Waar gaat het toch steeds mis in Nederland dat we al zolang alleen maar idioten in onze regering kunnen krijgen?

Ik ben niet iemand die erg actief is in het schrijven van stukken; maar een aantal berichten in o.a. het NOS journaal/ Volkskrant en nu weer een idiote visie van een Jet Bussemaker nodigden mij uit om toch maar weer eens een stukje te schrijven.

“Te veel vrouwen teren op de zak van hun man” is één van die uitspraken. Ze bedoelt waarschijnlijk, dat de vrouwen te afhankelijk zijn van het inkomen van hun man en wanneer manlief zijn baan kwijtraakt of de relatie beëindigd wordt, er geen terugvalmogelijkheden zijn op een inkomen van de vrouw.
Anderzijds kan deze zin ook een andere betekenis hebben, namelijk omdat Jetje ook aanhaalt dat vrouwen niet zo schuldbewust over het gezin moeten zijn, met kinderen en zo. Tsja Jetje, als je een monogame relatie hebt én je wilt een gezinnetje, dan ben je haast automatisch aangewezen op de zak van je man. Hoe haal je zulke uitspraken in deze contekst in je hoofd? Of heb je het niet hoog zitten met de huwelijkse trouw en kan de vrouw voor kindjes ook op andermans zak teren? Dat zegt dan meer over jou, dan over “de gemiddelde” vrouw.

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zijn de afgelopen jaren vaker in aanmerking gekomen voor intensieve en dure zorg in een verzorgings- of verpleeghuis. Het aantal aanvragen voor zware zorg is sinds 2009 met 50 procent gestegen tot 118.000. Om een plek in een verzorgings- of verpleeghuis te krijgen moeten vragenlijsten worden ingevuld. De patiënt wordt daarna in een bepaalde categorie ingedeeld. De laagste categorieën (1 en 2) geven sinds 1 januari geen recht meer op verblijf in een instelling.

Artsen stellen de gezondheidssituatie van patiënten ernstiger voor dan gerechtvaardigd, zodat die in aanmerking blijven komen voor betaalde, langdurige zorg. Dat concludeert de Volkskrant uit een onderzoek naar de zorgkosten.
Het doorschuiven naar een hogere categorie is volgens deskundigen goed bedoeld, maar de kosten van de AWBZ stijgen mede daardoor explosief.

Toen in de jaren ’90 het kostwinnersmodel en ook de AWW onder het mom van emancipatie afgeschaft werden, en huisvrouwtjes moesten gaan participeren in het arbeidsproces, heeft de overheid alleen maar oog gehad voor de extra belastingcenten die dit op zou brengen. Buiten het feit dat dit heel veel ellende teweeg gebracht heeft zag men ook over het hoofd dat het juist deze huisvrouwen waren die het leeuwendeel van deze ouderen-, chronisch-zieken- en gehandicaptenzorg vervulden.
Ook kinderopvang was voordien nooit nodig en voor de vrouwen die wel buiten de deur wilden gaan werken was altijd wel een familielid of bereidwillige buurvrouw die de kinderen opving.

Toen enkele jaren daarna de roep om ouderen en gehandicaptenzorg toenam begon de overheid van de daken te schreeuwen dat vitale en gezonde ouderen zich meer in moesten zetten om hun minder vitale leeftijdsgenoten en chronisch zieken en gehandicapten te ondersteunen om deze zolang mogelijk in hun thuissituatie te laten wonen, daar deze zorg anders onbetaalbaar zou worden.
Vele vitale ouderen hebben zich hier ook jarenlang belangeloos actief voor ingezet.

En dan gaat er een of andere idioot in deze overheid absurde regels invoeren die het deze actieve ouderen onmogelijk maken om deze zorg nog te kunnen bieden op straffe van gekort te worden op je AOW. En het dan vreemd vinden dat je een explosieve stijging krijgt van het aantal mensen die zonder deze zorg niet meer in een thuissituatie kunnen blijven wonen.

En als antwoord daarop heeft de overheid nu bepaald dat je alleen nog met een zwaardere zorgindicatie opgenomen kan worden in een zorg- of verpleeghuis. Hoe krom kan het hier in Nederland nog worden?
Het extra belastinggeld dat de overheid met het afschaffen van dit kostwinnersmodel voor ogen had gaat inmiddels op aan kinderopvang en ouderen- en gehandicaptenzorg, als het al niet meer kost!

10 gedachten over “Waar gaat het toch steeds mis in Nederland dat we al zolang alleen maar idioten in onze regering kunnen krijgen?”

 1. Ik ben het er mee eens dat het dwaas is om zomaar iedereen in betaald werk te willen inzetten – omdat zoals Bussemaker lijkt te suggereren je je alleen dan nuttig maakt – terwijl je daardoor alle zorgende taken ook weer door betaalde krachten moet laten doen, en inderdaad het gezinsleven en de sociale cohesie ondergraven wordt. Alleen hoeft dat natuurlijk niet per se door huisvrouwen gedaan te worden, dat kunnen ook huismannen zijn.

 2. Slim toch van mevrouw Bussemaker? Alle opleiding en kennis handelswaar, iedereen onder de tucht van de markt en alle arbeid goedkoper. Bovendien, wie de hele dag binnen het arbeidsysteem gedisciplineerd wordt heeft minder tijd om aan alternatieven te werken.

 3. Misschien kan die verschrikkelijke PvdA van die verschrikkelijke brok middelmatigheid uit Bruin 2 (zie elders op deze site) ‘vrouwen die op de zak teren van hun man’ illegaal verklaren en strafbaar stellen….
  Eventueel voorafgegaan door een motietje van flapdrol Sander Terpmuis.

 4. Er was hedenochtend een programma op de radio over het gelukkiger leven en werken .Dit aangaande een symposium omtrend dit aitem .Een woordvoerder zij hier over dat mensen naar mate zij ouder worden minder nodig hebben ,zodat zij makelijk minder kunnen verdienen dan nu het geval is .En dat zij dan gelukkiger zouden leven .Hij opperde dat de werkeloze oudere heel goed werk kon vinden in de zorg ,omdat ondanks dat minder zoniet weinig betaalde maar dan ruimschoots voldoende is voor de catogerie vijftig plussers die nu werkloos zijn .Het bed word al opgeschud dat men in de toekomst amper genoeg verdiend om rond te komen ,want u heeft toch minder nodig .

 5. Waar gaat het toch steeds mis in Nederland dat we al zolang alleen maar idioten in onze regering kunnen krijgen?”

  Dat heet neoliberalisme. Het houdt in dat je gelukkig wordt als je voor een minimuminkomen keihard werkt totdat je er bij neervalt. Tenminste 99% van de bevolking heeft op deze manier een gelukkig leven. 1% is ongelukkig, want die heeft teveel geld om nog de moeite te nemen te werken.

 6. Ik zie dit alles als hoogmoed komt voor de val. Dit gaat backfireren. Hoezo? Omdat ons gemeente huis steeds meer nieuwe gezichten ziet bij de bijstand en dat men loketten heeft bewapend tegen volkswoede. En ik leef in een van de meest welvarende althans tot voorkort gemeenten in Noord holland. En velen mensen schamen zich om er aan te kloppen.

 7. Ik denk dat we alleen maar idioten in onze regering hebben omdat het hele Nederlandse volk ernstig aan het debiliseren is.

 8. Het probleem is dat door deze op belastinggeld beluste regeringen alle realiteit van een sociale samenleving waarin veel mensen elkaar hielpen uit het oog verloren zijn en kapot gemaakt hebben.
  De taak van huisvrouwen c.q. huismannen in het opvoeden van kinderen is altijd zwaar onderkend.
  Ook hun aandeel welke deze vervulden in de vaak onbetaalde verzorging van ouderen en zieken is nooit op waarde geschat.
  Maar je word ook gewoon bedonderd door de overheid.
  Als beide partners werken betaal je beiden belasting en sociale lasten.
  Dus je hebt ook onafhankelijk van elkaar recht op deze sociale zekerheid.
  Maar het recht op AOW is gehalveerd zodat je dus samen maar net 1 AOW hebt ondanks dat je hier beiden wel de volle premie voor moet betalen.
  En als je als partner in de bijstand komt dan geld ineens wel weer dat de andere partner als kostwinner beschouwd word zodat je geen recht hebt op bijstand ondanks dat je hier ook wel de premie voor betaald hebt.
  En dit word dan emancipatie genoemd.
  Zolang je beiden werkt mag je onafhankelijk zijn maar zodra je een beroep moet doen op een sociale verzekering worden er allerlei kromme regels verzonnen om je die onafhankelijkheid weer af te nemen.
  Maar het ergste is ook nog dat je door deze kromme en absurde regels een ander ook niet meer mag helpen.
  Vele gezonde ouderen zijn graag bereid om hun minder vitale medemensen te helpen.
  Maar dit word hun door absurde regels onmogelijk gemaakt.
  En dan vind nu deze overheid het vreemd dat deze zorg een explosieve stijging vertoond.

 9. De Zorg moet van de bestuurders een explosieve stijging vertonen om in een volgende stap een lucratieve Markt er van te kunnen maken.

  Dit heet neoliberalisme.

  Het gaat echter om de winst en niet om het Zorg.

Reacties zijn gesloten.