Martin Bosma bewijst rechts-extremisme PVV

“Hitler was links” het lulverhaal waar ik een tijdje terug ook een bizar kulverhaal over heb geschreven getiteld “Adolf Hitler, de Linkse Rat“, waarin ik betoogde dat niet alleen Hitler links was, maar zelfs Von Hindenburg was links, en Franz von Papen, en de Rijksdag was links, kortom ALLES in vooroorlogs Duitsland was links, en niet zomaar links, nee “extreem-links”.

Een verhaal overigens waar ik gisteren nog een reactie op kreeg van een lezer die vond dat hij er geen greintje bewijs in had gezien dat Hitler links was, waarschijnlijk omdat het deze lezer ontgaan was dat het een hysterisch kletsverhaal was, dat bewust zo belachelijk mogelijk was opgeschreven. En hoe onzinnig je zoiets ook opschrijft, nog valt het kennelijk niet op dat je het bedoelt als nonsensicale kul.

Want zo diep zijn we tegenwoordig gezonken. Op website A, B, C en D (de superoplettende krapuullezer weet wel welke sites ik bedoel en wie dat niet is die moet maar superoplettend gaan lezen) en ook bij de koppensnellers, zie je het verhaal “Hitler was links” regelmatig terugkeren, want ook daar kennen ze de kracht van herhaling.

Google vindt de produktie van deze websites dermate van essentieel belang voor onze opvoeding dat alles wat ze produceren door onze strot wordt gewurmd als “nieuws”. En ook het bericht dat Hitler links was is al 1000 keer voorbij gekomen als “nieuws”.

Berichten als “Hitler was links”, “Als Sophie Scholl niet was onthoofd door de nazi’s zou ze nu moslims bestrijden”, “De holocaust is bedacht door een moslim”, “Iran is links” etc. etc. allemaal “nieuws” volgens Google.

Wilders en zijn PVV halen een enorme sloot van hun krapulaire “gedachtengoed” bij dit soort sites vandaan. Het zijn overigens niet alleen de kankerverwekkende haatmannetjes van site A, B, C en D die zo schrijven; deze sites maken deel uit van een internationaal netwerk waar men elkaar overschrijft, elkaar vertaalt, en elkaars berichten op elkaars site plaatst, om extra indruk te maken.

Nou om maar weer eens een godwin te plaatsen (daar heb ik tegenwoordig echt steeds minder moeite mee) “de Grote Leugen” is een propagandatechniek bedacht door de Führer himself. En dat is precies waar PVV’er Martin Bosma nu onderdeel van uitmaakt, door tegenwoordig het verhaal te verkondigen dat Hitler een socialist was.

Helaas (voor ons, en voor dit land) ontberen wij journalisten en ook politici die krapulaire haatspugers als PVV’er Martin Bosma (virtueel) terug onder zijn steen trappen, in plaats van hem in 3 nationale couranten paginabreed te laten uitweiden met leugenachtige stinkzooi zonder 1 kritische interruptie, nee wij moeten het doen met “de krochten van het internet”. Zeg maar de sites die niet door Google worden opgevat als schokkend nieuws.

Een zo’n site is de site van H. Groen, een weblogger van Groen Links. In bijgaand stuk toont H. Groen niet alleen aan dat PVV’er Martin Bosma extreem-rechts is, hij toont ook aan dat Martin Bosma zelf bewijst dat de PVV extreem-rechts is, en dat de PVV in dezelfde fouten vervalt als vooroorlogs Duits extreemrechts.

Tenslotte legt hij nog even haarfijn uit wat het verschil is tussen het “socialisme” van Hitler (wat Hitler zogenaamd “links” zou maken), en socialisme:

“Het wereldbeeld van de socialist is gebaseerd op gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid.”

Nou en we zijn nog nergens een krapulair stinkweblog tegengekomen dat “aantoont” dat het wereldbeeld van Hitler was gebaseerd gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid.

Zelfs niet bij Google Nieuws.

53 gedachten over “Martin Bosma bewijst rechts-extremisme PVV”

 1. Het gros v.d. PVV aanhangers beweert dat de PVV een nationalistische partij is (opkomen voor de NLse/Westerse ‘judeo-christelijke’ cultuur) en opkomt voor de sociale verzorgingsstaat (aangezien ze de sociale punten zoals m.b.t. de AOW, de zorg etc. v.d. S.P. gejat hebben).
  Welnu wat krijg je als je nationalistisch en socialistisch (verzorgingsstaat) combineert? Juist ja nationaal-socialistisch, en net als de NSDAP geeft de PVV geen zier om de sociale punten omdat Wilders binnen 24 uur zijn breekpunt m.b.t. de AOW leeftijd liet vallen en nu vrolijk zit te onderhandelen met de VVD over hoe ze 18 miljard kunnen gaan bezuinigen (v.d. VVD is het allang bekend dat ze fors willen snijden in de sociale zekerheid).

 2. @Ram,
  Interessante stelling Ram.
  Inderdaad komt de PVV op voor de belangen van de Nederlandse bevolking, maar daarvoor zijn ze ook gekozen als Nederlandse volksvertegenwoordigers. Dus da’s prima.
  Het plakken van allerlei etiketten, zoals van de NSDAP, op een partij die op een redelijke en consistente wijze opkomt voor de belangen van de Nederlander toont onvermogen aan. Onvermogen om inhoudelijk te debatteren.
  In het verleden heb ik zelf vaak GroenLinks en PvdA gestemd. Maar ik zie nu ook in dat deze partijen de problemen rondom immigratie en integratie hebben genegeerd uit opportunisme, onder het mom van ” laat rechts deze problemen maar benoemen en oplossen, dan hoeven wij geen vuile handen te maken.”
  De rechtse verschuiving in de plublieke opinie is dus veroorzaakt doordat links niet heeft gedaan wat het beloofd heeft, nl. het luisteren naar en vertegewoordigen van de belangen van de mensen in het land.
  Geen leuke conclusie, maar wel een noodzakelijke.

 3. Mau schreef: op een partij die op een redelijke en consistente wijze opkomt voor de belangen van de Nederlander

  Kun je mij uitleggen waar de PVV op een redelijke wijze opereert. Het enige dat ik hoor is gebral van Geert Wilders, dat door de wil om te shockeren om vooral maar in het nieuws te komen van het begin af aan extreem is te noemen. Ik noem dat niet redelijk. Verder vind ik niet dat hij voor de belangen van ‘de Nederlander’ opkomt, omdat hij hele groepen Nederlanders uitsluit en mensen die het niet met hem eens zijn vanaf het begin heeft weggezet als idioten. Hij mag dan democratisch gekozen zijn door een kleine groep, hij zit er niet voor alle Nederlanders.

 4. @3 – Mau, je spreekt over een onvermogen tot een inhoudelijk debat (hier). Ik wil graag inhoudelijk met je debatteren over je stelling dat de PVV “opkomt voor de belangen van de Nederlander”. Op pagina 15 van het verkiezingsprogramma van de PVV staat dat de PVV moslims niet gelijk wil behandelen aan anderen in Nederland. Over nationaliteiten wordt hier niet gesproken. Vind jij dat de PVV dan de belangen van Nederlandse moslims toch behartigt? Hoe?

 5. @ Mau 26 Sep 2010 – 1:50 pm
  De PVV is weldegelijk een rechtsextremistische partij of wil je soms beweren dat xenofobe en racistische standpunten (beiden komen voor in het PVV verkiezingsprogramma, ik heb zat voorbeelden daarvoor) normale politiek is?
  Het benoemen van dat feit heeft niets te maken met het “onvermogen om inhoudelijk te debatteren”, sterker nog de weigering om de PVV te benoemen voor wat het daadwerkelijk is, is een voorbeeld van neo-politiek correctheid.

  Ik weet niet waar jij de laatste tijd hebt gezeten om te komen met beweringen dat partijen als groenLinks en de PvdA niets hebben gezegd en gedaan omtrent integratie en immigratie misschien moet je bijv. eens de integratienota v.d. PvdA gaan lezen voordat je met ongefundeerde beweringen komt aandansen. Verder meen ik me ook te herinneren dat Halsema kritiek had geuit op het dragen van hoofddoekjes. Ook zou je eens willen opzoeken wat Job Cohen als toenmalige staatssecretaris heeft gedaan m.b.t. immigratiebeperking (Vreemdelingenwet).

  Verder zit je te klagen dat linkse partijen niet voldoende geluisterd hebben naar de Nederlandse bevolking en ze niet voldoende serieus genomen hebben. Nou volgens onderzoek is ruim een kwart v.d. nederlandse bevolking zeer negatief over allochtonen, 10% is zelf uitgesproken racistisch
  http://www.motivaction.nl/content/zo-tolerant-nederland
  Naar mijn mening hoeft geen enkele zichzelf respecterende politieke partij dat soort mensen serieus te nemen, die mensen hebben nu de PVV (’t afvalputje v.d. politiek) om op te kunnen stemmen.

 6. @ MR Ooijer,
  Een goed punt wat u inbrengt. Te meer omdat er hierover nogal wat misverstanden bestaan, helaas.
  De passage waaraan u refereert kom ik nergens in het verkiezingsprogramma van de PVV tegen.
  Daarentegen maakt de PVV inderdaad een groot bezwaar tegen de aanwezigheid van de islam in onze westerse maatschappij. En naar mijn idee ook terecht. De islam erkent namelijk geen onderscheid tussen kerk en staat. Volgens de islam zijn moslims volledig en alleen gehouden aan de religieuze regels en voorschriften van de islam. De nederlandse wet wordt dus niet geaccepteerd maar vervangen door een zelfstandig en autonoom religieus rechtssysteem dat bovendien vaak standpunten inneemt die haaks staan op onze westerse normen en waarden.
  Je hoeft dan ook geen hoogleraar te zijn om te begrijpen dat een maatschappij waarin een ieder leeft volgens de eigen rechtsregels zal leiden tot grote sociale onrust, desintegratie en onderling onbegrip. We zien hier al veel voorbeelden van, zoals: eerwraak, gedwongen huwelijken, marokaanse probleemwijken, homo-geweld, schuilsynagogen en joden die worden geterroriseerd, etc.

  De islam is dus wel degelijk een bedreiging voor de rechtsorde en daarmee voor de toekomst van Nederland.

 7. Mau Schreef:

  Het plakken van allerlei etiketten, zoals van de NSDAP, op een partij

  in die zin zitten een waarheid een een onwaarheid: heet eerste dat door PVV er NSDAP gedachtegoed wordt gebezigd – is waar.

  Het tweede deel daartegen is pertinent onwaar: PVV is een zielige, ondemocratische stichting, en dus geen partij met EEN lid, tevens Führer die probeert de stemmen van de racisten en xenofoben in Nederland te verzamelen. Tot nu toe staat de teller wat de laatste betreft op 1,5 mln. inclusief degene die na een grote zuippartij gestemd hebben.

 8. Als je, zoals H Groen doet, met een groenlinks onderbuikgevoel eerst de PVV gelijkstelt aan Hitler ( ‘Maar zoals Hitler sociale standpunten misbruikte voor zijn eigen abjecte agenda, zo doet de PVV dat ook’ ) om daarna dat onderbuikgevoel als basis te nemen om te bewijzen dat PVV=Hitler, dan heb je een een soort ‘wij van wc-eend’ flutstuk geschreven.

  Begrijp wel waar zo’n H Groen mee kampt, het is hetzelfde probleem waar PVV aanhangers mee kampen; je wil niet met het slechtste van het slechtste vergeleken worden.

  En wat betreft Hitler=links of rechts; mij een biet. Het enige dat je uit de geschiedenis kan halen is dat wanneer een collectivistisch maatschappijbeeld (nazisme, fascisme, communisme, socialisme) het voor het zeggen krijgt dan gaat het uiteindelijk onherroepelijk fout. Zie nu Zimbabwe, Venezuela …

 9. Kropotkin Schreef:

  En wat betreft Hitler=links of rechts; mij een biet. Het enige dat je uit de geschiedenis kan halen is….

  …..een diploma, oftewel een certificaat mits je d nodige cijfers kan halen …indien je over de kwaliteit of vermogen ervoor beschikt.

 10. @7 – Mau: dit staat onder meer op pagina 15 van het PVV programma:


  • Geen moskee er meer bij
  • Alle islamitische scholen dicht
  • Geen islamitische sekseapartheid; niet bij inburgeringscursussen, niet bij theaters, niet
  bij bibliotheken, niet bij zwembaden of waar dan ook
  • Geen subsidies meer voor islamitische media: Marokko.nl, Maroc.nl etc.
  • Geen hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, het gemeentehuis of waar dan ook bij de
  overheid, en evenmin bij welke gesubsidieerde organisatie dan ook
  • Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes

  en dan heb ik nog wat weggelaten, maar dit gaat toch echt ook over het achterstellen van islamitische Nederlanders ten opzichte van anderen. Jij vindt dus kennelijk deze discriminatie terecht onder het mom dat de islam de rechtsorde in Nederland bedreigt. Maar dat dat zo is beargumenteer je helemaal niet. De islam kent heel veel verschijningsvormen, die kun je niet over een kam scheren. De orthodoxe islam wil misschien een theocratie, maar er zijn maar 53.000 orthodoxen in Nederland en de SGP wil ook een theocratie en had al 162.000 stemmen bij de laatste verkiezingen.

  Zo, nu jij weer. Toon nu eens aan dat de islam de rechtsorde in Nederland bedreigt.

 11. Goh wat grappig bij wikipedia onderaan bij de grote leugen staat:

  Hitlers psychologische profiel

  De term werd ook gebruikt in een verslag opgesteld tijdens de oorlog door de Office of Strategic Services, in de beschrijving van Hitlers psychologisch profiel:
  “Zijn primaire regels waren: nooit toestaan dat het publiek afkoelt; nooit een fout of ongelijk toegeven; nooit toegeven dat er misschien iets goeds huist in uw vijand; nooit ruimte laten voor alternatieven; nooit schuld aanvaarden; concentreer op een vijand tegelijk en verwijt hem alles wat verkeerd gaat, de mensen geloven een grote leugen sneller dan een kleine, en als je die vaak genoeg herhaalt, zullen mensen die vroeg of laat geloven.”

 12. @Kropotkin
  Ik stel nergens dat de PVV = Hitler. Wel toon ik aan dat de PVV meer overeenkomsten heeft met de NDSAP dan het socialisme met de NDSAP. Het wc eendje is van Bosma. Ik stel het alleen maar aan de kaak en wijs Bosma op de geschiedvervalsing die hij pleegt.

  Qua standpunten doet de PVV namelijk hetzelfde. Het partijprogramma van de PVV leek qua sociale standpunten op het programma van de SP. Dat is merkwaardig, want Wilders is altijd rechts liberaal georiënteerd geweest. [VVD] Na de verkiezingen liet hij een van de belangrijkste standpunten meteen varen. AOW= 65 jaar. Er was geen enkele reden omdat te doen. De uitleg dat hij daarmee aangaf regeringsverantwoordelijkheid te nemen is nogal opportunistisch. Geen enkele partij gooit meteen zijn programma de deur uit na de verkiezingen. Daarmee verzwak je als partij je positie. Wat Wilders deed is afstand nemen van het sociale karakter van zijn programma en gaf een signaal naar de partijen waar hij feitelijk stond. Rechts dus.

  De informatie die nu naar buiten komt, laat zien dat nog meer standpunten van de PVV overboord gaan. De bezuinigingen die het huidige kabinet doorvoert, zijn nauw afgestemd met de onderhandelaars. Anders gezegd: De 3 partijen zijn ermee akkoord. Daaronder dus verhoging eigen bijdrage, versobering vergoedingspakket. Allemaal sociale standpunten die Wilders claimde te verdedigen. Dit zijn wel maatregelen die de ouderen hard treft. En daar had Wilders in de aanloop na de verkiezingen zijn mond vol van. Toch houdt hij uitverkoop.

  Dat het ook anders kan, is de tegenbegroting van PVDA,GroenLinks en D66 op de 3.2 miljard bezuinigingen. Als de PVV werkelijk zo sociaal is, dan heeft Wilders weinig te zoeken bij de VVD en het CDA. Dan zou hij gaan praten met Links. Toch?? Maar ja, volgens Bosma is het nationaalsocialisme Links. de PVV kan zich dus niet inlaten met zo’n abjecte stroming, laat staan dat de PVV de standpunten van die linkse stroming overneemt….oepsss. Dan maar snel de sociale standpunten overboord gooien. Stel je voor dat mensen de PVV als Links gaan zien.

 13. Mag ik de mensen trouwens even op een programmapuntje van de PVV wijzen die mij als socialist en zeker mijn collega Huib behoorlijk tegen de borst stuit:

  Op 4 mei gedenken wij de slachtoffers van het (nationaal) socialisme. Op 5 mei vieren
  wij onze bevrijding. Dat blijft zo. 5 mei wordt weer een jaarlijkse landelijke vrije dag

  Bosma bevestigd dit punt uit het partijprogramma Agenda van Hoop en Optimisme.
  Hij doet er alleen een schepje bovenop. Het idee is duidelijk: “ik ben een nazi”

 14. `De situatie word intresant onder een Wilders -regime , mijn zus mag haar kinderen wél naar een katholieke school sturen naar haar keuze, ik mijn zoon niet naar een Islamitische , Mijn schoonzus is Joods en heeft een broer die met een Chasidische vrouw is getrouwd , straks mag die wél een hoofddoek dragen en naar apart zwemmen in A’dam zuid , maar mijn vrouw moet voor haar hoofddoek belasting betalen en mag níét apart zwemmen …

  Mau Schreef:

  Volgens de islam zijn moslims volledig en alleen gehouden aan de religieuze regels en voorschriften van de islam. De nederlandse wet wordt dus niet geaccepteerd maar vervangen door een zelfstandig en autonoom religieus rechtssysteem dat bovendien vaak standpunten inneemt die haaks staan op onze westerse normen en waarden

  Mau dat is een lulverhaal te vergelijken met de protocolen van de wijzen van Zion …
  En dan je geleuter over Eerwraak en gedwongen huwelijken die hebben NIETS met de Islaam te maken ..

  En je Marokaanse probleemwijken al net zo min , de Religieuse jongeren geven geen problemen , het zijn juist de geintergreerde jongeren , vaak geintergreerd in het wereldje waar de al even Allochtone Jan Cremer over schreef , en waar het Amsterdams Volkstheater het charmante vooroorlogse “Het kind van de Buurvrouw “over maakte , maar dat is intergreren in de realiteit van de Nederlandse cultuur , niet in het sprookje wat Wilders en anderen er over ophangen … 😥

 15. @Beste MrOoijer,

  Net zoals het PVV-verkiezingsprogramma heeft u ook mijn bericht niet juist gelezen: er wordt onderscheid gemaakt tussen de ideologie en de mens.
  Zoals ik al aangaf erkent de islam geen ander normen-en waardenstelsel dan de hare. Alle aanhangers van deze ideologie zijn volledig gehouden aan haar regels en voorschriften.
  Dat er wellicht moslims zijn die zich distantieren van het islam-gedachtegoed is enkel meevaller, maar neemt niet de dreiging van de bron (t.w. de islam-ideologie) voor onze samenleving weg.
  De PVV erkent dit gevaar en durft daar stevig stelling tegen te nemen.

  Moslims worden door de PVV echter niet gediscrimineerd maar juist gesteund om onder het juk van de islam vandaan te komen; zij doet dus eer aan de naam Partij voor de Vrijheid!
  De PVV is daarmee een zege voor de liberale moslim die afstand wil nemen van een abject gedachtegoed.

 16. Naar mijn mening is het sociale karakter van de partei slechts schijn en dienden de AOW, zorg e.d slechts als lokmiddel.

 17. Mau Schreef:

  Moslims worden door de PVV echter niet gediscrimineerd maar juist gesteund om onder het juk van de islam vandaan te komen; zij doet dus eer aan de naam Partij voor de Vrijheid!

  Moslims vrij van het Islam??? Dit is een contradictio in terminis!

  Dan ook christenen vrij van het Christendom?
  Vvd-ers vrij van VVD?
  Pvv-ers vrij van PVV?

  Volgens mij ben je een diep gestoorde ziel.
  Ga je op stormfront.nl laten behandelen?

 18. “The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts” (Betrand Russell)

  Laten we voor het gemak in de immer voortdurende zwart-wit discussie Links als de ‘wiser’ kant van het gepolariseerde politieke spectrum plaatsen.

 19. Kapitein Kloefkapper Schreef:

  “The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts” (Betrand Russell)
  Laten we voor het gemak in de immer voortdurende zwart-wit discussie Links als de ‘wiser’ kant van het gepolariseerde politieke spectrum plaatsen.

  Leuk, maar in de aanwezigheid van fascisme is afwachten een bewijs voor intellectuele anemie (op zijn minst).

 20. @hans groen #19,

  ‘Ik stel nergens dat de PVV = Hitler’
  Sorry, maar in de 2e alinea (‘Maar zoals Hitler sociale standpunten misbruikte voor zijn eigen abjecte agenda, zo doet de PVV dat ook.’) ga je daar toch al zo’n beetje van uit. Het is zo’n beetje je begin-overeenkomst waar je verder op bouwt.

  Je hele eerste en tweede alinea – in je stukje – is hoe dan ook gebaseerd op drijfzand en halve waarheden.

  Bosma plaatst geen aanval op het socialisme, hij probeert te ‘bewijzen’ dat het nazisme een vorm van socialisme, dus een linkse stroming is. Dat is geen aanval op het socialisme.

  Je gaat uit van een ‘gevoel’ (laat de onderbuik er maar even uit) dat de PVV – net als Hitler 111!!!1!1 – sociale standpunten misbruikt voor een abjecte agenda … beetje soort van ‘het-waren-de-joden-die-de-twintowers-binnenvlogen’ argumentatie.

  En dan komt ook nog het ‘het bespelen van het publiek’ naar voren, wat dat ook is. Niet bepaald een specifiek extreemrechts punt, komt zelfs bij d66 voor (ben zelf een Boris vd Ham stemmer, alleen moet zou ie zich nog wat polariserender moeten opstellen).

  Verder toon je weinig aan en bewijs je zeker niet de geschiedvervalsing van Bosma.

  De rest van je reactie hier heeft niks meer te maken met het artikel van Bosma in de VK maar goed, een paar punten:

  ‘De informatie die nu naar buiten komt’
  Als ik zo de derderangs viavia berichten hoor/lees over de voortgang van de formatie is het toch vooral de PVV die zich verzet tegen ‘uitkleding’ van de sociale voorzieningen, de SP punten zeg maar. Tamelijk socia(a)l(istisch) als je het mij vraagt. Kan je lacherig over doen of roepen dat het waarschijnlijk niet zal gelden voor de islamitische medemens …

  ‘Maar dat blijkt mislukt’
  Grappig. Wat wil je daar nou mee beweren? Dat religieus/conservatief-links dus nog steeds een stelletje heulers is met een gewelddadige fascistische ideologie (wat langzamerhand minder wordt onder invloed van de PVV)? Of is het wishfull thinking omdat een paar oud ARP gristenen en antisemitische katholieken van het CDA een gedoogkabinet niet zien zitten?

  ‘Nederland lijkt op een T-splitsing aangekomen,’
  Over het algemeen worden PVV-stemmers als angstige burgers neergezet. Als ik zo jou en andere overeenkomende reacties hoor, zit de angst vooral bij jou/jullie. Angst voor democratie vooral. Daarnaast … wat een pessimistische onzin, alsof de wereld, beginnend bij Nederland aan het vergaan is. Gewoon je best doen, komen met betere voorstellen dan de tegenpartij, laten zien dat je opkomt voor je kiezers, … Over max 4 jaar weer verkiezingen, kan je al wat slecht is weer goed maken.

 21. Sjef, Sjef, SSSSJEFFFF !!! Nexus reageert op de man in #18 en ook in #25 (iets met stormfront). Moet je daar niets aan doen dan? Wordt wel tijd he. Je zou toch niet willen dat je te partijdig overkomt 😀

 22. Ook Nexus dus, inhoudelijk en niet mensen vergelijken met bezoekers van andere sites ❗

 23. @ Mau
  “Ben jij het eens met de kritiek van Femke Halsema op het dragen van hoofddoekjes?”

  Als vouwen een hoofddoekje willen dragen moeten ze dat maar zelf weten, ik ben een tegenstander van een verbod op kledingstukken (als de hoofddoek).

  “er wordt onderscheid gemaakt tussen de ideologie en de mens.”

  Sorry hoor maar dat is echt onzin. Alle maatregelen waar de PVV voorstander van is (zie bijv. dat lijstje van MrOoijer #12) zijn gericht tegen MENSEN.

  “Moslims worden door de PVV echter niet gediscrimineerd maar juist gesteund om onder het juk van de islam vandaan te komen; zij doet dus eer aan de naam Partij voor de Vrijheid”

  Ik moest echt lachen om die reactie. Als je niet kan inzien dat de PVV programmapunten discriminatie voor moslims inhoudt dan is er echt serieus wat mis met je.
  Vind je het soms getuigen van een besef van vrijheid om kledingstukken als de hoofddoek te willen verbieden??? Het lijkt mij dat vrijheid en verboden tegengesteld zijn aan elkaar.

 24. @28: Kropotkin — je zegt:

  “Bosma plaatst geen aanval op het socialisme, hij probeert te ‘bewijzen’ dat het nazisme een vorm van socialisme, dus een linkse stroming is. Dat is geen aanval op het socialisme.”

  Waarom probeert hij dat te bewijzen? Als het niet bedoeld is als aanval, wat dan wel? Hij gaat toch niet in het luchtledige iets willen bewijzen? Waarom begint hij dan niet met iets simpels, zoals 1+1=2?

  “Ik wil bewijzen dat Hitler een socialist was”. Dat stond in de VK. Gedachte op de achtergrond: Hitler was slecht dus socialisten zijn slecht. Maar daar klopt natuurlijk geen hout van, van zo’n redenering. In strijd met alle logica.

  “Ik wil bewijzen dat Hitler een blanke/duitser/jood/man was”. Dus blanken/duisters/joden/mannen zijn slecht. Haal door wat niet van toepassing.

 25. @ Ram,
  Alle punten uit het PVV-verkiezingsprogramma, waarvan enkele door MrOoijer zijn aangehaald, bestrijden de aanwezigheid van de islam, niet van mensen.
  Het programma is een consistent verhaal van maatregelen om de invloed van de islam terug te dringen.
  Juist door zo fel stelling te nemen tegen een totalitaire ideologie komt de PVV op voor de vrijheid van alle mensen, ook de moslims.

 26. @Mau: en stelt de PVV in plaats daarvan wel een totalitaire staat als ideaal, weg met de democratie en alle macht aan één man.
  Maar ik ben blij om te lezen dat het programma inderdaad een consistent verhaal is om de invloed van de Islam terug te dringen. Dingen kunnen maar beter bij de naam genoemd worden. Het werd altijd ontkent dat de PVV een one-issue partij was, maar dat is hierbij bevestigd. Volgende week zullen we de bevestiging ongetwijfeld uit de akkoorden kunnen halen.

 27. @ Mau 26 Sep 2010 – 11:47 pm
  Dus mevrouw fatima die bij de gemeente almere werkt en volgens de PVV geen hoofddoekje mag dragen dat is volgens jou het bestrijden v.d. ideologie. Lol, alleen PVVers zijn in staat om zo krom te denken, ieder weldenkend persoon ziet in dat MENSEN geraakt zullen worden.

  Oh ja en van waar haal jij het recht vandaan om een religie een ideologie te noemen?? Uit je blote duim gezogen zeker, want meer dan een miljard mensen en een overgrote meerderheid van godsdienstwetenschappers/theologen zijn van mening dat islam (met al z’n plus- en min punten) een religie is. Maar tja jij zal het wel beter weten he.

 28. Raar dat Mau geen antwoord geeft op wat ik als Moslim schrijf , de zelfde techniek gebruikend als de Amerikaanse haatprediker Jeejee die we hier ook als reagant hadden .. Dus Mau , waarom moet mijn vrouw als Islamitische schoonzus van mijn broers vrouw straks belasting betalen voor haar hoofddoek terwijl daar voor de Chassidishe schoonzus van mijn broers vrouw , welke ook een hoofddoek draagt , als onderdeel van de Joods-Christenlijke cultuur geen sprake van zal zijn , hoe zit het met het aparte zwemmen voor Chassidische vrouwen in Amsterdam ?? word dat ook afgeschaft , en wat doen we met hun Rabbijn die al evenmin vrouwen een hand wil geven als een Salafistische imam dat zou doen ???

  Waarom mag mijn katholieke zus haar kinderen straks wel naar een katholieke school sturen , maar ik als moslim mijn kind niet naar de “gematigd Islamitische “Yunus Emre ” school ??( vernoemd naar een door fundementalisten gehate Sufi dichter , een vertegenwoordiger van die “gematigde Islaam die volgens jullie niet bestaat )

  Voor wat jullie PVVrs willen is een goed oud , Joods Christenlijk woord : Apartheid !!!!

 29. Kropotkin Schreef:

  Bosma plaatst geen aanval op het socialisme, hij probeert te ‘bewijzen’ dat het nazisme een vorm van socialisme, dus een linkse stroming is.

  Dus Martin Bosma is een demagoog die probeert als manipulator met zijn stellingen tegen elke logica te gaan. Dit kun je doen alleen als je overtuigd ben dat je stemmers, volgelingen totaal hersenloos zijn en zullen niets van merken als je steeds jongleert met je stellingen. Want het klopt niets ervan.

  Er is ook een verklaring hiervoor – de stemmers van de PVV stemmen niet op de stellingen maar op de Haat tegen moslims en dat hebben ze van hele PVV-circus goed opgevat!

 30. Kropotkin Schreef:

  Sjef, Sjef, SSSSJEFFFF !!! Nexus reageert op de man in #18 en ook in #25 (iets met stormfront). Moet je daar niets aan doen dan? Wordt wel tijd he. Je zou toch niet willen dat je te partijdig overkomt

  Let op het volgende is niet op de man spelen: @Kropotkin, uit de achterlijke cultuur waar vandan je opvattingen uitspringen is zeker vrijheid van mening niet bekend!

  Er is een hele cultuur van satire buiten de grenzen van Nederland. Jawel! Buiten de grenzen van Nederland – bijvoorbeeld in de VS waar mensen als Jay Leno, Conan O’Braien enz. elke avond minstens een halve uurtje eerst de namen van de politici/mensen noemen en daarna met zeer persoonlijke grapjes erop ingaan. Ze wegen vaak de vloed ermee. Jarenlang, want ze hebben vrijheid van menningsuiting: dat wat PVV en Martin Bosma in Nederland verfoeien en alleen voor zichzelf willen opeisen.

  Je opvattingen komen dus uit een achterlijke cultuur en daar kun je iets aan doe:

  Ik zou zeggen: wen maar vast aan!! ❗ ❗ ❗

 31. Mensen als Bosma gaan meestal voorbij aan het feit dat Hitler zoveel mogelijk communisten over de kling wilde jagen (net zoals Osama Bin L. in de jaren tachtig)…

 32. @ Ram
  Dank voor uw reactie.
  Ik wijs u erop dat u de werkelijkheid verdraait in een opging uw gelijk te halen. U beweert namelijk dat Fatima in de gemeente Almere volgens de PVV geen hoofddoek meer zou mogen dragen. Op grond van het verkiezingsprogramma van de PVV is uw constatering feitelijk onjuist. De PVV stelt namelijk het volgende : geen hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, het gemeentehuis of waar dan ook bij de overheid, en evenmin bij welke gesubsidieerde organisatie dan ook.
  M.a.w. alle overheidsfunctionarissen mogen gedurende diensttijd geen hoofddoek dragen ; dit met als doel de scheiding tussen kerk en staat te handhaven. Wat deze mensen vervolgens in hun vrije tijd verkiezen te dragen is geheel vrij. Zo mag Fatima dus nog steeds haar hoofddoek in Almere blijven dragen, mits niet tijdens diensttijd in een overheidsfunctie.
  De PVV is overigens niet de bedenker van deze maatregel maar heeft deze overgenomen van Turkije. Daar wordt om precies dezelfde reden deze regel al decennialang nageleefd.

  Wat betreft uw aanmerking op de kwalificatie van de islam als een totalitaire ideologie het volgende.
  De islam streeft naar een samenleving waarin haar wetten en leefregels dominant zijn. In deze samenleving is de islamitische wetgeving , zowel in de publieke als private sfeer en ongeacht of iemand wel of niet in de islam gelooft. In zo’n samenleving bestaat geen individuele verantwoordelijkheid en keuzevrijheid meer; de islam bepaalt alles voor allen. Theologen bekleden politieke, rechterlijke en bestuurlijke functies omdat zij deskundig zijn op het gebied van de overleveringen van Mohammed (koran en hadith) en zij weten hoe deze vertaald moeten worden naar de alledaagse werkelijkheid. De burgerbevolking heeft dus geen invloed of zeggenschap meer over welke samenleving zij wilt, omdat er niet te onderhandelen valt over de godsdienstige voorschriften. Het gevolg is een religieuze dictatuur die haar bevolking onderdrukt.
  De situatie zoals ik deze zojuist schets is helaas geen theoretische vergezicht maar bestaat al echt.
  In landen als Iran, Saoedi-Arabië en Jemen toont de islam haar ware aard . Daar zien wij hoe het leven van een bevolking wordt geterroriseerd door religieuze dictators . Geen van deze landen is werkelijk democratisch en in geen van deze landen mogen gelovigen van andere religies hun geloof openlijk belijden, laat staan dat zij nieuwe gebedshuizen mogen bouwen en hun geloof kunnen uitdragen. Overal waar de islam domineert heerst intolerantie, geldt de terreur van de koran, worden mensen onderdrukt (niet voor niets betekent islam ‘onderwerping’ (in Engels: submission)).

  Het is daarom goed om het gevaar van de islamitische terreur tijdig onder ogen te zien en ertegen in verweer te komen.
  Ram, zoals je duidelijk kunt lezen spreek ik niet negatief over de moslim maar wel over zijn politieke ideologie van de islam. Het is deze waartegen ik me verzet.
  Tenslotte, het feit dat moslims in westerse landen wel openlijk en in alle vrijheid mogen debatteren en kunnen opkomen voor hun rechten, terwijl omgekeerd in islamitische landen deze vrijheid niet wordt toegestaan aan de minderheden aldaar, geeft onomstotelijk het gelijk aan van mijn betoog.

 33. #Mau: ook deze keer weer een korte lees ook even http://www.krapuul.nl/zijdebarlink/13650/de-valsemunterij-van-martin-bosma/ en vooral ook deze http://www.krapuul.nl/zijdebarlink/13696/religiewetenschapper-en-rechtsgeleerden-pvv-er-geert-wilders-liegt/

  Het lijkt mij vreemd dat zelfs mensen die niet als links te boek staan tegen de zienswijze van de Islam is slecht voor Nederland gaan ageren, ook kunnen we niet om het feit heen dat nu ook religiewetenschappers en rechtsgeleerden zich in de discussie gaan mengen. Of zijn de mensen ook allemaal in de war en zien ze het ware gevaar niet aankomen? Lijkt mij sterk.

 34. zoals je duidelijk kunt lezen spreek ik niet negatief over de moslim maar wel over zijn politieke ideologie van de islam. Het is deze waartegen ik me verzet.
  Lekker lang stuk, mij overtuig je er niet mee!
  Nee, ik ben ook niet negatief tegenover de Jood maar verzet me wel tegen de politieke ideologie van Eretz Israël dat apartheid voorstaat, zoals ondersteund door je brallende blonde Meester.

 35. Mau probeer aub wat bondiger te formuleren bij voorbaat dank.

  Overigens flatteer jij het PVV almere standpunt want het geldt ook voor bezoekers van deze instanties en niet alleen voor functionarissen. M.a.w. een vrouw met een hoofddoek mag niet naar de bibliotheek.

  Voor welk probleem is dit een oplossing?

 36. @ Keira,

  Kijk ook naar de uitzending van Pauw en Witteman van 27 september 2010.
  Daarin is o.a. PvdA-er Rob Oudkerk te gast en kijkt terug op een debat tussen hem en Pim Fortuyn.
  Een fel debat waarin Fortyun al wijst op de problemen rondom immigratie. Oudkerk valt Fortuyn aan omdat hij door de problemen te benoemen zogenaamd mensen in de maatschappij zou wegzetten.
  In retrospectief bekent Oudkerk nu spijt te hebben van zijn opmerkingen toen en erkent hij dat Fortuyn destijds al gelijk had. Oudkerk was namens de PvdA-top opgedragen Fortuyn hard aan te vallen en hem als racist weg te zetten. We hebben gezien waartoe deze demonisatie uiteindelijk heeft geleid.
  Mooi dat Oudkerk na al die jaren bij zinnen is gekomen. Maar helaas heeft het wel enige tijd gekost voordat hij deze wijsheid kreeg en heeft hij tot die tijd de problemen alleen maar willen bagataliseren. Zijn spijtbetuiging doet dan ook goedkoop en makkelijk aan.

  En ondertussen…. links Nederland heeft nog niet geleerd en blijft hangen in zijn oude reflexen. Dit keer is het de PVV die de boosdoener is en Nederland polariseert. Eens kijken wie van Pechtold, Halsema of Cohen over een aantal jaar zijn/haar ongelijk durft te bekennen en Wilders alsnog gelijk zal geven.

 37. Ik heb gekeken en moest erg 😥 Wat een politieke correctheid werd daar tentoongespreid. Moslims wegzetten als groep door de PVV(ers) is prima, maar owe, je mag niets van de PVV en de PVV-stemmers zeggen, Dan demoniseer je. Dat heet in mijn wereld met 2 maten meten. En daar hou ik niet van. Ik heb gewoon 1 meetlatje en daar meet ik al mijn hele leven mee, voldoet prima. Maar andere vraag, heb je die stukken nou al gelezen?

 38. PVVr’s als Mau schijnen Moslims wel erg als “”untermenschen “te zien … Waar blijven je antwoorden op mijn vragen Mau , alleen die @40 zijn al voldoende om de hypocritie van jullie leider en zijn volgelingen te duiden !!!

 39. Dus mau erkend dat het demoniseren kwalijke gevolgen kan hebben.
  Dus waarom moslims demoniseren?

 40. Mau Schreef:

  Eens kijken wie van Pechtold, Halsema of Cohen over een aantal jaar zijn/haar ongelijk durft te bekennen en Wilders alsnog gelijk zal geven.

  Dromen mag, doch moet je geen drugs erbij gebruiken.
  Dan word je nuchter en kom je weer terug in de realiteit.

 41. @ Mau 27 Sep 2010 – 7:25 pm
  Bespaar me alsjeblief je stomme verhaaltjes.
  Als mevrouw fatima die bij de gemeente Almere werkt geen hoofddoekje mag dragen terwijl joden en christenen wel keppeltjes en kruisjes mogen dragen (dat heeft Wilders zelf gezegd in Almere) dan is dat discriminatie o.g.v. godsdienst en dus in strijd met art 1 v.d. Grondwet.
  Dat geleuter van je over “islam is geen godsdienst maar een ideologie” is te achterlijk voor woorden. Je haalt de voorbeelden aan van 3 moslim landen, wilt dat dan zeggen dat dat representatief is voor de gehele religie islam en voor alle moslims??? Natuurlijk niet.
  Er zijn 3 christelijke partijen in de tweede kamer wilt dat dan zeggen dat het christendom een politieke ideologie is???
  Blijkbaar kan je maar niet inzien dat het bij de PVV helemaal niet gaat om kritiek richting de religie islam maar om een verhulde poging om moslims aan te vallen, alle voorstellen in het PVV verkiezingsprogramma zijn gericht tegen mensen. Helaas ben je veels te blind om dat in te kunnen zien.

Reacties zijn gesloten.