BEKANNTMACHUNG aangaande Michiel de Ruyter

Die Höhere  – und Polizei führer gibt bekannt :

Officieren en Soldaten der Waffen- Nederland protesteren met klem tegen het gebruik van bet beeldmerk van Michiel de Ruyter in een speelfilm over zijn leven. Ook protesteren wij met klem tegen het idee dat de man slavenhandel beschermde en goedkeurde. Wij zijn namelijk de enigen hier die door middel van de Arbeitseinsatz en in onze verscheidene Kz-werkverschaffingsprojecten in het Oosten het alleenrecht op slavernij bezitten. Eveneens hebben wij het alleenrecht op zijn beeldmerk en beeltenis.

Wij zullen dan ook in groten getale bij de première van de film aanwezig zijn.

Gez.
Hans Rauter
Höhere und Polizeiführer,
Niederländisches besetztes Gebiet.

Bovenstaande tekst is even belachelijk als de dreigementen van Oud-Mariniers om demonstranten die een duidelijke en terechte kanttekening willen zetten bij de geschiedenis van de slavernij  en die zich keren tegen de propagandistische werking van de film over “De Ruyter”, lastig te gaan vallen en zo nodig fysiek te verwijderen van de première. Waar velen in dit land onlangs nog liepen te schreeuwen dat we allemaal Charlie zouden zijn komt de bekrompen kleinzieligheid en de intolerantie direct weer om de hoek kijken. Dit geeft wederom aan hoe hypocriet een groot gedeelte van het Nederlandsche Volk is.

Over de film kan ik kort zijn. Niet alleen bestond Nederland in de 17e eeuw nog niet, de film bevat ettelijke grove historische fouten en fantasiegebeurtenissen en kan alleen daarom al niet serieus genomen worden, zeker niet daar hij doorspekt is met kreten zoals “Ons Nederland”, “Onze Vrijheid” en “Vrije Nederlanders”, kreten die een 17e-eeuwse Orangist of Stadhoudersgezinde inwoner van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden volkomen vreemd zouden zijn geweest.