: waarop dan wél? De halfzachte Zevendedagsadventisten (tegen vrije abortus, tegen homohuwelijk) van de PvdD moet ik ook niet.

 30. @37
  Gebruikelijke lulpraatjes uit de Mainstream Media ongetwijfeld. De feiten:

  De Partij voor de Dieren is niet voor een verbod op abortus en heeft vrede met de huidige Nederlandse wetgeving betreffende dit onderwerp, waarbij het
  uitgangspunt is dat de zwangere vrouw beslist.

  Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen, respect en tolerantie de
  maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. Daarin past natuurlijk ook respect voor de seksuele geaardheid van eenieder. Wij steunen de emancipatiestrijd van
  homoseksuelen dan ook van harte. De Partij voor de Dieren is van mening dat ambtenaren geen huwelijken moeten kunnen weigeren. Zij dienen zich ten alle tijden aan de wet te houden en er dienen dan ook geen uitzonderingen gemaakt te worden.

  Bron.

 31. @37: Na één kritisch artikel op Krapuul al genezen? Tja… Stel dat Le Roi in een volgend artikel de VVD of D66 de hemel in prijst (lijkt me sterk, hoor, maar stél), denk jij dan: ja, ik ga op één van die partijen stemmen! En de keer daarna is Le Roi positief over de SGP (even fantaseren 😉 !) en dan is dat ook jóuw keuze?

  Het gaat erom dat je op een partij(programma) stemt waar je -naar jouw eigen mening- de meeste raakvlakken mee hebt. 100% kan nooit, dat is zelfs bij mij en de SP niet zo – en ik ben SP-lid! Er zit bij mij nogal wat overlap met de PvdD en GL in, dus ik zou ook prima op één van die partijen kunnen stemmen. Maar die partijen vind ik op andere punten minder sterk, dus vandaar mijn keuze voor de SP.

  @38: En zo is er hopelijk weer een vooroordeel uit de wereld geholpen. Kan MNb met een gerust hart PvdD stemmen 😉

 32. Je kunt dit benoemen zoveel als je wilt ( populisme ).
  Ik ben al langer ontevreden over de koers van mijn partij.
  Ik vind dat ze teveel zijn opgeschoven naar rechts.
  En dat om regeringsdeelname in de toekomst mogelijk te maken.
  Maar welke partij komt nog op voor de gewone mens ?
  Partij van de dieren is dan de enige mogelijkheid.
  Maar of voedsel veel duurder maken de gewone man helpt, ik betwijfel het.
  Voorlopig houdt ik het toch bij de SP.

 33. REAGEREN VIA ANONIEME PROXY NIET TOEGESTAAN OP DEZE SITE ZIE DE HUISREGELS.

 34. @41: Spijker en kop, ook v.w.b. de SP in 2006. Inmiddels is er wel een behoorlijke inhaalslag gemaakt, ook doordat er een nieuwe lichting Kamerleden bij is gekomen. Daarom durfde men het in 2012 aan om te zeggen dat de SP niet weg zou lopen voor regeringsdeelname, als de uitslag daartoe aanleiding zou geven. Maar goed, dat werd ‘m dus niet 😉

 35. @39, Nee hoor, maar Le Roi heeft wel een heel goed stuk geschreven waarin hij de in Telegraaf-terminologie gestelde bla bla van Roemer even haarfijn fileert. Voeg daarbij de rascistische prietpraat van Sharon Gesthuizen in taal a la Wilders over honger-en dorststakende medemensen die strijden voor een menswaardig bestaan in het ‘vrije Nederland van de mensenrechten’ (zie hier: http://www.jokekaviaar.nl/cel=chantage.html) en een Emile Roemer himself die zich kon voorstellen met de fascistische proletenclub VVD te gaan regeren ( http://nos.nl/artikel/328668-roemer-sp-kan-met-vvd-regeren.html) en je hebt zo een paar goede redenenen je verre te houden van die onbetrouwbare linkmiechels van de SP die het woord ‘socialisme’ tot een aanfluiting hebben gemaakt. Tevreden?

 36. @39, Overigens moet ik je wel nageven ten goede dat je niet meteen begint te jammeren en ‘aanstoot nemen’ als je hier eens een eye-opener leest zoals bijvoorbeeld Neerland’s nationale huilbaby Lodewijkje met dezelfde hobby als de latere Holocaustorganisatoren Stuckart en Heydrich Asscher of zoals die extreemrechtse lul met vingers Frank Verhoef die jeremieert over ‘van het padje zijn’ of zoiets…

 37. Ralph @43 je bent me net voor, maar dan als antwoord op @42
  Sharon Gesthuizen oefent alvast in de rethoriek die momentaan populair is in regeringskringen.
  @32 “Eigen Volk Eerst” is in elke context zum kotzen, maar ook ik kan me bedienen van populistisch gebral. Wekt dat weerzin? Mooi. Zo vergaat het mij dus elke keer dat Wilders e.a. iets zegt en toenemend wanneer iemand van de SP iets zegt. Zie de door LRD vakkundig gefiliteerde mail van Roemer hierboven en de uitspraken van Gesthuizen (link onder @43), die daarmee elke vluchteling buiten het Nederlandse rechtssysteem plaatst, hun mensenrechten ontkent en praktijken zoals deze http://deportatieverzet.nl/verhaal-nessad/#more-339 goedkeurt.

 38. gefiliteerde moet zijn gefileerde.
  Excuus. Soms is het moeilijk met twee talen te leven …

 39. @43 (/44) en @45: Het ligt er maar net aan wat er wordt gezegd, of ik ergens aanstoot aan neem. Ik word nergens persoonlijk op aangesproken of onterecht van beschuldigd, toch? Da’s dus geen probleem. En ik spreek namens mezelf, niet namens de SP.

 40. @47 Ik reageer in eerste instantie op het verder toenemende populisme van de SP.

 41. @48: Oh ja, pardon. Iets te enthousiast met reageren 😉

  @49: Precies, net als binnen de SP. Kritiek op Emile is uit den boze! 😉

 42. Eigenlijk ben ik stomverbaasd over de reacties die dit artikeltje losmaakt. Een emailtje van E. Roemer ontvangen, wat knullige vragen en opmerkingen erbij geschreven, het woord “populisme” gebruikt in relatie met de SP, en tralala ontstaat vanzelf, hier en op Twitter.

  Welke partij het ook is, ik kan niet tegen het gedraai en gefoefel wat eigen lijkt te zijn aan Macht in de politiek, om welke partij het ook gaat. Maar ik vraag me af of deze partij inderdaad Socialistisch is. Zelf zeggen ze trouwens dat ze sociaal-democratisch zijn geworden.
  Volgende hoofdstuk: de SP en xenofobie.

 43. @24: Met Teevens masterplan staan toch een hoop banen op de tocht? Om maar te zwijgen van de overige maatschappelijke gevolgen. Het valt me een tikje tegen dat je mijn vragen uit @23 ontwijkt, maar geduld is een schone zaak.

 44. [Wie criminelen onbehandeld en zonder begeleiding achter de tralies zet, loopt kans van een kruimeldief een gangster te maken. Dat zien we in de Verenigde Staten al jaren gebeuren. De bajes als hogeschool voor de criminaliteit, in plaats van een plek waar én gestraft wordt én gewerkt wordt aan het voorkomen van meer criminaliteit.]

  Prima verhaal van Roemer . Niks populistisch aan . Dit is precies waar Nederland naar toe gaat . Van beschaving naar barbarij zoals in de VS (een land dat nooit beschaafd geweest is overigens) .

Reacties zijn gesloten.