Een redelijk voorstel

Natuurlijk is de economie de grote heilige godheid van postreligieus Nederland, een kinderen, bejaarden en gehandicapten etende moloch welke koste wat het kost gediend dient te worden. Een beest waaraan we alles dienen te offeren wat ons mens maakt, 666 keer belangrijker dan verouderde begrippen als  “medemenselijkheid”, “solidariteit”, “zorgzaamheid “, “biodiversiteit” enz. enz.

Maar Mannenbroeders en Vrouwenzusters, wij dienen deze godheid niet naar behoren. Een van de “Grove Fouten van Heidense Aanhanging  van Verouderde Denkwijzen” uit zich in de oneconomische  verdeling van de zogenaamde “feestdagen” over het jaar.  Tussen  Pasen en Pinksteren verstrijken nog 50 dagen maar tussen “Sint  Nicolaas “ en “Kerst” vind men nog geen 3 hele weken.
Dat moet beter kunnen.
Vandaar mijn redelijk voorstel…

Vier “Feest-units” met een gelijke spreiding van 3 maanden .

De eerste: “plofkip  en meubeldagen“  op 15 en 16 maart .

bushmeatbabyDe massa kan natuurlijk niet van het kip en ei feest beroofd worden, maar al dat gemekker over lijden en kruizen dat is zóóó eetlust beperkend. Daarom is de eerste dag van dit feestdagenblok een “dag eten zonder schuld”: alles mag , plofkip, legbatterijei, ganzenleverpastei, bedreigd dier in welke vorm dan ook, van gestoofde witte neushoornfoetussen tot blauwe-vinvisballen in het zuur. Op de tweede dag kan het extra aangekomen gewicht lekker worden weggelopen tijdens een bedevaart naar het heiligdom van de nieuwe tijd: de meubelboulevard.

De tweede: Barbecuedag, een eendaags feest op 15 juni.

Bewust kiezen wij ervoor om dit feest tot één dag te beperken, want de ervaringen met Kerst en Pasen hebben ons geleerd dat de tweede dag van een op vreten gebaseerd feest toch meestal een “kliekjesdag” is. Om dit te voorkomen moet het volk goed ingeprent worden dat KLIEKJES ETEN, ZONDIG ETEN is en dient het feest afgesloten te worden met het gezamenlijk alle  resten in een vuilniszak te gooien en onder het gezamenlijk zingen van liederen als “Vuilnisman, wij leven goed, wij weten dat het bij het afval moet“ met het hele gezin naar de plaatselijke afvalverzamelplaats te brengen waar wij de buren “goede vertering“ wensen. Er is bewust gekozen deze dag niet te voorzien van een tweede dag ter bedevaart naar meubelboulevard, dat zou namelijk contraproductief zijn ten aanzien van de uitgaven aan vakanties.sunset-ideas-for-building-barbecues

De derde: “Wintermode en meubeldagen“ op 15 en 16 september.

Het is natuurlijk binnen het oude systeem een godgeklaagde zonde dat er tussen Pasen en St. Nicolaas geen gelegenheid was om binnen de zo gezellige structuur van een feestdag geld uit te geven aan dingen die onze economie ten dienste zijn. Voeg daar nog aan toe dat de twee meubelboulevarddagen, tweede paasdag en tweede pinksterdag, onhandig dicht bij elkaar liggen. Nu is het natuurlijk lastig dat men net de grote uitgaven voor de vakanties heeft gehad. Daarom is dit een speciale gelegenheid voor de banken om leningen uit te geven met een genereuze rente van slechts 3 procent boven de inflatie. Natuurlijk kunnen de bedrijven hier op inspelen door ter plaatse afsluitbare leningen te bieden..

De Vierde: Leidcultuurdagen op 15 en 16 december.

Natuurlijk moet onze prachtige cultuur ook gevierd worden en we willen de herinnering aan onze iconen levend houden. Op de eerste Leidcultuurdag kopen we symbolisch een zwart(geschminkte) slaaf voor 30 zilverlingen, uitkeringstrekkers en nog mobiele gehandicapten en andere profiteurs zullen van rijkswege verplicht worden zich hiervoor beschikbaar te stellen. Die avond eten wij allemaal, bediend door onze gekochte slaaf en gekleed in kleding van de gouden eeuw, traditionele gerechten die allemaal producten van het door ons zo gewaardeerde varken dienen te bevatten.

Na de volgende ochtend uitgeslapen te hebben komen wij samen op een van de lokale pleinen voor “de passie van de Piet“ waarbij de “vrije” bewoners van de wijk of het dorp een van de “slaven“ uitkiezen en deze kruisigen. Wanneer deze persoon aan het kruis hangt wordt deze onder het zingen van het Piet-Lied met geverfde eieren bekogeld.passion of the pete

Piet, Piet, je lot scheelt mij geen biet

Je komt van ver en je hoort hier niet

Piet, Piet, jij stuk verdriet

Je bent zo zwart en dat mot ik niet

Piet, Piet, ik gooi een ei

Wie anders is hoort er niet bij

Piet, Piet, we maken ons land rein

Wie anders vindt mag hier niet zijn

Zoals u ziet, dagen die onze economie stimuleren, dagen die onze cultuur en haar leidendheid vieren, netjes ondergebracht in vier goed over het jaar verdeelde units Een blijvende erfenis waar het invoerend kabinet trots op zou kunnen zijn!!!

4 gedachten over “Een redelijk voorstel”

 1. Nee dan de Romeinen,. die hadden dat beter in de gaten :

  5 januari – Vica Pota
  11 en 15 januari — Carmentalia
  24 tot 26 januari — Sementivae
  13 tot 21 februari — Parentalia
  15 februari — Lupercalia
  17 februari — Quirinalia
  1 maart —
  Nieuwjaarsdag
  Matronalia
  Feriae Marti
  Ontsteking van het Heilige Vuur
  14 maart — Equirris
  15 maart — Anna Perenna
  16 en 17 maart — Argei
  16 en 17 maart — Bacchanalia
  17 maart — Agonium Martiale
  19 tot 23 maart — Quinquatria
  30 maart — Salis
  1 april — Veneralis
  4 tot 10 april — Megalensia
  12 tot 19 april — Cerealia
  15 april — Fordicis
  15 april — Parilis
  15 april — Robigalis
  28 april tot 3 mei — Floralia
  1 mei — Het festival van Bona Dea
  9 mei — Lemuralis
  14 mei — Argei
  15 mei — Mercuralis
  juni tot 15 juni — Vestalia
  13 juni — Quinquatrus minusculae
  20 juni — Summanalis
  5 juli — Poplifugis
  6 tot 13 juli — Ludi Apollinares
  23 juli — Neptunalis
  25 juli – Furinalia
  13 augustus — Vertumnalias
  18 augustus — Vinalia Rustica
  21 augustus — Consualia
  23 augustus — Vulcanalia
  25 augustus — Opiconsivia
  27 augustus — Volturnalis
  13 oktober — Fontalis
  19 oktober — Armilustrium
  15 november — Feronalis
  4 december — Het festival van Bona Dea
  5 december — Faunalis
  9 december — Opalis
  17 tot 23 december — Saturnalia
  23 december — Larentalis
  25 december — Dies Natalis Solis Invicti

  En dan zijn nog niet meegerekend:

  De spelen
  De brooduitdelingen en olie uitdelingen aan het Plebs

  En andere ad Hoc feesten zoals triomftochten en wat er maar ook verzonnen kon worden.

  Het Christendom heeft veel daarvan verpest.

  Het Neo-Liberalisme verpest echter nog vele malen meer.

 2. redacteuren , ik vond een foutje , december en september staan bij 4 en 3 verwisseld , kunt u dit aanpassen ???

Reacties zijn gesloten.