PvdA denker wil Het Volk begrijpen

Nederland geldt in de ons omringende landen al langer als grimmig laboratorium van dat ongenoegen. Is Nederland een op zichzelf staand geval van hysterische gekte of is het Europa’s voorland? De Nederlandse politiek is voor buitenlanders een speeltuin van politieke noviteiten. Links-populistische partijen, rechts-populistische partijen in alle maten, een dierenpartij, clientèlepartijen voor academici. Ons politieke systeem kent districtenstelsel noch kiesdrempel, waardoor de voorkeuren en bewegingen van het electoraat een-op-een geregistreerd en gerepresenteerd worden.

Aldus René Cuperus, medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, denktank van de PvdA in de NRC. (meer)

Dat heeft hij goed gezien. En verderop in zijn stuk:

Het bestrijden van hedendaags populisme kan niet aan ambtenaren worden uitbesteed, maar is de kernopdracht van politici in turbulente tijden.

Precies! Aan de slag dus. Dames en heren politici.