Nog een oplossing voor het Limburger-Probleem

Naast een Thuisland voor Roma en een onafhankelijk Limbabwe (samen met Belgisch Limburg ) is er misschien nog een andere oplossing  voor het Limburger-Probleem .

Immers in hun volkslied zingen de Duitsers :

Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt,
Wenn es stets zu Schutz und Trutze
Brüderlich zusammenhält.
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt,
|: Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt! 😐

Hieruit blijkt dat de Duitsers Limburg eigenlijk al als een deel van hun land beschouwen . daarnaast barst het in verschillende Limburgse gemeentes al van de duitsers :

” Op 1 januari 2007 was van de totale bevolking 19,5 procent allochtoon: 14,3% westers en 5,2% niet-westers.[5] De meeste westerse allochtonen zijn mensen met Duitse en Belgische herkomst of familie. De gemeente Vaals heeft zelfs een allochtone meerderheid: 50,1% van de bevolking is allochtoon, 46,8% westers (38% Duits) en 3,3% niet-westers. Ook Kerkrade, Landgraaf, Brunssum en Heerlen hebben een hoog aandeel westerse allochtonen.” ( Bron Wikipedia )

Limburg kan dan als nieuwe deelstaat onderdeel gaan uitmakenvan Duitsland , makkelijk dat Limburg haar Provinciale staten al  sinds  2008 “Parlement ” noemt .  Uit veel tekenen blijkt trouwens dat Limburg helemaal niet bij Nederland wil horen , een Parlement in plaats van “Provinciale staten ”  een “Gouveneur ” in plaats van een Commisaris van de Koning(in)  , lijkt potdorie wel een Antiliaans eiland ..

Wat te denken van het volgende geschiedkundige feitje : Van 1831 tot 1839 stuurden de Limburgers verkozen vertegenwoordigers naar Brussel, ná 1839 zowel naar Den Haag als naar het parlement van de Duitse Bond in Frankfurt am Main. Het mag toch wel duidelijk wezen dat een Limburger gezien al deze feiten nooit als een betrouwbaar lid van het Nederlandse volk gezien kan worden en vanwege twijfelachtige loyaliteit daarom NOOIT posities als Burgemeester of Volksvertegenwoordiger op landelijk niveau kan innemen

We kunnen Limburg ruilen voor het ooit al eens Nederlandse Oost Friesland of gul wezen , en het gewoon aan Duitsland geven ..


41 gedachten over “Nog een oplossing voor het Limburger-Probleem”

 1. het geeft geen pas om alle limburgers te diskwalificeren om de daden van een enkeling, dat wil je ook niet tav alle moslims. En verder moet je misschien eens kijken naar de geschiedenis betreffende de limburgse grensstreek;
  Tussen haakjes : De Bondsrepubliek gebruikt alleen de derde strofe als volkslied,Het eerste couplet, dat begint met de regel Deutschland, Deutschland über alles werd vanwege de aanspraak op het gebied tussen de Maas, de Memel, de Etsch en de Belt die erin vervat is, niet meer geschikt gevonden om als volkslied te dienen, want de rivieren de Memel en de Etsch liggen ver buiten de huidige Duitse grenzen (bron: wiki)
  Maar ja in de tijd dat dat lied geschreven werd : zie het plaatje
  Dat de landsgrenzen regelmatig wisselden ligt niet aan de Limburgers maar aan overheden, grootgrondbezitters en wat dies meer zij. Voor limburgers alleen maar lastig. Het ene moment woon je in hetzelfde land en 5 km van elkaar. Het andere moment woon je nog steeds 5 km van elkaar, maar dan in een ander land. . Kun jij dat volgen?
  Wat voor punt wil je eigenlijk maken?

 2. De hele “limburgerdiscussie” en de twijfels aan de “betrouwbaarheid van Limburgers ” is een parodie op de Moslim”problematiek” van de PVV en haar collaborateurs … waar Exelentie Zwembad en ik ons vol plezier aan bezondigen … “tongue in cheek ” heet dat in goed nederlandsch …
  Het feit dat Limburg PVV provincie nr1 is en Wilders daar vandaan komt is natuurlijk debet aan de keuze van Limburg als ons doel …
  Alles wat er in bovenstaande artikel staat zijn trouwens feiten … slechts lichtjes uit hun verband gerukt ….

 3. Ik vind het een verkeerde parodie, dat heb ik al eens gezegd, @Bakra en @Zwembad. @Lieke heeft GELIJK als ze zegt, dat hetzelfde doen als Wilders, namelijk een groep of een kategorie mensen over één kam scheren, door mensen met een ander cultureel gevoel voor humor dan jullie, zoals Limburgers en Brabanders, als discriminatie wordt aangevoeld.
  Natie-staten zijn gebouwd op mythes. In het Nederlandse (Hollandse) sprookje passen de Limburgers niet. In plaats van hen daarom te ridiculiseren, zou je ook het Nederlandse natie-sprookje kunnen aanpassen.
  het is natuurlijk volkomen onzinnig, dat Zuid-Limburg bij Nederland hoort. Maar wat maakt het uit, binnen een EU? Zelfs het Antilliaanse eiland Bonaire, dat ervoor gekozen heeft, om een “bijzondere” Nederlandse gemeente te worden moet gespaard blijven van onze cultuurrelativistische grappen.
  Een natie-staat bestaat slechts bij goddelijk toeval. :mrgreen:

 4. Na het plaatsen van mijn reactie realiseerde ik me de het misschien bedoeld was als parodie. Satire? Ik kon er niet om lachten Uit hun verband gerukte feiten, in een rode letter, zetten me op het verkeerde been. Ik ben het eens met Huib. Maar het ligt misschien minder aan een ander cultureel gevoel voor humor , dan aan het raken van pijnpunten die in de loop van de geschiedenis uit de diverse grensperikelen zijn ontstaan, dat ik de humor niet ontdekte.

 5. @huib@lieke

  Een parodie heeft meestal ook een doel. Voor Bakra kan ik niet spreken maar laat ik zeggen dat als men er in Limburg waar een groot deel van de bevolking op ‘hun’ Wilders stemt er niet om kunnen lachen vraag ik me af of ze verwachten of de groepen de Wilders belimburgt om de uitspraken van Wilders kunnen lachen.
  Daarbij speken een aantal zaken van Wilders en zijn komische sidekick Brinkman hebben gezegd over moslims en de antillen natuurlijk een grote rol. In mijn laatste stuk heb ik zelfs de belachelijkheid van de pro-Israelisch politiek aan de kaak gesteld en proberen aan te stippen dat buiten onze landsgrensen er al sprake is van fascistische deportaties.

  Het is een manier om bepaalde waanzin aan de kaak te stellen.

  Voor mij is het een stijl waar ik me vaker van bedien ; vergelijken met dingen die dicht bij ons liggen, stellen; wat als het ons overkomt wat Wilders allemaal wil.

  Zie bijvoorbeeld ook dit stokoude artikel van mijn hand als parodie op HVV:
  http://zwembaddezeeman.blogspot.com/2009/01/boeren-uit-de-steentijd-na-7000-jaar.html

  Hoe dan ook als Limburgers zich zo opwinden over dergerlijke zaken waarom dan PVV stemmen en waarom de PVV buurman niet eens een dergelijk artikel onder de neus wrijven om uit te leggen hoe er gedacht wordt ?

  Een reactie op mijn tweede limburgartikel ergens was dat iemand die het artikel had gelezen zich daarna schaamde om uit protest op de PVV gestemd te hebben.

  Want uit protest op de PVV stemmen daar kan ik hier in het hoge noorden dus helemaal niet om lachen en om die hele meneer Wilders ook niet.

 6. Overigens zie ik het als Groninger wel zitten om ónze provincie (het liefst met Friesland en Drenthe) onafhankelijk te verklaren als Bruin 1 er komt. We kunnen ons dan ook meer richten op het oosten Bremen en Hamburg zijn veel leukere steden als Den Haag en Amsterdam tenslotte; en ook nog eens goedkoper. Dan hoeven wij geen rare rechtse hobbies op ons dak en kunnen jullie onder leiding van die Gekke Limburger in jullie eigen sop gaarkoken. Economisch gezien zou dat ons ook waanzinnig veel voordeel opleveren.
  Ik zie dus het bezwaar van de Limburgers niet zo als zij niet meer bij Nederland zouden horen.

 7. @ 8, ja, lekker, die afscheidingsbewegingen, maar waar moeten Noord-Hollanders als Nolly en ik dan naar toe? Je laat ons achter met Wilders en Rutte. Aansluiten bij Engeland dan maar, terug naar het Noordzeerijk van de Angelen en de Saksen?

  Ik denk dat de lezers wel iets meer kunnen proberen deze threads niet zo serieus te nemen. Het is satirisch bedoeld, er wordt niemand bedreigd of persoonlijk beledigd of op een andere manier benadeeld.

  Als we ons toestaan af en toe een grapje te maken over elkaar, misschien kan dan ook wat van het Limburgs ressentiment jegens ‘Holland’ verdampen.

 8. @boze heks

  De Noordelijke Unie zal u verwelkomen als politiek vluchteling 😎 😎

 9. Uiteraard geldt dat ook voor ‘allochtonen’ en Limburgers 😮
  Jullie zullen de kracht van onze nieuwe natie zijn !

  Net als de gevluchte belgen en joden de kracht van de republiek waren na de ’80 jarige oorlog 😎 😎 😎

 10. @tibaert

  je linkt een download die ik alleen moet downloaden als ik de persoon die m me gaf kan vertrouwen 🙁

 11. Venlo is een Gelderse stad van huis uit. Je moet er even bij stilstaan dat het aangrenzende Nederrijnse gebied in Duitsland ook Gelders is, de plaats waar de provincie Gelderland naar genoemd is ligt daar zelfs.

  Toch is Wilders naar voren geschoven in de VVD voor de ethnic vote, omdat de VVD het in LImburg niet zo goed deed (“Hollandse” partij tenslotte). Dat hebben we geweten.

  Collectieve straffen zijn nu typisch iets voor de wildersisten, geleerd van Israel en typisch koloniaal denken en handelen. Twee derden van de Nederlands-Limburgers hebben niet op Wilders gestemd, dat is nog steeds de overgrote meerderheid. Ik weet zeker dat de meeste mensen in genoemd gewest weldenkend en welmenend zijn, vaak wel een historisch bepaalde en verklaarbare wrok koesterend tegen “de Hollanders”. Daarom kunnen Tibaert en Lieke – begrijp ik – hier niet om (glim)lachen.

  Om even mijn eigen geïntegreerdheid te ilustreren: mijn eerste twee serieuze geliefden hadden een Limburgse achtergrond 😎 ben ik geëxcuseerd als stomme Ollenger? (ook met Nederrijnse “roots”).

 12. Overigens: het groothertogdom Luxemburg ligt net, dankzij een exclave in Namen, aan de Maas. Dus de Maas hoeft zelfs volgens de bijgevoegde kaart niet naar Limburg te verwijzen. Maar in feite beoogt het Deutschlandlied hiermee te verwijzen naar Lotharingen, dat hier (nog) bij Frankrjk hoort (en nu weer).
  De Etsch (Adige in het Italiaans) ligt op de kaart duidelijk in Zuid-Tirol, dan deel van Oostenrijk. De Memel ontbreekt helemaal, doordat Oost-Pruisen is afgehakt op de kaart. Het stuk Denemarken waar de Belt naar verwijst zou nog veroverd gaan worden.

  Het zal ook wel weer niet overbodig zijn er naar te verwijzen dat het lied oproept tot Duitse eenheid, “Duitsland bovenal”, niet tot Duitse overheersing, al is het verschil ook weer niet zo subtiel, zie bijvoorbeeld hoe Tsjechië inbegrepen is op de kaart.

 13. Boze heks Schreef:

  @ 8, ja, lekker, die afscheidingsbewegingen, maar waar moeten Noord-Hollanders als Nolly en ik dan naar toe? Je laat ons achter met Wilders en Rutte. Aansluiten bij Engeland dan maar, terug naar het Noordzeerijk van de Angelen en de Saksen?
  .

  Wilders gaat natuurlijk met limburg mee naar Duitsland , of krijgt als niet betrouwbare “van limburgse afkomst “een beroepsverbod op Parlementair gebied ….
  Kwam Maxime trouwens ook niet van daar 😮

 14. @11 Dank! Met een hutkoffer vol osseworst zal ik op de laatste boot richting Stavoren vertrekken. Of wordt het de ‘laatste helicopter vanaf de Durgerdammerdijk’?
  We zullen zien.

 15. Boze heks Schreef:

  @11 Dank! Met een hutkoffer vol osseworst zal ik op de laatste boot richting Stavoren vertrekken. Of wordt het de ‘laatste helicopter vanaf de Durgerdammerdijk’?
  We zullen zien.

  ossenworst ?? heb je dat ook kosher ???

 16. tsja de friezen zullen niet erg happig zijn een unie aan te gaan met ons ; alleen ze zullen dat liever doen dan bij Holland te blijven horen ; de friesche vrijheit is biet echt veringbaarbaar met de politiestaat die in de maak is dankzij onze zuiderlijke vrienden.

  Overigens pleit ik er voor dat de hoofstad van de Unie zich dan op drents gebied begeeft. Dat lijkt me voor de friezen de beste garantie om niet gedomineerd te worden door Groningen en vice-versa en dan hebben die Drenthen ook nog iets .

  Beste zou zijn om Eelde de hoofdstad te maken want die hebben een vliegveld. Anders Assen .

 17. ‘Ons’ als in Groningen? Ben nieuw hier en ben ’n echte Ollander, kan ik ook niks aan doen en maakt me nog niet slecht.

 18. Nee hoor ook jou zal de Noordelijke Unie met open armen ontvangen als Bruin-Nederland een feit is 😎
  Of moet het Bruinkolen Nederland heten?

 19. Grappig die reacties, terwijl we niet verder wonen dan op 300 km van elkaar. Het zal me verder een worst wezen, zolang ik mn gang kan gaan in Holland. (Noord-en Zuid en vooruit Brabant.)De rest van het land trekt me niet zo.

 20. Nou Prima Sjef Blijft in Het Koninkrijk de Bruine Landen wonen en de rest gaat naar de Noordelijke Unie

  Wellicht kunnen we Sjef ambassadeur maken in Den Haag

 21. @tibaert ik ben op de hoogte van de Groot Dietsche gedachte die Wilders ooit voorstelde.

  En als ik in België loop en die armzallige kotterijtjes, de saaie troostelooste dorpjes en de mooie maar slecht ondehouden steden zie snap ik best dat er iets humaans in zit 🙂

  Maar serieus de Groot Dietsche gedachte was erg populair in de …ach laat ik zelf maar even quoten van Wikipedia :

  In het interbellum kwamen Groot en Heel-Neerlandistische gedachten op, om tot eenheid in de Lage Landen te komen o.l.v. de historicus Pieter Geyl en solidarist Joris van Severen; zij pleitten voor het herenigen van de Nederlandstalige (Dietse) gebieden van Europa. Echter kwamen er in de jaren ’30 fascistische en nationaal-socialistische partijen op in België en Nederland (zoals VNV, NSB en Zwart Front) die hun ideeën kaapten. Tijdens de Duitse bezetting collaboreerden deze partijen met de bezetters, in de hoop dat de Duitsers een ‘Dietsland’ onder Duitse voogdij zouden toestaan. Maar daar kwam niets van; de nazi’s hadden andere prioriteiten, en Hitler verbood persoonlijk alle propaganda die neigden naar eenheidsidealen in de Nederlanden. Ook de Nationaal-Solidaristen, verenigd in het Verdinaso kwamen niet ver en hun leider – Joris Van Severen – werd bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog vermoord door Franse soldaten in Abbeville.
  Na de bevrijding wist men niet wat men aanmoest met een eenheidsstreven in de Nederlanden, o.a. vanwege collaborateurs die haar aanhingen. Op economisch vlak is daarentegen wel naar eenheid gezocht, zie de Benelux. De term ‘Dietsland’, alsmede Heel-Nederland en Groot-Nederland ziet men nog wel opduiken in uiterst conservatieve en nationalistische kringen.

  (hier link voor het doorklikken naar boeiende onderwerpen over deze materie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dietsland )

  Dus daar gaan we weer .

  Culturele eenheid van de Nederlanden is hier vaker langs gekomen als discussie punt met name veel in de schreeuwdoos .

  Wat België en Nederland betreft is dit een boeiende tijd omdat via internet Vlamingen vaak met Nederlanders gezamenlijk optrekken waar de walen dat met de Fransen doen; de gemiddelde jonge Vlaming heeft meer Nederlandse kennissen dan Waalse.

  Wie weet zal er ooit juist door de EU door omstandigheden een grotere Nederlandstalige gemeenschap ontstaan dan de huidige landsgrenzen .

  Ik zie echter eerder een Balkanisering optreden dan het omgekeerde.
  Nationalisme is juist iets dat door globalisering meer wordt gevoed. Je eigen identiteit wordt belangrijker op momenten dat er gevoelens ontstaan dat jouw roots er niet toe doen of worden geminacht. Zie uw eigen reacties over Limburg maar eens terug 😉

  …. ‘

  hier mee sluit ik voorlopig mijn reactie op u af in afwachting …

  Veul Hail en Zeegn :mrgreen:

 22. @Tibaert, het is niemands bedoeling je te kwetsen, of de neo-koloniaal uit te hangen.
  Plagen is ook een teken van betrokkenheid.
  Zelf ben ik geboeid door de vroege cultuurgeschiedenis van Nederland, en dan kunnen de steden aan de Maas en Nijmegen echt nog wel iets vertellen aan de steden in het noorden. De literaire geschiedenis van Nederland is enorm schatplichtig aan Vlaanderen en Brabant, en de economische geschiedenis is schatplichtig aan Limburg door de mijnen en de Maas.
  Om het over de limes maar niet eens te hebben.

 23. Tibeart , om u te gerieven ben ik bezig met NOG een oplossing , hopeklijk kan die uw goedkeuring wegdragen , misschien vannacht of morgen af …

 24. mwah tibaert blijkt toch een domme limbo
  ik ga meermalen de mist in zonder uitleg;
  derhalve kan tibaert de boom in

  @nolly steenkolen een essentieel economisch gebeuren?
  dacht het niet
  slechts marginaal oppeppertje
  literartuur ala beatrijs
  zit wat in maar begeeft zicht op een van mn stokpaardjes:

  literatuur is geen maatstaf

  limburg is een naar friemelig gebied dat op geen enkele wijze historische relevantie heeft

  met dank aan tibaert
  😎

 25. doet me denken aan een verhaal uit de Bush tijd , De Amerikanen wilde daarin van Bush en Texas af , maar Bush was natuurlijk gekozen en Texas weigerde zich af te scheiden , uiteindelijk was de oplossing dat de andere 49 staten zich afscheidde en Texas de naam USA en Bush hield …
  Dus Limburg mag Nederland heten …. en Wilders mag president van dat Nederland zijn …

 26. Wat een flauwekul en wat valt me dit tegen van krapuul

  omdat er veel Limburgers op de PVV gestemd hebben (dat is rede waarom dit staat)
  nou ja veel 190.000
  gaan jullie nu alle limburgers over een kam scheren
  Ken nog iemand die mensen over een kam scheert
  Hier baal ik vreselijk van , wat een tegenvaler

 27. RonMVV de meningen over de leukheid van dit stuk zijn verdeeld. Maar je moet wel begrijpen dat het de bedoeling van de schrijver was om aan te tonen hoe slecht dit soort “oplossingen” zijn. Het is dus niet serieus bedoeld.

 28. @Tibaert, Ik heb trouwens nog overwogen om Maastricht bij Frankrijk te voegen , maar had ergens gelezen dat die laatste Franstalige krant al een paar jaar terug was opgeheven , wegens te weinig lezers …

 29. maar Tibeart. Je weet toch wel dat Maastricht nu juist een vreemd vlekje op de zuidelijke klaart was die al lang Nederlands is in tegenstelling tot de rest?

  En hoe krijg ik een Kat uit de boom?

  Ik heb poezen en ik laat ze lekker stikken en zeg; bent er in gekomen kunt er ook weer uit; werkt altijd

  Bemerkt toch wel hoe gevoelig het ligt bij Limburgers.

  maar waar maken jullie je druk om als jullie nog altijd een harde L hebben????
  💡

 30. De vermeende satire van dit artikel ontgaat me volledig, ik mis de dubbele bodem dan wel de satire schrijver die ook de draak met zich zelf weet te steken.
  In gaan op de provincien zelf, geschiedenis, verhoudingen buiten en in het land, koninklijke haagse beleids aandacht , is toch wel heel iets anders dan van Limburg en Wilders 1 maken, als beginsel daar op uit en door bouwen.

  Wilderse vlaaien zijn over het hele land genuttigd, hij heeft ze in Limburg goed kunnen verkopen….onze Geert 😎 !
  In Zeeland zal men 2002 goed van Zeeuwse bollen hebben genoten…..onze Jan Peter 😎 !

  Dienen de Zeeuwse burgers een Iraakse vlag te gaan hijzen of zo iets?

  Politieke partij of provinciaals clientisme , onze BNér idee, speelt gewoon mee.

  Off topic.
  De peilingen zeggen dat na de val van Bruin 1 Wilders weer gestegen is.
  De strijd voor Mark Rutte zou er des te meer om gaan Wilders nu in huis te houden, zijn proeve regeerakkord er door te krijgen.

  Ik vraag me al een tijd af hoeveel vlaaien er op de peilings bureaus voor bij de koffie, worden besteld ❓ .
  Of hoe dat indertijd met die Zeeuwse bollen bij de koffie zat ❓ .
  Ik ben in de war geraakt…. ..zeeuwse bollen en vlaaien kunnen bij de koffie en bij thee…aha ..een kopje thee drinken is niet meer niet politiek corrrect.
  Het ergste van alles is dat ik op geschreven heb is dat ik niet weet of Zeeuwse bollen, ik ben zelf van de amsterdamse koggetjes en NZlijn, provincie Noord Holland, wel bestaan.
  Wat een afgang 😯 daar heb ik wel vaker last van,excuses ➡

  Ik vind peilingen zo vreselijk onethisch, puur stemming makerij en ik vertrouw ze niet.
  Ze zitten er soms erg naast, dat geeft weer enig vertrouwen maar toch.
  Is er ooit onafhankelijk onderzoek naar deze onderzoeks bureau’s gedaan?
  Iemand?

 31. Pingback: De Nationale Volksgeest in twee bevattelijke afleveringen – afl. 1 – Krapuul

Reacties zijn gesloten.