PvdA klaar voor fusie met VVD na plannen Klijnsma

Gemeenten worden verplicht bijstandstrekkers naar een tegenprestatie te vragen, en de bijstandsuitkeringen van mensen die in een of ander samenwoningsverband wonen – dus ook in geval van niet getrouwden of partners – mogen ook gekort worden. Dit heet de kostendelersnorm en behalve in de bijstand gaat deze ook gelden in de AOW, Anw, IOAW, IOAZ en Toeslagenwet.

KlijnsmaGrijnsHet is typisch zo’n geniepig VVD-plan waarmee Henk Kamp op de proppen zou komen –  sterker nog, met  iets dergelijks kwam hij als minister van Sociale Zaken ook inderdaad op de proppen, in het vorig kabinet – maar het betreft hier Jetta Klijnsma die ermee aan komt zetten. U weet wel, die met die permanent sociaal-democratische grijns op haar gezicht.

Dus niet alleen dient u als bijstandsgerechtigde werk tegen een hongerloon  te verrichten dat normaal betaald zou moeten worden, maar ook als u door het wat efficiënter inrichten van uw leven, bijvoorbeeld door het delen van bepaalde kosten met anderen, toch nog wat geld overhoudt dient u dat direct weer bij Klijnsma in te leveren. U heeft geen betaald werk, u bent een nietswaardige worm, dus Klijnsma zal u wel eens even vertellen hoe u uw leven dient in te delen. Het wachten is op verplichte drugstesten voor uitkeringstrekkers, zoals ze die in sommige staten in de VS al hebben. Als je een uitkering hebt dien je je bek te houden en te doen wat je gezegd wordt.

Ik ben het wat dat betreft trouwens ook altijd al oneens geweest met belastingheffingen die afhankelijk zijn van je samenlevingsvorm. Dat is iets waar de overheid zich niet mee dient te bemoeien. Op die manier kun je elk gedrag dat een financieel voordeel oplevert wel gaan belasten. Carpoolbelasting, is dat een idee? Internetaansluitingdelingsbelasting, voor als u de verbinding met uw buren deelt. En ook dat doorgeven van de Libelle door de hele straat is een voordeel dat nog afgeroomd kan worden. U moet niet denken dat u zomaar geld kunt gaan zitten besparen zonder dat u de overheid daarover inlicht.

Ik kan mij werkelijk niet voorstellen wie er bij zijn volle verstand nog op de PvdA zou stemmen. Vóór de verkiezingen leek Diederik Samsom bijna linkser dan Emile Roemer, maar vlak erna begon hij juichend de onderhandelingen met de VVD, en nu beginnen hun eigen staatssecretarissen wetsvoorstellen te doen waarmee ze de PVV rechts inhalen. Ik stel voor dat Samsom een afspraak met de VVD maakt voor onderhandelingen over een fusie.

17 gedachten over “PvdA klaar voor fusie met VVD na plannen Klijnsma”

 1. Ben je net over de schrik heen van de huishoudtoets die Kampf 2 jaar terug wou invoeren, komt dit harteloze gedrocht weer met een geniepig plannetje. Bij aanvraag van een uitkering kunnen ze beter ook maar meteen een zelfmoordpil aan gaan bieden.

 2. Hoe is het mogelijk dat Klijnsma op de lijn van de vvd zit. Dit is niet des PvdA. Buiten alle proporties. Hier moeten de betrokkenen toch tegen in opstand komen. Is dit geen interessant aandachtspunt voor onze nieuwe `socialistische` beweging de pvv

 3. “Vóór de verkiezingen leek Diederik Samsom bijna linkser dan Emile Roemer, maar vlak erna begon hij juichend de onderhandelingen met de VVD, en nu beginnen hun eigen staatssecretarissen wetsvoorstellen te doen waarmee ze de PVV rechts inhalen.”

  Op naar nul zetels, dus. Geweldige strategie houdt de PvdA erop na. Op zowel de korte alsook lange termijn.

  _

  @2,
  die foto is op een geheel niet grappige wijze bewerkt. Niveau dom-rechts. Die willen ook nogal vaak de nadruk op het uiterlijk van iemand leggen.

 4. Als je als mantelzorger en uitkeringstrekker voor je gepensioneerde, hulpbehoevende ouders zorgt en samen in een huis woont, dan mag je inleveren.

 5. Onderhandelen? Die twee clubs vallen naadloos over elkaar heen! Waarin verschillen ze dan nog dat er onderhandeld zou moeten worden over een fusie?

 6. @3 Nationaal Sociaal Democraten 😥 geen grotere verraders dan de PvdA , partij van bilderbergers en het slopen van wat echt links is , al vanaf Drees

 7. [ PvdA-partijvoorzitter Spekman is kritisch over de invulling die het kabinet aan het begrip participatiesamenleving geeft. In het NCRV-programma Altijd Wat zegt Spekman vanavond dat hij de definitie die premier Rutte aan het begrip heeft gegeven “onzinnig” vindt.]

  http://nos.nl/artikel/574286-kritiek-pvdavoorzitter-op-rutte.html

  Nou dan weet je wat jullie te doen staat hè? Rare lui in die PvdA. Niemand verplicht jullie om dit smerige rechtse beleid uit te voeren. Nee, jullie doen EN willen het zelf.
  Dat hebben al die lui. Rechts beleid uitvoeren, en dan net doen alsof ze er niets mee te maken hebben.

  Een beetje normaal mens stemt toch niet op zo’n stelletje idioten. Weg met de PvdA. Op naar de 2 zetels.

 8. De volgende ‘stap’ is ongetwijfeld het verplicht laten gaan ‘samenwonen’ van grote groepen willekeurige individuele bijstandsgerechtigden. In leegstaande kantoorpanden of zo.

 9. @11, Dat heten dan gewoon concentratiekampen. Ik heb ergens gelezen dat die in Griekenland ook al gebouwd worden….

 10. Ik heb ondertussen haar naam weer op een briefje geschreven. Hoodoo werkt voor geen meter ( ik heb tot op heden geen berichten mogen vernemen dat Jetta aan de chronische slinger is) maar het lucht wel op.
  Prik!

 11. 2 zetels, Le Roi? Levenslang laten bloeden voor de wijze waarop (ook) zij Nederland hebben leeggezogen.

  Wie/ wat is Koan, overigens? 😉

 12. Participeren en tegenprestaties.

  Het omvormen van de verzorgingsstaat in een participatiesamenleving, moet bezien worden in het licht van het ‘Nederland als ontmoedigingsmachine’. Gepaard gaande en inzet van die participatiesamenleving is met deze slimme zet het arbeidsethos een nieuw elan mee te geven; ‘participeer’ je niet mee -weiger je bijvoorbeeld de opgelegde dwangarbeid-, dan draag je niet bij, is het je eigen schuld dat je in de stront wegzakt -verlies je je uitkering, je ‘recht op bestaan’ wordt dan dusdoende ontnomen-. Een ‘tegenprestatie -wat domweg een ander woord voor dwangarbeid is-’ verplichten hierin is loon uitbetalen -de uitkering wordt een ‘loon’- zonder enig arbeidersrecht dat normaliter gepaard gaat met een loon!

  Zie hier het concept hoe een racistisch en nationalistisch beleid van sociale uitsluiting dat momenteel op een volgend level wordt gebracht, de mens in hun maag gesplitst wordt. Juist door ‘participatie’ te promoten kan bijvoorbeeld dwangarbeid verkocht worden. Juist door ‘participatie’ te promoten, kan een beleid van uitsluiting -de uitgeprocedeerde & tot illegaal gebombardeerde vluchteling wordt uitgesloten- een praktijk mee krijgen. Deze ‘mag’ niet meer (mee) ‘participeren’ doordat illegaliteit strafbaar is gesteld -zelfs-.

  Een soortgelijke analyse kan ook gemaakt worden voor anderen die door de participatiemaatschappij, het racistisch en nationalistisch beleid van sociale uitsluiting, gemaakt worden. Denkend bijvoorbeeld aan de ouden van dagen, de zieken, de gehandicapten. Al die zich aan de onderkant van deze tot op het bot corrupte samenleving bevinden, worden domweg uitgekotst! Doordenkend hierin is, dat het de zwakken, de weerlozen, de machtelozen en afhankelijken zijn, die nu de rekening dienen te betalen.

  Wat ‘men’ kan, doordat het begrip ‘solidariteit’ dusdanig uitgehold is in de loop der jaren, dat het -haast- onbestaande is nu. Terugkijkend, analyserend, kan gesteld worden, dat ‘gematigd links’ zich na het vallen van de muur in ’89 in een verdedigende positie heeft geplaatst, zich heeft laten plaatsen ook. Daarmee heeft dat ‘gematigd links’ machteloos moeten toekijken, dat het begrip solidariteit uitgehold werd.

  Wat we nu dan ook in praktijk zien gebeuren, is voorbereid. Voorbereid door een jarenlang neoliberaal beleid, dat zich in ’s mensen hun hoofden en harten heeft kunnen doen nestelen. Dusdanig, dat we ‘concurrenten’ van elkaar zijn geworden. In plaats van mensen, medemensen die met elkaar in plaats van tegen elkaar een samenleving vorm geven. Het met elkaar een samenleving vorm geven, uitgaande van dat solidariteitsprincipe.

  Het probleem dat zich nu aandient bij het eventueel zelf groepen vormen die eigen maatschappelijk zinvolle tegenprestaties opbouwen en nieuwe modellen ontwikkelen -hoewel ikzelf ook terdege besef dat dit een ‘antwoord’ kan zijn- is dat ‘die andere kant (is het ‘systeem’ zelf)’ dat naast zich neer kan leggen. Domweg naast zich neer legt, dan ook.

  Dit om het simpele gegeven dat het ‘systeem’ zelf zich de macht toegeëigend heeft. Het heeft bijvoorbeeld zich het monopolie op geweld toegeëigend, waarmee zij die zich niet conformeren aan de opgelegde wetten -hoe absurd en onrealistisch die wetten zijn, speelt daarin totaal geen rol- met geweld afgedwongen kunnen worden. Geweld, dat zich op vele manieren manifesteert. De uitkering stopzetten bijvoorbeeld is ook een vorm van toegepast geweld. Zo ook is de vluchteling tot illegaal bombarderen geweld. Alsook de behoeftige afhankelijk maken van zijn of haar naaste omgeving is toegepast geweld. Dit doordat de behoeftige overgeleverd wordt aan de ‘goodwill’ van anderen, in plaats van gebruik te kunnen maken van verworven rechten.

  Die ‘strijd’ voor een basisinkomen bijvoorbeeld willen voeren is daarin een schijngevecht. Een dusdanig schijngevecht, dat dit schijngevecht alleen maar bijdraagt het systeem ZELF nog steviger in het zadel te helpen. Het basisinkomen is en blijft een reformistische eis. Het heeft in de verste verte zelfs geen revolutionair potentieel in zich. Het stelt de hedendaagse verhoudingen -de productie van handelswaar, geld en de staat- niet eens in vraag. Erger nog, een basisinkomen bevestigd zelfs het ‘gewilde bestaan’ van handelswaar, geld en de staat.

  Er kan dan ook maar gekozen worden uit 2 opties:

  Deel van het probleem te zijn, of deel van de oplossing willen zijn. Een tussenweg bestaat niet. Elke tussenweg -3e keuze- is al een verraad aan een der beide gemaakte keuzes. Het basisinkomen eisen bijvoorbeeld is zo’n 3e keuze. Het basisinkomen wil een ‘oplossing’ aandragen dat alleen maar een schijnoplossing biedt. In plaats van aan voedsel- en andere banken afhankelijk gemaakt, propageert een basisinkomen alleen maar tevreden gestelde consumenten.

  Kiezen voor deel van het probleem te (willen) zijn, impliceert dat dwangarbeid, maar ook illegaliteit en decentralisatie van overheidstaken naar de gemeentes geaccepteerd wordt. Daardoor wordt willens en wetens een willekeur in uitvoering van een beleid gestimuleerd. Waarmee een ‘gemeenschappelijk (landelijk) verzet’ -haast- onmogelijk gemaakt wordt. Juist door die willekeur, door decentralisatie in praktijk gebracht, ontstaat er een beleid dat in de ene gemeente wel van kracht is, in de andere niet. (Landelijk) verzet tegen onterechte en willekeurige maatregelen wordt zo onzinnig.

  Deel van de oplossing (willen) zijn, impliceert de strijdbijl opgraven, dus weer een offensieve- en confrontatiepolitiek te gaan voeren. Een offensieve confrontatiepolitiek, die parlementair links niet kan voeren. Om het simpele gegeven al, dat ook gematigd links -parlementair links- zich onderschikt maak en onderschikt heeft willen maken ook vooral, van de economie.

  Een economie die de onze niet is, daar deze op kapitalisme gebaseerd is. Winst maken is het enige doel van het kapitalisme. Het kapitalisme zelf interesseert het daarom dan ook geen lor dat er een landje meer of minder failliet verklaard wordt, dat er een mens meer of minder een gewisse hongerdood in de ogen ziet, dat er een mens meer of minder tot illegaal gebombardeerd wordt en zo zelfs het overleven onmogelijk gemaakt wordt, dat we -als mensheid wereldwijd- machteloos moeten toekijken dat er al jaren lang een onomkeerbare en afschrikwekkende ecologische catastrofe zich voor onze ogen aan het afspelen is. Met al deze gevolgen van dien, die nu door het neoliberalisme dat al zo lang aan de touwtjes trekt als het enige haalbare en realistische ‘alternatief’, zichzelf ‘onsterfelijk’ heeft gemaakt, zich in ’s mensen hun hoofden en harten heeft kunnen nestelen, sinds dat vallen van die muur in ’89.

  Bedenk dat:

  – Protest betekent te zeggen dat dit en dat je niet zint. Verzet zorgt ervoor dat dit en dat wat je niet zit, niet meer gebeurt.

  – In plaats van enkel een smeekschrift te presenteren aan hen die ons regeren, kunnen we beter bouwen aan een beweging die de kracht heeft haar eisen zelf te realiseren!

  Het goede en waardige leven ligt al eeuwen binnen handbereik van de mensheid. Dit in een samenleving voorbij handelswaar, voorbij geld en ver voorbij de staat. Wat is een ecologisch duurzame wereld zonder uitbuiting, onderdrukking en uitsluiting.

Reacties zijn gesloten.