Fraude Pgb bijna niet mogelijk!

Gemakkelijk fraude plegen met PGB is bijna onmogelijk, hoor!
Procedures met betrekking tot het verkrijgen van een Persoonsgebonden budget:

– Indicatie aanvragen CIZ.
Hiervoor moet je een zorgplan opstellen, urenschema en tijden plus soort zorgmomenten beschrijven.
Bij huisarts en specialisten medische info opvragen, kopiëren en bijsluiten.
Hulp inschakelen en info via MEE of Per Saldo is aan te raden.

– Indicatie door CIZ
Eerst stelt men vast hoeveel reguliere zorg door je gezin gegeven moet worden voordat ze vaststellen wat er dan nog over blijft. Dit is de eerste bezuiniging. Dit kan telefonisch of aan huis en dan afwachten…

– Indicatie besluit binnen en ook een kopie naar het zorgkantoor waar je onder valt.
Je uren zijn nu omgerekend naar klasse dat wil zeggen een bedrag voor 4 tot 7 uur, bij 4 uur heb je teveel en bij 7 uur te weinig. Dit is de tweede bezuiniging

– Nu enkele maanden afwachten tot je het toekenningsbesluit krijgt van het Zorgkantoor..
Veel mensen durven zonder dit besluit nog geen mensen in te huren. Dit is de derde bezuiniging.

– Eindelijk Toekenning binnen
Nu snel personeel zoeken…o nee nog even wat regeltjes:
Je moet een bankrekening openen alleen voor het ontvangen en uitbetalen van het PGB-geld. Het contract en een bankafschrift opsturen naar je zorgkantoor. Duurt twee weekjes. Dit is de vierde bezuiniging

– Als je in een schuldsanering zit of faillissement (tegenwoordig redelijk wat mensen) heb je geen recht op PGB. Dit is de vijfde bezuiniging.

– Potverdikke ook nog een groot bedrag er af aan eigen bijdrage dus netto een veel lager bedrag, daar had ik nog niet aan gedacht. Dit is de zesde bezuiniging

– Nou eindelijk mensen zoeken…. veel advertenties zetten… niemand heeft belangstelling… te weinig uren, wel zwartwerkers maar die kun je niet betalen uit je PGB.
Toch maar helaas alvast in je eigen kring mensen zoeken, de omgeving zal ons wel profiteurs vinden maar dat personeel komt nog wel…

– Nou maar via de SVB (o.a. bekend van controles samenwonende AOW’ers) de loonadministratie regelen dan is de inkomsten en loonbelasting tenminste ook netjes betaald… Dit is gelukkig gratis. Wel veel IB afdragen tussen de 33 en 40%.. Dit is de zevende bezuiniging.

– Wel veel contracten, overeenkomsten, kopiëen paspoorten en toekenning en opdrachten inhouden IB in moeten sturen naar de SVB… natuurlijk geen antwoordnummer voor de post.

– Ook veel weer teruggestuurd gekregen door de Sociale Verzekerings Bank omdat er 1 letter verkeerd stond, totaal weer drie weken bezig. Dit is de achtste bezuiniging. Eindelijk alles rond na dik drie maanden.

– Gelukkig we kunnen nu starten
Zelfs ook nog iemand kunnen vinden maar die kan pas over twee maanden beginnen.

– Even met de thuiszorg bellen. Wat zegt u, een wachtlijst van drie maanden in verband met vakantie en als jullie komen dan kunt u niet zeggen of en wie en hoe laat de hulp komt? Wat kost het bij jullie? Oef, minimaal €80 per uur? Meent u dat echt? Ik krijg slechts geld via het zorgkantoor om €45 per uur te kunnen betalen! Mmm, ik moet er nog even over nadenken (natuurlijk niet teruggebeld!).

– Nog maar even wat familieleden inschakelen, gelukkig zijn deze goedkoper. Wel jammer dat ze niet betaald mogen worden als een normale werknemer met ww en ziektewetrechten en pensioen!

– Nooit meer geprobeerd om gekwalificeerde mensen te vinden; het gaat best goed zo. Toch maar geen gebruik maken van ZIN ondanks alle tegenslagen op formeel gebied.. Dit is de negende bezuiniging.

– Door de jaren heen is het allemaal minder geworden. Vroeger zat er huishoudelijke hulp bij maar dat is nu WMO geworden. Dit is de tiende bezuiniging. Ook kon je voorheen €2500 vrij besteden zonder verantwoording maar dit is door politiek wantrouwen teruggedraaid tot 1 % Dit is de elfde bezuiniging.

– Intussen nog verantwoording afgelegd:
Elk half jaar moet je als PGB-er bij het zorgkantoor verantwoorden hoe je je PGB-gelden hebt uitgegeven en aan wie, waarbij ook alle sofinummers vermeld moeten worden.
Dus weer veel rekenwerk en geen puntjes, komma’s of eurotekens verkeerd zetten.

– Heb je op het verantwoordingsmoment bij jaarsluiting te weinig uitgegeven, denk hierbij aan het tijdsverlies tussen aanvraag en daadwerkelijk gebruik PGB, teruggestorte eigen bijdrage WMO die je niet opmerkt en bijbehorende administratie word je geacht het niet bestede bedrag terug te storten. Dit is de twaalfde bezuiniging..

– Intussen hebben ze weer nieuwe ideeën: 5% korten, hogere eigen bijdragen, een dagdeel (vier uur) begeleiding als een uur tellen, waardoor je onder de tienuurs-pgb-grens komt en dus niet meer in aanmerking komt voor Awbz hulp. Zorgzwaartepakketten tot en met 4 worden afgeschaft, veel awbz-zorg over de WMO heg donderen bij de gemeente met natuurlijk 30% korting, en dan ook nog niet geoormerkt geld verstrekken zodat de gemeenten lantarenpalen kunnen kopen en wachtgeld kunnen betalen aan hun ambtenaren die wettelijk niet ontslagen kunnen worden.

Dus nu wil ik graag de mensen die PGB-houders onterecht beschuldigen van diefstal, oplichting en fraude uitnodigen om mij uit te leggen waar je in bovenstaand verhaal kunt frauderen.

Ook ben ik benieuwd hoe de staatssecretaris Van Rijn het volk kan blijven wijsmaken dat Zorg in Natura goedkoper is als het nu al veel duurder is en bovendien ook de Verpleeg- en verzorgingshuizen en de Thuiszorg niet in staat zijn om de gewenste zorg te leveren als zelfs de wachtlijsten niet eens meer bestaan..

9 gedachten over “Fraude Pgb bijna niet mogelijk!”

 1. Jan dit klopt inderdaad allemaal. Terwijl de “zorg” kantoren alle informatie hebben over je ziekte, medicatie enzomeer.
  Ik heb daar wel eens iets over gezegd, ojee, de privacy hè.
  Nee,daar konden ze zomaar niet in gaan kijken. Terwijl je hele hebben en houden op straat ligt in deze snuffelstaat.

  Die hele bureaucratie is er om de zaak op te houden, dat wordt uitgerekend. Binnen drie maanden overlijden procentueel zoveel mensen, dus probeer ze niet te snel te helpen. Opgeruimd staat netjes..

  Het ergste is inderdaad de hetze die gevoerd werd en wordt tegen mensen die hulp nodig hebben.

 2. Laat staan hoe je vele miljoenen wilt verduisteren als bureau, dat zijn ook altijd van die lekkere lulverhalen.

  Een bureau dat miljoenen kan verduisteren moet het volledige PGB op zijn rekening zien te krijgen van zeer ernstig zieke mensen zonder zorg te leveren zonder dat de controlerende instanties, families of huisartsen ook maar iets merken. Vrijwel onmogelijk.

 3. “- Als je in een schuldsanering zit of faillissement (tegenwoordig redelijk wat mensen) heb je geen recht op PGB”

  Oh? Graag een bron hiervoor. Mocht dit zo zijn, dan ken ik een aantal mensen die zeer wel mogelijk nog dieper in de problemen geraken. :-[

 4. @3 Je hebt in de awbz 2 opties,je ontvangt je zorg in natura of in PGB vorm.
  Aan zelf je zorg inkopen met een PGB zijn een aantal voorwaarden verbonden, als je hier niet aan kan voldoen ben je aangewezen op zorg in natura.

  VGZ over PGB en schulden:

  “Als u schulden hebt, kunt u beter geen PGB nemen. Schuldeisers kunnen namelijk beslag leggen op de voorschotten die op uw rekening worden gestort. Dit heeft twee gevolgen:
  – u hebt geen geld meer om zorg in te kopen
  – u moet de voorschotten terugbetalen aan het zorgkantoor omdat u dat geld niet
  hebt besteed aan zorg. “

 5. Op de TV was ruim een jaar geleden een ex.minister (Dekkers?) die verklaarde dat ze tbv haar demente echtgenoot een PGB van 8000 euro per mnd ontving.

  Kan het zyn dat er verschillende trajecten zyn???
  Ikzelf kreeg ivm een schouder blessure na EEN JAAR huishoudelijke hulp van 1 uur per week.

  myn schouder is inmiddels veel beter dankzy o.a. fysioterapie.

  In 1955 stond in een economieleerboek van de heer Heilbroner dat Griekenland, Spanje, Italie problemen hebben om de normale belastingen te innen.

  NU 60 jaar later sturen de brave nederlandsche finanzministers miljarden naar deze landen en trachten de tekorten af te wentelen op de zwakkeren in de samenleving.

  De ryken in het Zuiden van Europe kunnen ongehinderd de miljoenen naar hun Engelse banken overmaken.

  Helaas in Nederland hebben alleen Wilders en Roemer de moed onze politici tegen te spreken.

  Waarom komt Samsom niet op voor de chronisch zieken???

 6. @6 Er zijn idd heel veel verschillende trajecten, allerlei zorgpakketten op maat en met alle respect dementie is van andere orde dan een schouderblessure.

  Ik heb die uitzending ook gezien en die ex-minister deed
  volgens mij niets verkeerds of zo, gewoon waar de regeling voor bedoeld is met bedragen zoals ze voor iedereen met dergelijke zorgvraag zijn vastgesteld.

 7. Ik wil nog even terugkomen op fraude door bemiddelingsbureaus. Ik heb een tijdje 2 maanden na thuiskomst revalidatie gebruik moeten maken van een BM bureau. Dit is hoe ze frauderen:
  * Ze gaan met je om de tafel om de zorg te bespreken, in de ochtend is er verpleging nodig. Wat schertst mijn verbazing, ze stuurden verpleegkundige in opleiding, maar rekende het tarief voor een volleerd verpleegster. De verpleegkundige in opleiding werd alleen niet uitbetaald als volleerd verpleegster, maar als helpende (wat ze strickt ook nog was) Kassa voor het BM bureau want het restant ging in hun eigen organisatie. Dat is ook frauderen..

 8. @8 Daar ben je toch zelf bij?
  Er wordt van je als budgethouder verwacht dat je verstandig zorg inkoopt, dan trek je toch gelijk aan de bel of je stuurt de rekening terug of je neemt een bureau met een pgb keurmerk.

  Da’s juist het transparante van PGB zorg, als een ZIN instelling ongediplomeerd personeel op een vleugel met demente bejaarden medicijnen laat rond brengen is de kans klein dat wij daar hier iets over horen, laat staan dat we weten wat er naar de verzekeraar wordt gedeclareerd.

Reacties zijn gesloten.