Job Cohen gaat een fundamentje leggen….

Job Cohen, de destijds wel uíterst succesvolle fractieleider van de Partij van de Arbeid en vooral bevlogen bestrijder van de fascistische ideeën van zijn voornaamste parlementaire kwelgeest Geert Wilders, heeft iets waar velen in deze dagen van het sociaal en economisch eveneens uiterst succesvolle tweede bruine regime waar zijn partij zo succesvol (alweer succesvol, het is één grote successtory die bruine regimes) en enthousiast deel van uitmaakt, kunnen dromen: een nieuwe baan!

En het zij hem van harte gegund! De man heeft bewezen wat hij kan. Zo heeft hij in de jaren negentig van de vorige eeuw het fundament gelegd voor het uiterst gewelddadige beleid jegens hen die hier hun heil zoeken op de vlucht voor oorlog, geweld, honger en repressie dat thans door Schreibtischmörder Fred Teeven van coalitiegenoot VVD met zoveel overgave (ik geef er bijna dagelijks van over en gelukkig met mij velen) en vingerlikkend wordt uitgevoerd.

Dit in het bruine regime dat zich bij monde van zijn howdy-premier beschouwt als de waardige opvolgers van Seyss-Inquart.

Maar goed, terwijl in die club van waardige opvolgers van Seyss-Inquart schedelmeter en ‘aanstootnemer’ Asscher, de mensen als ‘uitruilthema’ beschouwende Samsom en de Wajongers als aanstellers beschouwende Klijnsma naar eigen zeggen een ‘nieuw fundament’ onder de verzorgingsstaat aan het leggen zijn, is Job Cohen bereid gevonden zijn krachten te wijden aan het aansturen van de wat heel eufemistisch genoemd wordt (ook door sheeple-medium NOS) ‘werkvoorzieningsbedrijven’, welke in feite gewoon steeds meer op concentratiekampen lijken met prikkeldraad, dommekrachten te stom om te poepen zijnde bewakers, camera’s en wat dies meer zij.

Daar wordt mensen die tien, twintig of soms wel bijna veertig jaar hun leven en beste krachten aan een bedrijf besteed hebben en als oud vuil de straat op gegooid zijn wel even bij gebracht wat arbeidsritme, arbeidsverplichtingen en discipline zijn.

En dat door volstrekte imbecielen en moreel volkomen gedegenereerde wezens als daar zijn ene Angelique van Delft van zo’n kutbedrijf – DHZ geheten – in Leiden, die blijkens berichten die ons bereiken geen gelegenheid voorbij laten gaan die mensen die de dwangarbeid ingeschopt worden te treiteren, te vernederen en te intimideren met kutopmerkingen, ongefundeerde beschuldigingen en strafkortingen op een uitkering waar al geen dubbeltje meer van afkan.

Dus: van dat soort klootzakken wordt Job Cohen de Aufseher en dat ongetwijfeld om een nieuw fundament te leggen onder het misdadige systeem van slavernij en uitbuiting.

Je hoeft geen juridisch onderlegd persoon te zijn – hoogstens een mens met iets van moraal en fatsoen – om in vrijwel één oogopslag te zien dat net als bij vluchtelingen, mensenrechten betreffende dwangarbeiders in Nederland gewoon een farce is: slavernij is verboden! Simple as that. Staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waar Nederlandse regeringen altijd mee lopen te zwaaien als het erom gaat anderen de les te lezen over mensenrechten en de naleving ervan.

Over wat er middels het systeem van dwangarbeid en terrorisering van vluchtelingen (en waarom die zaken alles met elkaar te maken hebben en niet los van elkaar gezien kunnen en mogen worden) inzake mensenrechten nog meer met voeten getreden wordt in dit land dat steeds meer op een Orwelliaanse nachtmerrie voor heel velen begint te lijken, komen we nog een keer terug in een apart artikel.

Verder over Job Cohen.

Waar PvdA-lieden een ‘nieuw fundament’ gaan leggen daar mogen eerlijke mensen wel heel erg gaan oppassen.

Zeker als dat een PvdA’er betreft die later in een tv-programma moet toegeven dat ie zich niet realiseerde wat voor gruwelijke consequenties of zijn ‘inspanningen’ en bemoeienissen ergens mee zouden blijken te hebben.

Zo’n man hoort niet een nieuwe baan te krijgen maar hoort voor een gerecht zich te verantwoorden voor zijn aandeel in de verwoesting van talloze levens.

Maar zeg dat maar eens in het Nederland van 2013 waar fascisten aan de macht zijn, al noemen ze zichzelf af en toe (uit louter opportunisme of gewoon omdat het werkelijk volslagen idioten zijn, wie zal het zeggen) ‘sociaal-democraat’.

Laat ik echter met een optimistische noot eindigen: er zijn mensen die consequent en met succes weigeren zich te laten uitbuiten door de slavendrijvers waar Cohen de Aufseher van wordt.

De schrijver dezes beveelt mensen die slachtoffer dreigen te worden van (of al zijn) de moderne slavernij ook van harte de site http://www.doorbraak.eu/ aan voor veel meer informatie over het systeem (en de strijd ertegen) waarvan Job Cohen over tien of vijftien jaar als ie geconfronteerd wordt met de gruwelijkheden ervan ongetwijfeld wederom  zal moeten toegeven ‘ich habe es nicht gewusst’.

Job Cohen: kan de consequenties van zijn daden niet overzien, bleek regelmatig geen partij te zijn voor een volstrekte blaaskaak en in intellectueel opzicht lege huls zijnde Rutger Castricum van hufteromroep POWNed  maar dwangarbeiders uitbuiten is blijkbaar geen probleem voor deze meneer.

En Geert Wilders? Die lacht zich rot: want zijn kop van jut van weleer wordt nu Aufseher van de door hem gewenste ‘tuigdorpen’!