Het grote kwaad dat populisme heet

Onderstaand artikel is overgenomen met toestemming van de auteur, Anarchiel, en verscheen eerder op zijn eigen site:

Hallo lieve mensen! Het is maandag en waarschijnlijk zit u zoals gebruikelijk weer verplicht ergens in een grijs kantoorpand opgesloten om uw abonnementsgeld voor Vernederland bij elkaar te sprokkelen, of bevindt u zich op dit moment ergens in een consumeerleerfabriek waar u ingeprent wordt hoe u zich precies dient te gedragen in een wereld die slechts om materialisme draait. Gefeliciteerd! Alvast weer een week van uw leven verspild. De zoveelste week waarin u zwijgzaam buigt voor de wensen en eisen van een minieme minderheid die zich voornamelijk bezighoudt met het verzekeren van hun eigen carrière, die minderheid dus die hier liefkozend ook wel eens de parasitaire kliek genoemd.

Zo, fijne en gezellige binnenkomer zo vlak na het weekend, niet? Uiteraard was ie niet helemaal voor niets, zeker als u reeds een blik op de titel van dit artikel geworpen had. Ik kwam namelijk gisteren na een wederom enorm geslaagde en drukke meeting (hartelijk dank aan iedereen die aanwezig was!) thuis en tijdens een kort rondje surfen stuitte ik op een artikel met de titel “België en Nederland lijden aan populisme”. Als u dit artikel doorleest valt u hoogstwaarschijnlijk dit op: populisme lijkt een nogal negatieve connotatie te hebben. De titel van het aangehaalde stuk zelf waarin het woord “lijden” verwerkt is, zou natuurlijk bij voorbaat ook wat bellen kunnen doen rinkelen. Zodra men het woord populisme in de mond neemt, heeft men het voornamelijk over een af te keuren manier van handelen, meestal door (verse) politieke partijen. Populisme is vies en goor en daar moet je dus heel erg ver vandaan blijven. Tenminste, dat is mij in ieder geval heel lang ingeprent.

Maar slaat dat ook daadwerkelijk ergens op? Om wat meer duidelijkheid te verkrijgen, heb ik via Wikipedia de definitie voor populisme opgerakeld. Komt ie:
Populisme is eerder een politieke stijl dan een ideologie. Het is een discours waar het volk centraal staat; een communicatiewijze die door eender welke ideologische stroming gebruikt kan worden om haar boodschap over te brengen. Ze gaat uit van de onderdrukking van de bevolking door een elite die de staat beheerst, en wil aldus naar een samenleving waar het volk de staat beheert en de staat zo geen instrument van onderdrukking meer kan zijn. Hierbij refereert ze constant aan de economische en sociale status van de “gewone man”.

Nadat ik deze definitie had doorgewerkt, was mij meteen duidelijk waarom populisme zo’n verschrikkelijk negatieve bijsmaak heeft. Lang leve onze hersenspoelende opvoeding, lang leve het instituut dat men geheel onterecht “scholing” is gaan noemen. We lopen de definitie even langs. Populisme “is een discours waar het volk centraal staat”. Wat is daar precies mis mee? Was het niet het volk dat zorgde voor het inkomen waarop de eerder genoemde minieme minderheid parasiteert? Is het raar om de mensen om wie het daadwerkelijk gaat centraal te zetten? Klaarblijkelijk wel. Iets met een omgekeerde wereld.

De volgende regel uit de definitie dan: “Ze gaan uit van de onderdrukking van de bevolking door een elite die de staat beheerst.” Tja. Moet ik daar heel veel aan toevoegen? Dat is natuurlijk de boodschap die ik hier al een kleine twee jaar uitdraag.

Maar het is schijnbaar dus niet wenselijk dat je je uitspreekt tegen die hiervoor genoemde onderdrukking door een elite. Dan ben je een populist. Voelt u de bui al een beetje hangen?

Volgende regel: “… en wil aldus naar een samenleving waar het volk de staat beheerst en de staat zo geen instrument van onderdrukking meer kan zijn”. Tjezus. Het had zo een nauw passende omschrijving van het gedachtegoed achter Anarchiel.com kunnen zijn, zoals u kunt zien. Maar dat is dus slecht. Moet je niet willen. Populisme is namelijk puur kwaad. De laatste regel dan: “Hierbij refereert ze constant aan de economische en sociale status van de ‘gewone man’”. Is ook niet goed. Moet je niet doen.

Het mag duidelijk zijn: Anarchiel.com en zeker uw gastheer zijn zo populistisch als de ziekte en aangezien “populistisch” het grote kwaad in deze beschaafde en ontwikkelde wereld blijkt te zijn (althans, zo vertellen onze betrokken hoeders ons telkens weer) betekent dat natuurlijk weer een minnetje voor dit weblog. Populistisch is namelijk slecht. Ik mag mij weer eens diep gaan schamen.

En daar heeft u hem dus: de zoveelste bevestiging van de mentale staat van onze samenleving: volledig geschift, totaal krankzinnig en diep beschamend. In onze trieste flutwereld vertellen kapot geprogrammeerde mensen elkaar graag dat het slecht is om naar de hardwerkende burger te luisteren of deze centraal te stellen. Het is tenslotte veel beter en wenselijker om de kleine elitaire inteeltclub die de touwtjes in handen heeft, het zoals altijd voor het zeggen te laten hebben. Dan krijg je tenminste wel een goed te beroven, bang te maken en makkelijk te mishandelen burgerbevolking van brave schapen en dat is verdomd goed voor je eigen portemonnee, de bankrekeningen van je elitaire vriendjes en je nog te verzekeren toekomstige topcarrière in het bedrijfsleven.

U begrijpt waarschijnlijk dat ik het woord populisme bij dezen heb verheven tot woord dat ik nog veelvuldig zal gaan gebruiken in mijn nog te vervaardigen creaties. Heerlijk. Net zoals de betekenis van het begrip “anarchie” door onze weldoeners over de eeuwen vakkundig verkracht is, heeft men het dus ook voor mekaar gekregen om andere begrippen die de macht bij de burgers leggen zonder moeite te ridiculiseren of verbasteren tot iets dat door de doorsnee burger als onwenselijk of zelfs gevaarlijk wordt gezien.
Kortom: een totaal krankzinnige en doorgeslagen wereld waarin arrogante betweters bepalen wat er precies dient te geschieden. Tuut tuut. Op naar meer populisme!

19 gedachten over “Het grote kwaad dat populisme heet”

 1. Anarchisten en libertairen zullen nooit ophouden met zich te verbazen, dat er ook nog overwegingen zijn, die zich onttrekken aan de waan van de dag.
  De eersten doen dat vanuit een welgemeende solidariteit met Henk en Igrid. De tweeden doen dat, omdat ze het beu zijn te worden lastig gevallen met Henk en Ingrid.

  Hoe zou het zijn,
  lief konijn (Anarchiel),
  als we allemaal samen aan H&I uitlegden,
  dat ze door Wilders en consorten voor de gek
  worden gehouden?
  Of is dat te veel moeite?

  – Gelijk hebben is nog niet gelijk KRIJGEN. 😆

 2. Niet alles wat op Wiki staat moet je geloven.

  Volgens Van Dale is populisme een politieke stroming die een sterke en directe band tussen leiders en volk voorstaat en die in praktijk de weg opent voor eenhoofdig, charismatisch leiderschap waarbij overheidsbureaucratie en partijorganisatie buitenspel gezet worden
  en ook wel (politiek) populaire, oppervlakkige, (enigszins) demagogische betoogtrant

  Kortom, woord zit voor mij terecht in de niet zo goede hoek. Uitleg als hierboven haal ik hier niet uit.

 3. @Huib, nee jou niet. Maar Geplaatste stuk met titel ‘Het grote kwaad etc’.
  Ben het helemaal eens met jouw reactie 😎

 4. anarchiel schreef zo ongeveer wat ik ook dacht.

  ik reageerde elders dat populisme het prob….ach wacht ik copypaste

  “ik ben het wel met **** eens. Populisme is het probleem niet.
  Populisme kan zelfs een verademing zijn.
  Populisten zelf zijn inderdaad soms (ahum meestal) nare mensen die het helemaal niet zo goed voor hebben met ons.
  Waar europa last van heeft is fascisme . En daar kunnen de Fransen over meepraten met hun Romadeportaties. Nederland en België hebben nu eenmaal een andere manier; bij ons komt het fascisme netjes door de voordeur ; bij de Fransen die feitelijk nooit democratie gekend hebben door de achterdeur.”

 5. Wat is nou het verschil tussen populisme en “zeggen wat je denkt”?
  Het eerste beperkt zich tot zeggen wat ze denken dat “het volk” denkt.
  Het tweede durft onaangename waarheden te zeggen.
  Uiteindelijk geeft het volk de voorkeur aan de laatsten.
  Als ze zich tenminste durven vertonen. :mrgreen:

 6. tsja ik worstel ook met de vraag of wilders een populist is.

  was hitler een populist?

  wat is het verschil tussen een populist en een volksmenner?

 7. ehm ja ?

  Populist
  Wanneer een politicus een populist wordt genoemd is dit doorgaans niet positief bedoeld. Van Dale omschrijft populisme als een ‘populaire, oppervlakkige, (enigszins) demagogische betoogtrant.’ Oftewel, populistische politici proberen met alle mogelijke middelen de steun van de kiezers te verwerven, zonder zich al te veel te bekommeren om de inhoudelijke kwaliteit van hun voorstellen. ‘
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/aangedragen.php

 8. Over populisme gesproken; hufter-tv is vandaag ook begonnen, met pownews op ned3. 😥 😥 😥 wat een hufterige bagger. ik dacht het voor de eerlijkheid eens uit te proberen, maar hield het nog geen twee minuten vol. Bah.

 9. Wakker Nederland TV is toch ook begonnen vandaag?

  Ik heb na old fashioned Buitenhof gisteren niks meer op TV gezien. 😎

 10. Excellentie Zwembad Schreef:

  Nederland en België hebben nu eenmaal een andere manier; bij ons komt het fascisme netjes door de voordeur

  Hier ben ik het ook helemaal mee eens. Door zelfstandig onderzoek heb ik lang geleden kunnen vaststellen dat de voedingsbodem voor fascisme en populisme al jaren geleden voor 100% in ons land aanwezig is.
  Voor mij was alleen wachten wanneer zou een Wilders figuur tevoorschijn komen.

 11. Op naar meer populisme?
  Daar ga ik even mijn best voor doen!
  Populisme is big business,het dicteert de media markt, vraag en aanbod. Daar is m.i. alles en niets mis mee, de markt bepaalt de tuut tuut prijs, maar dan wel met deze Mega Kanttekening:
  Zolang er nog betaalbare boeken, openbare bibliotheken, podium kunsten, randvoorstellingen, stukjes vrije natuur, betaalbare ”hobbies” openbare lezingen allerlei etc voor de minderheden over blijven ❗
  Ook voor de grijze kantoormuizen en verdere broodkruimels verdiende ”onderkruipsels”
  Vet 1,5 miljoen vox populi, cq huidig media fenomeen trendy, Wilders ziet daar geen heil in.
  Het is verder te hopen dat onafhankelijke journalistiek , onderzoeks programma’s nog iets op alle groot en kleine expertise gebieden, te brokkelen over houdt.
  Dat zag er toch al somber uit.
  Populisme,mediacratie en censuur dan maar.
  Om dan maar mijn ontbrekend licht op het oneindig aantal gefragmenteerde internet sites verder op te steken?
  Ik merk dat ik daarna ‘zelf weer ga defragmenteren, het blijft voor mij bij resteren. Populisme en Resterimse, in het geschemer van media fragmenten en vele isme’s zal ik verkeren 💡

 12. @nexus

  @nexus

  Ik ben een boer, niets aards is mij vreemd.

  Gewas wisseling is redelijk gebruikelijk in de landbouw om de voedingsbodem gezond te houden. Mono cultuur put de bodem uit en vergroot de kans op ziekten.

 13. Private Benjamin

  IK heb zo’n opleiding en werk, niks menselijks is mij vreemd gebleven.
  Het oorpronkelijk theater kwam van de Doriers, de boeren kluchten.
  Ik weet niet hoe de aarde en haar uitgeputte bronnen dit nu laten zien.

 14. Mijn reactie was op de bijdrage van Nexus die stelt dat de voedingsbodem voor fascisme al jaren aanwezig was.

  Dat het onkruid nu woekert is het gevolg van:
  1. Verkeerde bestrijding waardoor resistentie is ontstaan
  2. Verzwakte gewassen door te lang eenzijdig telen

  Betreffende punt 1, uitsluiting op principiële gronden getuigt van een dubbele moraal en zal het wij-zij gevoel alleen maar versterken. Daarbij als de voedingsbodem aanwezig blijft zal al gauw weer het volgende zaad ontkiemen.

  Betreffende punt 2, het is een feit dat er bezuinigd moet gaan worden om straks niet de regie aan het IMF te moeten geven. Want ik kan u zeggen als de ‘harde cijferaars’ de macht krijgen u het hier nog minder prettig zult vinden. Een gezonde economie, met gezonde staatsbegroting is nodig om iedereen straks mee te laten doen. Of schuift u het liever af op uw kinderen en kleinkinderen.

  De vraag die rest is waarop, hoeveel en wanneer we gaan bezuinigen? Met de belofte van Rutte en het plotselinge NEE van Lubbers heb ik ondertussen wel een idee gekregen.

Reacties zijn gesloten.