De PvdA als koerier van de CIA – verrassing!

Dat dezer dagen de SP hier grondig onder handen wordt genomen betekent niet dat de PvdA dan plotseling een fatsoenlijke partij in de luwte zou zijn. U weet wel beter, met Samsom-en-Terphuis’ Strafbaarstelling-van-Illegaal-Verblijf-streven.

Op een en dezelfde dag kregen we twee andere berichten over die club. Dat over Bussemaker laat ik nu maar rusten.
Zogeheten buitenlandspecialist van de PvdA, Harry van den Bergh, nog steeds iets Belangrijks in de Mensenrechtenbusiness in Nederland, naast de Echte Business, smokkelde deviezen naar Portugal na de revolutie van 25 april 1974. Hij deed dit om de zogenaamde Socialistische partij van Mário Soares te ondersteunen, een partij die op zijn beurt weer goede contacten had met de maoïsten zodat het nauwelijks de vraag is of een deel van het gesmokkelde geld bij José Manuel Barroso is terechtgekomen. Het geld waarmee Van den Bergh op stap ging kwam van de zusterpartijen in het noorden van Europa, was het verhaal. Heeft hij zich geen ogenblik afgevraagd hoe die partijen aan die miljoenen kwamen, tenzij ze afgeperst waren van de belastingbetalers? Neen, dat heeft hij zogenaamd niet. Hem wordt morgen op de loerdoos als zogenaamd nieuws opgelepeld dat het geld van de CIA afkomstig was.

Voor de zekerheid: buitenlandse financiering van politieke partijen in Portugal was verboden, op goede gronden. Juist om dit te voorkomen bijvoorbeeld, maar het zou ook denkbaar zijn geweest dat de communistische partij geld kreeg uit Moskou (het was de laatste Moskougezinde communistische partij van West-Europa), dat bepaalde maoïstische clubs geld kregen uit Peking (zoals het toen nog heette) en ga maar door.

De rijkste partij van Portugal zonder zusterpartijen “buiten” was wonderlijk genoeg de monarchistische, die nauwelijks stemmen kreeg maar ter rechterzijde een gewilde coalitiepartner was vanwege het vermogen in geld van het genootschap. Ze bestaan nog steeds en ze willen nog steeds een monarchie.

Maar goed, Van den Bergh, wiens belangrijkste politieke prioriteit verder lag bij Joden in de Sowjet-Unie, heeft heus wel geweten dat hij voor de CIA handelde, u hoeft geen ogenblik te denken dat het voor hem een verrassing was dat hij koerier met CIA-geld was. Ook zijn specialisme was een CIA-hobby. Zoals ook Human Rights Watch, waar hij bemoeienis mee heeft, de warme belangstelling van het VS-“inlichtingen”wezen heeft. De geschiedenis van de bemoeizucht van Washington met de politieke situatie in Europa en in dit geval Portugal na de val van het fascisme*), moet nog of weer eens geschreven worden. Gabriel Kolko heeft zich hierin verdiept, en ik moet bekennen dat ik zijn verhalen tot voor kort met een korreltje zout heb genomen.

Juist omdat ik zelf wel iets gewaagd heb als deviezensmokkelaar voor de revolutie – voor de arbeiders die in opstand waren tegen de PvdA- en CIA-held Soares om precies te zijn – was ik in eerste instantie nogal aangeslagen door het bericht over Van den Bergh (is die niet ook van de Unileverdynastie? hoogstwaarschijnlijk wel, net als zijn thans-partijgenoot Erik Jurgens). Ik had geen vrijgeleide van regeringen in noordelijk Europa, laat staan van de CIA. Ons geld was door colportagedubbeltjes en kwartjes bijeengesprokkeld.

Waarschijnlijk heeft Kolko wel gelijk, de verhalen over Gladio sluiten er bij aan. Hoe zo’n Van den Bergh het rijmt dat hij als koerier handelde namens de club die een jaar eerder Pinochet op de troon heeft geholpen ten koste van partijgenoot Allende (tevens maçonniek broeder van Soares, voor de liefhebbers) mag de man met zijn eigen geweten overleggen. Men kan zich daar beter geen illusies over maken. De PvdA weet u wel. Hoezo geweten?

*) Bij de Volkskrant werkt zoveel onbenul dat ze het daar juist over ‘de val van de militaire dictatuur’ ín 1974 hebben – maar neen, de militairen maakten een einde aan het fascistisch regime en werden vervolgens op de nationale Nederlandsche radio voor communistisch generaalsbewind uitgemaakt omdat ze niet zomaar Soares ruim baan gaven, dat hoort er ook bij.