Geïsoleerd van het warm kloppende hart van de binnenkant van de mensheid

Reizen zonder Geert – brieven uit het land van de druiven der gramschap, deel 9a

Eigenlijk vind ik het (nog lang) geen tijd om terug te blikken of balansen op te maken. Maar als ik één zaak waarvoor of beter in dit geval, waartegen, ik mij veertig jaar geleden al heb ingezet als blijkbaar mislukt zou willen noemen, dan is het de strijd tegen de isoleercel.
Ongelooflijk maar waar: die kende het gevangeniswezen in Nederland nog niet. In de psychiatrie lag het anders en ik heb met verbazing aangehoord hoe dierbaren die de binnenkant van zo’n inrichting kenden zeiden dat het echt wel even nodig was geweest.

In de gevangenis is het een middel om de wil zoniet de gehele geest van de gevangene te breken. Nu volop in praktijk gebracht onder het motto van de veiligheid, het laatste toevluchtsoord van besturend tuig. Destijds in de eerste plaats onder de aandacht gebracht doordat het werd ingezet tegen politieke gevangenen in West-Duitsland. De in aanbouw zijnde gevangenis in de nieuwe aan Amsterdam toegevoegde Bijlmer zou ze krijgen.
Ik heb een eerstehandsverslag van iemand die er vertoefd heeft en om heel eerlijk te zijn: ik heb het nog niet aangedurfd het te lezen. Na deze bekentenis zal ik het waarschijnlijk wel doen. Er is een boek aan gewijd waarvoor in principe hetzelfde geldt, het is getiteld Alleen.

In de Bijlmerbajes werden, toen er nog een opsluittoren voor vreemdelingen die “er niet in kwamen” was, Grenshospitium werd het schijnheilig genoemd, een woord dat je niet meer hoort, de opgeslotenen in de isoleercel (de bovenste verdieping) opgesloten “ter afkoeling”. Nu wordt schaamteloos vermeld dat dit in feite schering en inslag is, elders, toen ik er voor het eerst over hoorde, zo’n vijftien jaar geleden, was het nog een taboe-onderwerp. Want dat je onschuldige mensen zo niet hoorde te behandelen was nog een algemeen gedeelde mening. Dat het eigenlijk voor “schuldige” mensen (die ergens toe veroordeeld zijn dus) ook geen pas gaf was toen net aan het wegslijten.

Voor het eerst over de praktijk van het geïsoleerd van iedere impuls van buiten, met permanent licht aan en bewaking met regelmatige controle”bezoeken” las ik – wat Nederland betreft – met betrekking tot Volkert van der G.
Het klonk wel grof en tegelijk – er was alle reden woest te zijn op die vent (er is nog…) omdat zijn misdrijf een geheel land op drift heeft doen raken, afgezien van de abjecte moord zelf. Dacht ik, denk ik misschien nog. Het hellende vlak is makkelijk te betreden.
Juist tegenover iemand die iets slechts heeft gedaan dient men (evenmin) slecht op te treden. Een eenvoudige waarheid die intussen ook in nevelige verschieten uit het verleden lijkt te toeven.

En waar komt de praktijk van het in de isoleercel opsluiten vandaan? Er zijn waarschijnlijk allerlei antwoorden op de vraag en ze zullen verwijzen naar regimes die nog steeds in een beschaafd discours met afgrijzen besproken zullen worden.
Maar het “gewoonst” is het opsluiten van gevangenen in de isoleercel in de Verenigde Staten.
Zie een mainstream medium dat het als onmenselijk, afkeurenswaardig en af te schaffen bestempelt. Tegelijkertijd is nauwelijks na te gaan hoeveel van de bijna 2,5 miljoen mensen die achter slot en grendel vertoeven in de Verenigde Staten in zo’n isoleercel zitten.
Omdat er hele gevangeniscomplexen met uitsluitend isoleercellen zijn kan het antwoord alleen luiden: veel.
Hoeveel?

4 gedachten over “Geïsoleerd van het warm kloppende hart van de binnenkant van de mensheid”

 1. je verslagen zyn een hoogtepunt op krapuul…
  Amerika het land van vryheid en democratie????

  en dan de tallozen die bv. Anders Breivik eenzame opsluiting gunnen.
  of Geert Wilders
  Of Tinus Plotseling.

 2. ” De twee zijn als strafmaatregel in een afzonderingscel opgesloten”, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Justitie gaat nog na of ze extra gestraft zullen worden voor de vernielingen die ze hebben aangericht.

  Vandaag:

  http://nos.nl/artikel/516050-onrust-in-jeugdgevangenis-breda.html

  Er is een hele sterke versnelling naar “straf” in plaats van zorgen-voor-elkaar. Ook in de “Zorg” voor gehandicapten en de psychiatrie. Straf en beloning is een geaccepteerd onderdeel van “therapie” geworden. Gestraft worden voor je psychose of handicap bijvoorbeeld, het vervolg laat zich niet raden vrees ik. Dit land is een dictatuur (in wording?).

 3. lees dit eens dan kun je ook lezen dat de kinderen die onder de ots staan en ook nog WILLIAM SCHRIKKER VOOGD en niet niet meer bij de ouders woonden maar in de instelling ,en beleiding doen de kinderen mishandellen eest in de holding leggen eerst een beleiding doet het kind in de holding leggen lukt dat niet doet de beleiding op de pieper tuwen dan komen er meer beleiding en als het is gelukt gaat het kind in de isoleercel lukt dat niet wordt de politie gebeld ,het is toch niet meer normaal dat de kinderen in de instelling woonden en daar als een criminel worden behandeld ,maar lees dit maar eens
  De kalender leeftijd is 14 jaar.

  Deze dag ,is ze verdrietig ,op haar been zijn schaafwonden.

  Die ik krijg te zien.

  Ik huil ,maar niemand ziet mijn tranen.

  Ze heeft pijn ,en waarom ?

  Ze is in de holding gelegd:

  en daarna geïsoleerd in een time-out ruimte.

  Dit is de gewone gang van zaken,als ze over haar toeren is.

  Over haar toeren ,om dat ze de wereld om haar heen ,zoveel onbegrip aan

  haar geeft.

  De wereld die haar boosheid niet begrijpt,en niet op weten te vangen.

  En ik sta machteloos ,en weet haar geen troost te geven.

  Want uit mijn gezinsleven is ze verbannen.

  Ik kan haar tranen niet drogen,op het moment dat ze me nodig heeft.

  Haar opvoeders ,weten wat goed voor haar is.

  IK HUIL MAAR NIEMAND ZIET MIJN TRANEN ,

  EN HAAR TRANEN WORDEN DIE GEZIEN?

  DE HOLDING EN ISOLEER DE TROOST DIE ZE KRIJGT.

  IS DE CAMERA…..ZE MOET IMMERS OP RUST KOMEN.

  (De prik pil werd al op haar 13 jaar gegeven)

  Omdat ze bang zijn dat ze zwanger word van een vriend die ze toen en nu

  nog niet had en nog niet heeft)

  Defence for Children wijst erop

  dat volgens internationale verdragen

  kinderen alleen als uiterste maatregel mogen worden opgesloten.

  “Nederland sluit veel kinderen op”

  Nederland sluit vergeleken met andere Europese landen veel kinderen op.

  Ook worden kinderen in Nederland snel in een isoleercel gezet.

  Dat staat in een rapport van Defence for Children.

  Volgens het onderzoek neemt in alle West-Europese landen het aantal

  opgesloten kinderen toe.

  In Nederland is het aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen in

  tien jaar verdubbeld.

  In 2006 werden 4700 kinderen opgesloten.

  Harder gestraft

  Volgens de onderzoekers wordt er steeds harder gestraft

  en lopen kinderen in justitiële inrichtingen grote kans om slachtoffer te

  worden van geweld.

Reacties zijn gesloten.