De Valsemunterij van Martin Bosma

In een koele, maar met ingehouden woede geschreven post, schrijft de mij tot nu toe onbekende Jan-Jaap van Peperstraten uit Breskens over De Valsemunterij van Martin Bosma. “Voortschrijdend inzicht” heeft deze leraar filosofie en levensbeschouwing de weg doen afleggen van aanvankelijke vreugde over een regering zonder PvdA, naar verwerping van het komende pact met de PVV. Maar, aldus de blogger (Verkenningen):

Het definitieve breekpunt vormde voor mij echter het interview met Martin Bosma – de tweede man in de PVV-fractie – ter gelegenheid van de publicatie van een schrijfseltje van zijn hand. Zelden is voor mij zo duidelijk een geestelijke beerput open gegaan.

Haarfijn wordt aangetoond, dat Bosma de redenering van Jacques de Kadt in Het fascisme en de nieuwe vrijheid vervalst en omkeert.

Bosma is waarschijnlijk auteur van dat walgelijke PVV-programpunt: “Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van het (nationaal) socialisme”. Een heksenjacht op alles wat fatsoenlijk en niet “rechts” is, kondigt zich aan.

Als het nationaal-socialisme de “schuld” van de socialisten zou zijn, kan “rechts” immers geen nazisme verweten worden. Henk en Ingrid hebben slechts alles wat uit de grachtengordel komt te verwerpen, en ze zijn veilig in Geert’s armen.

Jan Dirk Snel was er gelukkig ook als de kippen bij, om de slaafse manier waarop de media de Bosma-brochure behandelen, te laken: JDSnel: De man die wéét – Martin Bosma als gnosticus en antihermeneuticus.

Snel gaat vooral in op de leugenachtige en haatzaaierige manier, waarop Martin B. het zogenaamde Islam-complot  om alhier sharia en kalifaat in te voeren, behandelt.

Leerzame kost. Een beetje zwaar op de hand. Moeilijke woorden worden niet geschuwd. Maar twee voorbeelden, van hoe ook minder “links” Nederland z’n fatsoen houdt en aan de fascistoïde valsemunters hun plaats wijst.

6 gedachten over “De Valsemunterij van Martin Bosma”

 1. Huib, dank! 😉 Prachtig stuk met nog prachtigere (ja raar woord 😆 ) linken. Het lezen meer dan waard en veel stof om in de toekomst te gebruiken om rare dingen te ontzenuwen.

 2. Bijzonder interessant.

  Het artikel door lezen en het begrijpen komt verder voor mij, ,als leek op gebied van filosofie, op een dagbesteding dan wel veel langer en veel meer neer en dan nog…..
  Ik ben uit belangstelling maar met het voor mij onbekende woord “‘ anti hermeneuticus” begonnen: aan informatie tegen.
  Tot de bron herleid en beschouwd volgens wiki: :

  “”Hermeneutiek (Grieks: ἑρμήνευειν; ‘uitleggen’, ‘vertalen’) is een begrip dat in de filosofie verschillende invullingen heeft gekregen. De term hermeneutiek is waarschijnlijk voor het eerst gebruikt door de Griekse dichter Homerus (circa 800 v.Chr.) en bedoelt de uitleg en vertaling van berichten die door de goden der Griekse mythologie aan mensen werden gegeven. Homerus beroept zich daarbij op de god Hermes.
  In de Oudheid was zij voor de Sofisten de kunst om op een juiste wijze redevoeringen te houden. In Plato’s dialogen was hermeneutiek de methode waarmee Socrates probeert grip te krijgen op het transcendente ‘zijnde’, de vormen der ideeënwereld, door middel van ‘lagere’ zaken zoals het dagelijks leven en specifieke redeneringen. Het neoplatonisme met zijn getallenmystiek verstond hermeneutiek als de kunst de werkelijkheid op juiste wijze in getallen uit te drukken”.

  Homerus,Hermes, bron wiki:
  Hermes (Oud-Grieks: Ἑρμες, Dorisch: Ἑρμᾶς) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de zoon van de oppergod Zeus en de bergnimf Maia, en is met name bekend als god van de handel en boodschapper der goden.
  Oorspronkelijk was hij een fallische godheid en, afkomstig uit het herdersland Arcadië, was Hermes ook de nomios, de weidegod, die herders en kudden beschermde. Later zijn er echter nog veel meer kwaliteiten en eigenschappen aan Hermes toegedicht. Zo nam hij de taak als boodschapper der goden van Iris over, wat hem ook tot Hermes Psychopompos maakte: de zielenbegeleider die zielen naar de onderwereld bracht.
  Hermes met zijn ronde hoed, een reizigersmantel, de caduceus en een beursDoor zijn constante reizen werd hij patroon van reizigers, door zijn atletische en jonge uiterlijk werd hij patroon van atleten en sport en door zijn jeugdige escapades (zie: Mythen rond Hermes) werd hij patroon van de dieven. Doordat hij met behulp van zijn gevleugelde attributen constant door de lucht zweefde werd Hermes god van het verkeer en de handel en ook zijn welbespraaktheid leverde Hermes verering op: hij werd de god van de welsprekendheid”.

  Dit alleen al is genoeg om naar Hermes als niet alleen god van de welsprekendheid maar ook fallische god, god v. verkeer en handel,, patroon van de dieven ( cq vals munterij?) etc. verder onderzoek en herleiding doen.

  1 ding is zeker:

  Wilders als nieuwe afgod van de politieke anti welsprekendheid en zijn beroep op onze joods christelijke culuur klopt niet!
  Hij doet niets anders dan Hermes tot op het bot beschamen!

  De volgende verstrikking zou mij nog iets meer zeggen:: “”Hermes (Oud-Grieks: Ἑρμες, Dorisch: Ἑρμᾶς)”‘ omdat ik zelf wel iets meer over de Doriers weet:

  “”De Doriërs (Gr. Δωριεῖς, Dōrieis) waren chronologisch de laatste groep van Grieks sprekende stammen, die het Griekse schiereiland, via Illyria, binnendrongen, vermoedelijk in de periode 1200-1000 v.Chr. Deze migratie wordt meestal de Dorische volksverhuizing genoemd.
  De Doriërs wisten reeds goed om te gaan met paarden, en kenden reeds de ijzerbewerking. Met hun ijzeren wapens waren zij in staat gemakkelijk de oorspronkelijke bevolking te onderwerpen.”‘
  Bron Wiki

  De oude Doriers waren nl van de volkse groffe boeren Dorische kluchten die aan de Griekse tragedien vooraf gingen.

  Tot zover mijn zoektocht en herleidingen naar 1 woord, of het allemaal klopt of niet, ik komen er zo uit:

  Wilders en zijn club voeren Dorisch Haagse volks kluchten op , dat is wel zeker!

  Dit zou ook te bestrijden zijn door er in de 2e kamer alleen maar schaterend en volop genietend over te lachen….,da’s een goeie mop idee,,desnoods te boeren en te scheten erbii ?

  Ik begreep bovenstaand conclusie,pardon, niet:
  “‘Maar twee voorbeelden, van hoe ook minder “links” Nederland z’n fatsoen houdt en aan de fascistoïde valsemunters hun plaats wijst”‘.

  Ben ik als leek op het gebied van filsofie tot het zelfde gekomen of werd hier iets anders mee bedoeld?
  Wie?

 3. @katja: Ik bedoelde dat JDSnel en Van Peperstraten geen linkse drammers zijn. Integendeel. Niet links, mij vaak te rechts, en ook geen drammers. Dat ook deze mensen -beschaafd- over hun nek gaan bij de Martin Bosma-show, geeft weer een beetje hoop voor de toekomst. 😆 💡 😎

 4. Huib,
  Hartelijk dank voor toelichting en de beerput..
  Het zal duidelijk zijn dat ik ook geen idee over het rechtse of links gedram van genoemde schrijvers had.
  Als terzijde ben het hele media gedoe over moslims en de Islam sowieso helemaal beu.
  Zelf agnost was ik al blij geweest met een paars+ als liberaal rechts seculier ondanks de deelname van VVD markt afgod.
  Anti hermeneuticus heeft als woord heeft mijn fascinatie voor de griekse mythen, de reis terug, heen terug naar vandaag als acutele verbeelding weer opgeroepen.
  Wat te denken van ” cross time Homerus en welsprekende Hermes”” met zijn ronde hoed, een reizigersmantel?
  En zo kwam ik vandaag Wilders, “”keppeltje”” op “”keppeltje af”, als Dorische handelsreizeger tegen.
  Zonder directe MO verwijzingen ( not my business) als doorvertaling op een mythische kapstok, zag ik vandaag een foto van ” Dorische Lieberman handel en vrouwen” op plastic stoeltjes een eigen klein feestje over nederzettingen, zeg maar veroverde ”Jordaanoever” vieren.

  Het doorvertalen van Wilders als niet meer dan terug naar een ‘primitief” gestoelde oorlogs markt over stukken grondgebied.

Reacties zijn gesloten.