Vluchtelingenwerk: zorgen om uitvoering kinderpardon

Nadat onder verantwoordelijkheid van Fred Teeven de Russische asielzoeker Dolmatov dermate tot wanhoop gedreven was door het incompetente en gevoelloze handelen van de verantwoordeliijken dat deze zelfmoord pleegde, was Fred Teeven na enorm veel gewurm en gemier in het debat dat erop volgde dan wel bereid een wat humaner asielbeleid te gaan voeren. Hij eiste daarbij nog wel onvoorwaardelijke loyaliteit van álle coalitiekamerleden, er mocht niet ook maar één de motie van wantrouwen tegen hem steunen. De motie van vertrouwen die de PvdD vervolgens indiende – briljante actie naar mijn mening – om dan eens te zien of met name alle PvdA-leden ruimhartig de staatssecretaris zouden steunen werd om onbegrijpelijke redenen door de gehele Kamer weggehoond.

Is er inmiddels al iets terecht gekomen van dat humanere asielbeleid? Nou, als de diverse vluchtelingenverhalen die hier sindsdien voorbij zijn gekomen daar een voorbeeld van moeten zijn durf ik niet te denken aan hoe het er daarvóór aan toe is gegaan. Laten we er maar gewoon vanuit gaan dat er ergens onder in een lade van het bureau van Teeven een Post-It zit geplakt met daarop een haastige krabbel die ‘humaner’ lijkt te zeggen.

U hoeft mij trouwens niet te geloven, ook Vluchtelingenwerk maakt zich zorgen, en spreekt zich specifiek uit over de inmiddels al enigszins bekende zaak van de Angolese jongen Wime:

Eind vorig jaar verzocht VluchtelingenWerk met vijf vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties in een brandbrief staatssecretaris Teeven om een aantal vergeten groepen kinderen ook onder het kinderpardon te laten vallen. Zoals gewortelde kinderen zonder asielverleden en jongeren die hier langer zijn dan vijf jaar, maar nu volgens de regels van het kinderpardon te oud zijn. Staatssecretaris Teeven zegde eerder toe het kinderpardon ‘loyaal’ uit te willen voeren. Uit de zaak van Wime blijkt het tegendeel. (Vluchtelingenwerk)

Binnenkort komt de staatssecretaris met een brief. Een ontslagbrief is de enige brief die ik nog wil zien van deze incompetente en/of onbetrouwbare crypto-PVV’er.