Na de VVD kruipt nu ook de PvdA in ’t kontje van de christelijke partijen

De verlichting was geweldig voor de vooruitgang van de (westerse) samenleving. Zij stond aan de wieg van de moderne maatschappij. Dogmatisme en autoriteit werden aan de kant geschoven en mensen begonnen voor zichzelf te denken. De wetenschap floreerde en het begrip van de werkelijkheid vergrootte. De hegemonie van de religie werd langzaam afgebroken. Universiteiten werden opgericht en democratie kreeg meer en meer voet aan de grond. Tot voor kort was er sprake van echte vooruitgang op weg naar een seculiere maatschappij. Maar waar ging het fout?
De laatste decennia zijn we het tijdperk van verduistering in gestapt. De waarheid is naar de achtergrond verdrongen terwijl dogmatiek en irrationaliteit weer acceptabel zijn.

In de politiek blijft men zich politiek angstvallig vastklampen aan het verbod op godslastering.
In 2008 was er in principe een Kamermeerderheid om het verbod af te schaffen, maar door de laffe houding van de PvdA, die in al haar ‘wijsheid’ besloot om het maar aan het kabinet over te laten, werd dit niet gedaan.

Nu zijn we vijf jaar verder, is het besluit om het verbod op Godslastering af te schaffen door de Tweede Kamer met ruime meerderheid aangenomen en ja hoor, de PvdA bewijst weer dat pluche belangrijker is dan principes.
Na de VVD twijfelt ook de Eerste Kamerfractie over het schrappen van het verbod op smalende godslastering.

In een seculiere maatschappij, in de politiek en het recht, kan God of ieder ander opperwezen geen uitzonderingspositie hebben.
Elke poging onder het mom van de bescherming van de individuele vrijheidsrechten die erop gericht is om een Opperwezen en de daarbij behorende volgelingen wel als een aparte categorie te blijven noemen, zijn een verkapte poging om deze uitzonderingspositie te blijven garanderen.

PvdA-senator Schrijver zei in het debat dat hij zich afvraagt of minderheden na het schrappen van het godslasteringsartikel nog wel voldoende worden beschermd tegen “spot en beschimping” en “het onnodig grieven van godsdienstige gevoelens”.

Weer terug bij af dus. Dramatisch.
Enkel omdat de PvdA en VVD om hun macht te behouden de in hun vaandel staande gelijke vrijheidsrechten en Verlichtingsidealen verloochenen. Een wanstaltigheid en kontenkruiperij.

16 gedachten over “Na de VVD kruipt nu ook de PvdA in ’t kontje van de christelijke partijen”

 1. “Als het schrappen van het verbod (een gevoel van) onveiligheid creëert”
  http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20131126/debat_over_schrappen_verbod_op

  Dat zinnetje, dus.

  Een ‘gevoel van onveiligheid’ is uiterst subjectief, en verschilt van persoon tot persoon. De één voelt zich al onveilig bij het oversteken via het zebrapad. Auto’s verbieden? Ja, een rare vergelijking, maar de kern blijft bestaan.

  Los van dat, de uitspraak van Heleen Dupuis (VVD, uiteraard), over dat de huidige wetgeving symbolisch is, en er ‘al zoveel van dat soort wetgeving’ is, behoort voldoende te zijn om haar per direct uit de politiek te plaatsen – m.i. zonder wachtgeld – omdat ze daarmee aantoont volstrekt incapabel te kunnen functioneren als politicus.

  ’Als God zich opnieuw in Levende Stof gevangen geeft, zal hij als ezel terugkeren, hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend en verguisd en geranseld, maar ik zal hem begrijpen en meteen met hem naar bed gaan, maar ik doe zwachtels om zijn hoefjes, dat ik niet te veel schrammen krijg als hij spartelt bij het klaarkomen. – Gerard Reve’

  Wil de volgende auteur opstaan, om tegen een steen aan te trappen voor een tweede Ezeltjeproces? Nieuwe jurisprudentie zal nodig zijn.

  Ik ben woest.

 2. De SGP heeft mooi haar slag geslagen in de onderhandelingen voor het VVD-PvdA-D66-CU-SGP-akkoord. Maar zeg dan ook dat het een uitruil was en kom niet met flauwe smoesjes aan.

 3. SGP, onder leiding van Kees van der Staaij, die met graagte lacht over “grapjes” (van Leon de Winter) dat het een goed iets zou zijn, om anti-conceptiemiddelen (!) in het drinkwater te verspreidden, omdat deze en gene ‘neuken als konijnen’.

  Art. 4:
  “Wetgeving en bestuur mogen de prediking van het Evangelie niet hinderen, maar moeten deze bevorderen. De Kerk van Christus dient wel onderscheiden te worden van elke vereniging en moet naar eigen rechten beschermd worden. Dientengevolge behoren ongeloofspropaganda, valse religies en anti-christelijke ideologieën door de overheid uit het openbare leven te worden geweerd.”

  “door de overheid uit het openbare leven te worden geweerd”

  Daar werkt de PvdA dus aan mee.

 4. Ter aanvulling van bovenstaande…

  Originele tekst NGB (Nederlandse Geloofsbelijdenis).
  “…om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst,
  om het rijk van de antichrist te gronde te werpen.”

 5. Jongens, kikt het dan vanuit de positieve kant.

  Dit zou betekenen dat Wilders/PVV alsnog vervolgd kunnen worden voor smalende godslastering.

 6. Pardon, maar je lult uit je nek, nexus. Dit gaat stukken verder dan de stompzinnige leugens van een fascist, als Wilders. Dat serpent (ja, pun) is op andere en effectievere wijzen te bestrijden – met waarheid en aantoonbare feiten; wat niet ten kostte gaat van de seculiere staat welke Nederland beoogt te zijn – en waar *alle ruimte is om eender welke religie ook te belijden*.

  Ik zit werkelijk niet te wachten, op het gebazel van een aantal gehersenspoelde religieus-waanzinnigen, die op geen enkele wijze kunnen aantonen dat hun entiteit (god) wordt gekwetst. Hun ego wordt gekwetst, echter daarvoor ‘genieten zij reeds ruim voldoende wettelijke bescherming’.

  Neem hier even een kijkje:
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religions_and_spiritual_traditions

  Het verdere pantheon aan goden is talrijk, miljarden zelfs. Het zijn niet die welke zich beledigd voelen, maar de schaapjes die erachteraan hobbelen, verdwaasd als ze m.i. zijn.

  Hier is werkelijk niets positiefs aan te ontdekken. Integendeel zelfs.

  Een zelfbenoemd liberaal en “ethicus” (tussen aanhalingstekens, gezien haar eerdere posities en meer dan walgelijke te noemen uitspraken) als Heleen Dupuis (VVD), die er geen probleem mee heeft dat er een teveel aan symbolische wetgeving is…Thorbecke draait zich in zijn graf om. Weer eens.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Godslastering#Nederland

  Zoals Ina het in bovenstaand artikel al prachtig formuleerde:

  “In een seculiere maatschappij, in de politiek en het recht, kan God of ieder ander opperwezen geen uitzonderingspositie hebben.
  Elke poging onder het mom van de bescherming van de individuele vrijheidsrechten die erop gericht is om een Opperwezen en de daarbij behorende volgelingen wel als een aparte categorie te blijven noemen, zijn een verkapte poging om deze uitzonderingspositie te blijven garanderen.”

  Nederland ís géén theocratie.

 7. “..Jan Donner (familie van) wilde uitingen bestraffen “die in haar uitdrukkingswijze zelf een honen van de persoon Gods bevatten”.

  Hoe worden wij geacht ‘de persoon’ God te noemen?
  Hoeveel tijd kost het, enkel om ‘Zijn’ persoonlijke namen op te schrijven. Menig “schriftgeleerde”, waaronder priesters en predikanten, waren daar eerder al uren mee bezig. ach, hadden ze maar een echt vak moeten leren.

  Dagvaarding richten aan https://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_God ?

  Ik zal mij niet snel verlagen tot het niveau Wilders en zijn PVV-slaafjes, maar…ik heb nu ineens heel veel zin om gebruik te maken van m’n biebkaart. Even een stapel ‘Heilige Woorden’ in de hens steken..

  Bovenstaande mag ik (nu nog) zó neerschrijven. En dan ben ik zelfs heel mild gebleven in m’n woordkeuze.

  ftr: geen haar op m’n hoofd die eraan denkt om daadwerkelijk naar de bieb te gaan om wat (heilige) boeken en/ of geschriften te verbranden, of wat ook. De gruwel…

 8. Neemaar, wijs ik alleen op de thans geldige wettelijke onderbouwing.
  Iedereen in dit land heeft gehoord wat Wilders jarenlang zat te krijsen over het geloof van anderen.

 9. Dientengevolge behoren ongeloofspropaganda, valse religies en anti-christelijke ideologieën door de overheid uit het openbare leven te worden geweerd.”
  Als Christen vind ik dit idioot, wie zijn wij dat we zouden kunnen bepalen wat een valse religie is, en wat zijn anti christelijke ideologieën?
  Als ik de ideeën van de SGP c.s. naast de uitspraken van Christus leg dan zijn zij duidelijk anti Christus en anti Christen.
  En wat die wet op Godslastering betreft, wij hoeven ons daar niet druk over te maken. Het is ieders eigen verantwoording.

 10. “Als ik de ideeën van de SGP c.s. naast de uitspraken van Christus leg dan zijn zij duidelijk anti Christus en anti Christen.”

  De sinds eeuwen durende intrepetatie over wat religie zoals is en betekendT, voor zij die (al dan niet) willen geloven in een entiteit, als ‘God’ (onder welke verdere naam, of verschijning dan ook.)

  Ik ga nu even geen link zoeken naar videobeelden van Monthy Python, maar dat terzijde. Youtube is gewillig met HD-kwaliteit.

  Gereformeerden (zelfs ‘vrije’) kan je nimmer vergelijken met bijvoorbeeld een Jesuit, waarvan er grappig genoeg momenteel één iets in het Vaticaan ‘doet’. Oh, ga ik toch ook even opnoemen dat ‘de Katholieke kerk’ volgens sommigen als ‘Satanisch’ wordt gezien.

  Het ís ook idioot, Jan. Als ik de redenatie van deze, mede door PvdA mogelijk gemaakte, aanpassing zo volg, dan mag ik zelfs niet meer zeggen dat ‘de Satan’ een op zijn gat gevallen, gelijke ‘God’, in meerdere vormen verschijnende, demon is.

  Schrap de leegte, van die wet. Een aanpassing is, overigens reeds vaker gebleken, niet altijd een aanvulling.

  Werkelijk, nog even en ik ga een sekte beginnen. ANBI-status en alles.

  Mijn eerste lid zal de zwakzinnige, op Twitter ratelende, Bart Schut zijn. Als ‘bi-atch’, Miss Piggy Nanninga.

  {sardonisch lachje}

 11. Verechtsing van de PVDA om compleet op te gaan in de VVD is een feit. Er wordt hier en daar nog tegen de JSF gepruttelt of andere zaken maar die stemmen verdwijnen in die ijskoude rechtse wind die er waait.

 12. “de PVDA om compleet op te gaan in de VVD is een feit”

  Ik ben gek op aantoonbare feiten, dus, kom maar op.

  Wie/ Wat/ Waar/ Waarom/ Hoe, Leon?

 13. Dus de partij van Lodewijk met dezelfde hobbies als Stuckart en Heydrich Asscher likt de reet van een polderayatollah die smakelijk moet lachen om de ziekelijke suggestie de bewoners van het ghetto Gaza uit te roeien genaamd Kees van der Staaij.
  Ach ja, soort zoekt soort hè.

 14. @nexus m.: Wilders e.d. moeten nou juist niet vervolgd worden wegens belediging van een godsdienst, maar vanwege het aanzetten tot haat jegens mensen. De rechtszaken die in België en Frankrijk zijn gevoerd tegen extreemrechtse politici, repten met geen woord over godsdienst – en leidden wèl tot een veroordeling.

  @Ina: Volgens mij is er in de discussie rond het schrappen van art. 147 (godslastering) steeds sprake geweest van een gelijktijdig opwaarderen c.q. verstevigen van art. 137c & d (resp. groepsbelediging en aanzetten tot haat).
  Die opwaardering was vooral bedoeld in de zin van het EVRM, dat graag zou zien dat haatzaaien steviger aangepakt zou worden. (Ook de motie-Bos uit 2005, ondertekend door vrijwel alle politieke partijen (w.o. PVV!), ‘verzoekt de regering het OM op te dragen de vervolging en bestraffing van haat zaaien, racisme en discriminatie te intensiveren’ (http://rijksbegroting.minfin.nl/algemeen/gerefereerd/8/4/0/kst84032.html).)

  Anyway, als senator Schrijver zich zorgen maakt over de positie van (religieuze) minderheden, zou-ie zich eigenlijk beter op dat laatste artikel kunnen richten, en waarom dat volgens hem nu niet voldoet. [In 137c & d worden diverse minderheden met name genoemd, waaronder ‘godsdienst en levensovertuiging’ – zie http://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel137c.%5D

Reacties zijn gesloten.