Thilo Sarra-Gen en Wildie Wortel vinden “bloed-en-bodem” opnieuw uit

Volgens Thilo Sarrazin zit het in de genen. Wilders’ PVV zoekt het meer in de land- en tuinbouw: Het zit’m in de wortels.

Maar beiden zijn het er roerend over eens, dat “culturele achterlijkheid” veroorzaakt wordt door de Islam en dat die erfelijk is tot in de zoveelste generatie.

De één veronderstelt, dat groepen mensen zoals Joden, door de eeuwen heen, door natuurlijke selectie, een bijzonder intelligent overlevings-gen zouden hebben ontwikkeld. (Pseudo-Darwinisme). De ander verzinkt in een duistere redenering, waar bloed-en-bodem bepalend zijn voor ‘s-mensen aard.

Mensen afkomstig uit Islamitisch beïnvloede culturen hebben kennelijk een soort domheids-gen, of een los worteltje, dat het hun onmogelijk maakt om in zo’n beschaafde en geciviliseerde maatschappij als de Duitse- of de Nederlandse- te aarden.

Voor de zekerheid vermeldde Sarrazin naast de Joden ook nog de Basken als bezitters van een specifiek gen, wat ongetwijfeld bij de ETA in San Sebastian en omgeving tot grote vreugde en opluchting heeft geleid. Maar, calmez votre joie, dat deed Sarrazin alleen maar om niet als filo- of anti-semiet te worden aangezien. Dat lukte van geen kant, in Duitsland. In Nederland zou hij er, samen met Rutte, best mee weggekomen zijn. Dat moeten we tenminste veronderstellen, als we het gedoog-akkoord tussen CDA, VVD en PVV lezen.

Sarrazin’s boek gaat helemaal niet over de Basken. Het gaat over de immigranten in Duitsland, die moslim zijn. Met behulp van een eenzijdige interpretatie van bronnen, die voor hem zijn bijeengezocht door zijn personeel bij de Bundesbank, waar hij Mitglied des Vorstandes is, probeert hij aan te tonen, dat het IQ van met name Turken veel te laag is om in het technologische top-Standort Deutschland mee te draaien.

Het IQ zou dus erfelijk zijn en op een gen berusten. De enige remedie lijkt dus een flinke portie discriminatie en “Ausgrenzung”, zoals de Joden die eeuwenlang in de Duitse gebieden (en overal elders) hebben ondergaan, zodat ook de moslims een “overlevings-gen” ontwikkelen. Intussen moeten ze wegblijven, of liefst teruggaan. In het denken van Wilders ontbreekt, voorzover na te gaan, zelfs de verre hoop van een gen-mutatie. Jij en je kinderen slepen die “wortels” eeuwig met je mee en in artikel 1 van de grondwet wordt je tweede-rangs-burger-status vastgelegd.

Sarrazin, wiens Hugenootse voorouders  ooit voor de dragonders van Lodewijk XIV uit protestants Zuid-Frankrijk naar Pruisen vluchtten, wil zeggen waar het op staat met die tsunami van Turken, die om de haverklap weer en hoofddoek-dragend meisje op de wereld zetten. Dat zien we vaker. De vorige generatie immigranten is erg streng voor wie na hen komt (Hirsi Ali, Afshin Ellian en vele anderen).

Intussen had Wilders in het buurland Nederland al zijn eigen variant van de Erfzonde der Islamieten verwerkt in het zogenaamde PVV-verkiezingsprogram van 2010. We lezen daar onderaan op bladzijde 11, dat in Artikel 1 van onze Grondwet, waarin de gelijkheid van de Nederlandse ingezetenen voor de Wet wordt verwoord, een aanvulling zou moeten worden opgenomen, die bepaalt dat Nederland voor eeuwig deel uitmaakt van een “joods-christelijk-humanistische cultuur”, waar moslims niet bij zouden horen.

Want wie wortels, ik herhaal: WORTELS, heeft in een land met een “islamitische cultuur”, is belast met een soort onuitwisbare erfzonde. Die moet in de gaten worden gehouden en telkens weer aantonen dat hij of zij ècht wel Michiel de Ruyter aanvaardt als Bestevaer. Een extreme interpretatie van het begrip “Leitkultur”, maar je moet zeggen wat je denkt, nietwaar?

Het trof mij, dat Wilders en Sarrazin zulke kruidenvrouwtjes-oplossingen hebben bedacht voor hun probleem. Want wat is hun probleem? Rassendiscriminatie is sinds 1945 verboden. Toch moesten ze ergens iets vinden, dat een permanente discriminatie rechtvaardigt.

Oplossing 1: “Noem het “cultuur” in plaats van ras”. Uitgevonden door Pim Fortuyn, lang voor zijn dood in 2002.
Oplossing 2: Ontzeg de Islam de status van religie. Religie mag je immers niet aanvallen.
Oplossing 3: Zoek iets aannemelijks om te betogen, dat al wie uit moslim-land komt, zelfs al is hij Christen, op zijn minst een dhimmi is.

Thilo SarraGen vindt het in de Genen. Wildie Wortel houdt het op een wortel-theorema. Het zijn alle twee racisten. Met een theorie die niets anders is dan “bloed-en-bodem”. “Bloed is vervangen door “gen”, respectievelijk “wortel”. De “bodem” is de “cultuur” van het land van herkomst (van de ouders of grootouders).

Wanneer wordt Wilders in Nederland nu eens eindelijk ter verantwoording geroepen voor z’n wortel-redenering, zoals met Sarrazin in Duitsland gebeurt voor z’n gen-theorie?

14 gedachten over “Thilo Sarra-Gen en Wildie Wortel vinden “bloed-en-bodem” opnieuw uit”

 1. Huib, ik persoonlijk denk niet dat Sarrazin het verhaal met dat “Joodse gen” antisemitisch bedoelde – hij wilde eerder het tegendeel zeggen, dat Joden suprieur zijn of zo en die Moslems dus niet.. Hoe dan ook, een van zijn zogenaamde bronnen schrijft vandag op de website van de Süddeutsche Zeitung dat het hoe dan ook onzinnig is. Die man heet Harry Ostrer. Er zijn gewoon 20 verschillende groepen Joden die zeker geen gemeenschappelijke genetische basis hebben. En Moslim-goepen zijn er nog veel meer, van Senegal tot Indonesië enz.

  Overigens staat er vandaag op de website van Süddeutsche Zeitung een satirisch stuk van Leon de Winter, die aan Sarrazin het geheim van de Joodse intelligentie wil verkopen – voor een ton… 😉
  Link: http://www.sueddeutsche.de/wissen/sarrazin-und-die-genetik-bemerkenswert-einfaeltig-1.997353

  Sarrazin weet inmiddels heel goed, dat het verhaal met die Joodse genen idee oliedom was, maar het is nu eenmal in de wereld en kan niet meer ingetrokken worden.
  Wilders en Sarrazin hebben op een punt dezelfde mening: immigratie kost te veel en levert niets op en Wilders voegt dan nog het verhaal van “Islam is geen religie, het is een ideologie” toe.’ Hierin zou Sarazzin weer niet mee gaan, denk ik, hij is ook in zijn actieve politieke leven sowieso nooit echt als ideoloog opgetreden. Meer als een arrogante cynische bestuurder, die alles beter weet en zich ook nog graag grappig vindt.

  Nu wordt het spannend om te zien, of de Bondspresident hem nu gaat ontslaan – Helaas heeft de nieuwe president Christian Wulff al een procedure-fout gemaakt: namelijk te vroeg commentaar op een mogelijke ontslag van Sarrazin gegeven. Die wil niet vrijwillig gaan en dan komt misschien nog een proces, waarbij het staatshoofd beschadigd wordt. Beter gezegd: Al is. Want zo te zien weet hij nu niet, wat hij moet doen.

  (Update: 9:45 pm Op verzoek van Falk het Nederlands van zijn gewaardeerde reactie nog wat Nederlandser gemaakt. – HUIB)

 2. Grappig op het genetisch vlak is het feit dat de Riffies heel veel Joods bloed hebben , de Joden uit Spanje en Portugal zijn voor het grootste deel namelijk naar Noord Marokko getrokken .. Dus die K-Metjes barsten van de Joodsche genen …

 3. Ik geloof totaal niet in het genonderzoek om bepaalde ‘volkseigen’ elementen aan te tonen. Iedereen is genetisch familie van iedereen. Als je je controlegroepen een beetje leip kiest, kun je alles wat je wilt aantonen. De laatste jaren verschijnen er aan de lopende band genetische studies naar ‘joodse genen’, waaruit iedere keer blijkt dat het allemaal een kwestie is wat je nu precies wilt weten. Als je wilt laten zien dat joden geen verwantschap hebben met andere volkeren, doe je het ene, en als je juist het tegenovergestelde wilt laten zien, doe je het andere.

  Wat heeft dit met de kwestie Wilders te maken?
  Nederland is dol op de registratie naar geboorteland van je ouders. Dit is ooit met de beste bedoelingen ingevoerd, en is nu langzamerhand een monster geworden dat iedereen uit een bepaald land voorbestemt tot een bepaald ontwikkelingsniveau.
  Iedereen uit Zuid-Amerika, Azie en Afrika is niet-westers, en dat betekent achterlijk, dom, moreel onderontwikkeld en volledig in de greep van een schaamte-cultuur. Vier miljard mensen, of meer, voor wie dit allemaal geldt, en die met zijn vier miljard ook geen individuele persoonlijkheden hebben ontwikkeld zoals wij in het westen – wetenschappelijke theorie over de collectieve persoonlijkheid van de oosterling die je nog steeds terugvindt.
  Het is om van te 😥 maar helaas heeft de discussie hierover totaal geen prioriteit.

 4. Ik vind het zowiezo enge beweringen. Je moet mensen beoordelen op wie ze zijn en hoe ze zich gedragen.

  En ben het helemaal eens met de vette tekst onder Huib zijn stuk! 😎

 5. Wanneer wordt Wilders in Nederland nu eens eindelijk ter verantwoording geroepen voor z’n wortel-redenering

  Mij verbijstert het trouwens sowieso dat zelfs zich progressief noemend journaille het ethisch aantoonbaar fout gebleken heerschap Wilders geen kritische vragen durft stellen!
  Het lijkt alsof het figuur W. achter de schermen wordt beschermd door een gemelijke inteelt van sinistere belanghebbenden met een lange arm. 👿

 6. @Daphne
  Wat dacht je van reisbureaus die “ontmoetingen met Berbers” beloven.
  In Amsterdam hoef je daarvoor maar op tramlijn 7 of 14 te stappen.
  Ik herinner mij ook dat De Volkskrant het beeld van iets ongelooflijks wilde oproepen met de kreet “alsof er een indiaan in de Amsterdamse metro stapt”. De Amsterdamse metro vervoert dagelijks indiaanse passagiers. Waar hebben die lui het over?
  “Het exotische ” moet DAAR zijn, niet HIER graag.

 7. @Huib
  Volgens zijn eigen normen kan het toch niks wezen met Geert zelf, met zijn moeder uit Soekaboemi!

 8. Geert is een “wortel ontkenner”, die moet nodig in therapie. therapie? Pieter Baan Centrum.

  of gewoon uitzetten naar een land dat hem graag heeft. Jemen bijvoorbeeld. 😆

 9. Huib ❗ daar is ie al eens “ingestort” 👿

  dat wens je de man toch niet toe? hoewel? eens komt het zover. zeker weten 😎

 10. Het is natuurlijk erg gemakkelijk om alle zaken die iemand publiek uit in een andere context te plaatsen of anderszins voor je eigen propaganda doeleinden te maskeren.
  Daarom zijn alle ”argumenten” tegen de ”opmerkingen” van de heer Wilders in deze context ook zo ontzettend laf en vals.
  Nergens wordt met cijfers aangetoond dat 2e /3e generatie Noordafrikaanse/ Arabische moslims (waar het in het gevalletje cultuur/religie/ideologie TOCH DUIDELIJK OM GAAT)
  net zo succesvol zijn als aziatische/afrikaanse immigranten.
  Misdaadcijfers en religieuze idioten die agressieve reacties uitvoeren en beloven zijn voor mij een duidelijke indicatie.
  Maar je moet wel bovengemiddeld slim zijn om nog iets zinnigs te zeggen over politiek tegenwoordig, voor je het weet begeef je jezelf op het hellend vlak van apologetische dhimmitude.

 11. Veel mensen zullen Sarrazin helaas wel geloven. De arbeidersklasse van Nederland en Duitsland is gevoelig voor dit soort rechtse propaganda. Sinds de jaren 90 maakt het neoliberalisme het leven steeds zwaarder. Men ziet hoe de politiek, ineffectief wordt en zich steeds minder met de mensen bemoeit.

  Arbeiders zijn het zat, maar zien geen alternatief op de neoliberale ellende. In hun woede en wanhoop, laten ze zich misleiden door rechtse types zoals Wilders en Sarrazin. Ze laten zich wijs maken dat het vooral de schuld van links is. Want is links is tolerant, links houdt van buitenlanders, links is lief voor de Islam, links is tegen ”ons” volk 😕 . Dat is hoe veel PVV mensen denken. Ze voelen zich in de steek gelaten door de politiek. Gelijk hebben ze ook, want alle politieke partijen ( Van PVV tot aan GroenLinks ) steunen het neoliberalisme en de vrije markt dictatuur.

  De afwezigheid van een arbeiderspartij ( SP en DIE LINKE zijn veel te gematigd ) die duidelijk anti-kapitalistisch is, maakt het voor rechtse types makkelijk om de arbeidersklasse voor zich te winnen.

 12. Janmaat heeft indertijd voorgesteld om migranten pas na drie generaties het Nederlands staatsburgerschap toe te staan. Janmaat was in dat opzicht aardiger dan Wilders want die wil dat een ieder die geen afstand van diens nationaliteit kan doen helemaal geen Nederlander meer kan worden; ook diens kinderen en kleinkinderen niet.

  IQ berust niet alleen maar op genen. Het wordt ook mede bepaald door goede voeding, goede opvoeding en goed onderwijs. Bovendien krijg je een scheef beeld als je mensen IQ-testen laat afnemen in een taal die ze niet volledig machtig zijn.

Reacties zijn gesloten.