Waarom het echt niet rustig wordt

GorterVerandering is goed. Verandering is vooruitgang. Vooruitgang is goed. Er moet hervormd worden want we kunnen niet stilstaan. Alles moet anders. Dat park moet een winkelcentrum worden. De prijs van het openbaar vervoer moet beslist omhoog want het moet kostendekkend zijn. Het onderwijs moet aangepast worden aan de arbeidsmarkt. Een oudedagsvoorziening is fantastisch maar jullie worden veel te oud. Het is een lachertje dat vrouwen in Nederland in deeltijd werken. Die publieke omroep vreet alleen maar geld en het volk wil quizzen met veel vrouwenbenen zien.

De menselijke, al te menselijke reactie van mensen, levende wezens, soort: Homo sapiens [de biologische classificatie zou om een andere naam kunnen vragen maar dit is niet aan de orde], is: ho eens even. Wij willen dat park houden. Nog meer geld voor het forensen? Enzovoort. Een conservatieve impuls, zullen de naar hervorming strevenden zeggen.

Daarom is D66 zo progressief. Hoewel de naam al weggeeft dat de partij van eergisteren is, van het jaar van Provo, de rookbom bij het huwelijk van Beatrix, vijf Boeren in de Amsterdamse gemeenteraad en het Bouwvakkersoproer (excuseer nu even de accentuering van Amsterdam), is de club altijd uit op verandering, vernieuwing, hervorming. U moet daar niet bij stilstaan. Stilstaan is slecht. Hervorming is vooruitgang. Vooruitgang is goed.
En D66, daar willen ze allemaal, behalve de SGP en de PvdD, op lijken.

Het kapitalisme, de vrije ondernemingsgewijze productie, de Markteconomie – ik heb het er al eerder over gehad – kan nooit stabiel zijn en zal dus nooit een stabiele gehoorzame massa produceren die braaf elke verandering als vooruitgang accepteert, of het nu het rooien van bomen of de zoveelste aanslag op de portemonnee is. Turkije, Griekenland, Brazilië, Chili – slechts schijnbaar valt er volgende week weer een opstand ergens ter wereld uit de lucht.

Als je nu maar hard genoeg roept dat alles anders en nieuw moet dan hoef je er nooit bij stil te staan dat de diagnose waarom het nooit rustig zal zijn al in 1848 gesteld is en vertaald door iemand die zijn beste werk in 1889-90 schreef.

Sinds tientallen jaren is de geschiedenis van nijverheid en handel slechts de geschiedenis van de opstand van de moderne productiekrachten tegen de moderne productieverhoudingen, tegen de eigendomsverhoudingen, die de levensvoorwaarden zijn van de bourgeosie en van haar heerschappij. Het is voldoende de handelscrisissen te noemen, die met hun periodieke terugkeer telkens dreigender het bestaan van de gehele burgerlijke maatschappij in gevaar brengen. In de handelscrisissen wordt een groot gedeelte niet alleen van de voortgebrachte producten, maar van de reeds geschapen productiekrachten geregeld vernietigd. In de crisissen breekt een maatschappelijke epidemie uit, die voor alle vroegere periodes iets onzinnigs zou hebben geleken — de epidemie van de overproductie. De maatschappij vindt zich plotseling teruggezet in een toestand van ogenblikkelijke barbaarsheid; een hongersnood, een algemene verdelgingsoorlog schijnen haar alle levensmiddelen te hebben afgesneden: de industrie, de handel schijnen vernietigd, en waarom? Omdat zij te veel beschaving, te veel levensmiddelen, te veel industrie, te veel handel bezit. De productiekrachten, die haar ter beschikking staan, dienen niet meer tot bevordering van de burgerlijke eigendomsverhoudingen; integendeel, zij zijn te geweldig geworden voor deze verhoudingen, zij worden belemmerd en zodra zij deze belemmering overwinnen, brengen zij de gehele burgerlijke maatschappij in wanorde, brengen zij het bestaan van het burgerlijk eigendom in gevaar.

Uit: Karl Marx, Het communistisch manifest in de vertaling van Herman Gorter.

5 gedachten over “Waarom het echt niet rustig wordt”

 1. Zo Arnold, je hebt gezegd en je hebt het goed gezegd. Onrust zal er altijd zijn en dat is een onontkoombaar gegeven. Dat onrust niet altijd per se slecht hoeft te zijn is ook een gegeven. Nu wij, in heel Europa, zijn geïnfecteerd met het imperialistische, door de VS aangewakkerde, virus waartegen geen middel bestand lijk te zijn, is het de hoogste tijd de onderhuidse onrust te bevrijden. Zojuist heb ik met open mond naar de Queens Birthday Parade gekeken. Jongens zijn het, jongens van allerlei allooi, jongens in clownskostuums, het automatisch geweer op de schouder, eigendom van een vorstin. Van vooruitgang is geen sprake, het is als vooruitgang vermomd kolonialisme dat onrust verdient, dat opstand hoort uit te lokken. Tot toe is er alleen sprake van gefragmenteerde onrust, gestuurde, ingekapselde onvrede en mede dankzij het internet, iedereen een eigen schermpje, blijft dat zo als we niet willen teruggrijpen op “ouderwetse” middelen. Daarom gaan we weer aan de slag, omdat het moet, omdat het niet anders kan. In NO Groningen, daar waar het Hollands communisme ooit hoogtij vierde is de behoefte aan actie groot, de vraag naar solidariteit groeiend en daar gaan we gehoor aan geven. Kleine zaaltjes, sprekers, strijdliederen enz. We gaan nieuw kader werven, politieke scholing een boost geven, maatschappelijke ondersteuning versterken en als het moet, kan en mag, elke week een optocht door de stad met vaandels en gezang. Elke week 1 mei, Dwaze Burgers die het niet meer pikken, die hun leven terugeisen. Dat gaat gebeuren.

 2. Goed stuk. Marx is nog steeds actueel. Turkije, Griekenland, Spanje, Brazilië….maar ook – en laat niemand zich daar in vergissen – Nederland zijn wat mij betreft ‘teargascratiën’. Want als de Ruttetjes, de Samsomtjes en de Pechtoldjes en al die andere corrupte, immorele leugenaars en zwendelaars hun leugens, hun zwendel, hun volstrekt met elke vorm van besachaving spottende ideeën niet meer met woorden aan de man kunnen brengen, dan zal traangas ons deel zijn….
  of msschien nog wel erger….

 3. Kijk, hier zien we Kars Hazelaar, de voorziter van de Raad van bestuur van Opello nog even reageren op de oude mensen die het verzorgingshuis worden uitgeknikkerd:

  Getuigt dit nu niet van grote en ruime vergezichten? Wouke van Scherrenburg kakelt gezellig mee, vindt het wijze woorden. Zie ook dat het filosofisch dispuut plaatsvindt met onder andere de Rabobank. De hele tijdlijn van die Hazelaar staat vol met lieden die poen verdienen aan “zorg”, maar verder geen poot uitsteken aan verzorging. Ik kots van deze lui. Wat verdient zo’n gast? Paar ton per jaar?

  Overigens weet ik niet of je een Twitteraccount moet hebben om dat embedded ding te lunnen lezen.

 4. [Die publieke omroep vreet alleen maar geld en het volk wil quizzen met veel vrouwenbenen zien.]

  Ben ik nu de enige die onmiddellijk aan willem ruis moet denken?

 5. ik denk dat de Rabobank(cooperatie) vergeleken met Ing(staatseigendom) en ABN/Amro een redelijk fatsoenlijke bank is.

  De huidige problemen zyn een automatisch resultaat van een bepaald gedrag. en die zyn niet op te lossen met filosofieen en handelswyzen uit vorige eeuwen..

  Er zyn nu computers en voor de produktie robots ergo we hebben minder werkvolk nodig.
  Hoe zielig het ook lykt voor 60 plussers met een afbetaald huis , 30 jaar ervaring in dezelfde baan de jonge mensen hebben na jarenstudie recht op werk.

  Helaas is het geld op om de 60+ er een gouden handdruk te geven, maar iemand tzt naar de sociale dienst te sturen is te gek voor woorden

Reacties zijn gesloten.