Een lucubratieve boutade over Rechts en Links

Er is in de formatie van 2010 een spraakgebruik opgedoken dat geheel voorbijgaat aan de Nederlandse traditie. De coalitie VVD-CDA met steun van PVV (en SGP?) wordt “rechts” genoemd. Met een regeerakkoord waarbij rechts zijn vingers kan aflikken (heb het altijd een viezige beeldspraak gevonden en in dit verband klinkt het al heel smerig).

In de Nederlandse parlementaire traditie was rechts de plaats waar de confessionele partijen zaten, links de seculiere partijen. De “rechtse” partijen waren dus de christelijke, in de huidige verhoudingen CDA, CU en SGP, net goed voor 28 zetels. GroenLinks heeft partijen van christelijke strekking of herkomst opgeslokt, maar dat moet je weten want je ziet of hoort het er niet aan af (Evangelische Volkspartij, Politieke Partij Radikalen; en de eerste lijsttrekker van de Pacifistisch Socialistische Partij was een dominee). Vanuit de traditie gezien zou GroenLinks rechts kunnen zitten en heten. Nu zijn voor die kwalificatie andere argumenten…

De VVD was “links”. Ja echt. Als niet-confessionele partij zat de VVD met de PvdA aan de linkerzijde van de Kamer. In die dagen was de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in eigen gedachten misschien een volkspartij, maar het couponnetjesknippen (of dit uitbesteden aan de commissionair) was de maatgevende bezigheid van de echte lebraal. En ’s avonds viel het Algemeen Handelsblad in de bus in Amsterdam, de Nieuwe Rotterdamsche Courant in Rotterdam en Het Vaderland in Den Haag. Dat waren nette couranten met uitgebreide beurspagina en avonturen van een heer van stand als u begrijpt wie ik bedoel. Liberaal had in bepaald verband nog de betekenis die het in de Verenigde Staten in zo ruime mate heeft: vrijzinnig op velerlei gebied. Men kon misschien hoofdschuddend over nozems en provo’s praten maar ook bijvoorbeeld gelijkberechtiging van den homosexuelen medemensch bepleiten. Daar hielden de confessionelen niet van.

Het was Hans Wiegel die er een Telegraafpartij van gemaakt heeft. De genoemde dagbladen zijn weggefuseerd. De effectenbeurs is ordinair geworden. De homosexueel werd een reldellige zangerd die verzot was op het songfestival. Vrijzinnig ongelovig of vrijzinnig gelovig zijn beide in onbruik geraakt. Rechts en links werden een kwestie van progressief of conservatief. Het was progressief om de maximumsnelheid op snelwegen te beperken. Het was conservatief om deze te verhogen. Het is maar dat u het begrijpt. Ook de verdere asfaltering van Nederland is conservatief. Maar buiten deze indeling wordt het “tegenhouden van hervorming” van sociale voorzieningen al een tijdje conservatief genoemd. Rechts dus? Het is niet alleen progressief om de Marktkrachten de vrije loop te laten, bevorderd uiteraard door de veelgesmade overheid, er is zelfs geen alternatief. Thatcher en Reagan zijn de Nederlandse partijen hierin voorgegaan. Maar het ideologisch bederf had al voor die twee ingezet.

En plotseling was de rechtse partij bij uitstek, de erfgenaam van de drie grootste confessionele partijen, het CDA, een “middenpartij”.
Tot 2010 dan. Nu is zij terug bij rechts. Samen met de VVD en de Stichting Lijst Wilders of hoe die partij die geen partij is ook mag heten officieel. Vingerlikrechts. De effectenbeurs is ingestort maar we doen net of het geen crisis is en tevens dat deze moet worden verhaald op de pensioengerechtigden, zieken, zwakken en misselijken. De homosexueel is een propagandistisch paradepaardje geworden in de strijd tegen “islam”. Die confessionelen houden namelijk nog steeds niet genoeg van den homosexueel. (Het CDA zwijgt zedig. Bij CU en SGP kijkt men even beschaamd de andere kant op). Weet u wat het is met die islamieten? Ze zijn zo confessioneel. Zo eh – rechts. Daar houden ze bij rechts niet van, dus.

Is de zaak er overzichtelijker op geworden? Of onoverzichtelijker? Tot en met de SP en de Partij voor de Dieren die, om verschillende redenen, beter zouden moeten weten, is er geen partij in het Nederlandse parlement te vinden die de kletspraatjes over de Vrije Markt die Vooruitgeholpen Dient te Worden Door De Overheid als de kolder die ze zijn afwijst.

Komt u er uit? Wordt zonder twijfel vervolgd.

26 gedachten over “Een lucubratieve boutade over Rechts en Links”

 1. Dat Wiegel de VVD naar rechts geeft getrokken is wel duidelijk, maar ik kan me niet herinneren dat de VVD ooit links was, met voormannen als Molly Geertsema en Toxopeus. Liberaal en conservatief, zou ik ze karakteriseren. Het was in ieder geval altijd een partij met een zeer hoog corpsballengehalte. De meest rechtse kiezers van de VVD werden in de jaren zestig gekaapt door de boerenpartij. Toen die door interne ruzies uit elkaar viel zag Wiegel zijn kans.

 2. Nolly, dank voor dit uitermate onderhoudende en inhoudelijke stuk! En hoe kom je weer aan die foto! 😮

 3. Mr. Ooijer, het waren juist Toxopeüs en Geertsema die het “linkse” van de VVD steevast beklemtoonden. En daar werd uiteraard de onconfessionaliteit mee bedoeld.

 4. @13. Dan ga je toch naar een van de vele Rechtse rel-sites. Niemand verplicht je hier te komen! Waarom ben jij trouwens altijd zo’n meeloper? Vroeger liep je achter de hordes Krakerts aan en nu achter bruine hordes van Geert Wilders. Beetje een draaikont?

 5. @8: ik ben oud genoeg om mij te herinneren dat ik Molly Geertsema een uiterst rechtse bal vond, uitermate bekakt pratende regent, dat hij midden jaren 60 nog elk jaar op Minerva werd gesignaleerd (de sociëteit van het Leidse studentencorps) in de groentijd, alleen ik geef je wel gelijk dat die confessionele partijen in die tijd nog rechtser waren dan de VVD.

  Het verhaal van de start van de VVD staat in het laatste nummer van het Historisch Nieuwsblad. De VVD is in 1948 gefuseerd vanuit twee partijen. De eerste was conservatief liberaal, eigenlijk behoorlijk reactionair was, en (houd je vast) een tijdje “Partij van de Vrijheid” heette (met latere NAVO secr. generaal Stikker aan de leiding). De tweede, de Vrijzinnig democraten, olv Oud, was korte tijd aangesloten geweest bij de PvdA, maar die was ze toch te socialistisch. De VVD is dus opgericht als een brede liberale volksbeweging die links en rechts moest verenigen, los van godsdienst en los van andere ideologie. Oud leidde de VVD tot 1963 en drukte zijn stempel op de politieke richting, maar daarna werd de VVD snel veel rechtser.

 6. @16
  Geertsema was zo rechts als de pest in de internationale zin van het woord, alleen was hij wel uitermate homovriendelijk. De Vrijzinnig-Democraten zijn als partij in de PvdA opgegaan (Roethof was van die richting), maar Oud en zijn medestanders stapten er weer uit.
  Het politieke spectrum in Nederland is als geheel zo naar rechts opgeschoven dat de VDB als losse partij links zou staan van de huidige PvdA. Deze partij is de motor geweest achter de “nationalisatie” van veel nutsbedrijven en andere “natuurlijke monopolies”, die door Paars aan “de markt” verslingerd zijn. Meer hierover een andere keer..

 7. @18 : dat de PvdA ook flink opgeschoven is – daar zijn we het wel over eens. “Alleen was hij wel uitermate homovriendelijk” — herinner ik me niets van maar lijkt me ook niet een verdienste.

 8. @19 mooi citaat
  @20
  Het COC heeft schandalig lang moeten wachten op goedkeuring van zijn statuten. Geertsema heeft dat eindelijk geregeld. En zo kwam hij in de …enfin, de jaarboeken van de homovriendelijke geschiedschrijving.

 9. @16

  U geeft inderdaad huiveringwekkende informatie.
  Ik zou me er graag verder in verdiepen, zoals hoe is het vredesnaam mogelijk dat een VVD zich verenigt met een PVV maar voor mij was het al een beetje duidelijk: .
  Een dicatorale markt verenigt zich met een volksmenner.
  Terwijl de ondergang van VS economie voorhanden is, het werken met China en India, investeren in duurzame kennis economie nog net voorhanden, werkgelegenheid vooral in de provincien, water expertise, neerlands credo en export zou kunnen zijn..
  Kortom , de spruitjes (geen GL stemmer) en discriminatie moslim lucht over ons stukje Noordzee, is qua ingekeerdheid hoe dan ook qua VVD dommigheid alleen al niet te harden!

 10. Katja Schreef:

  Terwijl de ondergang van VS economie voorhanden is, het werken met China en India, investeren in duurzame kennis economie nog net voorhanden, werkgelegenheid vooral in de provincien, water expertise, neerlands credo en export zou kunnen zijn..

  Waar de geschiedenis van een volk voor heden word aangezien .. Afgezien van een haventje hier en daar en een elite projectje voor rijke stinkerts stelt die Nederlandse infrastructurele ervaring niet zoveel meer voor .. sinds de maaslandkering ( die in verhouding tot de projecten bij Londen en Venetié weinig voorsteld ) is er in Nederland op waterbeheersinggebied weinig gebeurd ”
  Het enige geplande grote project voor na de oorlog , de markerwaard , werd afgeblazen toen de elite in Naarden doorkreeg dat hun zeilwater eraan zou gaan …. ( waardoor Noordholland nog steeds met overlast van Schiphol zit , Almere niet de ontsluiting naar het westen heeft waarop het oorspronkelijk ontworpen is en al het verkeer naar Noordholland nog steeds via Amsterdam moet .. )

  En de niet waterprojecten ???? Betuwelijn en HSL zijn nou niet bepaald succesverhalen en in de windmolenbouw lopen we ondertussen achter bij de rest van Europa …

 11. @25: SGP is niet homovriendelijk. Het zal afhangen van de concessies die het kabinet Bruin I aan de SGP in ruil voor gedoogsteun gaat doen. Ambtenaren met gewetensbezwaren, homosexuele leraren op een Chr. school. Het zijn allemaal issues die nu terug gaan komen. In dier voege is de SGP gedoogsteun natuurlijk een heikel punt.

Reacties zijn gesloten.